Wzór na obliczanie maksymalnej liczby Pełzaczy w zakładce "Więcej detali"