OGame Polska

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.
Gra: Universum Norma (03.02.2020)

Forum: Problem z obliczaniem % przez konwerter Ogotcha

Gra: Wersja 7.1.1

Discord: Oficjalny serwer discord

Gra: Tolerowane dodatki dla wersji 7.x.x

S&D: Nabór pomocników S&D

Forum: Daj się poznać! Zapraszamy do przedstawienia się :))