Brak automatycznego pokazywania eventów na tablicy.