Wersja 7.2

  • Aktualizacja

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Rynek został nieznacznie dostosowany. Wszystkie istniejące oferty zostaną usunięte z rynku i wprowadzone w nowym formacie bez żadnychzmian.
   • Od teraz na Rynku dostępne są oferty i wyszukiwania.
   • Aby otworzyć ofertę wymagany jest wolny slot na Rynku widoczny w menu flot.
   • Każda oferta będzie aktywna na rynku przez maksimum 3 dni (domyślne ustawienie) zanim zostanie automatycznie anulowana i zwolni slot.
   • Przerwanie oferty lub pozostawienie jej na maksymalny czas obarczone jest prowizją.
   • Każda transakcja przed otwarciem ma teraz rozwijane menu dotyczącze tolerancji. Ustalenie jej na 0% działa tak jak stare bezpośrednie oferty, które wymagały dokładnego przelicznika do ustanowienia handlu.
   • Wybranie odpowiedniej tolerancji działa tak jak dawne automatyczne oferty, które są akceptowane o ile są w zasięgu.
   • Oferty będą automatycznie przymować inne oferty jeśli wpadną w ustalony zakres tolerancji. Jeśli nie ma takowych, pojawią się jako widoczne na rynku.
   • Handel będzie częściowy, tak długo jak będzie pokrywał się z ustaloną tolerancją.
   • Wiadomości z rynku pozostaną w skrzynce przez 7 dni (domyślne ustawienie) zanim zawartość zostanie automatycznie wyładowana.
   • Gdy na rynku istnieje kilka ofert, które pasują do własnej, pierwsza zostanie wybrana ta z najlepszym przelicznikiem. Jeśli jest kilka ofert z tym samym przelicznikiem, liczy się czas wprowadzenia oferty na rynek.
   • Zarówno Admirał, jak i klasa Zbieracz obniżają opłatę rynkową.
   Prosimy mieć na uwadze:
   • To Sprzedający ponosi koszt opłaty rynkowej. (W przypadku otwarcia wyszukiwania, czyli chęci zakupu - nie uiszczasz opłaty, tylko ta osoba, której oferta zostanie zrealizowana na podstawie Twojego zapytania)
   • Jeśli dwa zakresy pokrywają się, przyjmowana cena jest zawsze na korzyść dla Kupującego!
   • Jeśli Kupujący otworzy wyszukiwanie, musi on posiadać maksymalną ilość surowca, którą jest skłonny zapłacić. Jeżeli zapłaci za handel mniej, otrzyma zwrot surowców odrębnym transportem (gracz space).


   Na rynku naprawiono szereg błędów, częściowo z powodu jego nowej konstrukcji.

   Poprawki błędów:
   • Usunięto błąd powodujący znikanie ikony księżyca w podglądzie zdarzeń.
   • Usunięto błąd powodujący wyświetlenie nieprawidłowej wartości bonusu dla Generała (wartość 0%)
   • Usunięto błąd, który powodował nie uwzględnianie poziomu doku na plancie dla pól wrakowych powstałych przy księżycu planety.
   • Usunięto błąd powodujący wyświetlenie bonusu w informacjach technicznych sondy szpiegowskiej, która go mieć nie powinna.
   • Usunięto błąd powodujący niewyświetlanie ikony pola złomowego we wiadomościach z ekspedycji bez posiadania recyklerów.
   • Usunięto błąd pozwalający na udział 6 graczy w łączonej obronie.
   • Usunięto błąd w ikonie aktywności przy transporcie.
   • Usunięto błąd powodujący niedziałanie falangi po zniszczeniu księżyca.
   • Usunięto błąd licznika czasowego pola wrakowego, który odliczał, gdy konto było na urlopie. (Otrzymane pola wrakowe po przejściu na urlop, pojawią się po zejściu z urlopu)
   • Usunięto błąd powodujący nieuwzględnianie transportów po kliknięciu ich w raporcie szpiegowskim.
   • Usunięto błąd powodujący niewłaściwe wyświetlanie energii w raporcie szpiegowskim.
   • Usunięto błąd powodujący brak wiadomości po odkryciu pustego pola złomowego na pozycji 16 (poła złomowe na pozycji 16 zachowują się teraz jak normalne pola złomowe i będą widoczne do czasu ich zebrania nawet gdy będą puste).
   • Usunięto liczne odświeżenia/przeładowania strony podczas budowania czegokolwiek.
   • Usunięto błąd powodujący problem z odczytaniem raportu szpiegowskiego od skasowanego gracza.
   • Usunięto błąd powodujący niedostarczanie statków atakującego z pola wrakowego do doku.
   • Usunięto błąd powodujący problemy z poruszaniem się po rynku za pomocą strzałek.
   • Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe justowanie tekstu.
   • Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe odnotowywanie statków po ich wybudowaniu.
   • Usunięto błąd powodujący problem z otwieraniem podglądu zdarzeń na urządzeniach mobilnych.

   • Skrócono czas opóźnienia po wystąpieniu dużych walk.
   • Dodano guzik kosza do Kosza marketu.
   • Dodano ikonę wiadomości do gracza przy flocie handlowej.
   • Maksymalna użytkowa ilość Pełzaczy jest teraz wyświetlana w ustawieniach surowców.
   • Dodano poziom technologii bojowej przy klasie Generał w raportach szpiegowskich (dodany do pierwotnego poziomu).
   • Statystyki rynku nie będą wyświetlane dla serwerów, które mają ustanowiony trwały przelicznik surowców.

   • Usunięto błąd w linku do Supportu działa w momencie wyszukania admina na serwerze.
   • Usunięto błąd powodujący wyświetlanie dłuższego czasu budowy.
   • Usunięto błąd powodujący niepoprawne działanie guzika skróćenia czasu o połowę po użyciu przedmiotu.


   Aktualizacja została wstępnie zaplanowana na 2.03.2020 ok 13:00

   Community Manager