Wersja 7.5.0 beta 3

  • Aktualizacja
  • Wersja 7.5.0 beta 3

   Rebalans klas

   • Jak wszystkie inne efekty klasy, obowiązują one tak długo, jak długo dana klasa jest aktywna!
   Generał
   • Prędkość flot dostępna w skokach co 5%
   • 5 dodatkowych pól księżycowych, gdy klasa jest aktywna
    • Budynki zbudowane na dodatkowych polach nie znikną po dezaktywacji klasy i będą nadal zajmować pola powyżej limitu
   • Bonus do pojemności ładunkowych recyklera i pioniera
    • Obliczany od podstawy ładunkowej statków
    • Wysokość bonusu to 20%
    • Bonus musi być aktywny w momencie wydarzenia
     • Jeśli klasa zostanie dezaktywowana przed np. dotarciem statków na PZ, bonus nie zadziała!

    • Bonus jest ogólny i działa zawsze, nie tylko dla PZ
   • Rabat na przyśpieszanie budowy statków za Antymaterię
   Zbieracz

   • Gdy aktywna jest zarówno klasa Zbieracz jak i Geolog, pojawi się możliwość wykorzystania dodatkowych Pełzaczy powyżej ustalonego limitu
   • Możliwość przeładowywania Pełzaczy
    • Można je ustawić 150% powyżej normy, jak długo klasa jest aktywna
    • Każdy skok o 10% powyżej 100% kosztuje 20% więcej energii!
    • Dezaktywacja klasy przy aktywnym przeładowaniu, przywraca wartości do 100% normy
   • Rabat na przyśpieszanie budowy budynków za Antymaterię
   Odkrywca
   • Obniżenie szansy spotkania piratów czy obcych na ekspedycji o 50%
   • Wprowadzono tygodniowy limit znajdywania przedmiotów na ekspedycji
   • Limity dzienne i tygodniowe obowiązują jednocześnie! W przypadku przekroczenia dowolnego z nich - brak przedmiotów z ekspedycji!
   • Rabat na przyśpieszanie badań za Antymaterię
   Ważna uwaga: W przypadku występowania eventów na przyśpieszanie budowy/badań, bonusy będą się sumować

   Bonus metalu
   • Pozycje 6-10 otrzymają dodatkowy bonus do produkcji metalu (podobny do bonusu kryształu dla pozycji początkowych)
   • Bonus oznacza zwiększoną produkcję podstawową metalu, tak długo jak planeta znajduje się na preferencyjnych pozycjach:
    • Poz. 6 oraz 10 - bonus 17%
    • Poz. 7 oraz 9 - bonus 23%
    • Poz. 8 - bonus 35%
   Poprawki
   • Skrót do sortowania koordynatów docelowych przy wysyłce floty został poprawiony
   • Pojemność Rozpruwacza została przywrócona do 10 000
   • Darmowy handlarz przyznawany jako bonus początkowy działa w końcu poprawnie
   • Falanga nie zwraca więcej krytycznego błędu przy wielokrotnym użyciu
   • Towary z rynku nie są już automatycznie wyładowywane, gdy partner handlowy kasuje wiadomość rynku ze swojej skrzynki wiadomości


   W/w wersja obecnie trafi na serwery testowe PTS jutro o 10:00.


   Wasz Zespół OGame

   Community Manager