Dodanie parametrów poszczególnych uniwersów w widoku lobby