Announcement Regulamin oficjalnych kanałów OGame.Pl

 • Regulamin oficjalnych kanałów OGame.Pl

  Regulamin oficjalnych kanałów OGame.Pl

  §1. Ogólne

  Przebywanie na IRC nie jest obowiązkiem, lecz przywilejem i może być on odebrany w każdej chwili. Rozmowa na IRC powinna być przyjemnością, a kontakt z innymi użytkownikami i administracją powinien odbywać się z należytym szacunkiem. Do takiego stanu staramy się dążyć.
  1. Nieznajomość regulaminu:
   Każdy z użytkowników, wchodząc na Oficjalny Kanał OGame.Pl, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz Regulaminem Sieci OnlineGamesNet. Ich nieznajomość nie będzie powodem do zmniejszania bądź anulowania kary w przypadku ich złamania.
  2. Operatorzy kanałów IRC mają prawo czasowo lub na stałe usunąć użytkownika - także bez podawania powodu.
  3. Równość wobec zasad:
   Regulamin ten odnosi się do każdego użytkownika IRC, również członków OGame.Pl Teamu.

  §2. Niedozwolone treści

  Na Oficjalnych Kanałach OGame.Pl zabronione jest umieszczanie następujących treści:
  • pornograficznych lub w jakikolwiek sposób nawiązujących do pornografii oraz innych materiałów przeznaczonych tylko dla osób dorosłych;
  • brutalnych, ukazujących przemoc;
  • wulgarnych (w tym wulgaryzmów obcojęzycznych i pseudowulgaryzmów, czyli wulgaryzmów w jakikolwiek sposób ocenzurowanych - gwiazdkami, kropkami, przekręcaniem liter, itp.);
  • obrażających użytkowników, obsługę bądź inne osoby (np. osoby publiczne);
  • zawierających groźby odnoszące się do życia realnego;
  • rasistowskich, wzywających do nienawiści wyznaniowej i/lub etnicznej albo innych przejawów dyskryminacji, a także ukazujących hasła, symbole lub rzeczy zakazane prawem (np. przejawy faszyzmu, nazizmu);
  • łamiących prawa autorskie lub nakłaniających do ich łamania (w tym CD-Key`e do gier, cracki, gry, płatne programy w pełnych wersjach, itp.);
  • zawierających reklamy (produktów, usług, itp.) przynoszące zyski;
  • propagujących alkohol, używki lub inne środki odurzające;
  • kontrowersyjnych, uznawanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, np. prowokowanie, podsycanie wrogiej atmosfery (flame);
  • haseł do kont na forum, w grze, czy też IRC (zarówno cudzych jak i własnych);
  • numerów sesji w grze;
  • nawołujących do łamania zasad gry, IRC lub Forum, omijania zabezpieczeń lub korzystania z bugów;
  • spamerskich i noszących znamiona floodu (pisanie kilku linijek naraz, wklejanie długich tekstów, wklejanie rzędu tych samych znaków, np. :D :D :D :D :D :D ; !!!!!!!!!!!!!);
  • kaleczących język polski (np. jush, PoJuTsZe itp.);
  • reklam prywatnych kanałów;
  • wywołujących (highlightujących) Operatora Kanału wielokrotnie, bez żadnej przyczyny, uniemożliwiających tym samym Operatorowi normalną pracę;
  • ukazujących logi z prywatnych rozmów (query / prv) bez zgody obydwu rozmówców;
  • linków prowadzących do wyżej wymienionych treści lub stron niebezpiecznych (np. wirusy, aplikacje przechwytujące hasła);
  • Na kanale #ogame.pl zabronione są skrypty, które nie wnoszą nic pożytecznego dla użytkowników tego kanału (np. witające wszystkich użytkowników czy informujące o tytule słuchanej piosenki). Ostateczna ocena użyteczności skryptów należny do Supportu;

  §3. Wchodzenie operatorom na PRV

  Zabronione jest wchodzenie operatorom na PRV bez pytania. Operator kanału może wykopać lub zbanować użytkownika kanału za wejście na PRV bez pytania i/lub uniemożliwianie Operatorowi pracy poprzez spamowanie w oknie prywatnej rozmowy.


  §4. Odpowiedzialność

  Obsługa IRC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.


  §5. Język oraz kultura
  1. Językiem obowiązującym na Oficjalnych Kanałach OGame.Pl jest język polski. Wyjątkiem jest kanał #ogame.pl, gdzie dozwolony jest również język angielski.
  2. Jesteś zobowiązany do okazywania szacunku zarówno obsłudze, jak i pozostałym użytkownikom sieci OnlineGamesNet. Jeśli inny użytkownik zachowuje się wobec Ciebie niewłaściwie, zignoruj go (komenda /ignore nick). Jeśli ignorowanie użytkownika nie przynosi efektu, napisz o tym do Opiekuna kanału (Lista Opiekunów Oficjalnych kanałów OGame.Pl oznaczona jako IRC Support (oraz Manager i Admin)) bądź do któregoś z Operatorów kanału.

  §6. Nicki

  Nicki:
  • nie mogą zawierać floodu (np. Janeeeeek);
  • muszą być pozbawione niedozwolonych treści (wszystkie są opisane w §2 );
  • nie mogą być wulgarne, czy też napisane w taki sposób, że czyta się je jak wulgaryzmy (wykorzystując fonetykę np. j. angielskiego);
  • nie mogą być nickami obsługi, także w formie "ocenzurowanej" (np. Jacko -> Jack0 itp.);

  §7. Niestosowanie się do regulaminu

  Niestosowanie się do powyższych zasad może prowadzić do wyrzucenia użytkownika z kanału, zbanowania, a nawet wykluczenia z oferty IRC lub też z całej oferty OGame .

  The post was edited 8 times, last by Jackxxx ().