Pinned Nowa funkcja sprzedaży zasobów

  • Gra

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Nowa funkcja sprzedaży zasobów

   Nowa funkcja sprzedaży zasobów:
   • Funkcja ta jest dostępna w zakładce obok handlarza (oczywiście dotyczy to uniwersów z aktywnym handlarzem).
   • Istnieją trzy pojedyncze pakiety zasobów (po jednym na każdy surowiec) i jeden pakiet zasobów zawierający wszystkie trzy rodzaje surowców
   • Te cztery wersje pakietów można również znaleźć jako przedmioty w sklepie oraz na pasku przedmiotów.
   • Zakupione przedmioty można przechowywać w celu późniejszej aktywacji. Użycie handlarza spowoduje aktywację pakietu.
   • Maksymalna ilość surowca, jaką możesz kupić, jest równa dziennej produkcji tych surowców (całkowita suma wszystkich planet).
   • Jeśli produkcja została ręcznie obniżona lub gracz posiada za mało energii, wpłynie to na ilość którą można zakupić. W tym przypadku pojawi się wyskakujące okienko z ostrzeżeniem.
   • Maksymalna ilość surowca, którą można zakupić kosztuje zawsze 120.000 Antymaterii za jeden surowiec lub 360.000 Antymaterii za pakiet trzech surowców.
   Koszt Antymaterii dostosowuje się w zależności od tego, ile surowców chcesz kupić (zmienia się po wpisaniu ilości w polu u sprzedawcy):
   • W przypadku zakupu 50% swojej dziennej produkcji, cena w Antymaterii również zostanie ustawiona na 50%.
   • Cena nie może być niższa niż 500 jednostek Antymaterii.
   • Nie można kupić 0 ilości zasobów.
   • Możesz wybrać 0 ilość jakiegoś zasobu kupując pakiet trzech rodzajów zasobów.
   • Cena pakietu jest ustalana na podstawie zsumowanej ceny zasobów.
   Nie można dokonać zakupu powyżej posiadanej przestrzeni magazynowej.
   Maksymalna ilość zasobu, którą możesz wpisać w polu ilości jest uzależniona od dostępnej pojemności magazynów, a cena Antymaterii zostanie do niej dostosowana.W przypadku przekroczenia pojemności pojawi się komunikat z ostrzeżeniem.
   • Zakupiony surowiec zostanie dostarczony na aktualnie aktywną planetę lub księżyc.
   • Jeśli produkcja zasobów spadnie poniżej 10.000, nadal możesz kupić do 10.000 za 120.000 Antymaterii, przy uwzględnieniu miejsca w magazynie.
   Cena przedmiotów to zawsze 120.000 lub 360.000 Antymaterii. Przedmioty będą uwzględniać produkcję w momencie aktywacji.
   Nie można zmienić ilości zasobów przy zakupie przedmiotów w sklepie (lub pasku przedmiotów)!
   Przedmiot zakupiony w sklepie nie będzie wyświetlał komunikatów ostrzeżeń!

   Budowanie z wykorzystaniem Antymaterii.

   Nowa funkcja sprzedaży zasobów jest powiązana również z funkcją budowania za pomocą Antymaterii.
   • W momencie braku zasobów do rozpoczęcia budowy, przy skorzystaniu z funkcji budowania za pomocą Antymaterii, cena będzie ustalana przy pomocy nowej funkcji sprzedaży zasobów.
   • Potrzebując 1.000 metalu i 1.000 kryształu, aby rozpocząć budowę, cena Antymaterii będzie taka sama, jak przy zakupie tych zasobów u kupca (zakup 1.000 metalu, a następnie 1.000 kryształu, nie w zestawie surowców!)
   Oznacza to, że od teraz cena budowy za pomocą Antymaterii jest kalkulowana na podstawie produkcji dziennej na wszystkich planetach.

   Cena Antymaterii nie może spaść poniżej 500 ani przekroczyć maksimum u kupca czyli 120.000 Antymaterii za jeden zasób.
   Funkcja budowania z wykorzystaniem Antymaterii jest nadal powiązana z maksymalną pojemnością magazynów i nie można rozpocząć budowy jeżeli ilość potrzebnych surowców przekracza tą pojemność.
   Kontakt z Operatorami Gry


   Smok jest dziki, Smok jest zły, Smok ma bardzo ostre kły