OGame Polska

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.
Gra: Event Systemu Nagród 19.02-5.03.2021

Gra: Przenosiny kont nieaktywnych - ponowna dezaktywacja

Gra: Universum Volans (28.01.2021)

Gra: FAQ: Cmentarzysko (serwer nieaktywnych)

Gra: Wersja 7.6.5

Forum: Problem z obliczaniem % przez konwerter Ogotcha

Discord: Oficjalny serwer discord

Gra: Tolerowane dodatki dla wersji 7.x.x

Forum: Daj się poznać! Zapraszamy do przedstawienia się :))