Announcement Struktura Teamu, czyli kto co robi

 • Team

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Struktura Teamu, czyli kto co robi

  Team - Gra

  Testowy Operator Gry (tGO)
  Testowi operatorzy gry to początkujący operatorzy, którzy na okres próbny mierzą się z trudem utrzymania dyscypliny na przydzielonym im uniwersum. To oni, wraz z Operatorami gry, są główną siłą utrzymującą porządek we wszechświatach, ale w przeciwieństwie do operatorów na pełnym etacie mają ograniczone prawa. Zajmują się sprawami takimi jak:
  - push, zgłaszanie go lub odwoływanie się od bana
  - bash, zgłaszanie go lub odwoływanie się od bana
  - recyklery, zgłaszanie ich lub odwoływanie się od bana
  Główną drogą kontaktu z testowymi operatorami jest ticket. Lista kontaktów umieszczona jest w zakładce "Team". W sprawach nagłych można szukać też pomocy na Discordzie.

  Operator Gry (GO)
  Operatorzy gry utrzymują porządek na przydzielonych im Uniwersach. Mają za zadanie kontrolować graczy i działać tak żeby gra była sprawiedliwa. To z nimi gracze się kontaktują, gdyż operatorzy gry zajmują się większością spraw. Zajmują się sprawami takimi jak:
  - bash, ustawki, push (wymuszony, złomowy, pasywny), pożyczki recyklerów
  - dzielenia kont, multikonta, kradzieże kont
  - rozpatrują odwołania od własnych banów jako pierwsza instancja odwoławcza
  Główną drogą kontaktu z operatorami jest ticket. Lista kontaktów z operatorami umieszczona jest w zakładce "Team". W sprawach nagłych można szukać też pomocy na Discordzie.

  Super Operator Gry (SGO)
  Super Operatorzy Gry mają dostęp do prawie wszystkich Uniwersów. Są bardzo doświadczonymi członkami zespołu gry. Są bezpośrednimi przełożonymi Operatorów Gry. Można się z nimi kontaktować bezpośrednio tylko w nagłych przypadkach. Decyzja Super Operatora Gry w odwołaniach od decyzji GO jest ostateczna. Administratorzy Gry bardzo rzadko (i tylko w poważnych sprawach, w drodze wyjątku) będą zmieniać ich decyzje.
  Super Operatorzy Gry rozpatrują odwołania od blokad TGO/GO. Główną drogą kontaktu z SGO jest zgłoszenie. Lista kontaktów umieszczona jest w w tym miejscu. W sprawach nagłych można szukać też pomocy na Discord.

  Administrator Gry (GA)
  Administratorzy to najwyższa instancja związana z grą. Nadają prawa nowym operatorom, usuwają starych-nieaktywnych, biorą udział przy rekrutacji nowych GO oraz mają decydujący głos w sprawie wyboru nowych SGO. Są odpowiedzialni za przydzielanie Operatorom ich rewirów. Są drugą - i ostatnią - instancją odwoławczą od blokad nakładanych w grze przez Operatorów. Są łącznikami między resztą teamu, a programistami. Mają prawo do podejmowania decyzji nieuregulowanych przez Tabelę Kar. Decyzje Administratorów Gry są bezwzględnie ostateczne, odwołania od ich decyzji należy kierować wyłącznie do nich.
  Kontakt wyłącznie poprzez ticket lub Discord.


  Team - Forum

  Moderator (Mod)
  Moderatorzy to podstawowa siła utrzymująca forum w porządku. Zajmują się usuwaniem, zmienianiem, cenzurowaniem, przenoszeniem tematów i postów, które naruszają regulamin forum (oraz regulamin określonych działów forum) lub nie pasują do danego forum, a także wyjaśniają wszelkie sytuacje sporne, z którymi użytkownicy mogą mieć problemy. Ponadto usprawniają działanie przydzielonego im działu tak, żeby korzystanie z niego było wygodne dla graczy (przyklejają ważniejsze tematy, dają ogłoszenia). Za naruszanie regulaminu forum udzielają użytkownikom ostrzeżeń lub dają bany. Użytkownicy mogą zgłaszać im uwagi co do forum oraz zadawać pytania korzystając z (PW) lub na Discordzie.

  Super Moderator (SMod)

  Super moderatorzy stoją wyżej w hierarchii forum i mają pod sobą kilka działów. Ich praca przypomina pracę SGO - nadzorują przydzielonych im moderatorów, sprawdzają ich aktywność. Współuczestniczą w wyborze nowych moderatorów oraz mogą usuwać nieaktywnych. Chociaż nie mają obowiązku moderacji przydzielonych im działów, reagują w nagłych przypadkach np. pojawieniu się spamera, konieczności zamieszczenia ogłoszenia; dbają też o ogólną oprawę i funkcjonowanie działów forum. Kontakt przez (PW), ticket (wybieramy sekcję „Forum”) lub Discord.

  Administrator Forum (FA)
  FA to najwyższa instancja związana z forum. Odpowiedzialni są za całościowe funkcjonowanie forum oraz jego zarządzanie i kontrolę od strony technicznej. Dodają, usuwają, otwierają lub zamykają działy forum. Mają również możliwość zmiany nicków i rang. Nie mają obowiązku zajmować się moderacją forum i nie muszą przyjmować w tej sprawie zgłoszeń (chyba, że dotyczy całego forum). Kontakt to wyłącznie ticket (wybieramy sekcję „Forum”)] lub Discord

  Administrator Forum ds. Teamu (FA)
  Zakres obowiązków podobny do Administratora Forum z wyłączeniem odwołań decyzji od Moderatorów i Super Moderatorów. Kontakt to wyłącznie ticket (wybieramy sekcję „Forum”)] lub Discord

  The post was edited 10 times, last by vrah ().