Sky is The limit [SKY] 53.55% vs Akuku [Akuku]

  • Sky is The limit [SKY] 53.55% vs Akuku [Akuku]

   1. Tag i pełna nazwa sojuszu wypowiadającego wojnę i sojuszu, któremu wojna jest wypowiadana:


   Sky is The limit [SKY] vs Akuku [Akuku]   2. Tagi i pełna nazwa wszystkich sojuszy dołączających się w trakcie trwania wojny wraz z datą i stroną, po której się opowiadają:
   [w przypadku braku takowych pole pozostanie puste]   3. Preferowany system liczenia:
   [jedna opcja do wyboru]


   system procentowy


   4. Warunki zakończenia wojny:


   1000% lub 30 września 2019 23:59:59   5. Minimalny próg raportów liczących się do wojny:
   Nie mniejszy niż 40%
   6. Stosunek do RW z ACS:
   Liczą się tylko walki, w których każdy agresor i każdy obrońca uczestniczą w wojnie.
   7. Powody


   Bo SKY potrafi latać.
   Się wyklepie :)
  • No to zaczynamy.

   Obrońca stał sobie spokojnie za 31mln obrony... był bunkier, nie ma bunkra a my mamy pierwsze starcie :)   Dnia 24-08-2019 02:20:37 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Tezur [SKY]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 600
   _________________________________________

   Obrońca Qler [Akuku]
   ________________________________________________

   Mały transporter 337
   Duży transporter 38
   Lekki myśliwiec 555
   Ciężki myśliwiec 246
   Krążownik 50
   Recykler 26
   Sonda szpiegowska 300
   Bombowiec 23
   Satelita słoneczny 187
   Ciężkie działo laserowe 1

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Tezur [SKY]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 599 ( -1 )
   _________________________________________

   Obrońca Qler [Akuku]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   419.300 Metalu, 419.300 Kryształu i 419.300 Deuteru
   1.064.334 Metalu, 210.897 Kryształu i 686.773 Deuteru
   286.098 Metalu, 105.498 Kryształu i 343.404 Deuteru
   393.702 Metalu, 55.158 Kryształu i 172.573 Deuteru
   196.909 Metalu, 27.610 Kryształu i 86.298 Deuteru
   98.530 Metalu, 13.846 Kryształu i 43.164 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 60.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 11.247.500 jednostek.
   Całkowite straty obrońców, wliczając farmingi: 11.255.500 jednostek.

   Na polu zniszczeń unosi się 3.249.000 metalu i 2.105.500 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 5.042.694 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   3.249.000 Metalu i 2.108.500 Kryształu

   ________________________________________________

   Agresor zużył łącznie 186 Rakiety międzyplanetarne.
   Te zostały zniszczone przy uderzeniu, powodując u agresora straty 4.650.000 jednostek.
   60 Przeciwrakiety zostało użytych, żeby zatrzymać Rakiety międzyplanetarne.
   Obrońca stracił 31.972.000 obrony po tym ataku(atakach).


   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 3.337.873
   Kryształ: 2.460.809
   Deuter: -108.488
   agresor zyskał łącznie 5.690.194 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -28.157.873
   Kryształ: -14.490.309
   Deuter: -5.622.012
   obrońca stracił łącznie 48.270.194 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.2
   Się wyklepie :)

   The post was edited 1 time, last by Tezur ().

  • Trochę nudno tu .
   Dawno nikt nic nie wpisywał.

   No to dla rozgrzania emocji
   wbijam drugie starcie do wojny.


   Obibox [Akuku] vs. Isador [SKY] (A: 37.963.000, D: 104.318.500) - 434 %


   On 13-09-2019 --:--:--, the following fleets met in battle:


   Attacker Obibox [Akuku]
   ________________________________________________

   Battleship 1.130
   Destroyer 224
   Light Fighter 11.181
   Heavy Fighter 285
   Battlecruiser 767
   Cruiser 4.248

   _________________________________________

   Defender Isador [SKY]
   ________________________________________________

   Small Cargo 71
   Large Cargo 6
   Light Fighter 2.807
   Heavy Fighter 29
   Cruiser 8
   Battleship 216
   Recycler 112
   Bomber 5
   Solar Satellite 1
   Destroyer 34
   Battlecruiser 269
   Rocket Launcher 363
   Light Laser 13.230
   Heavy Laser 346
   Gauss Cannon 459
   Ion Cannon 34
   Plasma Turret 18
   Small Shield Dome 1
   Large Shield Dome 1

   _________________________________________


   After the battle ...

   Attacker Obibox [Akuku]
   ________________________________________________

   Battleship 1.127 ( -3 )
   Destroyer 224 ( -0 )
   Light Fighter 5.279 ( -5.902 )
   Heavy Fighter 210 ( -75 )
   Battlecruiser 766 ( -1 )
   Cruiser 3.788 ( -460 )

   _________________________________________

   Defender Isador [SKY]
   ________________________________________________

   Destroyed!
   _________________________________________


   The attacker has won the battle!

   The attacker captured:
   2.658.221 Metal, 2.003.707 Crystal and 1.105.279 Deuterium

   The attacker lost a total of 37.963.000 units.
   The defender lost a total of 104.318.500 units.
   At these space coordinates now float 28.827.000 metal and 14.581.500 crystal.
   The attacker captured a total of 5.767.207 units.

   The chance for a moon to be created from the debris was 43%.
   The attacker(s) captured the debris.   Summary of profit/losses:   Summary attackers(s)

   Metal: 3.964.221
   Crystal: 7.078.207
   Deuterium: 170.279
   The attacker(s) made a profit of 11.212.707 units.


   Summary defender(s)

   Metal: -65.646.221
   Crystal: -37.015.707
   Deuterium: -7.423.779
   The defender(s) lost a total of 110.085.707 units.   Powered by OGotcha CR Converter 4.2.2
   UNI 20 Pio-run - BaD - Beast and Dragon[Off]
   UNI 66 Lama xl - HDH - Hyba Dużo Hlejesz[Break]
   Andromeda Lamaxl - MIT [Off]