Wersja 7.0.0

  • Aktualizacja

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Wersja 7.0.0

   Lista zmian w wersji 7.0.0
   Mega Content One

   Klasy

   • Możliwość wyboru między 3 klasami, gdzie każda z nich ma unikalny zestaw umiejętności.
   • Ekran wyboru klasy jest dostępny dla każdego konta i umożliwia jej wybór lub jego pominięcie.
   • Istnieje możliwość wyboru klasy w późniejszym etapie poprzez kliknięcie ikony znaku zapytania obok menu oficerów.
   • Pierwszy wybór klasy jest darmowy. Zmiana klasy kosztuje 500 000 Antymaterii.
   • Nie ma ograniczeń przy zmianie klasy.

   Klasa Zbieracz

   • 25% większa produkcja w kopalniach
   • 25% szybsze statki handlowe
   • 25% większa ładowność statków handlowych
   • 2 dodatkowe sloty na floty
   • 2 dodatkowe sloty na rynku
   • Możliwość budowy nowego statku: Pełzacz
    • Dostępny w stoczni dla klasy Zbieracz
    • Zwiększa produkcję metalu, kryształu i deuteru na wybranej planecie. Każdy pełzacz zwiększa produkcję o 0.03% do maksymalnych 50%
    • Zużywa 50 energii
    • Możliwość sprzedaży na rynku
    • Nie można go wysyłać na misje
    • Statystyki
     • Szybkie działa od:
      • wszystkich statków (5)
      • Gwiazdy śmierci (1250)
     • Nie ma szybkich dział na inne statki

     • Koszt jednostki
      • 2 000 Metalu
      • 2 000 Kryształu
      • 1 000 Deuteru
     • Wymagania
      • Laboratorium Badawcze (2)
      • Technologia energetyczna (2)
      • Napęd spalinowy (1)
      • Opancerzenie (4)
      • Technologia laserowa (4)
      • Fabryka robotów (2)
      • Stocznia (5)   Klasa Generał

   • 25% szybsze statki wojenne
   • 25% szybsze recyklery
   • 25% mniejsze zużycie deuteru przez recyklery
   • Manewr Hamilla: niewielka szansa na natychmiastowe zniszczenie gwiazdy śmierci przy wykorzystaniu lekkiego myśliwca
   • (Zwiększona technologia bojowa o jeden poziom)
   • Możliwość budowy nowego statku: Rozrpuwacz
    • Dostępny w stoczni dla klasy Generał
    • Przyśpiesza badanie bojowe o ekstra procent (zostanie ustalony)
    • Pozyskuje część pola zniszczeń natychmiast po walce (tylko w walkach PvP)
    • Możliwość sprzedaży na rynku
    • Statystyki
     • Szybkie działa od:
      • Gwiazdy śmierci (10)
      • Działa jonowego (2)
     • Szybkie działa przeciwko:
      • Sondzie szpiegowskiej (5)
      • Satelicie słonecznemu (5)
      • Pełzaczowi (5)
      • Krążownikowi (5)
      • Okrętowi wojennemu (7)
      • Pancernikowi (7)
      • Bombowcowi (4)
      • Niszczycielowi (3)

     • Koszt jednostki
      • 85 000 Metalu
      • 55 000 Kryształu
      • 20 000 Deuteru
     • Wymagania
      • Laboratorium Badawcze (7)
      • Technologia energetyczna (5)
      • Technologia nadprzestrzenna (6)
      • Technologia ochronna (6)
      • Napęd nadprzestrzenny (7)
      • Fabryka robotów (2)
      • Stocznia (10)   Klasa Odkrywca

   • 25% krótszy czas badań
   • 300% większy zysk z misji ekspedycyjnych
   • 10% większy rozmiar planet przy kolonizacji
   • Pola zniszczeń utworzone podczas ekspedycji są widoczne w podglądzie Galaktyki
   • 2 dodatkowe sloty na ekspedycje
   • (XX% większy zasięg falangi)
   • 75% większy zysk z nieaktywnych graczy
   Możliwość budowy nowego statku: Pionier
   • Dostępny w stoczni dla klasy Odkrywca
   • Odkrywa i zbiera szczątki podczas ekspedycji (do maks. pojemności)
   • Znajduje przedmioty na ekspedycjach (maks. dwa dziennie)
   • Możliwość sprzedaży na rynku
   • Statystyki
    • Szybkie działa od:
     • Okrętu wojennego (5)
     • Gwiazdy śmierci (30)
    • Szybkie działa przeciwko:
     • Satelicie słonecznemu (5)
     • Pełzaczowi (5)
     • Krążownikowi (3)
     • Lekkiemu myśliwcowi (3)
     • Ciężkiemu myśliwcowi (2)
    • Koszt jednostki
     • 8 000 Metalu
     • 15 000 Kryształu
     • 8 000 Deuteru
    • Wymagania
     • Laboratorium Badawcze (7)
     • Technologia energetyczna (5)
     • Technologia nadprzestrzenna (3)
     • Technologia ochronna (3)
     • Napęd nadprzestrzenny (2)
     • Fabryka robotów (2)
     • Stocznia (5)   Rynek   • Będzie dostępny jako nowa opcja w lewym menu
   • Pozwala na handel surowcami, przedmiotami i statkami
   • Surowce, statki czy przedmioty mogą jedynie zostać wymienione na surowce (1 typ surowca za 1 typ)
   • Przykłady:
    • X lekkich myśliwców za Y metalu
    • X metalu za Y kryształu
    • X przedmiotów za Y deuteru
   • Zastrzeżenie: Nie można handlować tym samym typem surowców
    • Przykład: X metalu za Y metalu
   • Standardowy przelicznik na rynku to: 2.5:1.5:1
   • Przelicznik może oscylować w zakresie 30% w górę i w dół od standardowej wartości
   • Przelicznik będzie modyfikowany automatycznie co 48 godzin na podstawie podaży i popytu na serwerze
   • Rynek będzie niedostępny dla koordynatów będących celem ataku na 10 minut przed dolotem
    • Atakowany gracz nie może usunąć,dodać lub modyfikować ofert, ale inni gracze wciąż mogą realizować oferty już wystawione przez niego
   • Zlecenie handlu blokuje jeden slot na flotę
   • Po zakończeniu handlu. transfer wymaga czasu lotu między kupcem a sprzedawcą
   • Czas lotu jest obliczany na podstawie małych transportowców z silnikiem impulsowym na poz. 20
   • Czas lotu jest wyświetlany na rynku
   • Czas lotu z misji handlowej jest widoczny na liście zdarzeń
   • W momencie dolotu, gracz otrzyma wiadomość w skrzynce z guzikiem odbioru surowców. Akcja ta wygeneruje aktywność na planecie (jak każda inna w grze)
   • Wiadomość z dostarczeniem surowców jest ważna przez 7 dni (jak każda inna wiadomość)
   • Po skasowaniu wiadomości i nie kliknięciu guzika odbioru surowców, zawartość jest automatycznie wyładowywana na docelowych koordynatach
   • Jeśli planeta zostanie skasowana lub handel miał miejsce na księżycu, który uległ zniszczeniu, oferta handlowa trafi na planetę matkę
   • Oferty rynkowe są zabezpieczane i zdejmowane z konta (ale nie z rankingu) i są chronione przed atakami na kolonii, do której przynależą
   • Otwarcie oferty na rynku obarczone jest podatkiem (zaokrąglonym w dół)
    • Podatek dla zwykłego gracza to 10% wartości oferty
    • Podatek dla gracza z Admirałęm to 5% wartości oferty
   • Podatek za ofertę statków zostanie pobrany dopiero w momencie sprzedaży i zostanie pobrany z surowców otrzymanych od kupca
   • Zdjęcie oferty z rynku nalicza 10% podatek z oferty sprzedaży
   • Gracze mogą definiować kryteria wyszukiwania wg zakresu ceny (30% powyżej lub poniżej ustalonego przelicznika rynkowego). Jeśli oferta spełnia wymagania, rynek dokona realizacji.
   • Oferty starsze niż 3 dni będą usuwane z rynku automatycznie (jednocześnie naliczając stosowne podatki)

   Inne zmiany

   • Zmiany dotyczące Bombowców
    • Zmniejszenie zużycia deuteru z 1000 do 700
    • Nowe szybkie działa
     • Działa Gaussa (5)
     • Wyrzutnie plazmy (5)


   Community Manager
  • Wersja 7.0.0.-rc38.2

   • [Poprawka] Event promocji przedmiotów będzie obejmować też przedmiot dotyczący zmiany klasy
   • [Poprawka] Menu dotyczące wyboru surowców na rynku będzie wyświetlało poprawną ilość surowców
   • [Poprawka] Dodano brakujące rozwijane menu w ACS
   • [Poprawka] Żółte oznaczenie, które pokazuje jaka planeta jest szpiegowana, zostało naprawione i pojawia się na prawidłowej planecie
   • [Poprawka] Skrót do wysłania sond szpiegowskich działa nawet gdy nie masz wymaganej ich ilości skonfigurowanej w opcjach
   • [Poprawka] Można najechać myszą na flotę, aby zobaczyć dostosowane informacje bez potrzeby klikania w nią
   • [Poprawki] Pełzacze są oznaczanie jako wybudowane gdy kliknie się na planetę.


   W/w lista zmian wejdzie w życie na serwerze Leda dziś o godzinie 14:00

  Directory

  1. Klasy
  2. Klasa Zbieracz
  3. Klasa Generał
  4. Klasa Odkrywca
  5. Rynek
  6. Inne zmiany
  7. Wersja 7.0.0.-rc38.2