Announcement Zasady projektu Seek & Destroy

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Zasady projektu Seek & Destroy

  Zasady projektu Seek & Destroy

  I


  1. Aby wziąć udział w programie wystarczy posiadać flotę bojową o wartości CO NAJMNIEJ 3 tysięcy pkt (patrz pkt 3 - liczenie floty) oraz w określonym czasie zamieścić zgłoszenie w postaci posta na forum w dziale S&D w przeznaczonym do tego wątku. Format zgłoszenia musi być zgodny z podanym w wątku przykładem. Wszystkie zgłoszenia z błędnym formatem lub z niewłaściwymi danymi mogą nie być wzięte pod uwagę.
  WAŻNE: Zgłoszenie gracza, który otrzymał bana stałego lub na więcej niż 20 dni, nie zostanie uwzględnione pod warunkiem powiadomienia o tym opiekuna przed ogłoszeniem podziału.
  WAŻNE: Podanie niezgodnego z prawda stanu floty może skutkować wykluczeniem z projektu. Jeśli stan floty gracza przed rozpoczęciem rozgrywki ulegnie istotnym zmianom, powinien on dokonać stosownej edycji w zgłoszeniu.
  1a. W Projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które zostały wykluczone z oferty forum. W wypadku bana stałego należy dokonać zgłoszenia z nowego konta, lub, jeśli został on nałożony w trakcie trwania zabawy, uzgodnić to z opiekunem.
  1b. Zgłoszona flota zostaje przypisana do konta na forum. Nie można dokonywać zgłoszenia za kogoś. Zasada ta dotyczy również wszystkich innych aspektów komunikacji z opiekunem.
  WAŻNE: W przypadku zamiany kont w grze, zabawę w S&D może prowadzić nowy właściciel konta zgłoszonego do projektu. RW dokonane na innym koncie niż zostało zgłoszone do projektu nie będą uwzględniane. Zamianę taką trzeba uzgodnić z opiekunem.
  2. Uczestnicy zostaną podzieleni na drużyny tak, by miały one równe szanse, to znaczy, że każdej jednostce bojowej zostaje przyporządkowana jej wartość punktowa, a suma wartości flot bojowych wszystkich graczy w poszczególnych drużynach była porównywalna.
  Uwaga! Opiekun kompletując składy drużyn weźmie pod uwagę to, czy gracze są w sojuszach będących w stanie oficjalnej wojny (to jest takiej która jest wypowiedziana na forum), jednak w przypadku gdy nie będzie możliwości dokonania równego podziału bez zachowania powyższej reguły lub opiekun, po konsultacji z Radą S&D, stwierdzi, iż gracze próbują manipulować składami drużyn poprzez celowe wypowiadanie wojen, czynnik ten może nie być brany pod uwagę. Pozostały dobór graczy jest przypadkowy. Nie bierzemy pod uwagę późniejszych niż w trakcie ogłoszenia podziału zmian w wojnach.
  3. Wartość floty bojowej liczymy w następujący sposób:
  Jeden lekki myśliwiec składa się z 3 000 metalu oraz 1 000 kryształu - jego wartość to 4 pkt.
  Jeden krążownik składa się z 20 000 metalu oraz 7 000 kryształu oraz 2 000 deuteru - jego wartość to 29 pkt.
  Reasumując wartość bojowa to 1 pkt za każdy 1 000 surowca. Deuter także jest liczony.
  4. Liderem drużyny zostaje osoba o największej wartości floty bojowej. Lidera można zmienić podczas narady drużyny (może zostać wybrana dowolna osoba). Zmianę taką należy uzgodnić z opiekunem.
  Lider jest odpowiedzialny za komunikację drużyny z Rada Projektu.
  II

  1. Po rozpoczęciu zabawy każdy z jej uczestników ma za zadanie wykonanie jak największej ilości wygranych RW.
  2. Celem ataków może być dowolny gracz danego UNI. Czyli liczy się dowolne RW wykonane zarówno na graczu nie biorącym udziału w programie jak i na graczu drużyn przeciwnych. Zabrania się ataków na członka własnej drużyny.
  3a. Dolny próg złomowania zaliczanego na poczet drużyny określany jest każdorazowo przez Radę S&D z uwzględnieniem ustawień konkretnego uniwersum, jego wieku oraz liczby punktów "topki"
  Aktualne progi można znaleźć w poście Progi rw
  3b. W przypadku niszczenia księżyców progi rw nie mają zastosowania. Każde zniszczenie księżyca będzie zaliczane do wyniku rozgrywki - o ile dopełnione zostaną wszelkie warunki formalne, o których mowa w niniejszych Zasadach.

  4. RW z każdego złomowania będzie zamieszczane przez gracza w temacie, który zostanie opublikowany wraz ze składem drużyn.
  WAŻNE: Zasady Publikacji RW
  5. Suma % będzie automatycznie zliczana dla każdej drużyny i publikowana w pierwszym poście tematu z raportami.
  WAŻNE: Zastrzegamy sobie prawo niezaliczenia dowolnego RW/Niszczenia, zwłaszcza takich, które stały się bezpośrednią przyczyną bana w grze.
  III

  1. Dozwolone są ataki ACS z członkami swojej drużyny, drużyny przeciwnej jak i z niebiorącymi udziału w S&D graczami. Każdy z uczestników S&D biorących udział w ataku publikuje swój raport wojenny, wpisując w temacie odpowiednią ilość % w zależności od wartości swojej floty, biorącej udział w starciu.
  Gracz z najsilniejszą flotą przyznaje sobie 100%, a następni w kolejności 80, 60, 40, 20 % z ogółu zdobytych, przy czym przy obliczaniu siły floty liczymy floty wszystkich graczy, także tych nie biorących udziału w S&D
  Przykład: starcie z udziałem 5 graczy - zdobyty % wynosi 200.
  Gracz z największą flotą zdobywa 200%
  Następny 160%
  Następny 120%
  Następny 80%
  Następny 40%
  Razem zdobyli 600% o ile wszyscy atakujący biorą udział w S&D.
  Jeśli dwóch graczy wysyła flotę o identycznej wartości, dzielą się %, na przykład dwie identyczne największe floty zdobędą 2x90% ze starcia. (w omawianym przypadku byłoby to 2x 180%)
  WAŻNE: Warunkiem koniecznym publikacji dodatkowych RW przy ataku łączonym jest to, by wartość wszystkich dołączonych flot jednego gracza była równa co najmniej 10% wartości głównej floty atakującej.
  WAŻNE: Pojęcie flota główna rozumiemy, jako największa flota biorąca udział w ataku wysłana przez jednego gracza, niezależnie od tego, czy jest ona podzielona - liczy się suma flot jednego gracza. (Np. Gracz A posłał 1500 OW, 400 Pancerników, Gracz B posłał 1600 OW - flota główna to flota gracza A)
  Wyjątek: jeśli flota dołączana przez gracza do ACS'a nie stanowi 10% wartości floty podstawowej ale jednocześnie stanowi 100% jego floty bojowej zgłoszonej do programu (można wykluczyć Gwiazdy Śmierci z powodu ich niewielkiej prędkości i przydatności w takich sytuacjach) - jego RW również może zostać opublikowane i będzie liczyło się na poczet drużyny tego gracza.
  2.. W związku ze stosunkowo dużym ryzykiem ataku Gwiazdami Śmierci, którego celem miałoby być zniszczenie księżyca, osoba, która dokona takiego wyczynu z pozytywnym skutkiem - zyskuje dodatkowy procent dla swojej drużyny. Procent w takim wypadku liczony jest w/g wzoru:

  % za zniszczenie moona =((średnica/100)^2)/17

  Warunkiem koniecznym do zaliczenia niszczenia jest wcześniejsze zgłoszenie, przez agresora, zamiaru zniszczenia księżyca do opiekuna S&D za pomocą pw via forum lub innego sposobu określonego przez opiekuna S&D. Zgłoszenie musi zawierać:
  nick agresora
  koordynaty księżyca
  numer Uniwersum
  średnicę księżyca
  nick atakowanego.
  Nie musi zawierać czasu zamierzonego ataku, jednak powinno być dokonane na tyle wcześnie, aby opiekun miał czas na weryfikację. Zgłoszenie nie wymaga zwrotnej akceptacji.
  WAŻNE: Jednocześnie można zgłosić niszczenie 5 księżyców.
  Zgłoszenia nie spełniające powyższych kryteriów nie będą brane pod uwagę.
  Temat posta winien mieć standardowy format.
  Post w temacie z RW powinien zawierać pełną wiadomość z gry po zniszczeniu księżyca - włącznie z koordynatami. Screeny nie są wymagane.
  3. Udowodnione próby moonowe wklejone do tematu z raportami wojennymi będą unieważnianie, dowody na próbę moonową stanowią:
  a) zgłoszenie zbiórki zlomu/odesłania złomu przy próbie moonowej
  b) ban za push w wyniku nie odesłania surowców za próbe moonową
  c) ban za multi, gdy ktoś sam sobie robił próby moonowe z drugiego konta
  Raporty będą sprawdzane tylko i wyłącznie w przypadku wyrażenia takowej prośby przez uczestnika rozgrywki na danym uniwersum.
  Jednocześnie przypominamy, iż najlepszą i najskuteczniejszą metodą na wyeliminowanie prób moonowych jest wzajemne zobowiązanie do nie wklejania takowych oraz przestrzegania tegoż zobowiązania, w tym między innymi upominanie graczy, którzy takowe rw wkleili.
  4. W przypadku wykrycia celowego tworzenia księżyców z własnej floty tylko po to, aby je następnie zniszczyć, w szczególności na kontach nieaktywnych, lub w przypadku współpracy dwóch lub więcej graczy podjętej w tym samym celu, Rada S&D może ukarać wszystkie osoby biorące udział w takowym procederze - począwszy od nie zaliczenia takowych niszczeń do wyniku rozgrywki na wykluczeniu z projektu S&D kończąc.


  IV

  1. Atak na członka własnej drużyny skutkuje natychmiastowym wydaleniem z Programu do końca edycji.
  2. Leader drużyny ma prawo wnioskować o wymianę gracza, oraz ubiegać się o zastępstwo za wykluczonego, jednak taka wymiana nie może spowodować zachwiania równowagi wartości flot a ilość graczy musi pozostać taka sama. Zamiana musi być zaakceptowana przez Radę Projektu.
  3. W sytuacji bitwy nierozstrzygniętej RW może zostać opublikowane przez gracza, który w wiadomości z gry ma mniejsze straty. Nie bierzemy pod uwagę zbiórki złomu czy faktu, że obrona w części się odbudowuje.
  4. Jeśli gracz zostaje trwale wyłączony z Projektu (ban, wykluczenie za działanie na szkodę Teamu), zdobyte przez niego do czasu wykluczenia % zostają w drużynie. Jeśli to drużyna postanawia wymienić gracza który z jakiegoś powodu jej nie odpowiada, rezygnują tym samym ze zdobytych przez niego %. Czasowy ban w grze na czas dłuższy niż połowa czasu trwania rozgrywki S&D na danym uni traktujemy jako trwałe wykluczenie z zabawy
  5. Zmiana nicka w trakcie trwania projektu jest możliwa. Gracz ma obowiązek równocześnie ze zmianą nicka umieścić stosowną informację na forum w dziale Dyskusji oraz poinformować o tym opiekuna via pw na forum. W przypadku nie poinformowania opiekuna o zmianie nicka, RW z nowym nickiem mogą zostać niezaliczone.
  6. W przypadku zezłomowania przez członka drużyny gracza, który nie poinformował o zmianie, zastrzegamy sobie prawo do indywidualnego rozpatrzenia zdarzenia oraz wyznaczenia lub zaniechania kary.
  7. Wygrywa drużyna, która po miesiącu osiągnie największy łączny % złomowań uzyskany w czasie trwania S&D.
  8. Wszelkie kwestie sporne, które mogą pojawić się w trakcie trwania projektu, rozwiązywane będą przez Radę, w skład której wchodzą: wakat oraz Toadie. Decyzja Rady jest nienegocjowalna i ostateczna.
  Projekt Seek and Destroy jest pomysłem autorskim graczy UNI1: MisQ, Rogro i Confiable.

  OGame.pl
  Z Życia Uniwersów
  Starcia Tytanów, Seek&Destroy, Nauka, Sport

  Ścisłe trzymanie się reguł bywa o wiele lepsze od oszukiwania.
 • Zasady Publikacji RW
  • Raporty wojenne należy zamieścić w specjalnie do tego przygotowanym temacie.
  • Zamieszczanie RW jest dozwolone tylko z konta na forum, z którego zostało dokonane zgłoszenie do projektu. W przypadku zamiany kont w grze, RW może zamieścić nowy właściciel konta zgłoszonego do projektu ze swojego konta na forum (zamianę taką trzeba uzgodnić z opiekunem).
  • RW powstałe w trakcie trwania rozgrywki należy zamieścić najpóźniej 96 godzin po bitwie. Raporty starsze niż 4 doby nie będą uwzględniane przez skrypt zliczający. Po zakończeniu rozgrywki powyższy czas ulega skróceniu do 48 godzin.
  • Dozwolone jest zamieszczanie RW na minimum 5% chyba, że na danym uniwersum zostanie wyznaczony wyższy próg
  • Tytuł postu z RW powinien mieć odpowiedni format, jak widać poniżej

   rrrr-mm-dd godzina:minuty:sekundy - nick [drużyna] - procent

   czyli np.

   2008-11-07 10:24:34 - zlyarchiwista [mroczniarchiwiści] - 9,60 %
  • Wewnątrz postu powinien się znaleźć odpowiednio sformatowany RW (Rekomendowane Konwertery).
  • W przypadku zamieszczania RW z ataku łączonego, każdy z graczy biorących udział w ataku publikuje swój raport wojenny, wpisując w temacie odpowiednią ilość % w zależności od wartości swojej floty, biorącej udział w starciu. Gracz z najsilniejszą flotą przyznaje sobie 100%, a następni w kolejności 80, 60, 40, 20 % z ogółu zdobytych zgodnie z zapisami z Zasad Projektu punkt III.1.
  • Dodatkowy procent dla swojej drużyny można uzyskać za zniszczenie księżyca. Obliczamy go w/g wzoru:

   % za zniszczenie moona =((średnica/100)^2)/17

   Tytuł postu powinien zawierać te same dane jak w przypadku RW oraz zawierać frazę [NM] na początku oddzieloną spacją od reszty nagłówka!.

   [NM] 2015-10-09 15:38:24 - zlyOgr [zleZielonki] - 400%

   Warunkiem koniecznym do zaliczenia procentu jest wcześniejsze zgłoszenie przez agresora, zamiaru zniszczenia księżyca do opiekuna. Post w temacie z RW powinien zawierać tylko wiadomość z gry po zniszczeniu księżyca oraz nick właściciela zniszczonego księżyca, zgodny z tym ze zgłoszenia. Screeny nie są wymagane.
   (patrz Zasady Projektu pkt III.2)
  UWAGA!

  Raporty nieodpowiednio skonwertowane, bez tytułu lub z tytułem nieprawidłowym, nie będą brane pod uwagę przy zliczaniu rw.

  Zastrzegamy sobie prawo niezaliczenia dowolnych RW, a zwłaszcza takich, które stały się bezpośrednią przyczyną bana w grze.


  //aktualizacja 02.12.2018 by Toadie

  OGame.pl
  Z Życia Uniwersów
  Starcia Tytanów, Seek&Destroy, Nauka, Sport

  Ścisłe trzymanie się reguł bywa o wiele lepsze od oszukiwania.
 • Progi rw


  • u68 - 250%
  • Nekkar - 150%
  • Quantum - 500%
  • Libra - 400%
  • Virgo - 250%
  • Taurus - 100%
  • Wezn - 300%
  • Xanthus - 500%
  • Yildun - 350%
  • Zibal - 400%
  • Aquarius -
  • Bellatrix -
  • Dorado -
  • Europa - 400%
  • Fenrir - 140%
  • Galatea - 250%
  • Himalia - 160%
  • Indus - 300%
  • Janice - 250%
  • Kalyke - 200%
  • Leda - 160%
  • Mensa - 250%
  • Norma - 220%
  //aktualizacja 10.05.2020 by Toadie
  Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


  W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.
 • Pewne zmiany w zasadach rozgrywki

  Punkt III.1 otrzymał nowe brzmienie:

  1. Dozwolone są ataki ACS z członkami swojej drużyny, drużyny przeciwnej jak i z niebiorącymi udziału w S&D graczami. Każdy z uczestników S&D biorących udział w ataku publikuje swój raport wojenny, wpisując w temacie odpowiednią ilość % w zależności od wartości swojej floty, biorącej udział w starciu.
  Gracz z najsilniejszą flotą przyznaje sobie 100%, a następni w kolejności 80, 60, 40, 20 % z ogółu zdobytych, przy czym przy obliczaniu siły floty liczymy floty wszystkich graczy, także tych nie biorących udziału w S&D


  W punkcie IV dodany podpunkt 3

  3. Udowodnione próby moonowe wklejone do tematu z raportami wojennymi będą unieważnianie, dowody na próbę moonową stanowią:

  a) zgłoszenie zbiórki zlomu/odesłania złomu przy próbie moonowej
  b) ban za push w wyniku nie odesłania surowców za próbe moonową
  c) ban za multi, gdy ktoś sam sobie robił próby moonowe z drugiego konta

  Raporty będą sprawdzane tylko i wyłącznie w przypadku wyrażenia takowej prośby przez uczestnika rozgrywki na danym uniwersum.

  Jednocześnie przypominamy, iż najlepszą i najskuteczniejszą metodą na wyeliminowanie prób moonowych jest wzajemne zobowiązanie do nie wklejania takowych oraz przestrzegania tegoż zobowiązania, w tym między innymi upominanie graczy, którzy takowe rw wkleili
  Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


  W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.
 • W związku z powrotem do automatycznego zliczania rw wprowadzamy ponownie jednolity format nagłowków do którego należy sie stosować, a który widnieje poniżej:

  Tytuł postu z RW powinien mieć odpowiedni format, jak widać poniżej

  rrrr-mm-dd godzina:minuty:sekundy - nick [drużyna] - procent

  czyli np.

  2008-11-07 10:24:34 - zlyarchiwista [mroczniarchiwiści] - 9,60 %

  nadto rw z niszczeniem księżyca muszą zawierać [NM] przed frazą podaną powyżej! na przykładzie

  [NM] 2008-11-07 10:24:34 - zlyarchiwista [mroczniarchiwiści] - 50 %
  Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


  W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.
 • 3. Dolny próg złomowania zaliczanego na poczet drużyny określa się na 5 %. W przypadku uniwersów z prędkością x2 i większą lub ze zwiększonym procentem złomu na pz lub z pz z obrony połączonym z pz z okretów/statków próg ten wynosi 10%.
  zostaje zmieniony na:

  3. Dolny próg złomowania zaliczanego na poczet drużyny określany jest każdorazowo przez Radę S&D z uwzględnieniem ustawień konkretnego uniwersum, jego wieku oraz liczby punktów "topki"
  Aktualne progi można znaleźć w poście Progi rw
  Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


  W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.
 • Punkt I.2 akapit drugi
  Uwaga! Gracze będący aktualnie w stanie oficjalnej wojny (to jest takiej która jest wypowiedziana na forum) nie znajdą się w jednej drużynie. Pozostały dobór graczy jest przypadkowy. Nie bierzemy pod uwagę późniejszych niż w trakcie ogłoszenia podziału zmian w wojnach.


  w związku z kolejnymi próbami manipulacji składami drużyn poprzez wypowiadanie wojen, które zaczynają przybierać charakter notoryczny, a które wynikają zapewne z tego, iż ktoś myli S&D z rywalizacją sojuszową, punkt ulega zmianie i brzmi jak niżej

  Uwaga! Opiekun kompletując składy drużyn weźmie pod uwagę to, czy gracze są w sojuszach będących w stanie oficjalnej wojny (to jest takiej która jest wypowiedziana na forum), jednak w przypadku gdy nie będzie możliwości dokonania równego podziału bez zachowania powyższej reguły lub opiekun, po konsultacji z Radą S&D, stwierdzi, iż gracze próbują manipulować składami drużyn poprzez celowe wypowiadanie wojen, czynnik ten może nie być brany pod uwagę. Pozostały dobór graczy jest przypadkowy. Nie bierzemy pod uwagę późniejszych niż w trakcie ogłoszenia podziału zmian w wojnach.


  Zmiana obowiązuje od momentu opublikowania tego posta, może być zatem stosowana do obecnie trwających podziałów graczy na drużyny.
  Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


  W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.
 • W Zasadach rozgrywki zmieniono zmodyfikowano punkty II.4-5 oraz III.2.

  W Zasadach zamieszczania rw zmieniono zapis dotyczący zamieszczania niszczeń księżyców.

  Wszystkie powyższe zmiany związane są z innym podejściem do zaliczania zniszczonych księżyców.
  Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


  W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.
 • Usunięte zostają zapisy:

  Toadie wrote:

  W związku ze stosunkowo dużym ryzykiemataku Gwiazdami Śmierci, którego celem miałoby być zniszczenie księżyca,prowadzona jest osobna klasyfikacja osób, którym ta sztuka się powiodła. Zniszczenie księżyca nie powoduje jednak w żaden sposób zmiany wyniku procentowego uzyskanego przez gracza/drużynę.

  Toadie wrote:

  Raporty z niszczenia księżyców umieszczać należy w osobnym temacie do tego przeznaczonym.

  Przywrócony zostaje zapis:

  Toadie wrote:

  W związku ze stosunkowo dużym ryzykiem ataku Gwiazdami Śmierci, którego celem miałoby być zniszczenie księżyca, osoba, która dokona takiego wyczynu z pozytywnym skutkiem - zyskuje dodatkowy procent dla swojej drużyny. Procent w takim wypadku liczony jest w/g wzoru:


  % za zniszczenie moona =((średnica/100)^2)/17

  + edytowano zasady wstawiania RW, dostosowując je do zmian w regulaminie.

  OGame.pl
  Z Życia Uniwersów
  Starcia Tytanów, Seek&Destroy, Nauka, Sport

  Ścisłe trzymanie się reguł bywa o wiele lepsze od oszukiwania.
 • W punkcie pkt. III.2 Zasad S&D wprowadza się zmianę jako poniżej:

  Post w temacie z RW powinien zawierać tylko wiadomość z gry po zniszczeniu księżyca
  na
  Post w temacie z RW powinien zawierać pełną wiadomość z gry po zniszczeniu księżyca - włącznie z koordynatami

  Zmiana obowiązuje od dnia 05.02.2019.
  Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


  W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.
 • Dotychczasowy punkt II.3 Zasad S&D zyskuje oznaczenie 3a, po nim dodaje się punkt 3b w brzmieniu jak poniżej:

  3b. W przypadku niszczenia księżyców progi rw nie mają zastosowania. Każde zniszczenie księżyca będzie zaliczane do wyniku rozgrywki - o ile dopełnione zostaną wszelkie warunki formalne, o których mowa w niniejszych Zasadach.

  Wprowadzenie niniejszego punktu związane jest z problem zaliczania do wyniku rozgrywki niszczeń księżyców przy ciągle rosnącym progu rw na uniwersach.
  Wybraliśmy to rozwiązanie uznając, iż jest lepsze niźli tworzenie nowego wzoru do obliczania przynależnego procentu za niszczenie księżyców lub dzielenie wyników uzyskiwanych z dotychczasowego wzoru.
  Będziemy monitorować, jak się sprawdza w praktyce tenże zapis.
  Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


  W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.
 • W Zasadach S&D dokonuje się zmiany - po punkcie III.3 dodaje się punkt III.4 i treści jako poniżej
  W przypadku wykrycia celowego tworzenia księżyców z własnej floty tylko po to, aby je następnie zniszczyć, w szczególności na kontach nieaktywnych, lub w przypadku współpracy dwóch lub więcej graczy podjętej w tym samym celu, Rada S&D może ukarać wszystkie osoby biorące udział w takowym procederze - począwszy od nie zaliczenia takowych niszczeń do wyniku rozgrywki na wykluczeniu z projektu S&D kończąc.
  Zmiana obowiązuje od momentu publikacji.

  Zapis wprowadzamy z tego względu, iż uzyskaliśmy informację o powszechności w/w procederu, który nie ma nic wspólnego ze "zdrową" rywalizacją, ma natomiast bardzo dużo wspólnego z cwaniactwem.
  Przypominamy również, iż próby moonowe, które są wklejane do tematów z raportami w celu "podrasowania" wyniku, również mogą być unieważniane - wystarczy to zgłosić, a my zbadamy sprawę.
  Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


  W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.
 • Zmieniony zostają Zasady Publikacji RW

  Poprzednia wersja
  RW należy zamieścić najpóźniej 96 godzin po bitwie. Raporty starsze niż 4 doby nie będą uwzględniane przez skrypt zliczający.

  Obecna wersja

  RW powstałe w trakcie trwania rozgrywki należy zamieścić najpóźniej 96 godzin po bitwie. Raporty starsze niż 4 doby nie będą uwzględniane przez skrypt zliczający. Po zakończeniu rozgrywki powyższy czas ulega skróceniu do 48 godzin.

  Zmiana ma na celu usprawnienie procesu ustalania osób uprawnionych do odbioru nagród, poprzez umożliwienie opiekunom dokonania szybszego podliczenia końcowego wyniku rozgrywki.
  Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


  W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.
 • Zważając na kilka ostatnich sytuacji, które pojawiły się w S&D, uprzejmie informuję, iż sprawdzamy każdą przekazaną nam informację o "ustawkach", jeśli ktoś zatem wystawia flotę z jednego konta, a potem zdejmuję ją z drugiego, a następnie wkleja takowe rw do S&D, próbując podbijać swój wynik - to może się spotkać z karą - z pozbawieniem prawa do otrzymania nagrody włącznie.


  Jednocześnie prosimy zgłaszać nam takowe podejrzenia albowiem wysyłanie w naszym kierunku "dobrych fluidów" oraz wymienianie we własnej głowie argumentów przemawiających za nieczystą grą nie odniesie skutku, jako iż ani Rada S&D ani opiekunowie, nie opanowali jak dotychczas telepatii.
  Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


  W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.