Do Mojego Ostatniego Moona ( DMOM ) vs WalSieNaRyj (WSNR) Nierozstrzygnięta