dorsz Postępowy

  • Member since Oct 29th 2018
Last Activity
, Reading thread O paliwówkach słów kilka - zmiana obowiązujących przeliczników handlowych, zmiana interpretacji Zasad Gry
  • Zaqes -

    /me śledziuje dorsz

    • dorsz -

      ><>