S&D Universum Dorado Edycja 1 [13.05.2019-13.06.2019]

  • Raporty

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • 04-06-2019 01:08:20 - Xerkses [Gondor] - 650%


   Dnia 04-06-2019 01:08:20 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Xerkses [WRS]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 106.103
   Krążownik 24.216
   Okręt wojenny 10.151
   Niszczyciel 1.128
   Pancernik 18.509

   _________________________________________

   Obrońca Lieutenant Callisto [lol1]
   ________________________________________________

   Mały transporter 3.000
   Duży transporter 4
   Okręt wojenny 550
   Recykler 250
   Wyrzutnia rakiet 3.819
   Lekkie działo laserowe 475
   Ciężkie działo laserowe 364
   Działo Gaussa 1.986
   Działo jonowe 161
   Wyrzutnia plazmy 1.739
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Xerkses [WRS]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 102.069 ( -4.034 )
   Krążownik 23.672 ( -544 )
   Okręt wojenny 10.061 ( -90 )
   Niszczyciel 1.128 ( -0 )
   Pancernik 18.384 ( -125 )

   _________________________________________

   Obrońca Lieutenant Callisto [lol1]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   14.286.092 Metalu, 7.605.459 Kryształu i 13.658.249 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 47.937.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 362.008.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 44.839.200 metalu i 20.976.200 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 35.549.800 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 28.343.292
   Kryształ: 14.389.659
   Deuter: 10.695.249
   agresor zyskał łącznie 53.428.200 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -185.146.592
   Kryształ: -142.110.959
   Deuter: -70.300.249
   obrońca stracił łącznie 397.557.800 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0

   The post was edited 1 time, last by Xerkses ().

  • 04-06-2019 10:29:50 - Xerkses [Gondor] - 690%


   Dnia 04-06-2019 10:29:50 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Xerkses [WRS]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 102.069
   Niszczyciel 1.128
   Pancernik 18.384
   Krążownik 23.672
   Okręt wojenny 10.061

   _________________________________________

   Obrońca Gizol [WNP]
   ________________________________________________

   Duży transporter 571
   Lekki myśliwiec 126
   Okręt wojenny 589
   Recykler 430
   Sonda szpiegowska 90
   Bombowiec 30
   Satelita słoneczny 220
   Pancernik 291
   Wyrzutnia rakiet 45.890
   Lekkie działo laserowe 13.178
   Ciężkie działo laserowe 253
   Działo Gaussa 509
   Działo jonowe 556
   Wyrzutnia plazmy 618
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Xerkses [WRS]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 97.729 ( -4.340 )
   Niszczyciel 1.128 ( -0 )
   Pancernik 18.382 ( -2 )
   Krążownik 23.433 ( -239 )
   Okręt wojenny 10.027 ( -34 )

   _________________________________________

   Obrońca Gizol [WNP]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   1.553.687 Metalu, 1.309.864 Kryształu i 1.963.799 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 26.501.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 302.412.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 44.960.300 metalu i 24.143.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 4.827.350 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 27.123.987
   Kryształ: 18.849.864
   Deuter: 1.455.799
   agresor zyskał łącznie 47.429.650 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -201.709.687
   Kryształ: -78.222.864
   Deuter: -27.306.799
   obrońca stracił łącznie 307.239.350 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0

   The post was edited 1 time, last by Xerkses ().

  • 04-06-2019 12:38:39 - Xerkses [Gondor] - 1261%


   Dnia 04-06-2019 12:38:39 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Xerkses [WRS]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 97.729
   Niszczyciel 1.128
   Pancernik 18.382
   Krążownik 23.433
   Okręt wojenny 10.027

   _________________________________________

   Obrońca tasior
   ________________________________________________

   Duży transporter 9.300
   Recykler 1
   Satelita słoneczny 525
   Wyrzutnia rakiet 66.965
   Lekkie działo laserowe 16.037
   Ciężkie działo laserowe 2
   Działo Gaussa 1.473
   Działo jonowe 26
   Wyrzutnia plazmy 624
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Xerkses [WRS]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 86.827 ( -10.902 )
   Niszczyciel 1.128 ( -0 )
   Pancernik 18.306 ( -76 )
   Krążownik 22.933 ( -500 )
   Okręt wojenny 9.966 ( -61 )

   _________________________________________

   Obrońca tasior
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   9.568.193 Metalu, 2.085.672 Kryształu i 5.249.762 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 68.228.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 414.899.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 72.478.700 metalu i 52.649.100 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 16.903.627 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 34.315.893
   Kryształ: 36.377.772
   Deuter: 3.109.762
   agresor zyskał łącznie 73.803.427 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -284.147.693
   Kryształ: -120.475.172
   Deuter: -27.180.262
   obrońca stracił łącznie 431.803.127 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0

   The post was edited 1 time, last by Xerkses ().

  • 05-06-2019 12:16:42 loox [ rohan ] - 591.86%


   Dnia 05-06-2019 12:16:42 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor loox [VDC]
   ________________________________________________

   Pancernik 2.000
   _________________________________________

   Obrońca Hector Barbossa [WRS]
   ________________________________________________

   Duży transporter 5.899
   Lekki myśliwiec 19
   Recykler 48
   Gwiazda Śmierci 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor loox [VDC]
   ________________________________________________

   Pancernik 1.944 ( -56 )
   _________________________________________

   Obrońca Hector Barbossa [WRS]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   1.561 Metalu, 507 Kryształu i 2.330.732 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 4.760.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 81.728.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 29.827.700 metalu i 29.358.700 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 2.332.800 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 28.149.261
   Kryształ: 27.119.207
   Deuter: 1.490.732
   agresor zyskał łącznie 56.759.200 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -40.932.561
   Kryształ: -39.701.507
   Deuter: -3.426.732
   obrońca stracił łącznie 84.060.800 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0
  • 06-06-2019 11:40:04 - Xerkses [Gondor]   Dnia 06-06-2019 11:40:04 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Xerkses [WRS]
   ________________________________________________

   Duży transporter 400
   Niszczyciel 1.128
   Pancernik 3.000
   _________________________________________

   Obrońca Commodore Lagoon
   ________________________________________________

   Duży transporter 300
   Wyrzutnia rakiet 1.050
   Lekkie działo laserowe 800
   Ciężkie działo laserowe 1.000
   Działo Gaussa 130
   Działo jonowe 600
   Wyrzutnia plazmy 70
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Xerkses [WRS]
   ________________________________________________

   Duży transporter 357 ( -43 )
   Niszczyciel 1.128 ( -0 )
   Pancernik 2.955 ( -45 )
   _________________________________________

   Obrońca Commodore Lagoon
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   2.235.466 Metalu, 5.921.810 Kryształu i 4.998.829 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 4.341.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 34.130.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 2.385.600 metalu i 2.700.600 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 13.156.105 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 3.013.066
   Kryształ: 6.564.410
   Deuter: 4.323.829
   agresor zyskał łącznie 13.901.305 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -20.695.466
   Kryształ: -19.231.810
   Deuter: -7.358.829
   obrońca stracił łącznie 47.286.105 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0
  • [NM] 05-06-2019 04:59:15 - Bora [Mordor] - 150,8%

   Atak na księżyc 05.06.2019 04:59:15
   Od: dowódca floty
   Flota z dotarła do księżyca planety Księżyc [2:69:6].
   Gwiazda śmierci wystrzeliwuje grawitony w kierunku księżyca, rozrywając go. Wszystkie budynki na księżycu zostają zniszczone - pełny sukces.
   Flota wraca na swoją rodzimą planetę.


   Szansa na zniszczenie księżyca: 29 % Szansa na zniszczenie GŚ: 35 %
   Personal best: 2660%
   ACS:17122,97%
  • 07-06-2019 22:45:47 loox [ rohan ] - 920.21%


   Dnia 07-06-2019 22:45:47 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor loox [VDC]
   ________________________________________________

   Bombowiec 10.000
   Niszczyciel 20.000
   _________________________________________

   Obrońca Hector Barbossa [BezSpiny]
   ________________________________________________

   Duży transporter 3.030
   Lekki myśliwiec 2
   Recykler 1.933
   Satelita słoneczny 874
   Niszczyciel 363
   Gwiazda Śmierci 1
   Wyrzutnia rakiet 95.871
   Lekkie działo laserowe 445
   Działo jonowe 2.118
   Wyrzutnia plazmy 351
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor loox [VDC]
   ________________________________________________

   Bombowiec 9.873 ( -127 )
   Niszczyciel 19.964 ( -36 )
   _________________________________________

   Obrońca Hector Barbossa [BezSpiny]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   2.611.987 Metalu, 1.081.968 Kryształu i 6.619.654 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 15.930.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 383.928.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 50.964.200 metalu i 41.057.100 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 10.313.609 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 45.066.187
   Kryształ: 37.164.068
   Deuter: 4.174.654
   agresor zyskał łącznie 86.404.909 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -281.103.487
   Kryształ: -85.240.468
   Deuter: -27.897.654
   obrońca stracił łącznie 394.241.609 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0
  • 06-06-2019 21:47:35 Wielebny [Mordor] ~ 166.33%


   Dnia 06-06-2019 21:47:35 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Wielebny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 100.000
   Krążownik 10.000
   _________________________________________

   Obrońca tomaszek1968 [OPEL]
   ________________________________________________

   Mały transporter 250
   Duży transporter 180
   Lekki myśliwiec 855
   Ciężki myśliwiec 208
   Okręt wojenny 1
   Statek kolonizacyjny 39
   Recykler 100
   Sonda szpiegowska 39
   Satelita słoneczny 1.086
   Wyrzutnia rakiet 9.180
   Lekkie działo laserowe 6.067
   Ciężkie działo laserowe 770
   Działo Gaussa 331
   Działo jonowe 348
   Wyrzutnia plazmy 149
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Wielebny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 97.863 ( -2.137 )
   Krążownik 9.944 ( -56 )
   _________________________________________

   Obrońca tomaszek1968 [OPEL]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   3.084.678 Metalu, 1.221.208 Kryształu i 3.605.569 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 10.172.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 86.009.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 10.051.300 metalu i 6.581.400 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 7.911.455 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 5.604.978
   Kryształ: 5.273.608
   Deuter: 3.493.569
   agresor zyskał łącznie 14.372.155 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -56.819.178
   Kryształ: -27.230.708
   Deuter: -9.870.569
   obrońca stracił łącznie 93.920.455 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   07-06-2019 09:54:07 Wielebny [Mordor] - 190.23%


   Dnia 07-06-2019 09:54:07 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Wielebny [NZD]
   ________________________________________________

   Krążownik 20.000
   _________________________________________

   Obrońca tomaszek1968 [OPEL]
   ________________________________________________

   Mały transporter 201
   Duży transporter 221
   Lekki myśliwiec 273
   Ciężki myśliwiec 119
   Krążownik 174
   Okręt wojenny 2
   Statek kolonizacyjny 36
   Recykler 10
   Satelita słoneczny 110
   Niszczyciel 50
   Pancernik 3
   Wyrzutnia rakiet 8.663
   Lekkie działo laserowe 2.839
   Ciężkie działo laserowe 1.122
   Działo Gaussa 112
   Działo jonowe 662
   Wyrzutnia plazmy 99
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Wielebny [NZD]
   ________________________________________________

   Krążownik 19.650 ( -350 )
   _________________________________________

   Obrońca tomaszek1968 [OPEL]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   1.457.379 Metalu, 126.038 Kryształu i 412.143 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 10.150.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 73.714.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 12.166.700 metalu i 6.856.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 1.995.560 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 6.624.079
   Kryształ: 4.532.538
   Deuter: -287.857
   agresor zyskał łącznie 10.868.760 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -48.728.879
   Kryształ: -21.796.538
   Deuter: -5.184.143
   obrońca stracił łącznie 75.709.560 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   07-06-2019 17:53:16 Debil (Wielebny) [Mordor] - 231.21%   Dnia 07-06-2019 17:53:16 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Debil [NZD]
   ________________________________________________

   Krążownik 22.000
   Lekki myśliwiec 100.000
   Okręt wojenny 5.053
   _________________________________________

   Obrońca tomaszek1968 [OPEL]
   ________________________________________________

   Mały transporter 200
   Duży transporter 200
   Lekki myśliwiec 300
   Krążownik 327
   Okręt wojenny 43
   Statek kolonizacyjny 71
   Recykler 102
   Sonda szpiegowska 100
   Satelita słoneczny 201
   Wyrzutnia rakiet 8.469
   Lekkie działo laserowe 3.631
   Ciężkie działo laserowe 702
   Działo Gaussa 427
   Działo jonowe 693
   Wyrzutnia plazmy 248
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Debil [NZD]
   ________________________________________________

   Krążownik 21.877 ( -123 )
   Lekki myśliwiec 97.681 ( -2.319 )
   Okręt wojenny 5.047 ( -6 )
   _________________________________________

   Obrońca tomaszek1968 [OPEL]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   738.569 Metalu, 271.847 Kryształu i 476.818 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 13.203.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 105.260.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 15.674.400 metalu i 7.446.600 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 1.487.234 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 6.725.969
   Kryształ: 4.448.447
   Deuter: 230.818
   agresor zyskał łącznie 11.405.234 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -62.426.069
   Kryształ: -33.882.347
   Deuter: -10.439.318
   obrońca stracił łącznie 106.747.734 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0
  • 09-06-2019 12:48:23 - Xerkses (Gondor) - 348,06 %


   Dnia 09-06-2019 12:48:23 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Xerkses [WRS]
   ________________________________________________

   Mały transporter 8.200
   Pancernik 3.000
   _________________________________________

   Obrońca Consul Cain [ATLANTIS]
   ________________________________________________

   Duży transporter 3.900
   Recykler 2
   Sonda szpiegowska 105
   Wyrzutnia rakiet 1.500
   Lekkie działo laserowe 1.000
   Ciężkie działo laserowe 400
   Działo Gaussa 30
   Działo jonowe 80
   Wyrzutnia plazmy 10
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Xerkses [WRS]
   ________________________________________________

   Mały transporter 7.626 ( -574 )
   Pancernik 2.993 ( -7 )
   _________________________________________

   Obrońca Consul Cain [ATLANTIS]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   20.774.193 Metalu, 23.837.834 Kryształu i 19.367.976 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 2.891.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 58.311.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 17.344.600 metalu i 17.461.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 63.980.003 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 36.760.793
   Kryształ: 39.871.334
   Deuter: 19.262.976
   agresor zyskał łącznie 95.895.103 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -52.414.193
   Kryształ: -50.144.834
   Deuter: -19.731.976
   obrońca stracił łącznie 122.291.003 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0
  • 09-06-2019 23:52:18 - Xerkses (Gondor) - 2365,19 %   Dnia 09-06-2019 23:52:18 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Xerkses [WRS]
   ________________________________________________

   Niszczyciel 1.127
   Pancernik 19.988
   Okręt wojenny 10.095
   Sonda szpiegowska 1
   _________________________________________

   Obrońca Altair
   ________________________________________________

   Duży transporter 300
   Lekki myśliwiec 1
   Krążownik 6.971
   Okręt wojenny 515
   Recykler 32
   Bombowiec 228
   Satelita słoneczny 420
   Niszczyciel 173
   Pancernik 2
   Wyrzutnia rakiet 15.000
   Lekkie działo laserowe 10.000
   Ciężkie działo laserowe 10.000
   Działo Gaussa 1.000
   Działo jonowe 500
   Wyrzutnia plazmy 500
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Xerkses [WRS]
   ________________________________________________

   Niszczyciel 1.120 ( -7 )
   Pancernik 19.367 ( -621 )
   Okręt wojenny 9.540 ( -555 )
   Sonda szpiegowska 0 ( -1 )
   _________________________________________

   Obrońca Altair
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   4.878.747 Metalu, 1.869.024 Kryształu i 3.695.907 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 86.961.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 516.724.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 161.408.100 metalu i 75.110.700 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 10.443.678 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 122.261.847
   Kryształ: 43.463.724
   Deuter: -5.724.093
   agresor zyskał łącznie 160.001.478 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -342.496.747
   Kryształ: -143.714.024
   Deuter: -40.956.907
   obrońca stracił łącznie 527.167.678 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0
  • 06-06-2019 21:45:29 - Limonoleum [Gondor] - 1138.35%


   Dnia 06-06-2019 21:45:29 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Limonoleum [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 3.000
   _________________________________________

   Obrońca Xsi [VDC]
   ________________________________________________

   Mały transporter 22
   Duży transporter 13.004
   Lekki myśliwiec 10
   Statek kolonizacyjny 1
   Recykler 401
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Limonoleum [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 3.000 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca Xsi [VDC]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   1.088.000 Metalu, 1.088.000 Kryształu i 1.088.000 Deuteru
   30.265.724 Metalu, 13.384.174 Kryształu i 48.039.079 Deuteru
   15.132.862 Metalu, 6.692.087 Kryształu i 24.019.539 Deuteru
   7.566.431 Metalu, 3.346.044 Kryształu i 12.009.770 Deuteru
   3.783.216 Metalu, 1.673.022 Kryształu i 6.004.885 Deuteru
   1.891.608 Metalu, 836.511 Kryształu i 3.002.442 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 0 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 163.434.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 57.482.600 metalu i 56.352.800 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 180.911.394 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 117.210.441
   Kryształ: 83.372.638
   Deuter: 94.163.715
   agresor zyskał łącznie 294.746.794 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -141.845.841
   Kryształ: -107.523.838
   Deuter: -94.975.715
   obrońca stracił łącznie 344.345.394 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0

   06-06-2019 23:42:17 - Limonoleum [Gondor] - 433.44%


   Dnia 06-06-2019 23:42:17 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Limonoleum [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 1.000
   _________________________________________

   Obrońca Zarzyk [ATLANTIS]
   ________________________________________________

   Duży transporter 5.000
   Recykler 120
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Limonoleum [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 1.000 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca Zarzyk [ATLANTIS]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   362.666 Metalu, 362.667 Kryształu i 362.667 Deuteru
   10.527.339 Metalu, 4.062.933 Kryształu i 13.992.693 Deuteru
   5.263.669 Metalu, 2.031.466 Kryształu i 6.996.346 Deuteru
   2.631.835 Metalu, 1.015.733 Kryształu i 3.498.173 Deuteru
   1.315.917 Metalu, 507.867 Kryształu i 1.749.087 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 0 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 62.160.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 21.840.000 metalu i 21.504.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 54.681.058 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 41.941.426
   Kryształ: 29.484.666
   Deuter: 26.598.966
   agresor zyskał łącznie 98.025.058 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -51.301.426
   Kryształ: -38.700.666
   Deuter: -26.838.966
   obrońca stracił łącznie 116.841.058 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0

   08-06-2019 00:07:37 - Limonoleum [Gondor] - 552.21%


   Dnia 08-06-2019 00:07:37 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Limonoleum [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 2.000
   Sonda szpiegowska 1
   _________________________________________

   Obrońca badassboy [WRS]
   ________________________________________________

   Mały transporter 51
   Duży transporter 3.057
   Ciężki myśliwiec 72
   Recykler 1.689
   Bombowiec 29
   Gwiazda Śmierci 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Limonoleum [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 1.956 ( -44 )
   Sonda szpiegowska 1 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca badassboy [WRS]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   709.376 Metalu, 709.376 Kryształu i 709.376 Deuteru
   49.492.219 Metalu, 21.166.624 Kryształu i 15.304.407 Deuteru
   24.923.735 Metalu, 10.583.312 Kryształu i 7.652.203 Deuteru
   12.639.492 Metalu, 5.291.656 Kryształu i 3.826.102 Deuteru
   6.497.371 Metalu, 2.645.828 Kryształu i 1.913.051 Deuteru
   3.296.391 Metalu, 1.322.914 Kryształu i 956.525 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 3.740.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 80.620.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 30.475.200 metalu i 24.745.700 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 169.639.958 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 126.713.784
   Kryształ: 64.705.410
   Deuter: 29.701.664
   agresor zyskał łącznie 221.120.858 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -139.774.584
   Kryształ: -75.310.710
   Deuter: -35.174.664
   obrońca stracił łącznie 250.259.958 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0

   08-06-2019 00:55:58 - Limonoleum [Gondor] - 1511.66%


   Dnia 08-06-2019 00:55:58 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Limonoleum [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 15.000
   Sonda szpiegowska 4
   _________________________________________

   Obrońca JACKO [ATLANTIS]
   ________________________________________________

   Duży transporter 271
   Ciężki myśliwiec 219
   Krążownik 1.182
   Okręt wojenny 837
   Recykler 2
   Sonda szpiegowska 113
   Bombowiec 750
   Niszczyciel 375
   Pancernik 155
   Wyrzutnia rakiet 4.515
   Lekkie działo laserowe 1.057
   Ciężkie działo laserowe 207
   Działo Gaussa 190
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Limonoleum [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 14.716 ( -284 )
   Sonda szpiegowska 4 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca JACKO [ATLANTIS]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   0 Metalu, 0 Kryształu i 768.508 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 24.140.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 237.589.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 96.204.500 metalu i 54.961.200 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 768.508 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 87.684.500
   Kryształ: 43.601.200
   Deuter: -3.491.492
   agresor zyskał łącznie 127.794.208 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -144.632.500
   Kryształ: -71.008.500
   Deuter: -22.716.508
   obrońca stracił łącznie 238.357.508 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0

   08-06-2019 02:28:49 - Limonoleum [Gondor] - 3007.33%

   Dnia 08-06-2019 02:28:49 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Limonoleum [NZD]
   ________________________________________________

   Mały transporter 10.000
   Krążownik 30.000
   Sonda szpiegowska 1
   _________________________________________

   Obrońca Serenity [BoSS]
   ________________________________________________

   Mały transporter 6.780
   Duży transporter 28.519
   Lekki myśliwiec 832
   Ciężki myśliwiec 240
   Krążownik 34
   Okręt wojenny 20
   Statek kolonizacyjny 2
   Recykler 308
   Sonda szpiegowska 302
   Niszczyciel 6
   Pancernik 13
   Lekkie działo laserowe 1.834
   Ciężkie działo laserowe 19
   Działo Gaussa 400
   Wyrzutnia plazmy 300
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Limonoleum [NZD]
   ________________________________________________

   Mały transporter 9.193 ( -807 )
   Krążownik 28.432 ( -1.568 )
   Sonda szpiegowska 1 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca Serenity [BoSS]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   50.074.243 Metalu, 42.568.288 Kryształu i 6.987.839 Deuteru
   26.787.024 Metalu, 21.284.144 Kryształu i 3.493.920 Deuteru
   13.393.512 Metalu, 10.642.072 Kryształu i 1.746.960 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 48.700.000 jednostek.
   Całkowite straty atakujących, wliczając farmingi: 65.926.000 jednostek.

   Obrońca stracił łącznie 442.663.000 jednostek.
   Całkowite straty obrońców, wliczając farmingi: 512.673.000 jednostek.

   Na polu zniszczeń unosi się 158.909.800 metalu i 141.822.800 kryształu.
   Dodatkowe pole zniszczeń po dofarmieniach: 7.746.200 metalu i 3.687.600 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 176.978.002 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   147.784.000 Metalu i 126.644.000 Kryształu   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 193.998.779
   Kryształ: 183.280.504
   Deuter: 8.200.719
   agresor zyskał łącznie 385.480.002 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -340.934.779
   Kryształ: -313.188.504
   Deuter: -35.527.719
   obrońca stracił łącznie 689.651.002 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0

   08-06-2019 21:09:42 - Limonoleum [Gondor] - 454.29%

   Dnia 08-06-2019 21:09:42 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Limonoleum [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 1.000
   _________________________________________

   Obrońca TukanLSD [BoSS]
   ________________________________________________

   Duży transporter 5.408
   Sonda szpiegowska 3
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Limonoleum [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 1.000 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca TukanLSD [BoSS]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   362.666 Metalu, 362.667 Kryształu i 362.667 Deuteru
   16.119.166 Metalu, 1.925.797 Kryształu i 30.312.537 Deuteru
   28.992.369 Metalu, 962.898 Kryształu i 17.292.983 Deuteru
   34.690.550 Metalu, 481.449 Kryształu i 8.646.492 Deuteru
   17.345.275 Metalu, 240.725 Kryształu i 4.323.246 Deuteru
   8.672.637 Metalu, 120.362 Kryształu i 2.161.623 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 0 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 64.899.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 22.713.600 metalu i 22.715.700 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 173.376.109 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 128.896.263
   Kryształ: 26.809.598
   Deuter: 63.099.548
   agresor zyskał łącznie 218.805.409 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -138.630.663
   Kryształ: -36.544.898
   Deuter: -63.099.548
   obrońca stracił łącznie 238.275.109 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0
  • 10-06-2019 17:57:28 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 582.75%   Dnia 10-06-2019 17:57:28 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 125.000
   Pancernik 10.000
   _________________________________________

   Obrońca WielkiPtrh
   ________________________________________________

   Mały transporter 574
   Duży transporter 26
   Lekki myśliwiec 642
   Krążownik 551
   Okręt wojenny 249
   Recykler 305
   Sonda szpiegowska 342
   Bombowiec 269
   Satelita słoneczny 140
   Niszczyciel 3
   Pancernik 14
   Wyrzutnia rakiet 10.078
   Lekkie działo laserowe 6.955
   Działo Gaussa 248
   Działo jonowe 13
   Wyrzutnia plazmy 66
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 119.700 ( -5.300 )
   Pancernik 9.999 ( -1 )
   _________________________________________

   Obrońca WielkiPtrh
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   1.681.894 Metalu, 83.043 Kryształu i 688.145 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 21.285.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 119.978.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 40.939.500 metalu i 17.335.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 2.453.082 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 26.691.394
   Kryształ: 12.078.543
   Deuter: 673.145
   agresor zyskał łącznie 39.443.082 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -83.111.394
   Kryształ: -30.083.543
   Deuter: -9.236.145
   obrońca stracił łącznie 122.431.082 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   10-06-2019 15:15:53 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 121.118%


   Dnia 10-06-2019 15:15:53 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 125.000
   Pancernik 10.000
   _________________________________________

   Obrońca Chancellor Lambda [KGH]
   ________________________________________________

   Duży transporter 400
   Satelita słoneczny 90
   Wyrzutnia rakiet 5.595
   Lekkie działo laserowe 10.860
   Ciężkie działo laserowe 2.552
   Działo Gaussa 18
   Działo jonowe 89
   Wyrzutnia plazmy 196
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 122.127 ( -2.873 )
   Pancernik 9.988 ( -12 )
   _________________________________________

   Obrońca Chancellor Lambda [KGH]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   6.693.747 Metalu, 3.119.339 Kryształu i 1.023.557 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 12.512.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 85.329.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 7.965.300 metalu i 4.153.100 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 10.836.643 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 5.680.047
   Kryształ: 3.919.439
   Deuter: 843.557
   agresor zyskał łącznie 10.443.043 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -62.283.747
   Kryształ: -26.897.339
   Deuter: -6.984.557
   obrońca stracił łącznie 96.165.643 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0

   10-06-2019 15:12:40 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 121.41%   Dnia 10-06-2019 15:12:40 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 125.000
   Pancernik 10.000
   _________________________________________

   Obrońca Chancellor Lambda [KGH]
   ________________________________________________

   Duży transporter 400
   Satelita słoneczny 94
   Wyrzutnia rakiet 4.462
   Lekkie działo laserowe 13.042
   Ciężkie działo laserowe 2.362
   Działo Gaussa 18
   Działo jonowe 76
   Wyrzutnia plazmy 170
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 122.191 ( -2.809 )
   Pancernik 9.984 ( -16 )
   _________________________________________

   Obrońca Chancellor Lambda [KGH]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   6.656.321 Metalu, 3.117.549 Kryształu i 912.014 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 12.596.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 82.433.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 7.914.900 metalu i 4.225.900 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 10.685.884 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 5.664.221
   Kryształ: 3.894.449
   Deuter: 672.014
   agresor zyskał łącznie 10.230.684 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -60.787.321
   Kryształ: -26.236.549
   Deuter: -6.095.014
   obrońca stracił łącznie 93.118.884 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0

   10-06-2019 15:12:21 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 1654.18%


   Dnia 10-06-2019 15:12:21 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 8.000
   _________________________________________

   Agresor Debil [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 4.000
   Krążownik 20.200
   _________________________________________

   Obrońca nightm4r3
   ________________________________________________

   Mały transporter 1.953
   Duży transporter 23.630
   Lekki myśliwiec 521
   Krążownik 26
   Statek kolonizacyjny 11
   Recykler 30
   Pancernik 6
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 8.000 ( -0 )
   _________________________________________

   Agresor Debil [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 4.000 ( -0 )
   Krążownik 20.200 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca nightm4r3
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   12.861.333 Metalu, 12.861.333 Kryształu i 12.861.334 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 0 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 295.700.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 103.851.300 metalu i 102.920.300 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 38.584.000 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 116.712.633
   Kryształ: 115.781.633
   Deuter: 12.861.334
   agresor zyskał łącznie 245.355.600 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -161.220.333
   Kryształ: -159.890.333
   Deuter: -13.173.334
   obrońca stracił łącznie 334.284.000 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   10-06-2019 14:16:23 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 115.35%   Dnia 10-06-2019 14:16:23 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 150.000
   Pancernik 10.000
   _________________________________________

   Obrońca Lewers [WAR]
   ________________________________________________

   Mały transporter 1.998
   Lekki myśliwiec 57
   Satelita słoneczny 676
   Wyrzutnia rakiet 19.658
   Lekkie działo laserowe 6.921
   Działo Gaussa 59
   Wyrzutnia plazmy 330
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 148.536 ( -1.464 )
   Pancernik 9.985 ( -15 )
   _________________________________________

   Obrońca Lewers [WAR]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   9.412.256 Metalu, 1.502.606 Kryształu i 4.945.217 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 7.131.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 108.271.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 6.306.300 metalu i 5.228.300 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 15.860.079 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 10.876.556
   Kryształ: 4.666.906
   Deuter: 4.720.217
   agresor zyskał łącznie 20.263.679 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -81.016.756
   Kryształ: -27.813.106
   Deuter: -15.301.217
   obrońca stracił łącznie 124.131.079 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   10-06-2019 14:13:16 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 136.79%


   Dnia 10-06-2019 14:13:16 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 200.000
   Pancernik 10.000
   _________________________________________

   Obrońca Tafit [RiO]
   ________________________________________________

   Mały transporter 2
   Duży transporter 429
   Satelita słoneczny 1.241
   Wyrzutnia rakiet 21.953
   Lekkie działo laserowe 1.703
   Ciężkie działo laserowe 857
   Działo Gaussa 233
   Działo jonowe 1.400
   Wyrzutnia plazmy 306
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 197.199 ( -2.801 )
   Pancernik 9.990 ( -10 )
   _________________________________________

   Obrońca Tafit [RiO]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   21.720.836 Metalu, 803.027 Kryształu i 704.860 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 12.054.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 122.127.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 7.896.700 metalu i 5.782.700 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 23.228.723 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 20.914.536
   Kryształ: 3.384.727
   Deuter: 554.860
   agresor zyskał łącznie 24.854.123 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -98.711.336
   Kryształ: -35.673.527
   Deuter: -10.971.360
   obrońca stracił łącznie 145.356.223 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   10-06-2019 14:09:19 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 168.41%


   Dnia 10-06-2019 14:09:19 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 175.000
   Pancernik 10.000
   _________________________________________

   Obrońca Maju
   ________________________________________________

   Duży transporter 400
   Lekki myśliwiec 924
   Recykler 50
   Sonda szpiegowska 38
   Satelita słoneczny 770
   Wyrzutnia rakiet 14.788
   Lekkie działo laserowe 19.203
   Działo Gaussa 100
   Wyrzutnia plazmy 500
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 172.194 ( -2.806 )
   Pancernik 9.972 ( -28 )
   _________________________________________

   Obrońca Maju
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   2.584.813 Metalu, 1.283.636 Kryształu i 772.079 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 13.604.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 148.161.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 10.451.000 metalu i 6.389.600 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 4.640.528 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 3.777.813
   Kryształ: 3.747.236
   Deuter: 352.079
   agresor zyskał łącznie 7.877.128 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -93.697.313
   Kryształ: -42.647.136
   Deuter: -16.457.079
   obrońca stracił łącznie 152.801.528 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   10-06-2019 13:18:42 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 98.44%


   Dnia 10-06-2019 13:18:42 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 100.000
   Krążownik 5.000
   _________________________________________

   Obrońca DEFEKT MOTYLA [SOYL]
   ________________________________________________

   Satelita słoneczny 1.100
   Gwiazda Śmierci 2
   Wyrzutnia rakiet 2.189
   Lekkie działo laserowe 10.000
   Wyrzutnia plazmy 100
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 97.716 ( -2.284 )
   Krążownik 4.899 ( -101 )
   _________________________________________

   Obrońca DEFEKT MOTYLA [SOYL]
   ________________________________________________

   Satelita słoneczny 0 ( -1.100 )
   Gwiazda Śmierci 2 ( -0 )
   Wyrzutnia rakiet 0 ( -2.189 )
   Lekkie działo laserowe 0 ( -10.000 )
   Wyrzutnia plazmy 0 ( -100 )
   Mała powłoka ochronna 0 ( -1 )
   Duża powłoka ochronna 0 ( -1 )
   _________________________________________


   Bitwa zakończyła się remisem.

   Agresor przejął:
   0 Metalu, 0 Kryształu i 0 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 12.065.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 40.248.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 6.210.400 metalu i 3.633.700 kryształu.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: -2.661.600
   Kryształ: 642.700
   Deuter: -202.000
   agresor stracił łącznie 2.220.900 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -24.438.000
   Kryształ: -12.260.000
   Deuter: -3.550.000
   obrońca stracił łącznie 40.248.000 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   10-06-2019 22:37:53 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 346.28%


   Dnia 10-06-2019 22:37:53 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 250.000
   Pancernik 12.500
   _________________________________________

   Obrońca Lieutenant Callisto [lol1]
   ________________________________________________

   Mały transporter 1.114
   Okręt wojenny 331
   Recykler 74
   Pancernik 37
   Wyrzutnia rakiet 3.202
   Lekkie działo laserowe 363
   Ciężkie działo laserowe 223
   Działo Gaussa 1.211
   Działo jonowe 122
   Wyrzutnia plazmy 1.538
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 245.478 ( -4.522 )
   Pancernik 12.453 ( -47 )
   _________________________________________

   Obrońca Lieutenant Callisto [lol1]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   4.266.147 Metalu, 3.168.937 Kryształu i 12.614.448 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 22.083.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 283.550.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 23.764.300 metalu i 10.863.300 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 20.049.532 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 13.054.447
   Kryształ: 7.630.237
   Deuter: 11.909.448
   agresor zyskał łącznie 32.594.132 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -132.949.647
   Kryształ: -108.770.437
   Deuter: -61.879.448
   obrońca stracił łącznie 303.599.532 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   10-06-2019 22:38:34 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 170.46%


   Dnia 10-06-2019 22:38:34 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 467.012
   Pancernik 12.500
   _________________________________________

   Obrońca diabollo [AMD]
   ________________________________________________

   Duży transporter 200
   Lekki myśliwiec 460
   Ciężki myśliwiec 12
   Recykler 25
   Satelita słoneczny 170
   Wyrzutnia rakiet 14.966
   Lekkie działo laserowe 34.303
   Ciężkie działo laserowe 5.000
   Działo Gaussa 183
   Działo jonowe 3.712
   Wyrzutnia plazmy 162
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 462.199 ( -4.813 )
   Pancernik 12.500 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca diabollo [AMD]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   7.170.654 Metalu, 3.878.643 Kryształu i 4.146.949 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 19.252.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 201.400.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 12.138.700 metalu i 4.907.700 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 15.196.246 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 4.870.354
   Kryształ: 3.973.343
   Deuter: 4.146.949
   agresor zyskał łącznie 12.990.646 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -140.693.154
   Kryształ: -66.395.143
   Deuter: -9.507.949
   obrońca stracił łącznie 216.596.246 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   10-06-2019 11:23:46 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 6101.29%   Dnia 10-06-2019 11:23:46 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 1.042.630
   Krążownik 248.862
   Okręt wojenny 33.744
   Pancernik 90.364
   _________________________________________

   Obrońca Wodzu [KGH]
   ________________________________________________

   Duży transporter 33
   Krążownik 1.507
   Statek kolonizacyjny 9
   Recykler 100
   Sonda szpiegowska 89
   Satelita słoneczny 781
   Gwiazda Śmierci 10
   Wyrzutnia rakiet 422.065
   Lekkie działo laserowe 325.594
   Wyrzutnia plazmy 13.003
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 933.401 ( -109.229 )
   Krążownik 241.589 ( -7.273 )
   Okręt wojenny 33.259 ( -485 )
   Pancernik 89.298 ( -1.066 )
   _________________________________________

   Obrońca Wodzu [KGH]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   225.492.864 Metalu, 66.959.891 Kryształu i 59.347.447 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 767.543.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 3.334.128.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 425.866.000 metalu i 184.263.100 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 351.800.202 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 124.406.864
   Kryształ: 41.167.991
   Deuter: 28.811.447
   agresor zyskał łącznie 194.386.302 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -2.289.651.864
   Kryształ: -933.144.891
   Deuter: -463.131.947
   obrońca stracił łącznie 3.685.928.702 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   09-06-2019 18:46:48 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 141.29%


   Dnia 09-06-2019 18:46:48 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 75.000
   Pancernik 7.500
   _________________________________________

   Obrońca malyb53 [flota pl]
   ________________________________________________

   Duży transporter 9
   Lekki myśliwiec 1
   Okręt wojenny 2
   Niszczyciel 48
   Gwiazda Śmierci 1
   Wyrzutnia rakiet 8.337
   Lekkie działo laserowe 13
   Działo Gaussa 286
   Działo jonowe 2
   Wyrzutnia plazmy 61
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 73.967 ( -1.033 )
   Pancernik 7.478 ( -22 )
   _________________________________________

   Obrońca malyb53 [flota pl]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   8.886.580 Metalu, 2.712.987 Kryształu i 660.060 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 6.002.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 51.580.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 8.250.200 metalu i 5.878.600 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 12.259.627 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 13.377.780
   Kryształ: 6.678.587
   Deuter: 330.060
   agresor zyskał łącznie 20.386.427 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -42.441.080
   Kryształ: -16.616.487
   Deuter: -4.782.060
   obrońca stracił łącznie 63.839.627 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0   10-06-2019 22:43:12 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 155.05%


   Dnia 10-06-2019 22:43:12 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Krążownik 5.000
   _________________________________________

   Obrońca Governor Pluto
   ________________________________________________

   Mały transporter 1.000
   Lekki myśliwiec 4.500
   Satelita słoneczny 75
   Wyrzutnia rakiet 500
   Lekkie działo laserowe 500
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Krążownik 5.000 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca Governor Pluto
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   289.193 Metalu, 141.190 Kryształu i 42.259 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 0 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 24.307.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 10.850.000 metalu i 4.655.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 472.642 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 11.139.193
   Kryształ: 4.796.190
   Deuter: 42.259
   agresor zyskał łącznie 15.977.642 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -17.599.193
   Kryształ: -7.101.190
   Deuter: -79.759
   obrońca stracił łącznie 24.780.142 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0

   09-06-2019 18:36:53 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 176.75%


   Dnia 09-06-2019 18:36:53 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 175.000
   Pancernik 12.500
   _________________________________________

   Obrońca DUDI JKS [AMD]
   ________________________________________________

   Mały transporter 2.376
   Sonda szpiegowska 110
   Satelita słoneczny 607
   Wyrzutnia rakiet 26.277
   Lekkie działo laserowe 1.011
   Ciężkie działo laserowe 80
   Działo Gaussa 1.399
   Działo jonowe 43
   Wyrzutnia plazmy 105
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 171.447 ( -3.553 )
   Pancernik 12.497 ( -3 )
   _________________________________________

   Obrońca DUDI JKS [AMD]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   7.109.610 Metalu, 3.900.330 Kryształu i 3.644.026 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 14.467.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 132.224.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 10.850.700 metalu i 6.824.300 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 14.653.966 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 7.211.310
   Kryształ: 7.051.630
   Deuter: 3.599.026
   agresor zyskał łącznie 17.861.966 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -99.788.110
   Kryształ: -37.194.830
   Deuter: -9.895.526
   obrońca stracił łącznie 146.878.466 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   09-06-2019 18:35:27 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 174.09%   Dnia 09-06-2019 18:35:27 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 75.000
   Pancernik 11.111
   _________________________________________

   Obrońca malyb53 [flota pl]
   ________________________________________________

   Duży transporter 9
   Recykler 1
   Niszczyciel 43
   Gwiazda Śmierci 1
   Wyrzutnia rakiet 6.428
   Ciężkie działo laserowe 1.357
   Działo Gaussa 281
   Wyrzutnia plazmy 50
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 73.331 ( -1.669 )
   Pancernik 11.049 ( -62 )
   _________________________________________

   Obrońca malyb53 [flota pl]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   8.900.751 Metalu, 2.077.564 Kryształu i 1.399.458 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 11.946.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 56.230.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 10.157.700 metalu i 7.251.300 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 12.377.773 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 12.191.451
   Kryształ: 5.179.864
   Deuter: 469.458
   agresor zyskał łącznie 17.840.773 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -45.722.751
   Kryształ: -17.776.564
   Deuter: -5.108.458
   obrońca stracił łącznie 68.607.773 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0

   09-06-2019 18:35:18 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 139.48%


   Dnia 09-06-2019 18:35:18 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 12.000
   _________________________________________

   Obrońca malyb53 [flota pl]
   ________________________________________________

   Duży transporter 15
   Okręt wojenny 2
   Recykler 11
   Niszczyciel 32
   Gwiazda Śmierci 1
   Wyrzutnia rakiet 3.935
   Ciężkie działo laserowe 17
   Działo jonowe 123
   Wyrzutnia plazmy 82
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 11.901 ( -99 )
   _________________________________________

   Obrońca malyb53 [flota pl]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   6.156.688 Metalu, 2.631.997 Kryształu i 1.433.842 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 8.415.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 34.268.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 7.126.000 metalu i 6.822.200 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 10.222.527 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 10.312.688
   Kryształ: 5.494.197
   Deuter: -51.158
   agresor zyskał łącznie 15.755.727 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -25.744.688
   Kryształ: -13.349.997
   Deuter: -5.395.842
   obrońca stracił łącznie 44.490.527 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   10-06-2019 22:45:33 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 473.24%


   Dnia 10-06-2019 22:45:33 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Mały transporter 2.000
   Lekki myśliwiec 300.000
   Krążownik 5.000
   Pancernik 12.500
   _________________________________________

   Obrońca Lieutenant Spirit
   ________________________________________________

   Duży transporter 200
   Sonda szpiegowska 15
   Gwiazda Śmierci 1
   Wyrzutnia rakiet 18.200
   Ciężkie działo laserowe 3.400
   Działo Gaussa 600
   Działo jonowe 12.500
   Wyrzutnia plazmy 1.000
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Mały transporter 1.917 ( -83 )
   Lekki myśliwiec 287.451 ( -12.549 )
   Krążownik 4.951 ( -49 )
   Pancernik 12.438 ( -62 )
   _________________________________________

   Obrońca Lieutenant Spirit
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   20.673.634 Metalu, 21.979.780 Kryształu i 585.066 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 57.219.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 328.335.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 32.797.100 metalu i 14.527.100 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 43.238.480 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 12.817.734
   Kryształ: 20.968.880
   Deuter: -442.934
   agresor zyskał łącznie 33.343.680 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -170.733.634
   Kryształ: -168.054.780
   Deuter: -32.785.066
   obrońca stracił łącznie 371.573.480 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   09-06-2019 16:43:11 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 3223.36%   Dnia 09-06-2019 16:43:11 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 1.080.517
   Krążownik 100.000
   Okręt wojenny 33.403
   Pancernik 90.703
   _________________________________________

   Obrońca Chmielu911
   ________________________________________________

   Mały transporter 6.000
   Lekki myśliwiec 31.000
   Krążownik 100
   Okręt wojenny 2.000
   Recykler 100
   Sonda szpiegowska 200
   Satelita słoneczny 154
   Gwiazda Śmierci 2
   Pancernik 10
   Wyrzutnia rakiet 100.000
   Lekkie działo laserowe 170.000
   Ciężkie działo laserowe 10.000
   Działo Gaussa 5.000
   Działo jonowe 10.000
   Wyrzutnia plazmy 1.600
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 1.046.046 ( -34.471 )
   Krążownik 99.356 ( -644 )
   Okręt wojenny 33.352 ( -51 )
   Pancernik 90.551 ( -152 )
   _________________________________________

   Obrońca Chmielu911
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   10.587.503 Metalu, 4.965.211 Kryształu i 9.497.404 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 172.540.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 1.387.255.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 232.013.600 metalu i 90.322.400 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 25.050.118 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 119.453.103
   Kryształ: 49.463.611
   Deuter: 5.929.404
   agresor zyskał łącznie 174.846.118 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -933.947.503
   Kryształ: -408.233.211
   Deuter: -70.124.404
   obrońca stracił łącznie 1.412.305.118 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   09-06-2019 14:47:15 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 241%


   Dnia 09-06-2019 14:47:15 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 401.060
   Krążownik 10.000
   Pancernik 12.500
   _________________________________________

   Obrońca Shackhall [KGH]
   ________________________________________________

   Duży transporter 600
   Lekki myśliwiec 4
   Sonda szpiegowska 44
   Satelita słoneczny 345
   Wyrzutnia rakiet 35.000
   Lekkie działo laserowe 30.173
   Ciężkie działo laserowe 500
   Działo Gaussa 1.200
   Działo jonowe 100
   Wyrzutnia plazmy 722
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 395.066 ( -5.994 )
   Krążownik 9.941 ( -59 )
   Pancernik 12.487 ( -13 )
   _________________________________________

   Obrońca Shackhall [KGH]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   16.502.500 Metalu, 4.910.000 Kryształu i 4.910.000 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 26.792.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 281.648.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 16.214.800 metalu i 7.885.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 26.322.500 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 13.165.300
   Kryształ: 5.868.500
   Deuter: 4.597.000
   agresor zyskał łącznie 23.630.800 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -198.734.000
   Kryształ: -80.094.500
   Deuter: -29.142.500
   obrońca stracił łącznie 307.971.000 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   09-06-2019 14:46:18 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 436.38%


   Dnia 09-06-2019 14:46:18 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 375.000
   Krążownik 10.000
   Pancernik 12.500
   _________________________________________

   Obrońca Shackhall [KGH]
   ________________________________________________

   Duży transporter 750
   Lekki myśliwiec 45
   Ciężki myśliwiec 4
   Krążownik 12
   Okręt wojenny 81
   Sonda szpiegowska 329
   Bombowiec 31
   Satelita słoneczny 311
   Pancernik 9
   Wyrzutnia rakiet 47.000
   Lekkie działo laserowe 34.999
   Ciężkie działo laserowe 300
   Działo Gaussa 1.400
   Działo jonowe 431
   Wyrzutnia plazmy 890
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 365.257 ( -9.743 )
   Krążownik 9.906 ( -94 )
   Pancernik 12.464 ( -36 )
   _________________________________________

   Obrońca Shackhall [KGH]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   16.502.500 Metalu, 9.002.500 Kryształu i 2.677.500 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 44.758.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 356.555.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 29.787.100 metalu i 13.850.900 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 28.182.500 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   Olbrzymie ilości metalu i kryształu łączą się.
   Księżyc o powierzchni 8.717 km został uformowany.

   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 14.100.600
   Kryształ: 11.012.400
   Deuter: 1.949.500
   agresor zyskał łącznie 27.062.500 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -248.587.000
   Kryształ: -103.194.000
   Deuter: -32.957.000
   obrońca stracił łącznie 384.738.000 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   09-06-2019 14:33:36 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 103.94%   Dnia 09-06-2019 14:33:36 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 111.111
   Pancernik 7.777
   _________________________________________

   Obrońca K45
   ________________________________________________

   Recykler 20
   Wyrzutnia rakiet 13.344
   Lekkie działo laserowe 840
   Ciężkie działo laserowe 561
   Działo Gaussa 389
   Działo jonowe 1.475
   Wyrzutnia plazmy 353
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 108.004 ( -3.107 )
   Pancernik 7.747 ( -30 )
   _________________________________________

   Obrońca K45
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   5.113.620 Metalu, 2.517.814 Kryształu i 5.139.579 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 14.978.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 105.419.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 7.294.700 metalu i 3.098.900 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 12.771.013 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   Olbrzymie ilości metalu i kryształu łączą się.
   Księżyc o powierzchni 8.366 km został uformowany.

   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 2.187.320
   Kryształ: 1.309.714
   Deuter: 4.689.579
   agresor zyskał łącznie 8.186.613 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -65.067.620
   Kryształ: -36.574.814
   Deuter: -16.547.579
   obrońca stracił łącznie 118.190.013 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   09-06-2019 14:20:34 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 128.02%


   Dnia 09-06-2019 14:20:34 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 125.000
   Pancernik 7.500
   _________________________________________

   Obrońca Ademerlac
   ________________________________________________

   Mały transporter 47
   Duży transporter 47
   Satelita słoneczny 260
   Wyrzutnia rakiet 16.813
   Lekkie działo laserowe 20.179
   Działo Gaussa 19
   Wyrzutnia plazmy 400
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 121.061 ( -3.939 )
   Pancernik 7.482 ( -18 )
   _________________________________________

   Obrońca Ademerlac
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   6.171.927 Metalu, 4.079.619 Kryształu i 897.352 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 17.286.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 128.209.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 8.913.100 metalu i 3.888.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 11.148.898 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 2.728.027
   Kryształ: 3.309.119
   Deuter: 627.352
   agresor zyskał łącznie 6.664.498 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -90.882.427
   Kryształ: -35.410.119
   Deuter: -13.065.352
   obrońca stracił łącznie 139.357.898 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0   08-06-2019 20:00:49 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 1058.6%   Dnia 08-06-2019 20:00:49 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 731.068
   Krążownik 15.000
   Pancernik 25.000
   _________________________________________

   Obrońca Shackhall [KGH]
   ________________________________________________

   Satelita słoneczny 500
   Wyrzutnia rakiet 131.997
   Lekkie działo laserowe 115.805
   Ciężkie działo laserowe 2.384
   Działo Gaussa 2.466
   Działo jonowe 843
   Wyrzutnia plazmy 999
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 695.100 ( -35.968 )
   Krążownik 14.889 ( -111 )
   Pancernik 24.952 ( -48 )
   _________________________________________

   Obrońca Shackhall [KGH]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   55.462.500 Metalu, 16.502.500 Kryształu i 15.532.272 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 151.171.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 743.782.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 78.094.800 metalu i 27.765.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 87.497.272 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 21.993.300
   Kryształ: 5.603.000
   Deuter: 14.590.272
   agresor zyskał łącznie 42.186.572 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -608.424.000
   Kryształ: -172.171.000
   Deuter: -50.684.272
   obrońca stracił łącznie 831.279.272 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   08-06-2019 17:53:36 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 131.96%   Dnia 08-06-2019 17:53:36 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 150.000
   Pancernik 7.500
   _________________________________________

   Obrońca nightm4r3
   ________________________________________________

   Duży transporter 483
   Statek kolonizacyjny 1
   Satelita słoneczny 459
   Wyrzutnia rakiet 26.832
   Lekkie działo laserowe 10.307
   Działo Gaussa 415
   Działo jonowe 26
   Wyrzutnia plazmy 165
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 147.043 ( -2.957 )
   Pancernik 7.496 ( -4 )
   _________________________________________

   Obrońca nightm4r3
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   7.183.507 Metalu, 2.699.466 Kryształu i 4.851.259 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 12.168.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 118.394.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 8.329.300 metalu i 4.867.100 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 14.734.232 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 6.521.807
   Kryształ: 4.449.566
   Deuter: 4.791.259
   agresor zyskał łącznie 15.762.632 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -95.878.007
   Kryształ: -26.379.966
   Deuter: -10.870.759
   obrońca stracił łącznie 133.128.732 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0


   08-06-2019 17:39:33 - Gorthaur Okrutny [Mordor] - 531.11%


   Dnia 08-06-2019 17:39:33 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 5.000
   _________________________________________

   Obrońca JoeBlack [RiO]
   ________________________________________________

   Mały transporter 18.050
   Lekki myśliwiec 23
   Krążownik 51
   Recykler 35
   Sonda szpiegowska 34
   Pancernik 23
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Gorthaur Okrutny [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 5.000 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca JoeBlack [RiO]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   2.188.333 Metalu, 2.188.333 Kryształu i 2.188.334 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 0 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 76.390.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 26.760.300 metalu i 26.350.800 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 6.565.000 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 28.948.633
   Kryształ: 28.539.133
   Deuter: 2.188.334
   agresor zyskał łącznie 59.676.100 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -40.417.333
   Kryształ: -39.832.333
   Deuter: -2.705.334
   obrońca stracił łącznie 82.955.000 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0
  • 11-06-2019 07:15:32 torino [Rohan] ~ 240.39%


   Dnia 11-06-2019 07:15:32 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor torino [NZD]
   ________________________________________________

   Mały transporter 10.000
   Krążownik 8.000
   _________________________________________

   Obrońca Consul Cain [ATLANTIS]
   ________________________________________________

   Duży transporter 2.800
   Recykler 7
   Sonda szpiegowska 50
   Wyrzutnia rakiet 200
   Lekkie działo laserowe 100
   Ciężkie działo laserowe 100
   Działo Gaussa 10
   Działo jonowe 10
   Wyrzutnia plazmy 8
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor torino [NZD]
   ________________________________________________

   Mały transporter 9.943 ( -57 )
   Krążownik 7.987 ( -13 )
   _________________________________________

   Obrońca Consul Cain [ATLANTIS]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   19.569.289 Metalu, 14.085.501 Kryształu i 12.581.592 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 605.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 36.786.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 12.070.800 metalu i 11.967.900 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 46.236.382 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 22%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 31.266.089
   Kryształ: 25.848.401
   Deuter: 12.555.592
   agresor zyskał łącznie 69.670.082 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -38.269.289
   Kryształ: -31.897.501
   Deuter: -12.855.592
   obrońca stracił łącznie 83.022.382 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0
  • 10-06-2019 00:34:32 - Limonoleum [Gondor] - 2514.16%

   Dnia 10-06-2019 00:34:32 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Limonoleum [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 25.018
   _________________________________________

   Obrońca WielkiPtrh
   ________________________________________________

   Mały transporter 4.257
   Duży transporter 196
   Lekki myśliwiec 4.761
   Ciężki myśliwiec 6
   Krążownik 4.086
   Okręt wojenny 1.422
   Recykler 2.019
   Sonda szpiegowska 1.250
   Bombowiec 1.115
   Niszczyciel 25
   Pancernik 47
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Limonoleum [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 24.992 ( -26 )
   _________________________________________

   Obrońca WielkiPtrh
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   10.545.497 Metalu, 1.442.036 Kryształu i 4.662.540 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 2.210.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 387.360.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 174.544.300 metalu i 76.871.200 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 16.650.073 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 184.309.797
   Kryształ: 77.273.236
   Deuter: 4.272.540
   agresor zyskał łącznie 265.855.573 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -259.114.497
   Kryształ: -110.218.036
   Deuter: -34.677.540
   obrońca stracił łącznie 404.010.073 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0

   10-06-2019 11:20:13 - Limonoleum [Gondor] - 1371.17%

   Dnia 10-06-2019 11:20:13 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Limonoleum [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 5.000
   _________________________________________

   Obrońca Tobi
   ________________________________________________

   Duży transporter 16.309
   Statek kolonizacyjny 1
   Recykler 9
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Limonoleum [NZD]
   ________________________________________________

   Pancernik 5.000 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca Tobi
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   1.813.333 Metalu, 1.813.333 Kryształu i 1.813.334 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 0 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 195.910.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 68.567.800 metalu i 68.549.600 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 5.440.000 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 70.381.133
   Kryształ: 70.362.933
   Deuter: 1.813.334
   agresor zyskał łącznie 142.557.400 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -99.767.333
   Kryształ: -99.741.333
   Deuter: -1.841.334
   obrońca stracił łącznie 201.350.000 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0
  • 13-06-2019 12:01:38 Debil (Wielebny) [Mordor] -281.72%   Dnia 13-06-2019 12:01:38 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Debil [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 50.000
   Mały transporter 1.000
   Okręt wojenny 2.000
   Krążownik 10.000
   _________________________________________

   Obrońca leszczu [Avalon]
   ________________________________________________

   Duży transporter 1.582
   Recykler 3
   Satelita słoneczny 400
   Wyrzutnia rakiet 9.797
   Lekkie działo laserowe 10.941
   Ciężkie działo laserowe 1.006
   Działo Gaussa 497
   Działo jonowe 541
   Wyrzutnia plazmy 77
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Debil [NZD]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 45.891 ( -4.109 )
   Mały transporter 916 ( -84 )
   Okręt wojenny 1.996 ( -4 )
   Krążownik 9.874 ( -126 )
   _________________________________________

   Obrońca leszczu [Avalon]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   7.115.074 Metalu, 9.779.562 Kryształu i 3.336.348 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 20.666.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 102.409.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 17.301.900 metalu i 10.870.300 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 20.230.984 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 9.221.974
   Kryształ: 15.430.862
   Deuter: 3.084.348
   agresor zyskał łącznie 27.737.184 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -73.610.574
   Kryształ: -42.183.062
   Deuter: -6.846.348
   obrońca stracił łącznie 122.639.984 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0