EKSPEDYCJE - obniżona do 0,001% szansa trafienia czegokolwiek dobrego.