Walka z Botem. Rewolucyjna myśl jednego gracza, mogąca odmienić los wszystkiego.