Lizbona Wierny

  • Member since Apr 27th 2009
  • Lizbona -

    po polsku tyko sobie język zmień :D

  • Paolo41 -

    czy to forum musi być po niemiecku.. czy ja taki głupi jestem?