Przenosiny kont nieaktywnych - czasowa dezaktywacja