Wydłużenie czasu badania (badania trwające przed aktualizacją)