Wielokrotne odświeżanie strony po zakończeniu budowy

    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

    • Wielokrotne odświeżanie strony po zakończeniu budowy

      Szczególnie jest uciążliwe przy nowych koloniach, przed wersją 7 kończy ła się budowa i nastapiło jednokrotne odświeżanie strony i można było coś budować następnego. Teraz zakładka odświeża się po 4 czy 5 razy.

      The post was edited 1 time, last by Revenine ().