Pinned MiniST Sombrero: SOLO - 50% | ACS - 100%

  • a to w sumie można by rozpocząć

   Kot [SWG] vs. Gangoru [fhGC] ~ 136.17%


   Dnia 19-10-2020 18:04:41 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Kot [SWG]
   ________________________________________________

   Krążownik 1.439
   Okręt wojenny 243
   Pancernik 157
   _________________________________________

   Obrońca Gangoru [fhGC]
   ________________________________________________

   Mały transporter 83
   Duży transporter 12
   Lekki myśliwiec 1.400
   Ciężki myśliwiec 200
   Krążownik 120
   Okręt wojenny 120
   Recykler 2
   Sonda szpiegowska 27
   Bombowiec 10
   Niszczyciel 10
   Pancernik 30
   Crawler 5
   Pathfinder 1
   Wyrzutnia rakiet 250
   Lekkie działo laserowe 100
   Ciężkie działo laserowe 90
   Działo Gaussa 20
   Działo jonowe 60
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Kot [SWG]
   ________________________________________________

   Krążownik 1.271 ( -168 )
   Okręt wojenny 242 ( -1 )
   Pancernik 156 ( -1 )
   _________________________________________

   Obrońca Gangoru [fhGC]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   614.434 Metalu, 559.535 Kryształu i 104.058 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 5.017.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 26.335.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 9.455.500 metalu i 4.161.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 1.278.027 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 40%.
   Olbrzymie ilości metalu i kryształu łączą się.
   Księżyc o powierzchni 8.888 km został uformowany.

   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.


   Podsumowanie zysków/strat:

   Podsumowanie agresor
   Metal: 6.634.934
   Kryształ: 3.490.035
   Deuter: -246.942
   agresor zyskał łącznie 9.878.027 jednostek.

   Podsumowanie obrońca
   Metal: -18.040.434
   Kryształ: -8.421.535
   Deuter: -1.151.058
   obrońca stracił łącznie 27.613.027 jednostek.


   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   Złom zebrany. Pozdro
  • Skoro już się ktoś zaczął dzielić farmingami ;]

   Witch King [RBN] vs. Likkern [ENTROPIA] ~ 41.37%


   Dnia 15-10-2020 09:32:22 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 400
   _________________________________________

   Obrońca Likkern [ENTROPIA]
   ________________________________________________

   Duży transporter 37
   Lekki myśliwiec 188
   Ciężki myśliwiec 12
   Krążownik 18
   Okręt wojenny 2
   Sonda szpiegowska 50
   Niszczyciel 51
   Pathfinder 4
   Wyrzutnia rakiet 2
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 390 ( -10 )
   _________________________________________

   Obrońca Likkern [ENTROPIA]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   273.000 Metalu, 100.324 Kryształu i 445.676 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 600.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 8.511.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 2.425.000 metalu i 1.712.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 819.000 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 40%.
   Olbrzymie ilości metalu i kryształu łączą się.
   Księżyc o powierzchni 8.717 km został uformowany.

   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 2.248.000
   Kryształ: 1.662.324
   Deuter: 445.676
   agresor zyskał łącznie 4.356.000 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -4.677.000
   Kryształ: -3.374.324
   Deuter: -1.278.676
   obrońca stracił łącznie 9.330.000 jednostek.


   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1   Witch King [RBN] vs. Likkern [ENTROPIA] ~ 81.99%


   Dnia 16-10-2020 08:17:55 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 50
   Okręt wojenny 250
   Pancernik 379
   _________________________________________

   Obrońca Likkern [ENTROPIA]
   ________________________________________________

   Duży transporter 2
   Lekki myśliwiec 415
   Ciężki myśliwiec 221
   Krążownik 162
   Okręt wojenny 70
   Niszczyciel 11
   Pancernik 27
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 40 ( -10 )
   Okręt wojenny 243 ( -7 )
   Pancernik 377 ( -2 )
   _________________________________________

   Obrońca Likkern [ENTROPIA]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   226.750 Metalu, 10.000 Kryształu i 314.095 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 880.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 16.462.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 5.509.000 metalu i 2.690.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 550.845 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 5.160.750
   Kryształ: 2.445.000
   Deuter: 264.095
   agresor zyskał łącznie 7.869.845 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -10.669.750
   Kryształ: -5.135.000
   Deuter: -1.208.095
   obrońca stracił łącznie 17.012.845 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   Witch King [RBN] vs. Vice Atlas [ENTROPIA] ~ 7.05%


   Dnia 16-10-2020 08:22:47 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Ciężki myśliwiec 1.660
   Okręt wojenny 315
   Pathfinder 262
   Krążownik 494
   _________________________________________

   Obrońca Vice Atlas [ENTROPIA]
   ________________________________________________

   Sonda szpiegowska 1.259
   Satelita słoneczny 50
   Wyrzutnia rakiet 1.299
   Lekkie działo laserowe 1
   Działo Gaussa 5
   Działo jonowe 2
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Ciężki myśliwiec 1.655 ( -5 )
   Okręt wojenny 315 ( -0 )
   Pathfinder 262 ( -0 )
   Krążownik 494 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca Vice Atlas [ENTROPIA]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   261.349 Metalu, 3.464.686 Kryształu i 340.695 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 50.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 4.305.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 15.000 metalu i 689.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 4.066.730 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 7%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 246.349
   Kryształ: 4.134.186
   Deuter: 340.695
   agresor zyskał łącznie 4.721.230 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -3.030.849
   Kryształ: -4.965.186
   Deuter: -375.695
   obrońca stracił łącznie 8.371.730 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
   Witch King [RBN] vs. Vice Atlas [ENTROPIA] ~ 119.17%


   Dnia 16-10-2020 10:30:42 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 494
   Okręt wojenny 350
   Pancernik 150
   Pathfinder 262
   _________________________________________

   Obrońca Vice Atlas [ENTROPIA]
   ________________________________________________

   Mały transporter 2.603
   Duży transporter 511
   Lekki myśliwiec 833
   Ciężki myśliwiec 139
   Krążownik 19
   Okręt wojenny 25
   Recykler 1
   Pathfinder 11
   Wyrzutnia rakiet 1.002
   Lekkie działo laserowe 1
   Działo Gaussa 4
   Działo jonowe 1
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 486 ( -8 )
   Okręt wojenny 350 ( -0 )
   Pancernik 150 ( -0 )
   Pathfinder 259 ( -3 )
   _________________________________________

   Obrońca Vice Atlas [ENTROPIA]
   ________________________________________________

   Mały transporter 0 ( -2.603 )
   Duży transporter 0 ( -511 )
   Lekki myśliwiec 0 ( -833 )
   Ciężki myśliwiec 0 ( -139 )
   Krążownik 0 ( -19 )
   Okręt wojenny 0 ( -25 )
   Recykler 0 ( -1 )
   Pathfinder 0 ( -11 )
   Wyrzutnia rakiet 0 ( -1.002 )
   Lekkie działo laserowe 0 ( -1 )
   Działo Gaussa 0 ( -4 )
   Działo jonowe 0 ( -1 )
   Mała powłoka ochronna 0 ( -1 )
   Duża powłoka ochronna 1 ( -0 )
   _________________________________________


   Bitwa zakończyła się remisem.

   Agresor przejął:
   0 Metalu, 0 Kryształu i 0 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 325.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 25.858.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 6.696.000 metalu i 5.220.500 kryształu.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 6.512.000
   Kryształ: 5.119.500
   Deuter: -40.000
   agresor zyskał łącznie 11.591.500 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -15.308.500
   Kryształ: -10.413.500
   Deuter: -136.000
   obrońca stracił łącznie 25.858.000 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1   Witch King [RBN] vs. Jon Irenicus ~ 89.73%


   Dnia 16-10-2020 18:44:54 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 642
   Pancernik 387
   _________________________________________

   Obrońca Jon Irenicus
   ________________________________________________

   Mały transporter 6
   Duży transporter 13
   Lekki myśliwiec 760
   Ciężki myśliwiec 128
   Krążownik 29
   Okręt wojenny 137
   Recykler 31
   Sonda szpiegowska 20
   Bombowiec 4
   Satelita słoneczny 85
   Niszczyciel 6
   Pancernik 28
   Crawler 9
   Wyrzutnia rakiet 307
   Lekkie działo laserowe 24
   Ciężkie działo laserowe 13
   Działo Gaussa 7
   Działo jonowe 24
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 631 ( -11 )
   Pancernik 385 ( -2 )
   _________________________________________

   Obrońca Jon Irenicus
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   300.774 Metalu, 33.846 Kryształu i 360.905 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 830.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 19.223.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 6.083.000 metalu i 2.889.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 695.525 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 40%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 5.828.774
   Kryształ: 2.678.346
   Deuter: 330.905
   agresor zyskał łącznie 8.838.025 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -12.959.774
   Kryształ: -5.842.846
   Deuter: -1.116.405
   obrońca stracił łącznie 19.919.025 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
   Stare Dobre konto na forum poszło się paść..... ;(
  • Witch King [RBN] vs. Likkern [ENTROPIA] ~ 85.8%


   Dnia 17-10-2020 10:24:36 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 99
   Pancernik 385

   _________________________________________

   Obrońca Likkern [ENTROPIA]
   ________________________________________________

   Mały transporter 405
   Duży transporter 251
   Lekki myśliwiec 456
   Ciężki myśliwiec 18
   Krążownik 58
   Okręt wojenny 128
   Pathfinder 36
   Wyrzutnia rakiet 1

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 95 ( -4 )
   Pancernik 382 ( -3 )

   _________________________________________

   Obrońca Likkern [ENTROPIA]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   212.261 Metalu, 212.261 Kryształu i 176.078 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 495.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 17.116.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 5.635.000 metalu i 2.945.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 600.600 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 40%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 5.577.261
   Kryształ: 2.977.261
   Deuter: 131.078
   agresor zyskał łącznie 8.685.600 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -11.214.261
   Kryształ: -5.922.261
   Deuter: -580.078
   obrońca stracił łącznie 17.716.600 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   Witch King [RBN] vs. TheMumin ~ 274.3%


   Dnia 18-10-2020 11:00:43 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 779
   Pancernik 409
   Krążownik 777
   Mały transporter 2.000

   _________________________________________

   Obrońca TheMumin
   ________________________________________________

   Mały transporter 318
   Lekki myśliwiec 694
   Ciężki myśliwiec 2
   Krążownik 279
   Okręt wojenny 444
   Statek kolonizacyjny 1
   Recykler 41
   Sonda szpiegowska 53
   Pancernik 125
   Pathfinder 5

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 775 ( -4 )
   Pancernik 409 ( -0 )
   Krążownik 671 ( -106 )
   Mały transporter 1.022 ( -978 )

   _________________________________________

   Obrońca TheMumin
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   433.369 Metalu, 157.544 Kryształu i 49.013 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 7.226.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 50.410.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 18.378.000 metalu i 9.051.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 639.926 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 40%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 14.555.369
   Kryształ: 6.451.044
   Deuter: -162.987
   agresor zyskał łącznie 20.843.426 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -32.933.369
   Kryształ: -15.502.544
   Deuter: -2.614.013
   obrońca stracił łącznie 51.049.926 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   Witch King [RBN] vs. Captain Spirit [VEN] ~ 20.19%


   Dnia 18-10-2020 13:21:37 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Pancernik 200
   Mały transporter 200

   _________________________________________

   Obrońca Captain Spirit [VEN]
   ________________________________________________

   Krążownik 30
   Okręt wojenny 51
   Lekkie działo laserowe 28

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Pancernik 200 ( -0 )
   Mały transporter 158 ( -42 )

   _________________________________________

   Obrońca Captain Spirit [VEN]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   770.753 Metalu, 184.952 Kryształu i 68.447 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 168.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 3.986.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 1.489.500 metalu i 529.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 1.024.152 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 40%.
   Olbrzymie ilości metalu i kryształu łączą się.
   Księżyc o powierzchni 8.831 km został uformowany.

   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 2.176.253
   Kryształ: 630.452
   Deuter: 68.447
   agresor zyskał łącznie 2.875.152 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -3.707.753
   Kryształ: -1.173.952
   Deuter: -128.447
   obrońca stracił łącznie 5.010.152 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

   Witch King [RBN] vs. Cadoro [SWG] ~ 39.17%


   Dnia 19-10-2020 09:11:25 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 10
   Okręt wojenny 300
   Pancernik 150

   _________________________________________

   Obrońca Cadoro [SWG]
   ________________________________________________

   Mały transporter 180
   Duży transporter 121
   Lekki myśliwiec 596
   Ciężki myśliwiec 28
   Pancernik 36
   Wyrzutnia rakiet 575
   Lekkie działo laserowe 145

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 6 ( -4 )
   Okręt wojenny 295 ( -5 )
   Pancernik 149 ( -1 )

   _________________________________________

   Obrońca Cadoro [SWG]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   260.890 Metalu, 260.890 Kryształu i 260.890 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 501.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 9.336.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 2.228.500 metalu i 1.688.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 782.670 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 40%.
   Olbrzymie ilości metalu i kryształu łączą się.
   Księżyc o powierzchni 8.660 km został uformowany.

   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 2.154.390
   Kryształ: 1.806.390
   Deuter: 237.890
   agresor zyskał łącznie 4.198.670 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -5.750.390
   Kryształ: -3.567.390
   Deuter: -800.890
   obrońca stracił łącznie 10.118.670 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

   Witch King [RBN] vs. Cadoro [SWG] ~ 23.05%


   Dnia 19-10-2020 09:32:46 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 199
   Pancernik 100
   Duży transporter 89

   _________________________________________

   Obrońca Cadoro [SWG]
   ________________________________________________

   Mały transporter 39
   Duży transporter 56
   Lekki myśliwiec 21
   Ciężki myśliwiec 45
   Krążownik 34
   Okręt wojenny 4
   Recykler 6
   Satelita słoneczny 150
   Pathfinder 70
   Wyrzutnia rakiet 10
   Lekkie działo laserowe 16

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 199 ( -0 )
   Pancernik 100 ( -0 )
   Duży transporter 82 ( -7 )

   _________________________________________

   Obrońca Cadoro [SWG]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   1.080.560 Metalu, 497.336 Kryształu i 742.093 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 84.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 5.293.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 1.134.500 metalu i 1.170.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 2.319.989 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 2.173.060
   Kryształ: 1.625.836
   Deuter: 742.093
   agresor zyskał łącznie 4.540.989 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -3.351.560
   Kryształ: -2.804.336
   Deuter: -1.457.093
   obrońca stracił łącznie 7.612.989 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

   Witch King [RBN] vs. Captain Spirit [VEN] ~ 75.2%

   Dnia 19-10-2020 10:45:26 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 684
   Okręt wojenny 461
   Pancernik 165

   _________________________________________

   Obrońca Captain Spirit [VEN]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 62
   Ciężki myśliwiec 1
   Krążownik 337
   Okręt wojenny 66
   Sonda szpiegowska 100
   Pancernik 12
   Mała powłoka ochronna 1

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 655 ( -29 )
   Okręt wojenny 461 ( -0 )
   Pancernik 165 ( -0 )

   _________________________________________

   Obrońca Captain Spirit [VEN]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   96.111 Metalu, 469.689 Kryształu i 49.227 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 841.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 15.131.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 5.421.000 metalu i 2.099.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 615.027 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 4.937.111
   Kryształ: 2.365.689
   Deuter: -8.773
   agresor zyskał łącznie 7.294.027 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -10.368.111
   Kryształ: -4.474.689
   Deuter: -903.227
   obrońca stracił łącznie 15.746.027 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

   Witch King [RBN] & mark_301 [RBN] vs. ZjaranyKruk [LOG] ~ 222.62%   Dnia 19-10-2020 23:29:38 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Pathfinder 1
   _________________________________________

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 2.609
   Ciężki myśliwiec 1.692
   Okręt wojenny 290
   Pancernik 140
   Krążownik 394
   Pathfinder 727

   _________________________________________

   Obrońca ZjaranyKruk [LOG]
   ________________________________________________

   Mały transporter 6
   Duży transporter 440
   Lekki myśliwiec 2.298
   Ciężki myśliwiec 357
   Krążownik 205
   Okręt wojenny 4
   Recykler 33
   Satelita słoneczny 110
   Pancernik 140
   Pathfinder 153
   Wyrzutnia rakiet 207

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Pathfinder 1 ( -0 )
   _________________________________________

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 1.726 ( -883 )
   Ciężki myśliwiec 1.436 ( -256 )
   Okręt wojenny 290 ( -0 )
   Pancernik 140 ( -0 )
   Krążownik 384 ( -10 )
   Pathfinder 716 ( -11 )

   _________________________________________

   Obrońca ZjaranyKruk [LOG]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   374.501 Metalu, 2.745.278 Kryształu i 15.207 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 6.723.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 42.177.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 13.097.500 metalu i 9.164.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 3.134.986 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 40%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 8.999.001
   Kryształ: 9.767.278
   Deuter: -92.793
   agresor zyskał łącznie 18.673.486 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -22.510.501
   Kryształ: -18.931.278
   Deuter: -3.870.207
   obrońca stracił łącznie 45.311.986 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

   Witch King [RBN] vs. Erwean Volstead ~ 212.86%


   Dnia 20-10-2020 16:13:21 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Ciężki myśliwiec 1
   Okręt wojenny 1.102
   Pancernik 512

   _________________________________________

   Obrońca Erwean Volstead
   ________________________________________________

   Duży transporter 1
   Okręt wojenny 555
   Bombowiec 20
   Reaper 30

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Ciężki myśliwiec 1 ( -0 )
   Okręt wojenny 1.066 ( -36 )
   Pancernik 492 ( -20 )

   _________________________________________

   Obrońca Erwean Volstead
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   595.614 Metalu, 247.201 Kryształu i 146.515 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 3.860.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 39.912.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 15.375.500 metalu i 5.910.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 989.330 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 40%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 13.751.114
   Kryształ: 4.817.701
   Deuter: -153.485
   agresor zyskał łącznie 18.415.330 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -29.126.614
   Kryształ: -10.728.201
   Deuter: -1.046.515
   obrońca stracił łącznie 40.901.330 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

   Witch King [RBN] vs. President Neso ~ 110.84%   Dnia 22-10-2020 11:23:18 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Pancernik 687
   _________________________________________

   Obrońca President Neso
   ________________________________________________

   Mały transporter 44
   Duży transporter 45
   Lekki myśliwiec 34
   Ciężki myśliwiec 14
   Krążownik 157
   Okręt wojenny 237
   Recykler 21
   Pancernik 24

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Pancernik 677 ( -10 )
   _________________________________________

   Obrońca President Neso
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   153.040 Metalu, 378.613 Kryształu i 133.524 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 850.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 22.183.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 7.789.500 metalu i 3.294.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 665.177 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 7.642.540
   Kryształ: 3.272.613
   Deuter: -16.476
   agresor zyskał łącznie 10.898.677 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -15.432.040
   Kryształ: -6.566.613
   Deuter: -849.524
   obrońca stracił łącznie 22.848.177 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

   Witch King [RBN] vs. Profesor [SWP] ~ 81.12%   Dnia 22-10-2020 12:40:53 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 1.050
   _________________________________________

   Obrońca Profesor [SWP]
   ________________________________________________

   Mały transporter 39
   Duży transporter 128
   Lekki myśliwiec 27
   Ciężki myśliwiec 4
   Krążownik 40
   Okręt wojenny 165
   Recykler 148
   Sonda szpiegowska 6
   Bombowiec 9
   Satelita słoneczny 57
   Lekkie działo laserowe 10
   Działo Gaussa 11

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 1.046 ( -4 )
   _________________________________________

   Obrońca Profesor [SWP]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   644.630 Metalu, 166.823 Kryształu i 229.936 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 240.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 16.949.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 5.643.000 metalu i 2.468.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 1.041.389 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 6.107.630
   Kryształ: 2.575.323
   Deuter: 229.936
   agresor zyskał łącznie 8.912.889 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -11.985.630
   Kryształ: -5.213.823
   Deuter: -791.436
   obrońca stracił łącznie 17.990.889 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1   Wszystkie niehonorowe z ostatnich 20 karty raportów:D
   Stare Dobre konto na forum poszło się paść..... ;(

   The post was edited 1 time, last by WITCH KING -.- ().

  • ten próg wypadało by podnieść... przy tych procentach to ja raporty tu będe liczyc w metrach, nie sztukach


   Witch King [RBN] vs. ZjaranyKruk ~ 115.04%


   Dnia 22-10-2020 16:01:20 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Ciężki myśliwiec 1
   Pancernik 620
   _________________________________________

   Obrońca ZjaranyKruk
   ________________________________________________

   Mały transporter 1
   Duży transporter 380
   Lekki myśliwiec 735
   Ciężki myśliwiec 85
   Krążownik 60
   Recykler 7
   Sonda szpiegowska 2.304
   Satelita słoneczny 130
   Pancernik 133
   Pathfinder 36
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Ciężki myśliwiec 0 ( -1 )
   Pancernik 617 ( -3 )
   _________________________________________

   Obrońca ZjaranyKruk
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   175.242 Metalu, 236.304 Kryształu i 236.304 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 265.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 25.270.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 5.320.500 metalu i 6.183.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 647.850 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 5.399.742
   Kryształ: 6.295.804
   Deuter: 191.304
   agresor zyskał łącznie 11.886.850 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -10.720.242
   Kryształ: -12.479.304
   Deuter: -2.718.304
   obrońca stracił łącznie 25.917.850 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
   Stare Dobre konto na forum poszło się paść..... ;(
  • Może ktoś się zlituje i wprowadzi powiew świeżości w ten jakże monotematyczny topic:P

   Witch King [RBN] vs. sztygr ~ 395.37%


   Dnia 23-10-2020 07:37:34 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 5.476
   Okręt wojenny 1.401
   Pancernik 690

   _________________________________________

   Obrońca sztygr
   ________________________________________________

   Mały transporter 112
   Duży transporter 150
   Lekki myśliwiec 1.748
   Ciężki myśliwiec 33
   Krążownik 81
   Okręt wojenny 461
   Recykler 238
   Sonda szpiegowska 30
   Satelita słoneczny 40
   Niszczyciel 38
   Pancernik 260
   Wyrzutnia rakiet 2.815
   Lekkie działo laserowe 404
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 2.334 ( -3.142 )
   Okręt wojenny 1.389 ( -12 )
   Pancernik 689 ( -1 )

   _________________________________________

   Obrońca sztygr
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   1.268.044 Metalu, 197.398 Kryształu i 2.338.288 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 13.373.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 77.401.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 25.693.500 metalu i 13.843.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 3.803.730 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 16.965.544
   Kryształ: 10.678.398
   Deuter: 2.323.288
   agresor zyskał łącznie 29.967.230 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -48.955.044
   Kryształ: -24.783.398
   Deuter: -7.466.288
   obrońca stracił łącznie 81.204.730 jednostek.

   Witch King [RBN] vs. Cadoro [SWG] ~ 62.57%   Dnia 23-10-2020 10:59:47 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Pancernik 300
   _________________________________________

   Obrońca Cadoro [SWG]
   ________________________________________________

   Duży transporter 428
   Ciężki myśliwiec 158
   Krążownik 67
   Okręt wojenny 50
   Satelita słoneczny 126
   Pathfinder 29
   Mała powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Pancernik 299 ( -1 )
   _________________________________________

   Obrońca Cadoro [SWG]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   104.650 Metalu, 104.650 Kryształu i 104.650 Deuteru
   3.246.280 Metalu, 478.344 Kryształu i 1.235.719 Deuteru
   1.623.140 Metalu, 239.172 Kryształu i 617.860 Deuteru
   811.570 Metalu, 119.623 Kryształu i 308.930 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 85.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 12.893.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 3.684.000 metalu i 2.573.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 8.994.588 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 9.439.640
   Kryształ: 3.474.789
   Deuter: 2.252.159
   agresor zyskał łącznie 15.166.588 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -13.133.640
   Kryształ: -6.057.789
   Deuter: -2.696.159
   obrońca stracił łącznie 21.887.588 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1   Stare Dobre konto na forum poszło się paść..... ;(

   The post was edited 1 time, last by WITCH KING -.- ().

  • Witch King wrote:

   wrzuć w mini st jakies farmingi bo mnie moderatorzy dojadą:P
   On 23-10-2020 --:--:--, the following fleets met in battle:   Attacker pff [Next]
   ________________________________________________


   Pathfinder 2.427
   _________________________________________


   Defender Lord Spirit
   ________________________________________________


   Small Cargo 1.152
   Light Fighter 74
   Heavy Fighter 2
   Espionage Probe 140
   Solar Satellite 220
   _________________________________________   After the battle ...


   Attacker pff [Next]
   ________________________________________________


   Pathfinder 2.427 ( -0 )
   _________________________________________


   Defender Lord Spirit
   ________________________________________________


   Destroyed!
   _________________________________________   The attacker has won the battle!


   The attacker captured:
   6.448.758 Metal, 10.388.431 Crystal and 7.718.654 Deuterium


   The attacker lost a total of 0 units.
   The defender lost a total of 5.614.000 units.
   At these space coordinates now float 1.269.000 metal and 1.483.000 crystal.
   The attacker captured a total of 24.555.843 units.


   The chance for a moon to be created from the debris was 21%.
   The attacker(s) captured the debris.   Summary of profit/losses:


   Summary attackers(s)

   Metal: 7.717.758
   Crystal: 11.871.431
   Deuterium: 7.718.654
   The attacker(s) made a profit of 27.307.843 units.


   Summary defender(s)

   Metal: -8.986.758
   Crystal: -13.354.431
   Deuterium: -7.828.654
   The defender(s) lost a total of 30.169.843 units.   Powered by OGotcha CR Converter 4.3.1


   On 23-10-2020 --:--:--, the following fleets met in battle:   Attacker pff [Next]
   ________________________________________________


   Cruiser 300
   Pathfinder 2.427
   _________________________________________


   Defender Lord Spirit
   ________________________________________________


   Small Cargo 5.600
   _________________________________________   After the battle ...


   Attacker pff [Next]
   ________________________________________________


   Cruiser 300 ( -0 )
   Pathfinder 2.427 ( -0 )
   _________________________________________


   Defender Lord Spirit
   ________________________________________________


   Destroyed!
   _________________________________________   The attacker has won the battle!


   The attacker captured:
   18.798.576 Metal, 9.041.939 Crystal and 7.484.701 Deuterium


   The attacker lost a total of 0 units.
   The defender lost a total of 22.400.000 units.
   At these space coordinates now float 5.600.000 metal and 5.600.000 crystal.
   The attacker captured a total of 35.325.216 units.


   The chance for a moon to be created from the debris was 21%.
   The attacker(s) captured the debris.   Summary of profit/losses:


   Summary attackers(s)

   Metal: 24.398.576
   Crystal: 14.641.939
   Deuterium: 7.484.701
   The attacker(s) made a profit of 46.525.216 units.


   Summary defender(s)

   Metal: -29.998.576
   Crystal: -20.241.939
   Deuterium: -7.484.701
   The defender(s) lost a total of 57.725.216 units.   Powered by OGotcha CR Converter 4.3.1
  • No to ja też wrzucę coś od siebie

   mark_301 [RBN] vs. Erwean Volstead ~ 141.44%


   Dnia 23-10-2020 08:42:46 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 750
   Pancernik 400
   _________________________________________

   Obrońca Erwean Volstead
   ________________________________________________

   Duży transporter 79
   Okręt wojenny 300
   Recykler 200
   Sonda szpiegowska 140
   Bombowiec 10
   Reaper 20
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 722 ( -28 )
   Pancernik 389 ( -11 )
   _________________________________________

   Obrońca Erwean Volstead
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   904.736 Metalu, 904.737 Kryształu i 115.177 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 2.615.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 26.788.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 9.882.000 metalu i 4.262.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 1.924.650 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 9.196.736
   Kryształ: 4.306.737
   Deuter: -49.823
   agresor zyskał łącznie 13.453.650 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -19.078.736
   Kryształ: -8.568.737
   Deuter: -1.065.177
   obrońca stracił łącznie 28.712.650 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   mark_301 [RBN] vs. ZjaranyKruk ~ 66.83%


   Dnia 23-10-2020 07:49:41 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 380
   Okręt wojenny 200
   _________________________________________

   Obrońca ZjaranyKruk
   ________________________________________________

   Duży transporter 354
   Lekki myśliwiec 1.941
   Sonda szpiegowska 4
   Satelita słoneczny 126
   Pancernik 6
   Pathfinder 6
   Wyrzutnia rakiet 404
   Lekkie działo laserowe 5
   Mała powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 360 ( -20 )
   Okręt wojenny 200 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca ZjaranyKruk
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   193.122 Metalu, 187.395 Kryształu i 421.687 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 580.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 13.865.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 4.287.500 metalu i 2.395.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 802.204 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   Olbrzymie ilości metalu i kryształu łączą się.
   Księżyc o powierzchni 8.366 km został uformowany.

   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 4.080.622
   Kryształ: 2.442.895
   Deuter: 381.687
   agresor zyskał łącznie 6.905.204 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -9.193.622
   Kryształ: -4.850.895
   Deuter: -622.687
   obrońca stracił łącznie 14.667.204 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   mark_301 [RBN] vs. Zuberek ~ 130.33%


   Dnia 22-10-2020 12:46:18 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 600
   Pancernik 306
   Mały transporter 1.500
   Duży transporter 223
   _________________________________________

   Obrońca Zuberek
   ________________________________________________

   Mały transporter 98
   Duży transporter 506
   Lekki myśliwiec 124
   Ciężki myśliwiec 265
   Okręt wojenny 18
   Recykler 1
   Sonda szpiegowska 3.032
   Pancernik 73
   Pathfinder 47
   Wyrzutnia rakiet 1.293
   Lekkie działo laserowe 144
   Działo Gaussa 38
   Działo jonowe 9
   Wyrzutnia plazmy 6
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 593 ( -7 )
   Pancernik 302 ( -4 )
   Mały transporter 408 ( -1.092 )
   Duży transporter 134 ( -89 )
   _________________________________________

   Obrońca Zuberek
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   0 Metalu, 0 Kryształu i 777.646 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 6.196.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 26.654.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 5.866.500 metalu i 7.166.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 777.646 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   Olbrzymie ilości metalu i kryształu łączą się.
   Księżyc o powierzchni 8.660 km został uformowany.

   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 2.713.500
   Kryształ: 4.183.000
   Deuter: 717.646
   agresor zyskał łącznie 7.614.146 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -12.547.000
   Kryształ: -12.378.000
   Deuter: -2.506.646
   obrońca stracił łącznie 27.431.646 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

   mark_301 [RBN] vs. Jon Irenicus ~ 52.03%


   Dnia 21-10-2020 12:30:40 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 420
   Pancernik 200
   _________________________________________

   Obrońca Jon Irenicus
   ________________________________________________

   Mały transporter 1
   Duży transporter 14
   Lekki myśliwiec 173
   Ciężki myśliwiec 28
   Krążownik 6
   Okręt wojenny 98
   Recykler 64
   Sonda szpiegowska 2
   Satelita słoneczny 79
   Niszczyciel 1
   Pancernik 13
   Crawler 19
   Wyrzutnia rakiet 400
   Lekkie działo laserowe 65
   Ciężkie działo laserowe 10
   Działo Gaussa 17
   Działo jonowe 39
   Wyrzutnia plazmy 2
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 409 ( -11 )
   Pancernik 196 ( -4 )
   _________________________________________

   Obrońca Jon Irenicus
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   480.709 Metalu, 0 Kryształu i 220.751 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 1.000.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 12.205.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 3.523.000 metalu i 1.680.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 701.460 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 41%.
   Olbrzymie ilości metalu i kryształu łączą się.
   Księżyc o powierzchni 8.485 km został uformowany.

   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 3.388.709
   Kryształ: 1.355.000
   Deuter: 160.751
   agresor zyskał łącznie 4.904.460 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -8.564.209
   Kryształ: -3.619.500
   Deuter: -723.251
   obrońca stracił łącznie 12.906.960 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   mark_301 [RBN] vs. Sliz [Konie] ~ 69.46%


   Dnia 21-10-2020 10:08:27 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 500
   Pancernik 200
   _________________________________________

   Obrońca Sliz [Konie]
   ________________________________________________

   Mały transporter 24
   Duży transporter 156
   Lekki myśliwiec 82
   Ciężki myśliwiec 27
   Krążownik 20
   Okręt wojenny 58
   Recykler 30
   Sonda szpiegowska 332
   Bombowiec 9
   Niszczyciel 23
   Pancernik 15
   Pathfinder 6
   Wyrzutnia rakiet 945
   Lekkie działo laserowe 79
   Ciężkie działo laserowe 17
   Działo Gaussa 17
   Działo jonowe 25
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 472 ( -28 )
   Pancernik 194 ( -6 )
   _________________________________________

   Obrońca Sliz [Konie]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   203.198 Metalu, 157.958 Kryształu i 132.027 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 2.190.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 15.777.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 4.235.000 metalu i 2.710.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 493.183 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 41%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 2.998.198
   Kryształ: 2.208.458
   Deuter: 42.027
   agresor zyskał łącznie 5.248.683 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -9.868.698
   Kryształ: -5.382.458
   Deuter: -1.019.027
   obrońca stracił łącznie 16.270.183 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   mark_301 [RBN] vs. Illidan Stormrage ~ 30.93%


   Dnia 20-10-2020 17:59:58 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 200
   _________________________________________

   Obrońca Illidan Stormrage
   ________________________________________________

   Recykler 376
   Satelita słoneczny 75
   Crawler 5
   Działo jonowe 6
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 200 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca Illidan Stormrage
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   0 Metalu, 0 Kryształu i 0 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 0 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 7.028.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 1.885.000 metalu i 1.208.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 0 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 40%.
   Olbrzymie ilości metalu i kryształu łączą się.
   Księżyc o powierzchni 8.602 km został uformowany.

   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 1.885.000
   Kryształ: 1.208.000
   Deuter: 0
   agresor zyskał łącznie 3.093.000 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -3.800.000
   Kryształ: -2.434.000
   Deuter: -794.500
   obrońca stracił łącznie 7.028.500 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1   mark_301 [RBN] vs. Illidan Stormrage ~ 223.08%


   Dnia 20-10-2020 15:42:29 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 569
   Okręt wojenny 458
   Pancernik 191
   _________________________________________

   Obrońca Illidan Stormrage
   ________________________________________________

   Duży transporter 174
   Lekki myśliwiec 5
   Ciężki myśliwiec 11
   Krążownik 24
   Okręt wojenny 373
   Sonda szpiegowska 74
   Bombowiec 102
   Satelita słoneczny 88
   Pancernik 43
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 339 ( -230 )
   Okręt wojenny 424 ( -34 )
   Pancernik 188 ( -3 )
   _________________________________________

   Obrońca Illidan Stormrage
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   548.308 Metalu, 398.107 Kryształu i 521.065 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 8.965.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 38.423.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 15.500.000 metalu i 6.808.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 1.467.480 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 40%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 9.828.308
   Kryształ: 4.966.107
   Deuter: 16.065
   agresor zyskał łącznie 14.810.480 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -25.328.308
   Kryształ: -11.774.107
   Deuter: -2.788.065
   obrońca stracił łącznie 39.890.480 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   mark_301 [RBN] vs. Altreus ~ 32.24%


   Dnia 20-10-2020 11:10:37 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 300
   Mały transporter 1.000
   _________________________________________

   Obrońca Altreus
   ________________________________________________

   Mały transporter 240
   Duży transporter 70
   Lekki myśliwiec 300
   Krążownik 40
   Okręt wojenny 20
   Recykler 41
   Lekkie działo laserowe 23
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 300 ( -0 )
   Mały transporter 872 ( -128 )
   _________________________________________

   Obrońca Altreus
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   646.689 Metalu, 262.706 Kryształu i 221.640 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 512.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 6.144.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 2.083.000 metalu i 1.141.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 1.131.035 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 40%.
   Olbrzymie ilości metalu i kryształu łączą się.
   Księżyc o powierzchni 8.888 km został uformowany.

   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 2.473.689
   Kryształ: 1.147.706
   Deuter: 221.640
   agresor zyskał łącznie 3.843.035 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -4.591.189
   Kryształ: -2.300.206
   Deuter: -383.640
   obrońca stracił łącznie 7.275.035 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1   Witch King [RBN] & mark_301 [RBN] vs. ZjaranyKruk [LOG] ~ 222.62%


   Dnia 19-10-2020 23:29:38 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Pathfinder 1
   _________________________________________

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 2.609
   Ciężki myśliwiec 1.692
   Okręt wojenny 290
   Pancernik 140
   Krążownik 394
   Pathfinder 727
   _________________________________________

   Obrońca ZjaranyKruk [LOG]
   ________________________________________________

   Mały transporter 6
   Duży transporter 440
   Lekki myśliwiec 2.298
   Ciężki myśliwiec 357
   Krążownik 205
   Okręt wojenny 4
   Recykler 33
   Satelita słoneczny 110
   Pancernik 140
   Pathfinder 153
   Wyrzutnia rakiet 207
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Pathfinder 1 ( -0 )
   _________________________________________

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 1.726 ( -883 )
   Ciężki myśliwiec 1.436 ( -256 )
   Okręt wojenny 290 ( -0 )
   Pancernik 140 ( -0 )
   Krążownik 384 ( -10 )
   Pathfinder 716 ( -11 )
   _________________________________________

   Obrońca ZjaranyKruk [LOG]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   374.501 Metalu, 2.745.278 Kryształu i 15.207 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 6.723.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 42.177.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 13.097.500 metalu i 9.164.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 3.134.986 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 40%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 8.999.001
   Kryształ: 9.767.278
   Deuter: -92.793
   agresor zyskał łącznie 18.673.486 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -22.510.501
   Kryształ: -18.931.278
   Deuter: -3.870.207
   obrońca stracił łącznie 45.311.986 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   mark_301 [RBN] vs. Illidan Stormrage ~ 15.65%


   Dnia 18-10-2020 09:50:55 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 160
   _________________________________________

   Obrońca Illidan Stormrage
   ________________________________________________

   Duży transporter 11
   Lekki myśliwiec 274
   Ciężki myśliwiec 7
   Recykler 92
   Sonda szpiegowska 70
   Satelita słoneczny 131
   Crawler 7
   Lekkie działo laserowe 75
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 160 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca Illidan Stormrage
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   7.799 Metalu, 9.512 Kryształu i 2.497 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 0 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 3.536.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 932.000 metalu i 633.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 19.808 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 31%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 939.799
   Kryształ: 642.512
   Deuter: 2.497
   agresor zyskał łącznie 1.584.808 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -1.984.299
   Kryształ: -1.313.012
   Deuter: -258.997
   obrońca stracił łącznie 3.556.308 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   mark_301 [RBN] vs. Cadoro [SWG] ~ 103.29%


   Dnia 16-10-2020 08:33:17 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 20
   Okręt wojenny 146
   Pancernik 268
   _________________________________________

   Obrońca Cadoro [SWG]
   ________________________________________________

   Mały transporter 175
   Duży transporter 250
   Lekki myśliwiec 95
   Ciężki myśliwiec 203
   Krążownik 153
   Okręt wojenny 18
   Recykler 30
   Sonda szpiegowska 753
   Pathfinder 315
   Wyrzutnia rakiet 14
   Lekkie działo laserowe 22
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 6 ( -14 )
   Okręt wojenny 138 ( -8 )
   Pancernik 268 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca Cadoro [SWG]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   323.879 Metalu, 176.425 Kryształu i 76.351 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 886.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 22.757.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 5.341.500 metalu i 4.987.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 576.655 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 5.025.379
   Kryształ: 4.945.425
   Deuter: 48.351
   agresor zyskał łącznie 10.019.155 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -10.427.879
   Kryształ: -9.943.425
   Deuter: -2.962.351
   obrońca stracił łącznie 23.333.655 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
  • no! i są zawody:P lecialem raz zalogował sie,, "zawroć".. i natychmiast znowu lot ;D i siadło:D:D

   Witch King [RBN] vs. LysyZbrazzers ~ 302.87%


   Dnia 24-10-2020 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 1.200
   Pancernik 790
   _________________________________________

   Obrońca LysyZbrazzers
   ________________________________________________

   Mały transporter 1.910
   Duży transporter 453
   Lekki myśliwiec 975
   Ciężki myśliwiec 543
   Krążownik 181
   Okręt wojenny 183
   Recykler 6
   Sonda szpiegowska 4.640
   Bombowiec 13
   Satelita słoneczny 115
   Niszczyciel 10
   Pancernik 88
   Pathfinder 270
   Wyrzutnia rakiet 250
   Lekkie działo laserowe 220
   Wyrzutnia plazmy 1
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 1.160 ( -40 )
   Pancernik 783 ( -7 )
   _________________________________________

   Obrońca LysyZbrazzers
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   2.715.974 Metalu, 61.339 Kryształu i 480.837 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 2.995.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 63.130.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 16.348.000 metalu i 13.939.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 3.258.150 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 17.053.974
   Kryształ: 13.120.339
   Deuter: 375.837
   agresor zyskał łącznie 30.550.150 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -34.341.974
   Kryształ: -27.279.339
   Deuter: -4.767.337
   obrońca stracił łącznie 66.388.650 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
   Stare Dobre konto na forum poszło się paść..... ;(
  • Witch King [RBN] vs. EL_Aresito [C-B] ~ 121.11%

   Najpierwdefato leciał farming- powodujacy automatyczną ucieczkę 5:1- by rozwalic bunkier, a na sam koniec flota główna , ale jeden pies w której kolejności zysk wpadł:P

   Dnia 25-10-2020 11:19:59 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 1.134
   _________________________________________

   Obrońca EL_Aresito [C-B]
   ________________________________________________

   Mały transporter 1.878
   Duży transporter 277
   Lekki myśliwiec 2.439
   Ciężki myśliwiec 166
   Krążownik 10
   Recykler 41
   Pathfinder 43

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 1.132 ( -2 )
   _________________________________________

   Obrońca EL_Aresito [C-B]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   860.591 Metalu, 278.610 Kryształu i 128.639 Deuteru
   1.678.534 Metalu, 809.911 Kryształu i 458.835 Deuteru
   2.324.924 Metalu, 405.024 Kryształu i 226.152 Deuteru
   6.586.470 Metalu, 139.305 Kryształu i 64.319 Deuteru
   3.293.235 Metalu, 69.652 Kryształu i 32.160 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 58.000 jednostek.
   Całkowite straty atakujących, wliczając farmingi: 232.000 jednostek.

   Obrońca stracił łącznie 24.613.000 jednostek.
   Całkowite straty obrońców, wliczając farmingi: 51.627.000 jednostek.

   Na polu zniszczeń unosi się 7.362.500 metalu i 4.748.000 kryształu.
   Dodatkowe pole zniszczeń po dofarmieniach: 60.000 metalu i 437.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 17.356.361 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 22.006.254
   Kryształ: 6.832.002
   Deuter: 894.105
   agresor zyskał łącznie 29.732.361 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -55.394.754
   Kryształ: -12.137.502
   Deuter: -1.451.105
   obrońca stracił łącznie 68.983.361 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
   Stare Dobre konto na forum poszło się paść..... ;(
  • Twardo będę wrzucać i tak:P


   Witch King [RBN] vs. PilotPirx [LEGION] ~ 52.29%
   Ile razy leciałem, tyle razy dostawałem msg że jest- a zawsze miał być zysk z surowców(20KK+ ) ale żę satki w sumie też smaczne- w końcu nie zawróciłem( a że recki były ustawione sek po...)   Dnia 26-10-2020 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 1.279
   Ciężki myśliwiec 3.864
   Okręt wojenny 2.685
   Pancernik 985
   _________________________________________

   Obrońca PilotPirx [LEGION]
   ________________________________________________

   Satelita słoneczny 3.167
   Crawler 739
   Wyrzutnia rakiet 220
   Lekkie działo laserowe 3.054
   Ciężkie działo laserowe 100
   Działo Gaussa 43
   Wyrzutnia plazmy 13
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 1.275 ( -4 )
   Ciężki myśliwiec 3.816 ( -48 )
   Okręt wojenny 2.680 ( -5 )
   Pancernik 981 ( -4 )
   _________________________________________

   Obrońca PilotPirx [LEGION]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   0 Metalu, 0 Kryształu i 0 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 1.236.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 22.361.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 1.095.500 metalu i 4.133.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 0 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 22%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 382.500
   Kryształ: 3.678.500
   Deuter: -68.000
   agresor zyskał łącznie 3.993.000 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -8.669.000
   Kryształ: -10.894.000
   Deuter: -2.798.500
   obrońca stracił łącznie 22.361.500 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   Witch King [RBN] vs. Zomik [CKM] ~ 126.68%

   Dnia 26-10-2020 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 500
   Pancernik 800
   _________________________________________

   Obrońca Zomik [CKM]
   ________________________________________________

   Mały transporter 836
   Duży transporter 431
   Lekki myśliwiec 111
   Ciężki myśliwiec 379
   Krążownik 24
   Okręt wojenny 36
   Recykler 4
   Bombowiec 36
   Pancernik 8
   Pathfinder 221
   Wyrzutnia rakiet 2.382
   Lekkie działo laserowe 5
   Ciężkie działo laserowe 11
   Działo Gaussa 124
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 483 ( -17 )
   Pancernik 795 ( -5 )
   _________________________________________

   Obrońca Zomik [CKM]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   616.350 Metalu, 616.350 Kryształu i 616.350 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 1.445.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 36.019.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 6.864.000 metalu i 5.803.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 1.849.050 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 6.565.350
   Kryształ: 5.964.850
   Deuter: 541.350
   agresor zyskał łącznie 13.071.550 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -20.806.850
   Kryształ: -13.712.850
   Deuter: -3.348.350
   obrońca stracił łącznie 37.868.050 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   Dnia 26-10-2020 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 500
   Pancernik 800
   _________________________________________

   Obrońca Zomik [CKM]
   ________________________________________________

   Mały transporter 836
   Duży transporter 431
   Lekki myśliwiec 111
   Ciężki myśliwiec 379
   Krążownik 24
   Okręt wojenny 36
   Recykler 4
   Bombowiec 36
   Pancernik 8
   Pathfinder 221
   Wyrzutnia rakiet 2.382
   Lekkie działo laserowe 5
   Ciężkie działo laserowe 11
   Działo Gaussa 124
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 483 ( -17 )
   Pancernik 795 ( -5 )
   _________________________________________

   Obrońca Zomik [CKM]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   616.350 Metalu, 616.350 Kryształu i 616.350 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 1.445.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 36.019.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 6.864.000 metalu i 5.803.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 1.849.050 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 6.565.350
   Kryształ: 5.964.850
   Deuter: 541.350
   agresor zyskał łącznie 13.071.550 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -20.806.850
   Kryształ: -13.712.850
   Deuter: -3.348.350
   obrońca stracił łącznie 37.868.050 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
   Witch King [RBN] vs. PLGotenks [CKM] ~ 107.03%


   Obrońca ukradł większość złomu bo nie ściągnąłem rec z moona < King debil>   Dnia 26-10-2020 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 997
   _________________________________________

   Obrońca PLGotenks [CKM]
   ________________________________________________

   Mały transporter 187
   Duży transporter 883
   Lekki myśliwiec 412
   Ciężki myśliwiec 45
   Krążownik 25
   Recykler 30
   Sonda szpiegowska 364
   Satelita słoneczny 910
   Crawler 592
   Wyrzutnia rakiet 1.500
   Lekkie działo laserowe 1.100
   Działo jonowe 50
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 913 ( -84 )
   _________________________________________

   Obrońca PLGotenks [CKM]
   ________________________________________________

   Mały transporter 0 ( -187 )
   Duży transporter 1 ( -882 )
   Lekki myśliwiec 0 ( -412 )
   Ciężki myśliwiec 0 ( -45 )
   Krążownik 0 ( -25 )
   Recykler 0 ( -30 )
   Sonda szpiegowska 0 ( -364 )
   Satelita słoneczny 0 ( -910 )
   Crawler 0 ( -592 )
   Wyrzutnia rakiet 1 ( -1.499 )
   Lekkie działo laserowe 0 ( -1.100 )
   Działo jonowe 0 ( -50 )
   Mała powłoka ochronna 1 ( -0 )
   Duża powłoka ochronna 1 ( -0 )
   _________________________________________


   Bitwa zakończyła się remisem.

   Agresor przejął:
   0 Metalu, 0 Kryształu i 0 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 2.436.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 25.892.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 5.418.000 metalu i 5.284.500 kryształu.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 3.738.000
   Kryształ: 4.696.500
   Deuter: -168.000
   agresor zyskał łącznie 8.266.500 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -14.054.000
   Kryształ: -10.681.000
   Deuter: -1.157.000
   obrońca stracił łącznie 25.892.000 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
   Stare Dobre konto na forum poszło się paść..... ;(
  • Plan był misterny bo bunkier na 800 rakiet-no trochę się nie opłacało. Eureka! Rozwalimy rakietami "niemięsko", potem 8 ataków, na zmianę, ustawionych powyżej 5:1 by podnosiło flotę - rozwalamy na czysto bunkier, i ostatni atak w ramach 5:1! Genialne. Plottwist- nie podniosło floty pomimo przekroczenia 5:1...

   mark_301 [RBN] & Witch King [RBN] vs. Altaeir [KILLJOYS] ~ 214.3%


   Dnia 27-10-2020 11:02:24 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Bombowiec 129
   Niszczyciel 41
   Reaper 144
   Okręt wojenny 1.478
   Pancernik 677
   _________________________________________

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 2.812
   Pancernik 997
   _________________________________________

   Obrońca Altaeir [KILLJOYS]
   ________________________________________________

   Mały transporter 10.376
   Duży transporter 943
   Ciężki myśliwiec 221
   Krążownik 21
   Okręt wojenny 10
   Recykler 112
   Bombowiec 2
   Satelita słoneczny 388
   Niszczyciel 11
   Pancernik 2
   Pathfinder 25
   Wyrzutnia rakiet 36.376
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Bombowiec 129 ( -0 )
   Niszczyciel 41 ( -0 )
   Reaper 144 ( -0 )
   Okręt wojenny 1.456 ( -22 )
   Pancernik 677 ( -0 )
   _________________________________________

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 2.770 ( -42 )
   Pancernik 995 ( -2 )
   _________________________________________

   Obrońca Altaeir [KILLJOYS]
   ________________________________________________

   Mały transporter 2.463 ( -7.913 )
   Duży transporter 321 ( -622 )
   Ciężki myśliwiec 66 ( -155 )
   Krążownik 11 ( -10 )
   Okręt wojenny 10 ( -0 )
   Recykler 41 ( -71 )
   Bombowiec 2 ( -0 )
   Satelita słoneczny 95 ( -293 )
   Niszczyciel 11 ( -0 )
   Pancernik 2 ( -0 )
   Pathfinder 14 ( -11 )
   Wyrzutnia rakiet 8.656 ( -27.720 )
   _________________________________________


   Bitwa zakończyła się remisem.

   Agresor przejął:
   0 Metalu, 0 Kryształu i 0 Deuteru
   2.526.738 Metalu, 724.340 Kryształu i 771.369 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 4.010.000 jednostek.
   Całkowite straty atakujących, wliczając farmingi: 4.652.000 jednostek.

   Obrońca stracił łącznie 98.747.500 jednostek.
   Całkowite straty obrońców, wliczając farmingi: 172.177.000 jednostek.

   Na polu zniszczeń unosi się 11.162.846 metalu i 10.266.655 kryształu.
   Dodatkowe pole zniszczeń po dofarmieniach: 3.798.871 metalu i 3.452.630 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 4.022.447 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 14.098.455
   Kryształ: 13.247.625
   Deuter: 705.369
   agresor zyskał łącznie 28.051.449 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -143.724.738
   Kryształ: -30.818.340
   Deuter: -1.656.369
   obrońca stracił łącznie 176.199.447 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
   Stare Dobre konto na forum poszło się paść..... ;(
  • Źle wpisałem liczbę lm do sima :E :E :E

   Witch King [RBN] vs. Senator Cassini ~ 415.6%


   Dnia 29-10-2020 18:16:18 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Ciężki myśliwiec 1
   Lekki myśliwiec 10.001
   Okręt wojenny 2.000
   _________________________________________

   Obrońca Senator Cassini
   ________________________________________________

   Mały transporter 20
   Duży transporter 608
   Lekki myśliwiec 3.546
   Ciężki myśliwiec 6
   Okręt wojenny 541
   Statek kolonizacyjny 1
   Recykler 91
   Sonda szpiegowska 50
   Bombowiec 40
   Satelita słoneczny 1.174
   Gwiazda Śmierci 1
   Crawler 300
   Wyrzutnia rakiet 90
   Lekkie działo laserowe 2.200
   Działo Gaussa 121
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Ciężki myśliwiec 1 ( -0 )
   Lekki myśliwiec 6.337 ( -3.664 )
   Okręt wojenny 1.895 ( -105 )
   _________________________________________

   Obrońca Senator Cassini
   ________________________________________________

   Mały transporter 0 ( -20 )
   Duży transporter 0 ( -608 )
   Lekki myśliwiec 0 ( -3.546 )
   Ciężki myśliwiec 0 ( -6 )
   Okręt wojenny 0 ( -541 )
   Statek kolonizacyjny 0 ( -1 )
   Recykler 0 ( -91 )
   Sonda szpiegowska 0 ( -50 )
   Bombowiec 0 ( -40 )
   Satelita słoneczny 0 ( -1.174 )
   Gwiazda Śmierci 1 ( -0 )
   Crawler 0 ( -300 )
   Wyrzutnia rakiet 0 ( -90 )
   Lekkie działo laserowe 0 ( -2.200 )
   Działo Gaussa 0 ( -121 )
   Mała powłoka ochronna 0 ( -1 )
   Duża powłoka ochronna 0 ( -1 )
   _________________________________________


   Bitwa zakończyła się remisem.

   Agresor przejął:
   0 Metalu, 0 Kryształu i 0 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 20.956.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 73.020.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 28.972.000 metalu i 12.588.000 kryształu.

   Szansa na powstanie księżyca 23%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 13.255.000
   Kryształ: 7.349.000
   Deuter: 0
   agresor zyskał łącznie 20.604.000 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -48.187.000
   Kryształ: -22.912.000
   Deuter: -1.921.000
   obrońca stracił łącznie 73.020.000 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
   Stare Dobre konto na forum poszło się paść..... ;(
  • Witch King [RBN] vs. Rico [KPKT] ~ 755.58%

   Znowu skopciłem :E :E :E wysłałem flotę poniżej 3:1 -gdy można było walić jak w bemben( powyżej 500K(. Tyle moich win bo atak siadł, po czym już tylko gorzej.. obrońca się lognął, wydał tone ANTY na recki i zaczął szuflować złom... i wszuflował by cały gdyby nie farming ( 3 k owiec), który opóźniony, wpadł sek po reckac XD XD - i nie pomogła nawet anty na obronę;] zasadniczo zmniejszyło to stratę:D


   Dnia 30-10-2020 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 4.383
   Okręt wojenny 2.200
   _________________________________________

   Obrońca Rico [KPKT]
   ________________________________________________

   Mały transporter 1.102
   Duży transporter 924
   Lekki myśliwiec 11.155
   Ciężki myśliwiec 553
   Krążownik 386
   Okręt wojenny 80
   Recykler 64
   Sonda szpiegowska 17.134
   Satelita słoneczny 350
   Pathfinder 544
   Wyrzutnia rakiet 6.000
   Lekkie działo laserowe 1.000
   Ciężkie działo laserowe 1.000
   Działo Gaussa 61
   Działo jonowe 500
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 2.992 ( -1.391 )
   Okręt wojenny 2.178 ( -22 )
   _________________________________________

   Obrońca Rico [KPKT]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   5.052.008 Metalu, 564.007 Kryształu i 2.308.825 Deuteru
   0 Metalu, 0 Kryształu i 0 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 41.659.000 jednostek.
   Całkowite straty atakujących, wliczając farmingi: 44.180.000 jednostek.

   Obrońca stracił łącznie 146.042.000 jednostek.
   Całkowite straty obrońców, wliczając farmingi: 181.375.000 jednostek.

   Na polu zniszczeń unosi się 44.826.500 metalu i 30.731.000 kryształu.
   Dodatkowe pole zniszczeń po dofarmieniach: 3.130.000 metalu i 1.626.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 7.924.840 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   19.250.500 Metalu i 3.660.500 Kryształu   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: -6.397.492
   Kryształ: -6.473.493
   Deuter: -473.175
   agresor stracił łącznie 13.344.160 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -115.768.008
   Kryształ: -64.734.007
   Deuter: -8.797.825
   obrońca stracił łącznie 189.299.840 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
   Stare Dobre konto na forum poszło się paść..... ;(
  • W końcu coś normalnego- walnać pozbierać, wydać

   Witch King [RBN] vs. EL_Aresito [C-B] ~ 463.93%


   Dnia 30-10-2020 21:58:34 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 3.000
   Pancernik 1.000
   _________________________________________

   Obrońca EL_Aresito [C-B]
   ________________________________________________

   Mały transporter 5.762
   Duży transporter 975
   Lekki myśliwiec 7.751
   Ciężki myśliwiec 731
   Krążownik 274
   Statek kolonizacyjny 1
   Recykler 39
   Sonda szpiegowska 7.453
   Pathfinder 140
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Witch King [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 2.963 ( -37 )
   Pancernik 1.000 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca EL_Aresito [C-B]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   552.700 Metalu, 322.500 Kryształu i 47.107 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 1.073.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 93.543.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 26.376.500 metalu i 20.016.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 922.307 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 26.189.200
   Kryształ: 20.080.000
   Deuter: -26.893
   agresor zyskał łącznie 46.242.307 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -52.565.700
   Kryształ: -40.096.500
   Deuter: -1.803.107
   obrońca stracił łącznie 94.465.307 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
   Stare Dobre konto na forum poszło się paść..... ;(
  • Po 2 tygodniach prób obrońca zurlopował konto :D

   łącznie z dobitką skasowałem dodatkowo 12kk bezbronnej surki z moona

   mark_301 [RBN] vs. Altreus [Sol] ~ 370.99%


   Dnia 07-11-2020 20:54:02 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 621
   Okręt wojenny 193
   Pancernik 953
   _________________________________________

   Obrońca Altreus [Sol]
   ________________________________________________

   Mały transporter 2.245
   Duży transporter 135
   Lekki myśliwiec 2.852
   Ciężki myśliwiec 2
   Krążownik 435
   Okręt wojenny 220
   Recykler 89
   Sonda szpiegowska 76
   Bombowiec 60
   Pancernik 96
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 246 ( -375 )
   Okręt wojenny 162 ( -31 )
   Pancernik 917 ( -36 )
   _________________________________________

   Obrońca Altreus [Sol]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   563.775 Metalu, 563.775 Kryształu i 563.775 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 15.795.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 63.081.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 24.606.500 metalu i 12.492.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 1.691.325 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 15.195.275
   Kryształ: 8.526.275
   Deuter: -726.225
   agresor zyskał łącznie 22.995.325 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -39.801.775
   Kryształ: -21.018.775
   Deuter: -3.951.775
   obrońca stracił łącznie 64.772.325 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
  • Kolejne złomowanko wlatuje :) Najpierw złom obrony, a później likwidacja faktycznej floty

   mark_301 [RBN] vs. Hakubanaru [1101] ~ 10.36%


   Dnia 08-11-2020 15:02:24 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Bombowiec 346
   Niszczyciel 328
   Reaper 249
   Pathfinder 1.977
   _________________________________________

   Obrońca Hakubanaru [1101]
   ________________________________________________

   Sonda szpiegowska 129
   Satelita słoneczny 1
   Crawler 123
   Wyrzutnia rakiet 6.100
   Lekkie działo laserowe 2.858
   Ciężkie działo laserowe 364
   Działo Gaussa 40
   Działo jonowe 94
   Wyrzutnia plazmy 30
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Bombowiec 346 ( -0 )
   Niszczyciel 328 ( -0 )
   Reaper 249 ( -0 )
   Pathfinder 1.884 ( -93 )
   _________________________________________

   Obrońca Hakubanaru [1101]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   598.058 Metalu, 177.374 Kryształu i 7.661 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 2.883.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 27.826.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 371.250 metalu i 664.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 783.093 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 14%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 225.308
   Kryształ: -553.126
   Deuter: -736.339
   agresor stracił łącznie 1.064.157 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -22.345.058
   Kryształ: -5.153.374
   Deuter: -1.111.161
   obrońca stracił łącznie 28.609.593 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1   mark_301 [RBN] vs. Hakubanaru [1101] ~ 217.77%   Dnia 08-11-2020 15:06:20 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 890
   Okręt wojenny 1.000
   Pancernik 700

   _________________________________________

   Obrońca Hakubanaru [1101]
   ________________________________________________

   Mały transporter 49
   Duży transporter 209
   Lekki myśliwiec 643
   Ciężki myśliwiec 79
   Krążownik 151
   Okręt wojenny 193
   Recykler 80
   Bombowiec 60
   Niszczyciel 12
   Pancernik 21
   Pathfinder 17
   Wyrzutnia rakiet 4.331
   Lekkie działo laserowe 2.286
   Ciężkie działo laserowe 240
   Działo Gaussa 24
   Działo jonowe 66
   Wyrzutnia plazmy 18
   Mała powłoka ochronna 1

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 553 ( -337 )
   Okręt wojenny 957 ( -43 )
   Pancernik 683 ( -17 )

   _________________________________________

   Obrońca Hakubanaru [1101]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   300.719 Metalu, 90.105 Kryształu i 3.969 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 13.798.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 51.607.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 14.965.500 metalu i 6.811.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 394.793 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 6.081.219
   Kryształ: 3.217.105
   Deuter: -925.031
   agresor zyskał łącznie 8.373.293 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -36.297.719
   Kryształ: -13.119.105
   Deuter: -2.584.969
   obrońca stracił łącznie 52.001.793 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
  • Vandersexxx przez czas jakiś nie usiądzie ;) a namawiał, żeby mu odpuścić.. Nie spodziewałem się, że o takiej porze go trafię, w sumie zarówno recki jak i flota trochę na jana poleciały, licząc na to, że podniesie flotę, a tu takie coś ;) może 1% złomu zebrał obrońca


   mark_301 [RBN] vs. Vandersexxx ~ 538.9%   Dnia 10-11-2020 10:16:56 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 1.676
   Pancernik 1.634
   _________________________________________

   Obrońca Vandersexxx
   ________________________________________________

   Mały transporter 3.661
   Duży transporter 1.140
   Lekki myśliwiec 3.242
   Ciężki myśliwiec 1.750
   Krążownik 448
   Okręt wojenny 221
   Statek kolonizacyjny 1
   Recykler 150
   Sonda szpiegowska 15.219
   Pathfinder 194
   Wyrzutnia rakiet 320
   Lekkie działo laserowe 120
   Ciężkie działo laserowe 68
   Działo Gaussa 18
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 1.653 ( -23 )
   Pancernik 1.632 ( -2 )
   _________________________________________

   Obrońca Vandersexxx
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   633.315 Metalu, 2.460.967 Kryształu i 2.460.968 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 1.550.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 111.107.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 28.725.000 metalu i 25.164.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 5.555.250 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Olbrzymie ilości metalu i kryształu łączą się.
   Księżyc o powierzchni 8.944 km został uformowany.

   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 28.263.315
   Kryształ: 27.200.467
   Deuter: 2.430.968
   agresor zyskał łącznie 57.894.750 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -58.576.315
   Kryształ: -52.830.967
   Deuter: -5.254.968
   obrońca stracił łącznie 116.662.250 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   Potem poleciała dobitka:

   mark_301 [RBN] vs. Vandersexxx ~ 105.4%   Dnia 10-11-2020 10:54:52 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Ciężki myśliwiec 4.787
   _________________________________________

   Obrońca Vandersexxx
   ________________________________________________

   Mały transporter 101
   Duży transporter 667
   Lekki myśliwiec 552
   Ciężki myśliwiec 238
   Okręt wojenny 81
   Recykler 3
   Sonda szpiegowska 470
   Pathfinder 15
   Wyrzutnia rakiet 202
   Lekkie działo laserowe 94
   Ciężkie działo laserowe 54
   Działo Gaussa 11
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Ciężki myśliwiec 4.551 ( -236 )
   _________________________________________

   Obrońca Vandersexxx
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   227.550 Metalu, 227.550 Kryształu i 227.550 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 2.360.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 20.276.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 6.249.500 metalu i 4.290.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 682.650 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 5.061.050
   Kryształ: 3.573.550
   Deuter: 227.550
   agresor zyskał łącznie 8.862.150 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -12.399.550
   Kryształ: -8.183.550
   Deuter: -375.550
   obrońca stracił łącznie 20.958.650 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
  • i jeszcze jeden mały na podtrzymanie dobrego dnia :)

   mark_301 [RBN] vs. sebartuss ~ 96.63%


   Dnia 10-11-2020 09:54:47 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 702
   Okręt wojenny 330
   _________________________________________

   Obrońca sebartuss
   ________________________________________________

   Mały transporter 502
   Duży transporter 361
   Lekki myśliwiec 60
   Ciężki myśliwiec 59
   Krążownik 2
   Okręt wojenny 28
   Sonda szpiegowska 1.898
   Satelita słoneczny 5
   Pathfinder 129
   Wyrzutnia rakiet 2.470
   Lekkie działo laserowe 133
   Ciężkie działo laserowe 40
   Działo Gaussa 25
   Działo jonowe 22
   Wyrzutnia plazmy 12
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 541 ( -161 )
   Okręt wojenny 310 ( -20 )
   _________________________________________

   Obrońca sebartuss
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   436.093 Metalu, 296.044 Kryształu i 614.563 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 5.869.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 23.124.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 5.078.000 metalu i 4.585.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 1.346.700 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 1.394.093
   Kryształ: 3.454.044
   Deuter: 292.563
   agresor zyskał łącznie 5.140.700 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -13.121.593
   Kryształ: -9.286.544
   Deuter: -2.063.063
   obrońca stracił łącznie 24.471.200 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
  • mark_301 [RBN] vs. Tomek morderca [ZSE] ~ 1241.94%   Dnia 04-12-2020 11:45:18 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Bombowiec 1.821
   Niszczyciel 1.358
   Lekki myśliwiec 46.588
   Reaper 672
   Pancernik 10.236
   Okręt wojenny 12.094
   Krążownik 13.885
   Ciężki myśliwiec 6.387
   _________________________________________

   Obrońca Tomek morderca [ZSE]
   ________________________________________________

   Mały transporter 3
   Duży transporter 300
   Lekki myśliwiec 1.246
   Ciężki myśliwiec 10
   Krążownik 1
   Okręt wojenny 10
   Statek kolonizacyjny 1
   Recykler 70
   Sonda szpiegowska 47
   Satelita słoneczny 2.810
   Gwiazda Śmierci 13
   Crawler 848
   Wyrzutnia rakiet 75.000
   Lekkie działo laserowe 29.000
   Ciężkie działo laserowe 500
   Działo Gaussa 640
   Działo jonowe 500
   Wyrzutnia plazmy 560
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Bombowiec 1.770 ( -51 )
   Niszczyciel 1.318 ( -40 )
   Lekki myśliwiec 32.881 ( -13.707 )
   Reaper 653 ( -19 )
   Pancernik 9.965 ( -271 )
   Okręt wojenny 11.669 ( -425 )
   Krążownik 13.218 ( -667 )
   Ciężki myśliwiec 5.931 ( -456 )
   _________________________________________

   Obrońca Tomek morderca [ZSE]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   15.162.756 Metalu, 6.631.399 Kryształu i 16.440.989 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 139.896.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 464.537.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 75.866.151 metalu i 48.327.850 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 38.235.144 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   49.616.151 Metalu i 22.078.350 Kryształu   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: -26.238.093
   Kryształ: -13.025.251
   Deuter: 9.296.989
   agresor stracił łącznie 29.966.355 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -328.502.756
   Kryształ: -124.343.399
   Deuter: -49.925.989
   obrońca stracił łącznie 502.772.144 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
  • Kunik zbity ;) czas na starsze chabety, recki niestety obrońca wyprodukował nadto szybko więc nie udało się dolecieć na czas

   mark_301 [RBN] vs. Sliz [Konie] ~ 887.98%


   Dnia 08-12-2020 09:18:02 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 13.024
   Pancernik 10.310

   _________________________________________

   Obrońca Sliz [Konie]
   ________________________________________________

   Mały transporter 202
   Duży transporter 915
   Lekki myśliwiec 3.970
   Ciężki myśliwiec 273
   Krążownik 550
   Okręt wojenny 741
   Statek kolonizacyjny 1
   Recykler 216
   Sonda szpiegowska 9.763
   Bombowiec 185
   Niszczyciel 377
   Pancernik 212
   Reaper 8
   Pathfinder 31

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 12.992 ( -32 )
   Pancernik 10.300 ( -10 )

   _________________________________________

   Obrońca Sliz [Konie]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   23.103.328 Metalu, 10.238.168 Kryształu i 10.199.304 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 2.770.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 188.535.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 53.427.500 metalu i 35.370.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 43.540.800 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez obrońcę/obrońców.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 21.363.328
   Kryształ: 9.358.168
   Deuter: 10.049.304
   agresor zyskał łącznie 40.770.800 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -74.790.828
   Kryształ: -44.728.168
   Deuter: -23.759.304
   obrońca stracił łącznie 143.278.300 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
  • Niewiele brakło do klasycznego ST, natomiast warto nadmienić, że obrońca bardzo w porządku. Do samego końca w kontakcie, wyliczony bardzo precyzyjnie po zawróconym transportuj na księżyc, 1 sekunda na ucieczkę nie dała dużego pola manewru.

   Obrońcy SZO i do zobaczyska na szlaku

   RBN Auuuuu! Buziaki Witch King & Zedd

   mark_301 [RBN] vs. MordimrMadderdin [ENTROPIA] ~ 1990.66%   Dnia 08-12-2020 22:14:39 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 6.100
   Okręt wojenny 6.200
   Pancernik 5.100
   _________________________________________

   Obrońca MordimrMadderdin [ENTROPIA]
   ________________________________________________

   Mały transporter 2.369
   Duży transporter 23.782
   Ciężki myśliwiec 721
   Krążownik 813
   Okręt wojenny 73
   Recykler 720
   Sonda szpiegowska 3.254
   Bombowiec 38
   Niszczyciel 27
   Gwiazda Śmierci 1
   Pancernik 193
   Reaper 65
   Pathfinder 158
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor mark_301 [RBN]
   ________________________________________________

   Krążownik 5.914 ( -186 )
   Okręt wojenny 6.100 ( -100 )
   Pancernik 5.059 ( -41 )
   _________________________________________

   Obrońca MordimrMadderdin [ENTROPIA]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   10.674.623 Metalu, 10.674.624 Kryształu i 6.931.473 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 14.879.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 394.739.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 104.525.000 metalu i 94.540.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 28.280.720 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 105.749.623
   Kryształ: 100.773.124
   Deuter: 5.944.473
   agresor zyskał łącznie 212.467.220 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -210.274.623
   Kryształ: -195.313.624
   Deuter: -17.431.473
   obrońca stracił łącznie 423.019.720 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
  • Próg by chyba trzeba było zaktualizować, ale dopóki jest jaki jest to żeby zaktywować społeczność wrzucę co nieco :)


   Aramil vs. xdzxzz ~ 112.99%   Dnia 26-02-2021 15:23:28 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Aramil
   ________________________________________________

   Ciężki myśliwiec 2.439
   Krążownik 4.501
   Okręt wojenny 2.572
   Pancernik 355
   _________________________________________

   Obrońca xdzxzz
   ________________________________________________

   Duży transporter 200
   Lekki myśliwiec 898
   Krążownik 17
   Okręt wojenny 55
   Satelita słoneczny 319
   Niszczyciel 57
   Wyrzutnia rakiet 6.665
   Lekkie działo laserowe 254
   Ciężkie działo laserowe 684
   Działo Gaussa 141
   Działo jonowe 30
   Wyrzutnia plazmy 1
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Aramil
   ________________________________________________

   Ciężki myśliwiec 2.276 ( -163 )
   Krążownik 4.377 ( -124 )
   Okręt wojenny 2.556 ( -16 )
   Pancernik 355 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca xdzxzz
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   6.973.025 Metalu, 1.991.450 Kryształu i 3.562.645 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 6.186.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 42.724.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 7.153.500 metalu i 4.145.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 12.527.120 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   7.153.500 Metalu i 4.145.500 Kryształu   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 9.948.525
   Kryształ: 4.376.950
   Deuter: 3.314.645
   agresor zyskał łącznie 17.640.120 jednostek.
   Agresor zdobył 4.187 punktów honoru.   Podsumowanie obrońca

   Metal: -37.997.025
   Kryształ: -12.331.450
   Deuter: -4.923.145
   obrońca stracił łącznie 55.251.620 jednostek.
   Obrońca zyskał 1.294 punktów honoru.
   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

   I do nastepnego ;)


   ps. jeżeli ktoś ma namiar na jakiś sensowniejszy konwerter (kolory tego są nieco mało wyraźne) prośba o pw :)
   top ileś U20
   top40 U38 - Blood
   Best ST - 5 562% - link

   3 powrót - Sombrero :E

  • A dziękuję ;)
   Znamy się? :E


   Tym razem coś większego :)

   Aramil vs. Grey Imperator ~ 946.59%


   Dnia 02-03-2021 11:58:13 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Aramil
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 25.850
   Ciężki myśliwiec 4.683
   Reaper 125
   Mały transporter 2.000
   Krążownik 5.292
   Okręt wojenny 2.781
   Pancernik 375
   Sonda szpiegowska 3

   _________________________________________

   Obrońca Grey Imperator
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 130
   Ciężki myśliwiec 259
   Krążownik 173
   Okręt wojenny 155
   Bombowiec 42
   Satelita słoneczny 10.854
   Niszczyciel 54
   Gwiazda Śmierci 10
   Pancernik 145
   Wyrzutnia rakiet 50
   Lekkie działo laserowe 43
   Ciężkie działo laserowe 70
   Działo Gaussa 93
   Działo jonowe 108
   Wyrzutnia plazmy 28
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Aramil
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 23.207 ( -2.643 )
   Ciężki myśliwiec 4.261 ( -422 )
   Reaper 114 ( -11 )
   Mały transporter 1.784 ( -216 )
   Krążownik 4.900 ( -392 )
   Okręt wojenny 2.585 ( -196 )
   Pancernik 350 ( -25 )
   Sonda szpiegowska 2 ( -1 )

   _________________________________________

   Obrońca Grey Imperator
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   Agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   16.781.014 Metalu, 4.016.250 Kryształu i 2.190.000 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 42.670.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 176.228.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 49.616.458 metalu i 43.105.543 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 22.987.264 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 22%.
   Olbrzymie ilości metalu i kryształu łączą się.
   Księżyc o powierzchni 8.426 km został uformowany.

   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 37.159.472
   Kryształ: 35.068.793
   Deuter: 811.000
   Agresor zyskał łącznie 73.039.265 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -93.294.514
   Kryształ: -83.316.750
   Deuter: -22.604.000
   obrońca stracił łącznie 199.215.264 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   Obrońcy gratuluję moona.
   top ileś U20
   top40 U38 - Blood
   Best ST - 5 562% - link

   3 powrót - Sombrero :E

  • To w takim razie poprowadzę monolog dalej :)


   Aramil vs. Settra ~ 102.92%


   Dnia 03-03-2021 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Aramil
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 23.824
   Ciężki myśliwiec 6.034
   Mały transporter 5.600
   Krążownik 5.531
   Okręt wojenny 2.735
   Pancernik 304
   Sonda szpiegowska 2
   _________________________________________

   Obrońca Settra
   ________________________________________________

   Duży transporter 400
   Krążownik 100
   Recykler 2
   Sonda szpiegowska 280
   Satelita słoneczny 696
   Crawler 300
   Wyrzutnia rakiet 20.000
   Lekkie działo laserowe 2.000
   Działo Gaussa 200
   Wyrzutnia plazmy 60
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Aramil
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 22.185 ( -1.639 )
   Ciężki myśliwiec 5.930 ( -104 )
   Mały transporter 5.210 ( -390 )
   Krążownik 5.498 ( -33 )
   Okręt wojenny 2.734 ( -1 )
   Pancernik 303 ( -1 )
   Sonda szpiegowska 0 ( -2 )
   _________________________________________

   Obrońca Settra
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   45.382.500 Metalu, 13.503.750 Kryształu i 2.673.268 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 10.260.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 70.576.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 6.038.000 metalu i 4.253.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 61.559.518 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   6.038.000 Metalu i 4.255.500 Kryształu   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 44.364.500
   Kryształ: 14.636.250
   Deuter: 2.592.268
   agresor zyskał łącznie 61.593.018 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -100.462.500
   Kryształ: -25.947.750
   Deuter: -5.725.268
   obrońca stracił łącznie 132.135.518 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   tu na wyprawę zabrał się ze mną Franc bo straty wychodziły wtedy prawie żadne a i we dwójkę raźniej :)
   ps. przez te jego rozpruwacze jakieś dziwactwo stało się z podsumowaniem :)

   Francito [C-B] & Aramil vs. Kreo [SGL] ~ 856.38%   Dnia 03-03-2021 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Francito [i][C-B][/i]
   ________________________________________________

   Pancernik 1
   Bombowiec 5.555
   Reaper 4.444
   _________________________________________

   Agresor Aramil
   ________________________________________________

   Bombowiec 34
   Niszczyciel 130
   Reaper 156
   Sonda szpiegowska 1
   _________________________________________

   Obrońca Kreo [SGL]
   ________________________________________________

   Mały transporter 2.509
   Duży transporter 2.047
   Lekki myśliwiec 4.126
   Ciężki myśliwiec 428
   Krążownik 405
   Okręt wojenny 250
   Statek kolonizacyjny 1
   Recykler 183
   Sonda szpiegowska 20.573
   Bombowiec 80
   Satelita słoneczny 7.435
   Niszczyciel 82
   Gwiazda Śmierci 1
   Pancernik 122
   Pathfinder 265
   Wyrzutnia rakiet 26.212
   Lekkie działo laserowe 12.506
   Ciężkie działo laserowe 2.762
   Działo Gaussa 13
   Działo jonowe 5.901
   Wyrzutnia plazmy 131
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Francito [C-B]
   ________________________________________________

   Pancernik 1 ( -0 )
   Bombowiec 5.483 ( -72 )
   Reaper 4.393 ( -51 )

   _________________________________________

   Agresor Aramil
   ________________________________________________

   Bombowiec 34 ( -0 )
   Niszczyciel 128 ( -2 )
   Reaper 155 ( -1 )
   Sonda szpiegowska 0 ( -1 )
   _________________________________________

   Obrońca Kreo [SGL]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   Agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   24.605.402 Metalu, 24.605.402 Kryształu i 2.487.173 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 15.051.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 335.029.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 30.478.501 metalu i 33.750.001 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 51.697.977 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 36.624.402
   Kryształ: 41.093.402
   Deuter: 337.173
   Agresor zyskał łącznie 122.254.479 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -221.871.402
   Kryształ: -146.129.402
   Deuter: -18.726.673
   obrońca stracił łącznie 386.727.477 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   Aramil vs. Settra ~ 89.21%   Dnia 03-03-2021 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Aramil
   ________________________________________________

   Krążownik 6.403
   Pancernik 353
   Ciężki myśliwiec 5.930
   Mały transporter 5.400
   Lekki myśliwiec 26.528
   Reaper 155
   Sonda szpiegowska 2
   _________________________________________

   Obrońca Settra
   ________________________________________________

   Mały transporter 100
   Duży transporter 150
   Lekki myśliwiec 70
   Ciężki myśliwiec 30
   Krążownik 22
   Okręt wojenny 30
   Recykler 30
   Satelita słoneczny 656
   Crawler 300
   Wyrzutnia rakiet 20.000
   Lekkie działo laserowe 1.800
   Działo Gaussa 200
   Wyrzutnia plazmy 60
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Aramil
   ________________________________________________

   Krążownik 6.355 ( -48 )
   Pancernik 353 ( -0 )
   Ciężki myśliwiec 5.842 ( -88 )
   Mały transporter 5.085 ( -315 )
   Lekki myśliwiec 24.968 ( -1.560 )
   Reaper 155 ( -0 )
   Sonda szpiegowska 2 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca Settra
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   39.907.024 Metalu, 13.316.123 Kryształu i 2.612.398 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 9.772.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 67.818.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 4.116.750 metalu i 2.574.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 55.835.545 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 21%.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 40.030.024
   Kryształ: 12.438.123
   Deuter: 2.516.398
   Agresor zyskał łącznie 54.984.545 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -93.847.024
   Kryształ: -24.262.123
   Deuter: -5.544.398
   obrońca stracił łącznie 123.653.545 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   I standardowo - do następnego razu :]
   top ileś U20
   top40 U38 - Blood
   Best ST - 5 562% - link

   3 powrót - Sombrero :E