Announcement Regulamin i Zasady: Igrzyska Graficzne

 • Regulamin i Zasady: Igrzyska Graficzne


  Zapraszam serdecznie wszystkich grafików i początkujących grafików na wspólną zabawę w Igrzyskach Graficznych! O to kilka zasad i wyjaśnień odnośnie wydarzenia.

  Regulamin Igrzysk

  1. W Igrzyskach może uczestniczyć każdy, zarejestrowany użytkownik forum.
  2. Multikonta będą karane wykluczeniem z możliwości udziału w konkursach oraz skasowaniem dotychczas zdobytego wyniku, zamieszczonego w Hall of Fame.
  3. Prace zgłoszone do konkursu nie mogły pojawić się wcześniej na forum.
  4. Zabronione jest RIP’owanie, czyli podawanie do konkursu nie swoich prac.
  5. Każdy jest zobowiązany do wysyłania prac zgodnych z Regulaminem Forum.
  6. Każdy użytkownik może wstawić tylko jedną pracę w danej kategorii.
  7. Zgłoszenia do Igrzysk będą przyjmowane w odpowiednim temacie.
  8. Igrzyska rozpoczyna moderator, jak i temat kończy. Zabronione jest samowolne zakładanie tematu.
  9. Wszelkie informacje na temat przebiegu Igrzysk będą zawarte w temacie: Informator Konkursowy.
  10. Wszelkie dyskusje na temat Igrzysk, należy prowadzić w temacie Hall of Fame - dyskusje.
  11. Zabronione jest spamowanie w tematach dotyczących eventu.
  12. Głosowania, na swojego wymarzonego Rekruta, będą odbywały się w specjalnie przygotowanych do tego przywileju tematach. Po zakończeniu głosowania tematy będą zamykane i przenoszone do kosza, a wyniki głosowania, z każdego etapu, zapisywane w temacie: Informator Konkursowy.
  13. Po zakończeniu głosowania moderator ogłasza zwycięską osobę, wpisując ją w temacie, następnie dopisuje wyniki do tematu Hall of Fame.
  14. Za opiekę nad konkursem odpowiedzialna jest Moderatorka działu Naszej TwórczościMadzia, do której należy kierować wszelkie pytania - na PW bądź w temacie Hall of Fame - dyskusje.


  Zasady rozgrywki

  Każdy uczestnik Igrzysk ma do wykonania 5 prac, po 1 na każdy etap. Każda praca musi być zgodna z tematyką podaną wcześniej przez Moderatora. Na zapisanie się Rekruci mają od 7 do 14 dni. Terminy Etapów będą podane z tygodniowym wyprzedzeniem i w tym czasie każdy, z biorących udział, ma za zadanie wystawić pracę w odpowiednim temacie, który poda Moderator.

  Igrzyska trwają 3 miesiące i dzielą się na pięć istotnych etapów, mianowicie:

  Etap I – „ Wyścig Szczurów ”

  Na tym etapie masz za zadanie:
  - wykonać userbar,

  Etap II – „ Kto pod kim dołki kopał ”

  Na tym etapie masz za zadanie:
  - wykonać awatar,

  Etap III – „ Droga mleczna ”

  Na tym etapie masz za zadanie:
  - wykonać sygnaturę,

  Etap IV – „ Kraina Gigantów ”

  Na tym etapie masz za zadanie:
  - wykonać wallpaper o wymiarach nie większych niż 1024x768,

  Etap V – „ Niespodziewane Zwycięstwo ”

  Na tym etapie masz za zadanie:
  - wykonać prace niespodziankę, wybraną przez Moderatora,


  Głosowanie:

  Każdy głosujący będzie musiał ocenić każdą pracę w skali od 0 do 10 pkt. Ocen nie trzeba uzasadniać.
  Terminy kolejnych głosowań będą podawane przez Moderatora w temacie Informator Konkursowy.
  Dla przykładu, jeżeli prac biorących udział w Igrzyskach będzie 5, oceny powinny wyglądać następująco:

  Praca 1 – 3/10
  Praca 2 – 1/10
  Praca 3 -7/10
  Praca 4 – 0/10
  Praca 5 – 10/10

  Wygra osoba, która podczas wszystkich etapów uzyskała najwięcej pkt.


  Nagrody

  Każdy uczestnik przystępujący do Igrzysk na wstępie otrzymuje 1 pkt.
  Wygrany w poszczególnym etapie otrzyma 3 pkt, co za tym idzie, przy wygraniu każdego etapu można uzyskać nawet do 15 dodatkowych pkt.
  Zwycięzca całych Igrzysk otrzyma 20 pkt + pkt zdobyte w każdym odrębnym etapie, oraz kupon o wartości 3 Euro, który można przeznaczyć na dowolną grę z sieci gier GF.

  Zebrane punkty będą dodane do pkt zdobytych w innych konkursach i zaktualizowane w rankingu Hall of Fame.  Słowniczek:

  * userbar - mała grafika w kształcie wydłużonego poziomo prostokąta. Zwykle userbar ma rozmiar 350 × 19 pikseli i czarną obwódkę o szerokości 1 piksela. Składa się z grafiki związanej z zainteresowaniami np. prezentującej logo programu czy postać z gry, tekstu złożonego czcionką pikselową (standardem tutaj jest Visitor TT2 BRK, w kolorze białym o rozmiarze 13 pikseli z czarną obwódką o grubości 1 piksela) określającego zainteresowania i rozświetlenia górnego brzegu userbara półelipsą tworzącą efekt szkła.

  * awatar – mała grafika, znajdująca się pod nickiem użytkownika na forach dyskusyjnych. Awatary mogą mieć różne formy. Zazwyczaj nie przekraczają wielkości 200 x 200 pixeli. Nie mają określonych standardem tekstów, czy obwódek, jak w przypadku userbarów. Mogą być animowane, trójwymiarowe, kwadratowe, prostokątne, mogą być samym napisem, czy literką lub w ogóle posiadać swój odrębny styl, np. mało geometryczny.

  * sygnatura - rodzaj podpisu umieszczonego na końcu wiadomości i oddzielonego od jej treści za pomocą delimitera. W świecie graficzny sygnatura jest prostokątna, posiada dowolne rozmiary, zazwyczaj nie przekraczające wielkości 500 x 200 pixeli w pionie lub poziomie, jest wykonywana dowolnym stylem wybranym przez grafika.

  * wallpaper – czyli tapeta, przyjęte określenie grafiki, która stanowi tło pulpitu (ang. desktop) systemu operacyjnego. Tłem pulpitu może być dowolny plik graficzny w formacie obsługiwanym przez system operacyjny, również plik zawierający animację (GIF), jednak najczęściej stosuje się format JPEG lub PNG ze względu na dość mały rozmiar pliku i stosunkowo dobrą jakość przy plikach graficznych zawierających zdjęcia.

  Best Uni: Xalynth - Bonnie, Ursa - Madzia - Off 2012r.
  Best Sojusze: [GEN], [N-A], [SMURFS], [BlackSheeps], [JEDI], [YAKOOZA], [Black-Moon]
  Uni JaJnic - On - top 8 - Obsesja [BDSM] - najgorsze uni..
  Uni Norma - Off - top 32 - dramat [DZBANY]
 • Zmiana:

  Nagrody

  Każdy uczestnik przystępujący do Igrzysk na wstępie otrzymuje 1 pkt.
  Wygrany w poszczególnym etapie otrzyma 3 pkt, co za tym idzie, przy wygraniu każdego etapu można uzyskać nawet do 15 dodatkowych pkt.
  Zwycięzca całych Igrzysk otrzyma 20 pkt + pkt zdobyte w każdym odrębnym etapie, kupon o wartości 3 Euro, który można przeznaczyć na dowolną grę z sieci gier GF, oraz specjalną rangę konkursową.

  Zebrane punkty będą dodane do pkt zdobytych w innych konkursach i zaktualizowane w rankingu Hall of Fame.  Best Uni: Xalynth - Bonnie, Ursa - Madzia - Off 2012r.
  Best Sojusze: [GEN], [N-A], [SMURFS], [BlackSheeps], [JEDI], [YAKOOZA], [Black-Moon]
  Uni JaJnic - On - top 8 - Obsesja [BDSM] - najgorsze uni..
  Uni Norma - Off - top 32 - dramat [DZBANY]
 • Postanowienia dodatkowe:

  1. W przypadku deklaracji udziału w Igrzyskach uczestnik jest zobowiązany do wysłania prac na każdy etap. W przypadku kiedy praca nie zostanie dostarczona w terminie, uczestnik zostaje wykluczony z danego etapu.
  2. Jeżeli uczestnik dwukrotnie nie dostarczy pracy na Igrzyska, zostaje wykluczony z możliwości brania udziału w konkursach na okres jednego miesiąca.
  3. W przypadku niemożności wysłania pracy na Igrzyska w terminie, uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym moderatora prowadzącego. Dzięki temu może on uniknąć kary za niedostarczenie pracy.

  Best Uni: Xalynth - Bonnie, Ursa - Madzia - Off 2012r.
  Best Sojusze: [GEN], [N-A], [SMURFS], [BlackSheeps], [JEDI], [YAKOOZA], [Black-Moon]
  Uni JaJnic - On - top 8 - Obsesja [BDSM] - najgorsze uni..
  Uni Norma - Off - top 32 - dramat [DZBANY]