Announcement Usunięcie Tabeli Kar

    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

    • Usunięcie Tabeli Kar

      Tabela Kar została usunięta z listy obowiązujących dokumentów.

      Team będzie nakładać blokady na konta według wewnętrznych ustaleń i według ustalonych przez Administrację niejawnych metod pracy.