Vendetta [ Vendetta] vs [Br Deu] Bractwo Deuteru

  • Vendetta [ Vendetta] vs [Br Deu] Bractwo Deuteru

   1. Tag i pełną nazwa sojuszu wypowiadającego wojnę i sojuszu, któremu wojna jest wypowiadana:   Vendetta [ Vendetta] vs
   Br Deu] Bractwo Deuteru   2. Tagi i pełna nazwa wszystkich sojuszy dołączających się w trakcie
   trwania wojny wraz z datą i stroną, po której się opowiadają:


   BRAK
   3. Preferowany system liczenia:


   a) system procentowy   4. Warunki zakończenia wojny:   10 000 % lub 2 miesiące od daty wypowiedzenia.   5. Minimalny próg raportów liczących się do wojny:


   Minimalne rw = 40%


   6. Stosunek do RW z ACS:


   a) Liczą się tylko walki, w których każdy agresor i każdy obrońca uczestniczą w wojnie.
   7. Powody (nie sa wymagane)


   Bo się opiłem :D
   ST: 30
   Lubię se czasem pospamić wkurzając innych ludzi
   Grałem na U: 6,10,13,20,43,48,50,56,59