Pinned FAQ: Energia

 • FAQ: Energia

  ENERGIA

  1. Przy liczniku energii (w prawym górnym rogu ekranu) pokazuje mi -9/63. Czy to brak energii? Co to oznacza? Czy to wpływa na wydobywanie surowców?
   Tak. Brakuje ci energii więc następny budynek jaki należy wybudować to elektrownia słoneczna. Twoje budynki w tym przypadku potrzebują 72 energii, a jest im dostarczane tylko 63. Dzieląc jedno przez drugie 63/72 otrzymujemy tak zwany współczynnik produkcji (jest widoczny nad tabelą surowców) równy tutaj 0,88 .
  2. Co to jest współczynnik produkcji?
   Oznacza on w ilu procentach działają (a więc wydobywają) kopalnie. Jego wartość należy do przedziału od 0 (ilość energii na planecie wynosi 0) do 1 (ilość dostarczanej energii pokrywa całkowite zapotrzebowanie energetyczne kopalni na danym poziomie wydobycia). Tak więc współczynnik produkcji pokazuje czy na planecie jest wystarczająca ilość energii potrzebnej do pracy kopalni. W przypadku z poprzedniego pytania jego wartość wynosi 0,88, a więc kopalnie działają w 88%. Jeżeli jego wartość spadła zbyt nisko należy dostarczyć dodatkowych źródeł energii ale można także zmniejszyć procentowe wydobycie surowców (lub tylko jednego z nich).
  3. Czemu licznik energii w pasku surowców różni się od tego w tabeli surowców?
   Wnikliwy gracz pewnie zauważy, że zawsze minusowej energii w górnym liczniku jest w więcej niż tej w tabelce surowce. Otóż to nie żaden bug (czyli błąd w grze). Skoro kopalnie nie mają energii (górny licznik) to zmniejszana jest ich produkcja tak, żeby licznik się prawie wyzerował (licznik w tabeli). Zatem licznik górny pokazuje rzeczywisty brak energii, a licznik w tabeli status energii po zmniejszeniu wydajności kopalni. Gdy licznik w tabeli pokazuje, że mamy +2 energii to oznacza to że otrzymaliśmy 2 energii gratis (przybliżenie nie zaokrągliło do 0).
  4. Jakie budynki pobierają energię?
   Tylko budynki wydobywcze (kopalnia metalu, kryształu i ekstraktor deuteru) pobierają energię. Od wersji 7.0 dodatkową jednostką pobierającą energię jest pełzacz.
  5. Czy zamiast elektrowni słonecznej warto budować satelity słoneczne lub elektrownie fuzyjna?
   Podstawowym źródłem energii powinny pozostać elektrownie słoneczne gdyż są pewne i opłacalne. Satelitom słonecznym brak tej pierwszej cechy gdyż wróg łatwo może je zestrzelić, natomiast elektrowni fuzyjnej brakuje tej drugiej cechy - jest średnio-opłacalna gdyż żeby wytwarzać energie potrzebuje deuteru. W te alternatywne źródła energii warto inwestować później. Można wtedy korzystać z satelit słonecznych, a gdy zostaną zniszczone, przerzucić się na elektrownie fuzyjna aż zostaną odbudowane.
  6. Ile energii produkuje satelita słoneczny?
   Ilość energii wytwarzanej przez satelitę obliczana jest według wzoru: EnS = ( MaxTempPlanety + 140 ) / 6 * Ilość Satelitów
  7. Czy energię można magazynować?
   Nie, nie ma czegoś takiego jak magazyn energii. Jeśli więc masz dużo energii elektrycznej na plusie, to energia ta po prostu przepada dopóki nie wybudujesz kopalni, która będzie ją wykorzystywała.
  Ostatnia aktualizacja: 27.03.2020