[Bandit] BANDIT 1489,19% vs [SAW] SAW 0,0% ZAKOŃCZONA

  • [Bandit] BANDIT 1489,19% vs [SAW] SAW 0,0% ZAKOŃCZONA

   1. Tag i pełna nazwa sojuszu wypowiadającego wojnę i sojuszu, któremu jest wypowiadana:


   [Bandit] Bandit vs [SAW] SAW


   2. Tagi i pełna nazwa wszystkich sojuszy dołączających się w trakcie trwania wojny wraz z datę i stroną, po której się opowiadają:


   3. Preferowany system liczenia:


   a) system procentowy


   4. Warunki zakończenia wojny:


   b) data, do której prowadzone są działania wojenne. Po upływie wyznaczonego terminu należy podliczyć % lub straty uzyskane ze wszystkich zamieszczonych raportów wojennych i na tej podstawie wyłaniany jest zwycięzca.
   Minimalny i maksymalny przedział czasowy, który może stać się granicą końcową wojny to odpowiednio 1 miesiąc i 3 miesiące.


   Czas trwania: miesiąc od 19.04 do 18.05


   5. Minimalny próg raportów liczący się do wojny:


   a) 100%


   6. Stosunek RW do ACS:


   a) liczą się tylko walki, w których każdy agresor i każdy obrońca uczestniczą w walce


   7. Inne założenia:


   a) w wojnie biorą udział osoby, które były w sojuszach w dniu wypowiedzenia wojny,

   b) w wojnie biorą udział tylko ww. sojusze bez możliwości dołączenia innych.


   8. Powody (nie są wymagane):


   a) dla zabawy

   b) motywacja do rozwoju floty i aktywności kolegów z sojuszu,
   .
  • Yabii [Bandit] vs. Trag2 [SAW] ~ 617.79%


   Dnia 20-04-2019 21:14:48 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Yabii [Bandit]
   ________________________________________________

   Krążownik 3.992
   Okręt wojenny 2.585
   Pancernik 1.764

   _________________________________________

   Obrońca Trag2 [SAW]
   ________________________________________________

   Duży transporter 228
   Lekki myśliwiec 1.008
   Krążownik 1.938
   Bombowiec 26
   Niszczyciel 19
   Pancernik 299

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Yabii [Bandit]
   ________________________________________________

   Krążownik 3.839 ( -153 )
   Okręt wojenny 2.584 ( -1 )
   Pancernik 1.764 ( -0 )

   _________________________________________

   Obrońca Trag2 [SAW]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   2.008.125 Metalu, 2.008.125 Kryształu i 1.031.890 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 4.497.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 93.100.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 40.366.900 metalu i 21.411.600 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 5.048.140 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   28.116.900 Metalu i 9.183.300 Kryształu   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 27.020.025
   Kryształ: 10.105.425
   Deuter: 725.890
   agresor zyskał łącznie 37.851.340 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -56.570.125
   Kryształ: -31.510.125
   Deuter: -10.067.890
   obrońca stracił łącznie 98.148.140 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0
  • Kamillero [Bandit] vs. President Redshift [SAW] ~253.38%
   On 21-04-2019 --:--:--, the following fleets met in battle:


   Attacker Kamillero [Bandit]
   ________________________________________________

   Cruiser 7.223
   Battleship 2.447

   _________________________________________

   Defender President Redshift [SAW]
   ________________________________________________

   Bomber 60
   Deathstar 3

   _________________________________________


   After the battle ...

   Attacker Kamillero [Bandit]
   ________________________________________________

   Cruiser 7.109 ( -114 )
   Battleship 2.420 ( -27 )

   _________________________________________

   Defender President Redshift [SAW]
   ________________________________________________

   Destroyed!
   _________________________________________


   The attacker has won the battle!

   The attacker captured:
   0 Metal, 0 Crystal and 0 Deuterium

   The attacker lost a total of 4.926.000 units.
   The defender lost a total of 35.400.000 units.
   At these space coordinates now float 15.046.500 metal and 10.292.100 crystal.
   The attacker captured a total of 0 units.

   The chance for a moon to be created from the debris was 20%.
   The attacker(s) captured the debris.   Summary of profit/losses:   Summary attackers(s)

   Metal: 11.551.500
   Crystal: 9.089.100
   Deuterium: -228.000
   The attacker(s) made a profit of 20.412.600 units.


   Summary defender(s)

   Metal: -18.000.000
   Crystal: -13.500.000
   Deuterium: -3.900.000
   The defender(s) lost a total of 35.400.000 units.   Powered by OGotcha CR Converter 4.2.0

   The post was edited 1 time, last by Kamillero ().

  • zibi [Bandit] vs. Trag2 [SAW] ~ 618.02%

   Dnia 22-04-2019 19:14:17 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor zibi [Bandit]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 2.000
   Pancernik 5.000
   Krążownik 9.000
   Sonda szpiegowska 1
   _________________________________________

   Obrońca Trag2 [SAW]
   ________________________________________________

   Duży transporter 1.031
   Lekki myśliwiec 1.949
   Ciężki myśliwiec 8
   Krążownik 261
   Okręt wojenny 145
   Recykler 669
   Sonda szpiegowska 295
   Bombowiec 3
   Satelita słoneczny 48
   Niszczyciel 2
   Pancernik 432
   Wyrzutnia rakiet 1.888
   Lekkie działo laserowe 4.764
   Ciężkie działo laserowe 2.000
   Działo Gaussa 106
   Wyrzutnia plazmy 50
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor zibi [Bandit]
   ________________________________________________

   Okręt wojenny 1.995 ( -5 )
   Pancernik 4.986 ( -14 )
   Krążownik 8.658 ( -342 )
   Sonda szpiegowska 1 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca Trag2 [SAW]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   132.301 Metalu, 3.437.586 Kryształu i 1.403.936 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 11.408.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 126.060.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 35.861.700 metalu i 25.940.600 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 4.973.823 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   35.861.700 Metalu i 25.962.300 Kryształu   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 28.509.001
   Kryształ: 26.370.886
   Deuter: 509.936
   agresor zyskał łącznie 55.389.823 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -71.480.301
   Kryształ: -47.998.586
   Deuter: -11.554.936
   obrońca stracił łącznie 131.033.823 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.2.0