Niedostępność Himalia, Galatea - blokada ataków

    • Awaria