OGame Polska

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.
Gra: Wyłączenie Rynku 25.11.2020 o godzinie 11:00

Gra: System Nagród na serwerze PTS

Gra: FAQ: Cmentarzysko (serwer nieaktywnych)

Gra: Universum Tucana (06.11.2020)

Gra: Wersja 7.5.2

Forum: Problem z obliczaniem % przez konwerter Ogotcha

Discord: Oficjalny serwer discord

Gra: Tolerowane dodatki dla wersji 7.x.x

Forum: Daj się poznać! Zapraszamy do przedstawienia się :))