Nowe Zasady Push

  • Gra:
  • Nowe Zasady Push

   Ogólna zasada mówi:

   Słabszy nie może być stratny względem osoby mocniejszej z którą handluje np. nie może kupić czegoś drożej żeby taniej sprzedać.


   Źródło surowców:
   1. złomowanie floty i/lub obrony u handlarza - tracimy tutaj na wstępie 25% surowców
   2. złomowanie floty i/lub obrony przez RW - ktoś złomuje nasza flotę i PZ wraca do nas, strata zależnie od uni, tracimy cały dex
   3. dostaliśmy darowiznę od gracza wyżej - bez względu na formę, świadome umówienie się graczy że osoba wyżej przekazuje surowce osobie niżej
   4. surowce pochodzą z ataków, eko itd - czyli z własnej produkcji lub od innych graczy jednak bez celowego przekazania surowców np. atakujemy gracza z którym nie mamy ustawionego ataku (taki gracz może być mocniejszy więc ustawiony atak nie musi być pushem)
   5. handel z innym graczem i/lub handlarzem


   Można:
   • wydać surowce na własny rozwój - zero kontaktu flot z innymi graczami, robimy cokolwiek na swoim koncie za te surowce.
   • wysłać osobie niżej - czyli darowizna. Wtedy obowiązek wydania surowców na siebie przechodzi na osobę niżej. Jeżeli 10 kont wysyła surowce na najsłabsza i to najsłabsze handluje z jakimś top to nie może robić tego na swoją niekorzyść, może takimi surowcami handlować dalej jednak przeliczniki min i max zależą z jakiego źródła mamy surowce
   • możesz handlować z zyskiem - z graczem lub handlarzem, możesz kupić taniej i sprzedać drożej, zgodnie z widełkami min max podanymi niżej zależnie od źródła z którego mamy surowce


   Dozwolone przeliczniki określają źródło surowców:
   1. max - przetapiasz flotę lub obronę - własne surowce więc wydaj je na siebie, jeżeli chcesz handlować zrób to po najbardziej opłacalnym przeliczniku dla siebie. Warte zauważenia jest tutaj że maksymalny przelicznik nie oznacza 3:2:1 a najbardziej korzystny dla siebie przelicznik. największą liczbę którą słabszy gracz może dostać.
   2. max - złomujesz flotę lub obronę - to Twoje surowce, jak wyżej.
   3. max - ktoś dał Ci surowce żebyś się rozwijał więc wydaj na siebie, jak wyżej
   4. dowolny zgodny z zasadami - surowce zdobyłeś swoją grą dlatego możesz je sprzedać lub podarować komuś. Jednak uwaga jeżeli kupimy surowce u handlarza lub gracza i będziemy chcieli je ponownie sprzedać wchodzimy w "handel z innymi graczami i/lub handlarzem" czyli punkt 5
   5. zgodny z zasadami + taki żeby nie być stratnym. Przykład: kupuję z eko deuter po 2,6:1 <- to jest przykład handlu z punktu 4 - mogę użyć dowolnego przelicznika między 2,5:1,5:1 a 3:2:1. Jeżeli będę chciał sprzedać deuter to muszę użyć przelicznika większego od 2,6:1. Sprzedanie poniżej 2,6:1 będzie stratą.


   Nie można:
   • poza dozwolonymi przelicznikami
   • wszystkie inne sposoby na złomowanie: zostawianie floty, surowców żeby ktoś zaatakował (jeżeli mocniejszy zyskuje)
   • próby moonowe silniejszemu bez zwrotu
   • inne sposoby na push niewymienione tutaj :)   Plum ;x

   The post was edited 2 times, last by ciap ().

  • ciap wrote:


   • Jeżeli 10 kont wysyła surowce na najsłabsza i to najsłabsze handluje z jakimś top to nie może robić tego na swoją niekorzyść, może takimi surowcami handlować dalej jednak przeliczniki min i max zależą z jakiego źródła mamy surowce

   Dozwolone przeliczniki określają źródło surowców:
   1. max - przetapiasz flotę lub obronę - własne surowce więc wydaj je na siebie, jeżeli chcesz handlować zrób to po najbardziej opłacalnym przeliczniku dla siebie. Warte zauważenia jest tutaj że maksymalny przelicznik nie oznacza 3:2:1 a największą liczbę którą słabszy gracz może dostać.

   Czy ostatnie zdanie to brak precyzji czy coś tutaj nie gra? Czyli 10 kont robi zsyłkę na konto niżej (to konto powinno mieć obowiązek wydać surowce na swoją korzyść, a nie mieć zgodę na handel surowcami z darowizny (obojętnie czy pochodzą z przetopu czy nie to myślę, że powinny mieć nałożone embargo na ich dalsze rozpowszechnianie). Rozumiem to co napisałaś jako zgodę tego konta na handel z jakimś top po przeliczniku najbardziej dla siebie opłacalnym (o zgrozo nawet jest zapis, że może być mniejszy niż 3:2:1). Zatem takie konto na którym była robiona zsyłka może sprzedawać po 2,6:1,6:1. Bo taki przelicznik jest opłacalny dla jednej i drugiej strony.
   OK. Co jeśli na takim koncie jest 20 mld deuteru? Wciąż top zyskuje na handlu. Konkretnie 4 mld deuteru.
   Apeluje abyście nie robili patologii.
   Darowizny nie mogą być przehandlowywane, a już na pewno nie po przeliczniku mniejszym niż 3:2:1.

   ciap wrote:

   Źródło surowców:
   złomowanie floty i/lub obrony u handlarza - tracimy tutaj na wstępie 25% surowców
   złomowanie floty i/lub obrony przez RW - ktoś złomuje nasza flotę i PZ wraca do nas, strata zależnie od uni, tracimy cały dex

   Nie można:
   inne sposoby na push niewymienione tutaj :)
   Sytuacja 1. Konto 160 mln pkt we flocie (przypadkowo konto cichego z Libry - obecnie kontoODDAM) przetapia całą flotę na surowce, a następnie między kontami ogórkami żongluje surowcami aby następnie finalnie handlować deuterem po 2,6:1,6:1 z kontem top, które zyskuje na surowcach pochodzących z darowizny (a wcześniej z przetopu). A powinny mieć embargo na dalsze rozpowszechnianie i nakaz handlu po 3:2:1.

   Sytuacja 2. Konto 160 mln pkt we flocie (przypadkowo konto cichego z Libry - obecnie kontoODDAM) rozbija się o podstawkę z kont znajdujących się niżej, które zbierają z niego złom. W efekcie konta niżej czerpią korzyść z rozbicia konta wyżej (przypadkowo konto cichego z Libry), mogą surowce z takiego rozbicia przehandlować z kontem top po przeliczniku 2,6:1,6:1. A powinny mieć nakaz wykorzystania ich na swoją korzyść i embargo na dalsze ich rozpowszechnianie lub nakaz handlu po 3:2:1.

   Co jeśli konto specjalnie topi dla przykładu 200mln pkt we flocie u handlarza, aby spaść poniżej topu konta do przetopu?
   W takim przypadku jeśli doszło do świadomego przetopienia floty u handlarza, a następnie do RW na koncie, które w chwili robienia RW było wyżej - według mnie wszystkie konta uczestniczące w RW powinny dostać nakaz odsyłki przetopionej floty (po 160 mld surowców per konto).

   A co z wykorzystaniem surowców na własny użytek w przypadku wymienionym poniżej?
   Przykład z tematu board.pl.ogame.gameforge.com/i…/426935-pi%C4%99kny-gong/
   Proceder: Konto rzeczywisty beneficjent procederu spada w punktach poniżej konta do zezłomowania topiąc u handlarza część floty (z której uzyskuje 70%). Dochodzi do RW, w którym konta niżej podstawiają się pod puszczony atak konta wyżej. Jedno z tych kont zanim doszło do RW było wyżej w statystykach niż konto, które zaraz zostanie przemielone, lecz w sposób świadomy przetopiło statki aby spaść poniżej konta, z którego został puszczony atak. Dochodzi do RW. Konto na pozycji, w której doszło do RW zbiera cały złom, a następnie wykorzystuje surowce na rozwój kopalni, aby następnie przeskakując top rzeczywistego beneficjenta tego procederu spłacić swoim wydobyciem zainwestowaną połowę sosu ze złomowania w swoje kopalnie.

   W efekcie konta, które były niżej podczas robienia RW skorzystały na złomowaniu wystawionej floty i po czasie czerpią zysk z zainwestowania surowców w eko przez jednego gracza. W takim przypadku konta uczestniczące w procederze (każde konto), powinny mieć nakaz odsyłki surowców uzyskanych z mielenia konta po maksymalnym przeliczniku 3:2:1 (każde z kont nakaz odsyłki 160 mld surowców), ponieważ podczas robienia robienia RW wszystkie konta złomujące wystawioną flote były niżej niż konto wystawione pod złom (nie jest to push). Surowce zostały wydane na własny użytek (nie jest to push). A z czasem konto zbierające PZ urosło na surowcach zebranych z wystawionej floty i w logach widzicie, że surowce na bieżąco są odsyłane do rzeczywistego beneficjenta w ramach spłaty.
   Jeśli nagle konto które urosło w eko wysyła komuś w ramach darowizny 80 mld surowców to coś tutaj nie gra.

   Ukróciliście patologie z sojuszową odbudową, gdy sojusz świadomie trzymał u siebie konto "top 7000" aby przelewać na nie surowce z kilkunastu kont top 300 znajdujących się poza sojuszem. W ten sposób konta top 300 pracowały na odbudowę konta top w ramach pomocy sojuszowej za surowce pochodzące z kont będących poza sojuszem.

   Myśle, że jesteście też w stanie uregulować najbardziej skrajny i patologiczny przypadek wymieniony wyżej. To powinien być od kwietnia priorytet, a Ty @ciap wyskakujesz z propozycją (?) zezwolenia na handel sosem pochodzącym z darowizn po innym przeliczniku niż 3:2:1. Wstydziłabyś się.

   Zdaje sobie sprawę, że niektórym nie są na rękę obowiązujące uzupełnienie do ZG (oraz brak sojuszowej odbudowy), dlatego płaczą codziennie w poduszkę, że od dwóch miesięcy nie potrafią postawić kilku statków lub kopalni (chyba że farmią idlerów dzień i noc), lecz zamiast walczyć z sytuacjami skrajnymi które zygzakiem omijają regulamin (dwa przypadki wyżej - jeden rozwiązany) chcesz zredagować zasady gry do formy, w której ponowne zsyłki surowców na jedno konto (a potem handel) będzie na tyle opłacalne, że stanie się stale praktykowane.

   The post was edited 17 times, last by gardze wami ().

  • @ciap
   To jest propozycja zmiany Zasad Gry czy też propozycja jakiegoś FAQ, poradnika czy czegoś w tym stylu? Proszę o wpisanie w tytuł słowa "propozycja", bo jest mylący, a nie każdy gracz zwraca uwagę na dział, gdy widzi rangę teamową.

   @gardze wami

   gardze wami wrote:

   Sytuacja 1. Konto 160 mln pkt we flocie przetapia całą flotę na surowce, a następnie między kontami ogórkami żongluje surowcami aby następnie finalnie handlować deuterem po 2,6:1,6:1 z kontem top, które zyskuje na surowcach pochodzących z darowizny (a wcześniej z przetopu). A powinny mieć embargo na dalsze rozpowszechnianie i nakaz handlu po 3:2:1.
   A weź napisz więcej o tej żonglerce. Jeśli zezłomował coś, co zawierało deuter, powinien móc sprzedać deuter jedynie po 3:2:1. Jeśli kupił deuter za te surowce od kont "ogórków", to powinien móc sprzedać wyłącznie drożej. Przyjmijmy że kupił po 1:1,5:2,5 i sprzedał po 1:1,6:2,6 beneficjentowi. Fajnie, tylko jeśli jest tu jakiś wałek, to ja go nie widzę, bo równie dobrze ogórki mogłyby sprzedawać bezpośrednio beneficjentowi.

   gardze wami wrote:

   Sytuacja 2. Konto 160 mln pkt we flocie rozbija się o podstawkę z kont znajdujących się niżej, które zbierają z niego złom. W efekcie konta niżej czerpią korzyść z rozbicia konta wyżej, mogą surowce z takiego rozbicia przehandlować z kontem top po przeliczniku 2,6:1,6:1. A powinny mieć nakaz wykorzystania ich na swoją korzyść i embargo na dalsze ich rozpowszechnianie lub nakaz handlu po 3:2:1.
   Mogą. Tyle że deuteru z przetopu poprzez RW nie ma. Jeśli zrobią zamianę antyhandlarzem, nie mogą sprzedać ze stratą. Jeśli zgarnęły metal, to i owszem, mogą go sprzedać po minimalu beneficjentowi. Jeśli konto 160 kk floty rozbije się (dla uproszczenia przyjmijmy PZ 80 % i że jest złożona z samych LM), powstanie 96 kkk metalu i 32 kkk kryształu. Za metal beneficjent będzie musiał zapłacić minimum 57,6 kkk kryształu, od handlarza dostanie 64 kkk. 6,4 kkk zysku w krysztale. Niby sporo, ale w porównaniu do PZ wartego u antyhandlarza 96 kkk kryształu, to to jest 6,66 %. Zakres pushu mniejszy piętnastokrotnie niż zwykły push złomowy.

   gardze wami wrote:

   Proceder: Konto rzeczywisty beneficjent procederu spada w punktach poniżej konta do zezłomowania topiąc u handlarza część floty (z której uzyskuje 70%). Dochodzi do RW, w którym konta niżej podstawiają się pod puszczony atak konta wyżej. Jedno z tych kont zanim doszło do RW było wyżej w statystykach niż konto, które zaraz zostanie przemielone, lecz w sposób świadomy przetopiło statki aby spaść poniżej konta, z którego został puszczony atak. Dochodzi do RW. Konto na pozycji, w której doszło do RW zbiera cały złom, a następnie wykorzystuje surowce na rozwój kopalni, aby następnie przeskakując top rzeczywistego beneficjenta tego procederu spłacić swoim wydobyciem zainwestowaną połowę sosu ze złomowania w swoje kopalnie.

   W efekcie konta, które były niżej podczas robienia RW skorzystały na złomowaniu wystawionej floty i po czasie czerpią zysk z zainwestowania surowców w eko przez jednego gracza. W takim przypadku konta uczestniczące w procederze (każde konto), powinny mieć nakaz odsyłki surowców uzyskanych z mielenia konta po maksymalnym przeliczniku 3:2:1 (każde z kont nakaz odsyłki 160 mld surowców), ponieważ podczas robienia robienia RW wszystkie konta złomujące wystawioną flote były niżej niż konto wystawione pod złom (nie jest to push). Surowce zostały wydane na własny użytek (nie jest to push). A z czasem konto zbierające PZ urosło na surowcach zebranych z wystawionej floty i w logach widzicie, że surowce na bieżąco są odsyłane do rzeczywistego beneficjenta w ramach spłaty.
   Jeśli nagle konto które urosło w eko wysyła komuś w ramach darowizny 80 mld surowców to coś tutaj nie gra.
   Ciekawe obejście zasady pushu. Finezyjne, z poświęceniem 10 kkk surowców dla uzyskania PZ ze 160.

   Najlepiej zakazać słania surowców w dół, uznać je za podobny push jak słanie surowców w górę statystyk lub też uzależnić legalność wysyłki od zgody GO wyrażonej w tickecie.

   gardze wami wrote:

   Co jeśli konto specjalnie topi dla przykładu 200mln pkt we flocie u handlarza, aby spaść poniżej topu konta do przetopu?
   W takim przypadku jeśli doszło do świadomego przetopienia floty u handlarza, a następnie do RW na koncie, które w chwili robienia RW było wyżej - według mnie wszystkie konta uczestniczące w RW powinny dostać nakaz odsyłki przetopionej floty (po 160 mld surowców per konto).
   Tutaj jest to samo, co wyżej, tylko bez późniejszego odsyłania surowców. Konto mocniejsze staje się słabsze, żeby móc przejąć surowce w drodze legalnej ustawki. I można to rozwiązać w ten sam sposób, tylko że słanie surowców nie polegałoby wyłącznie na transporcie, lecz także na transferze przez PZ.

   P.S. Widziałeś kiedyś nieświadome przetopienie floty u handlarza? :)

   Lwica jest boska :)
  • buleon wrote:

   Najlepiej zakazać słania surowców w dół, uznać je za podobny push jak słanie surowców w górę statystyk lub też uzależnić legalność wysyłki od zgody GO wyrażonej w tickecie.
   Dokładnie. Chodzi mi o tą drugą propozycje. Niech team widzi przepływ surowców i sam oceni legalność ich pozyskania.

   buleon wrote:

   Konto mocniejsze staje się słabsze, żeby móc przejąć surowce w drodze legalnej ustawki. I można to rozwiązać w ten sam sposób, tylko że słanie surowców nie polegałoby wyłącznie na transporcie, lecz także na transferze przez PZ.
   Konto mocniejsze stało się słabsze w celu zezłomowania (w tamtym czasie konta słabszego). Na tym pierwszym zygzaku należy oprzeć zwrot surowców po maksymalu od wszystkich kont uczestniczących w takiej "legalnej" ustawce. Powód jest prosty, ponieważ tak jak zauważyłeś...

   buleon wrote:

   P.S. Widziałeś kiedyś nieświadome przetopienie floty u handlarza? :)
   Ja nie. Team widział skoro uznał, że wałek z zygzakiem przeszedł i poszedł w niepamięć skoro @ciap proponuje powrót do czasów, w których sos był zsyłany z ogromnej ilości kont, ściągając embargo z kont słupów i pozwalając im handlować darowiznami po przeliczniku mniejszym niż 3:2:1.

   The post was edited 2 times, last by gardze wami ().

  • gardze wami wrote:

   Konto mocniejsze stało się słabsze w celu zezłomowania (w tamtym czasie konta słabszego). Na tym pierwszym zygzaku należy oprzeć zwrot surowców po maksymalu od wszystkich kont uczestniczących w takiej "legalnej" ustawce. Powód jest prosty, ponieważ tak jak zauważyłeś...
   Na topieniu floty nie ma sensu niczego opierać, bo dojdziemy do sytuacji, w której konto mocniejsze zamiast stopić 40 kk floty, pochomikuje wszystko w badaniach i budynkach, zapcha ładowność i poczeka aż konto słabsze je prześcignie.

   Lwica jest boska :)
  • buleon wrote:

   Na topieniu floty nie ma sensu niczego opierać, bo dojdziemy do sytuacji, w której konto mocniejsze zamiast stopić 40 kk floty, pochomikuje wszystko w badaniach i budynkach, zapcha ładowność i poczeka aż konto słabsze je prześcignie.

   Mentalność gracza, który chce szybko zarobić na złomowaniu w tak wyrafinowany sposób jest jedna. W jaki sposób taki placek jak ja zdobędzie 40 mld sury legalną drogą aby przeskoczyć konto pod push? Nie zdobędzie więc powstał finezyjny sposób złomowania floty budując konto. Dlatego zasadnym jest w tym konkretnym patologicznym przypadku dać teamowi władze w postaci oceny, czy surowce zostały uzyskane legalną drogą. Szczególnie określenie w ZG w sposób jasny, że świadome przetopienie floty u handlarza w celu spadku w statystykach poniżej konta do zezłomowania jest karane blokadą konta i nakazem odsyłki od każdego konta uczestniczącego w takim starciu w postaci równowartości surowców wydanych aby taka flota powstała (bez uwzględnienia strat). W efekcie gracze uczestniczące w takim złomowaniu tracą na głowe równowartość złomowanej floty plus własne straty. Kara dotkliwa i jak najbardziej proporcjonalna do wykroczenia. To jedno.
   Teraz drugie. Powinno się również uwzględnić w ZG, że wszystkie starcia mające znamiona ustawki (gracz wyżej) vs. (gracze niżej) wiążą się z odesłaniem surowców do administracji z nie uwzględnieniem strat (po stronie broniących lub atakujących). W ten sposób znika opcja legalnego przetopu floty korzystając z pozycji w statystykach.

   The post was edited 3 times, last by gardze wami ().

  • Na ten moment jest to legalne. Mogę rozbić flotę o słabszego gracza i zostawić mu PZ, a punkty liczy się w momencie starcia. Najpierw trzeba by było zdelegalizować taki transfer surowców, by ocena GO sprowadzała się wyłącznie do tego czy dane starcie jest ustawione czy nie jest.

   Lwica jest boska :)
  • gardze wami wrote:

   Czy ostatnie zdanie to brak precyzji czy coś tutaj nie gra? Czyli 10 kont robi zsyłkę na konto niżej (to konto powinno mieć obowiązek wydać surowce na swoją korzyść, a nie mieć zgodę na handel surowcami z darowizny (obojętnie czy pochodzą z przetopu czy nie to myślę, że powinny mieć nałożone embargo na ich dalsze rozpowszechnianie). Rozumiem to co napisałaś jako zgodę tego konta na handel z jakimś top po przeliczniku najbardziej dla siebie opłacalnym (o zgrozo nawet jest zapis, że może być mniejszy niż 3:2:1). Zatem takie konto na którym była robiona zsyłka może sprzedawać po 2,6:1,6:1. Bo taki przelicznik jest opłacalny dla jednej i drugiej strony.
   Chodzi o to że jeżeli masz surowce z źródeł o których mówię w punkcie 1, 2 i 3 możesz jedynie sprzedać surowce po maksymalnym przeliczniku (w wyjaśnieniach dokładnie "maksymalnego przelicznika"). Większość graczy rozumie to jako przelicznik 3:2:1 jednak tutaj jest w to znaczeniu - najbardziej korzystnego dla słabszego gracza. Jeżeli gracz przetopi flotę i postanowi kupić deuter za 200kk metalu od osoby wyżej i użyje przelicznika 3:2:1 to dostanie 66,(6)kk deuteru. Jeżeli użyje najbardziej opłacalnego przelicznika (2,5:1,5:1) dostanie 80kk deuteru.
   Jak widzisz gdy słabszy handluje maksymalnym przelicznikiem 3:2:1 nie zawsze jest najbardziej dla niego korzystny. :fsmile:

   a Ty @ciap wyskakujesz z propozycją (?) zezwolenia na handel sosem pochodzącym z darowizn po innym przeliczniku niż 3:2:1. Wstydziłabyś się.
   Ten temat znajduje się w dziale poradniki. :fsmile:

   The post was edited 2 times, last by ciap ().

  • Marys wrote:

   To ja już nie wiem... mogę złomować czy mam zacząć grać eko?
   Jeśli surowce uzyskane ze złomowania zużywasz na rozwój własnego konta to możesz złomować, jeśli planujesz przehandlować je silniejszym graczom na własną niekorzyść to lepiej zacznij grać eko. Chociaż też grając eko będziesz musiał uważać z kim handlujesz, bo może też wyjść na to, że będziesz musiał różnice w przelicznikach odsyłać do GO :)
  • zalosne
   to ogolnie do calkosztaltu tego czegos jest

   edit:
   to tak sobie rozstrzygnijcie w teamie - kto przyzwolil na takie gowno jak zlomowanie innych kont i "handlowanie" ktora madra glowa to powiedziala ze to jest legalne
   to pytanie zadajcie miedzy soba - kto wam to powiedzial ze tak powinno byc - mimo iz zdrowy rozsadek podpowiadal inaczej

   na to pytanie drogi teamie powinniscie sobie odpowiedziec .:)
   czy bylo to za namowa operatorow ktorzy sami korzystali z tego procederu czy tez po prostu nie ogarniacie i kompletnie nie nadajecie sie na swoje funkcje ?
   innymi slowy - nie nadajacie sie do tego co robicie? bo nie wiecie czym wasze przyzwolenie bylo?
   bo nie zdawaliscie sobie sprawy?
   coz jak nie umiem latac helikopterem to w niego nie wbiegam i inie udaje indiany jonesa ruszajacego przelaczniki i pociagajacego za przeputsnice .

   wy sami ocencie - czy daliscie pupy czy tez nie
   mojej opini slyszec nie chcecie - a ja nie zamierzam rzucac perel przed swinie

   nie pozdrawiam - tu bym dal potrurbowana minke ale niechce mi sie szukac bo w mojej opini nie zaslugujecie na wiecej mojego czasu .

   The post was edited 4 times, last by pl1 ().

  • ackra wrote:

   Marys wrote:

   To ja już nie wiem... mogę złomować czy mam zacząć grać eko?
   Jeśli surowce uzyskane ze złomowania zużywasz na rozwój własnego konta to możesz złomować, jeśli planujesz przehandlować je silniejszym graczom na własną niekorzyść to lepiej zacznij grać eko. Chociaż też grając eko będziesz musiał uważać z kim handlujesz, bo może też wyjść na to, że będziesz musiał różnice w przelicznikach odsyłać do GO :)
   Nie rozumiem, wytłumacz mi - złomuje coś na 5kkk. I chcę z ciosem wyhandlować metal który wyfarmiłem na kris. To przecież nigdy nie będę stratny.... Jak możesz być stratny na handlu skoro masz przeliczniki? I dobrze zastanów się nad odpowiedzią...
  • ciap wrote:

   Chodzi o to że jeżeli masz surowce z źródeł o których mówię w punkcie 1, 2 i 3 możesz jedynie sprzedać surowce po maksymalnym przeliczniku (w wyjaśnieniach dokładnie "maksymalnego przelicznika"). Większość graczy rozumie to jako przelicznik 3:2:1 jednak tutaj jest w to znaczeniu - najbardziej korzystnego dla słabszego gracza. Jeżeli gracz przetopi flotę i postanowi kupić deuter za 200kk metalu od osoby wyżej i użyje przelicznika 3:2:1 to dostanie 66,(6)kk deuteru. Jeżeli użyje najbardziej opłacalnego przelicznika (2,5:1,5:1) dostanie 80kk deuteru.Jak widzisz gdy słabszy handluje maksymalnym przelicznikiem 3:2:1 nie zawsze jest najbardziej dla niego korzystny. :fsmile:
   Podobnie jak w temacie o paliwówkach tak kręcisz ten biogs łokciem, że aż ciężko w to uwierzyć.
   Napisałem chyba najprościej jak się da.

   ciap wrote:

   "maksymalnego przelicznika"). Większość graczy rozumie to jako przelicznik 3:2:1
   Taka jest interpretacja w ZG. Maksymalny przelicznik to 3:2:1. Z Twoich słów wynika, że chcesz zreformować stwierdzenie maksymalny zastępując go stwierdzeniem maksymalny przelicznik nie oznacza 3:2:1 z podkreśleniem stwierdzenia najbardziej korzystny dla siebie. Podobnie jak w temacie o paliwówkach słowo handel słowem pożyczka.

   Dla mnie, jak i dla wielu graczy embargo na słupach lub nakaz handlu po 3:2:1 surowcami otrzymanymi z darowizn jest korzystny. Nie widzę Twojej propozycji zmiany w uzupełnieniu ZG.

   Wracając do Twojego sposobu omijania regulaminu @ciap . To też jest następny zygzak. Jak zrozumiałem skupowałaś ze stałymi dostawcami deuter po minimalu, aby później w bliżej nie określonym terminie wykorzystując pozycję w statystykach odsyłać im wyrównanie do Twojego standardowego przelicznika. To jest dopiero HIT.
   Omijasz zasadę nie rozliczonego handlu w 72h (nie push - obie strony zgadzają się na handel po minimalu). Odsyłasz im surowce z różnicy między przelicznikami w bliżej nie określonym terminie z konta wyżej na konto niżej (nie push). Handel to nie jest provident. Ten finezyjny sposób spłaty zadłużeń u wielu graczy lub Twoich multi (niepotrzebne skreślić) to jest manipulacja przelicznikami w celu uzyskania korzyści. Nie podpisałaś żadnego papierka o spłacie. GO o tym nie wie. Możesz też powiedzieć komuś, że spłacać nie będziesz lub prosisz o raty. Bez jaj. A jak się nagle okaże, że kilka osób z którymi handlowałaś to taki buleon który pozwalał Ci topić obrone przy handlowej niedzieli, aby zapchać Ci konto surą?
   Podobnie jak parobek z Libry i jego Pan czerpali korzyść z rozbudowy jednego konta pod ekonomie. Ty czerpiesz korzyść z rozbudowy astro pod następną kolonie i nawet jeśli zadłużenie spłacisz (w co szczerze wątpie :E ) to postawiłaś następną kolonie która produkuje Ci miesięcznie sure. I nie oszukujmy się. Gdyby nie te handle rozbudowa tego astro wiązała by się z całorocznym zbieraniem sury lub kilkuletnim zbieraniem sury. A nawet jeśli zadłużenie spłacisz, z czasem ta inwestycja i manipulowanie przelicznikami zwróci się na tyle, że będziesz czerpała korzyść z rozbudowy następnej kolonii. I wiem co teraz powiesz, handel odbył się zgodnie z obowiązującymi przelicznikami w grze. OK.

   Według mnie po prostu utkałaś fajną historię o pożyczkach i spłatach w bliżej nie określonym terminie, aby usprawiedliwić swój minimal z wieloma kontami od których kupowałaś dex. Tylko tyle.

   Wracając do propozycji buleona.

   Należy w tych dwóch patologicznych przypadkach tj. mielenia kont plus manipulacja przelicznikami uzależnić legalność wysyłki od zgody GO wyrażonej w tickecie.

   The post was edited 3 times, last by gardze wami ().

  • ciap wrote:

   "Omijasz zasadę nie rozliczonego handlu w 72h"

   Handel zostaje rozliczony w 72h. :fsmile:
   Przeraźliwie błyskotliwa jak zawsze, dlatego własnie omijasz zasadę nie rozliczonego handlu.
   Odbiorca dostaje zapłatę minimalem z obietnicą równania do przelicznika standardowego.
   W logach masz zwykły handel minimalem. GO nie wie, że właśnie wziełaś pożyczke.
   Rozliczasz ją odsyłając wyrównanie. W logach widać, że wspierasz konto niżej (nie push). Omijasz ZG.

   Zresztą to bez znaczenia. Podsumowałem kilka linijek niżej tą całą historie z handlami. Żebyś się nie trudziła. Według mnie po prostu utkałaś fajną historię o pożyczkach i spłatach w bliżej nie określonym terminie, aby usprawiedliwić swój minimal z wieloma kontami od których kupowałaś dex. Tylko tyle.
   Ciężko mi uwierzyć, że spłacisz 160 mld sury. Tak samo jak ciężko było mi uwierzyć, że Ty jako GO topiłaś w handlową niedziele z konta buleona obrone w dex żeby wymienić ją ze swoim kontem po minimalu.

   The post was edited 3 times, last by gardze wami ().

  • Tak możesz napisać o każdym że każdy może zrobić pusha, przetopić, wyfarmić, kupić dex.

   Kupiłam dex tanio bo ktoś mi zaufał i na tyle lubi ze poświęcił swoje punkty dla wcześniejszego mojego astro. Kiedyś ja im pomogłam teraz oni mi. Na tyn polega wspólna gra że sobie pomagamy. :fsmile:
  • Czy ja nazwałem Ciebie pusherem? Sama doszłaś do tego wniosku.

   Ja opisałem w dwóch zdaniach to co zrobiłaś ostatnio u siebie na Uni i nawet nie muszę na u68 grać aby stwierdzić, że duża większość Tych kont to multi Twoich znajomych. Jak jestem w błędzie podaj nicki graczy od których zaciągnęłaś pożyczki. Myślę, że PN ( @priesten ) szybko napisze kogo to są konta i wszystko będzie jasne czy to był provident i jednak ominełaś ZG czy stały handel minimalem.
   Piękna historia, a pewnie wyjdzie mini afera Amber-GOLD. Nawet kolory się prawie zgadzają.

   Wracając do tematu. Chcesz zmian. To nie takich.
   Uregulujmy sytuacje skrajne. Sama skorzystałaś na takich zygzakach, może pora skończyć z manipulacjami w ZG i czerpania korzyści z braku odpowiednich punktów w regulaminie?

   The post was edited 1 time, last by gardze wami ().

  • gardze wami wrote:

   A jak się nagle okaże, że kilka osób z którymi handlowałaś to taki buleon który pozwalał Ci topić obrone przy handlowej niedzieli, aby zapchać Ci konto surą?
   Errata, nie pozwalałem. Sam topiłem obronę zgodnie z ideą dozwolonej (na tamten czas) pomocy i sam handlowałem po minimalu, tak, natomiast działanie na szkodę konta zasiadanego i handel z samym sobą siedząc na obu kontach z korzyścią dla silniejszego konta, to najzwyklejsze obejście zasady multikonta. A multi nie mam i nigdy nie miałem. Też się mocno zdziwiłem, zadałem parę abstrakcyjnych pytań o legalność takiego grania paru osobom z Teamu, info oczywiście przeciekło do @ciap, która natychmiastowo wypowiedziała umowę paliwową U68/X, żądając zwrotu konta, które mi wcześniej przekazała. Jako że wcześniej zgodziłem się na to, że kody przekazania powędrują z powrotem po zakończeniu współpracy, nie wypadało mi odmówić.

   Niedługo później ukazała się aktualizacja interpretacji ZG, która wprost zabroniła grania na szkodę konta zasiadanego.

   Co do samego pytania, rzeczą jasną jest, że @ciap ma sieć paliwową i to całkiem sporą. Graczom u68, którzy są przeciwnikami ciap radziłbym też sprawdzić sojusze, bo pewnie w każdym jest ktoś, kto z nią handluje.

   gardze wami wrote:

   Maksymalny przelicznik to 3:2:1.
   Błąd, jest to maksymalny przelicznik za deuter. Podstaw sobie metal jako surowiec sprzedawany przez słabsze konto i wszystko będzie jasne.

   gardze wami wrote:

   Przeraźliwie błyskotliwa jak zawsze, dlatego własnie omijasz zasadę nie rozliczonego handlu.
   Odbiorca dostaje zapłatę minimalem z obietnicą równania do przelicznika standardowego.
   W logach masz zwykły handel minimalem. GO nie wie, że właśnie wziełaś pożyczke.
   Rozliczasz ją odsyłając wyrównanie. W logach widać, że wspierasz konto niżej (nie push). Omijasz ZG.
   GO jest od przestrzegania ZG, nie prywatnych umów graczy. Handel 1:1,5 jest zgodny z ZG tak samo jak 1:1,7, o ile nie łapie się pod obostrzenia.

   Lwica jest boska :)

   The post was edited 1 time, last by buleon ().

  • Chyba nie rozumiesz podstawowej rzeczy.

   Każdy może kupić deuter po minimal a potem sprzedać drożej lub wysłać darowiznę i nie złamie tym zasad o ile będzie pamiętać o innych zasadach.

   Jest tak od zawsze i wiele osób na tym korzysta. Przy próbach, przy zwrocie dexu za recki z pz, za pomoc przy obronie, pomoc przy odbudowie.
   W temacie o zmianach masz posty że wiele osób z tego korzysta. I jako GO również podawałam taki sposób na oddanie deuteru za jakiś nieudany lot. ;)
  • gardze wami wrote:

   Czy ja nazwałem Ciebie pusherem? Sama doszłaś do tego wniosku.

   Jak jestem w błędzie podaj nicki graczy od których zaciągnęłaś pożyczki. Myślę, że PN ( @priesten ) szybko napisze kogo to są konta i wszystko będzie jasne czy to był provident i jednak ominełaś ZG czy stały handel minimalem.

   To takie miłe co piszesz ;) Ale chyba nie pomogę, ja mogę tylko napisać które pusz konta nie sa moje :ocb: Generalnie ta wielka sława za pusz konta to troche na wyrost, zresztą moje przyrosty mówia same za siebie - puszuje sie ale bez wyników / żadnych spektakularnych rezultatów.
   :D :D :D


   “Beware the quiet man...
   For while others speak, he watched. And while others act, he plans.
   And when they finally rest… he strikes.”

   W jedności siła PN :>  • walic push... osobe pushujaca sie da sie zezlomowac, kiedy szanowna administracja zrobi chociaz maly kroczek i zacznie banowac boty? gdzie jest @Art ? @smoki ? czemu zajmujecie sie pierdolami, topicie obrony a nie zajmiecie sie tym co naprawde jest problemem czyli gosc ktorego nie da sie trafic a ciagle rosnie i farmi 24h na dobe?

   Pan i Władca Universum Galatea
  • na co? i dlaczego mnie o tym informujesz?

   edit
   już się zorientowałem dlaczego
   FAQ: Zasady Gry i sytuacje sporne
   Niesprawiedliwą korzyścią jest m.in.:
   - ustawienie walki między kontami, w celu uzyskania korzyści przez konto z wyższą liczbą punktów
   Za push może być również ukarany gracz, który:
   • Celowo składuje surowce na planetach, aby zezwolić na ich odbiór przez atak.
   • Dokonuje ataku słabszymi flotami, aby powstało pole zniszczeń do odzyskania surowców.
   • Wspiera silniejszego gracza surowcami w ramach "handlu" stosując niezrównoważone przeliczniki.
   Obostrzenia dotyczące handlu surowcami
   Handel surowcami musi zostać przeprowadzony z wykorzystaniem maksymalnego przelicznika surowców w następujących przypadkach:
   • pozyskania surowców z przetopienia floty i/lub obrony przy użyciu Antymaterii
   • pozyskania surowców poprzez zezłomowanie własnej floty i/lub obrony oraz zebraniu złomu
   Uzyskanie surowców od osoby, która pozyskała je z naruszeniem Zasad
   W momencie stwierdzenia przez Obsługę, że darowane surowce pochodzą z naruszenia Zasad (np. z pushu) otrzymane surowce muszą zostać zwrócone przez końcowego odbiorcę, nawet gdy zostały one otrzymane zgodnie z Zasadami (tzw. paserstwo).

   The post was edited 1 time, last by ackra ().

  • ackra wrote:

   na co? i dlaczego mnie o tym informujesz?

   edit
   już się zorientowałem dlaczego
   FAQ: Zasady Gry i sytuacje sporne
   Niesprawiedliwą korzyścią jest m.in.:
   - ustawienie walki między kontami, w celu uzyskania korzyści przez konto z wyższą liczbą punktów
   Za push może być również ukarany gracz, który:
   • Celowo składuje surowce na planetach, aby zezwolić na ich odbiór przez atak.
   • Dokonuje ataku słabszymi flotami, aby powstało pole zniszczeń do odzyskania surowców.

   Na Ciebie. Bo mogę?
   Widzę nawyki od GO przyjąłeś bardzo szybko. Nie odpowiadasz na zadane pytanie. Czemu mnie to nie dziwi... tylko wklejasz jakieś regulaminy ,które nie mają pokrycia z grą. Więc odpowiedź na zadane pytanie jak normalny człowiek. Ludzie którzy grają na serwerze na którym jesteś GO mają o Tobie super zdanie, pokaz mi ze sie mylą.

   Bo według tej zasady, każdy atak I każdy zysk powinienem być puszem. :) A co to znaczy celowo? Wydobycie kilkudniowe? To jak trafię kogoś na zsylce surki to będzie ban? Jak komuś wjade w pl , zapomniał kopalni włączyć, ban? A nie wtedy są logi, to co misie lubią najbardziej. Wims widzi bana, Pax nie widzi. Kolejny mówi że trzeba wyrównać handel, z matematyki uciekał, na 2 samych leciał, wyszlo 6:4:1, zamiast 3:2:1 ,dobry przelicznik.
  • Marys wrote:

   Bo według tej zasady, każdy atak I każdy zysk powinienem być puszem.
   Nie. Push jest wtedy gdy flota i surowce są celowo wystawiane przez obrońcę.

   Marys wrote:

   A co to znaczy celowo?
   Jeśli nie ma zamiaru uciekać lub w inny sposób bronić floty i surowców.

   Marys wrote:

   To jak trafię kogoś na zsylce surki to będzie ban? Jak komuś wjade w pl , zapomniał kopalni włączyć, ban?
   Sam fakt, że nie odebrał floty lub zwózki albo zapomniał włączyć badania lub kopalni nie świadczy o tym że to był push, muszą być inne okoliczności które wskażą na push.

   Marys wrote:

   Bo według tej zasady, każdy atak I każdy zysk powinienem być puszem.
   Każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie. Gracze czasami kontrę zgłaszają jako push bo obrońca był na koncie. Od tego są logi żeby wszystko dokładnie sprawdzić.

   Marys wrote:

   Wims widzi bana, Pax nie widzi
   GO jest człowiekiem a ludzie czasami są omylni, dlatego od każdego bana można się odwołać do wyższej instancji.
  • To co napisałeś każdy może interpretować na swój sposób "są celowo wystawiane przez obrońcę" xD wbicie się komuś między odświeżenia to według Ciebie push, tak samo pushem można nazwać zdjęcie komuś zsyłki surowców, którą wymyślisz iż ktoś celowo nie odebrał, a nie przez przypadek. Przecież zawsze odbierał! wystarczy kogoś nie lubić, mylę się? ;)
   Interpretacja regulaminu jest jakimś jednym wielkim nieporozumieniem, ludzie potrafią wyzywać cisnąć przy tym po rodzicach i bana nie widać. Sam napisałem "coś tam coś tam piesku" za co otrzymałem jednocześnie ostrzeżenie i bana na 24h, przecież to tak wielka obraza gracza!
   Jak już jesteśmy przy temacie - możecie zbanować kogo żywnie Wam się podoba, nawet jak przestrzega zasad znajdziecie, lub coś wymyślicie, niektórych ludzi po prostu nie chcecie banować :)
   Widzicie pushe w zwykłych starciach czy handlu ale kiedy słabsze konta wysyłają surowce kontom wyżej (bez handlu!) "widzicie" to dopiero w momencie wysłania ticketa, zresztą też nie zawsze.
  • justvroum wrote:

   wbicie się komuś między odświeżenia to według Ciebie push
   Jeśli nie ma innych okoliczności wskazujących na push to nie jest push.

   justvroum wrote:

   pushem można nazwać zdjęcie komuś zsyłki surowców, którą wymyślisz iż ktoś celowo nie odebrał, a nie przez przypadek. Przecież zawsze odbierał! wystarczy kogoś nie lubić, mylę się?
   Fakt, że ktoś zawsze odbierał a raz nie odebrał to też żaden dowód na push bo przecież każdy może zapomnieć, pójść do sklepu i kolejka przy kasie go zatrzyma, a telefon się akurat rozładuje, czy w końcu może mieć wypadek, czego nikomu nie życzę. Nikt z GO nie napisze na forum jakie konkretnie dodatkowe okoliczności wskazują na push bo to byłby post pt. "Poradnik pushera, czyli jak się pushować żeby nie dostać bana".
  • Innych okoliczności czyli przeniesienia floty w miejsce stacjonowania floty gościa, który go zdjął? Po tym jak stracił satelity w tymże miejscu? XD Sorry ale to jest tak naiwne i tak głupie... pusherzy i tak wiedzą jak się pushować żeby nie dostawać bana, zreszta opłacalniej jest zainwestować 15.50zł w bota który farmi 24/7 za Ciebie z którym nic nie robicie i z którym uwaga... "nic nie możecie zrobić" ;)

   [ciach]


   Super Moderator Ruda:
   offtop