[BOGO] BOGO VS [teSmurfy] teSmurfy Nierozstrzygnięta

 • [BOGO] BOGO VS [teSmurfy] teSmurfy Nierozstrzygnięta

  Tag i pełna nazwa sojuszu wypowiadającego wojnę i sojuszu, któremu wojna jest wypowiadana

  [BOGO] BOGO VS [teSmurfy] teSmurfy

  2. Tagi i pełna nazwa wszystkich sojuszy dołączających się w trakcie trwania wojny wraz z datą i stroną, po której się opowiadają:

  3. Preferowany system liczenia:
  a) system procentowy

  4. Warunki zakończenia wojny:

  a) próg 10.000%
  b) data 2 miesiące

  5. Minimalny próg raportów liczących się do wojny:

  a) w przypadku systemu procentowego - 99%

  6. Stosunek do RW z ACS:

  a) Liczą się tylko walki, w których każdy agresor i każdy obrońca uczestniczą w wojnie.

  7. Powody
  Zawistni ludzie z chęcią zgotują Ci piekło..
  Dopóki nie poznasz ich domowych adresów (Edit)

  TOP 1 Solo X1 PL
  TOP 2 Solo X1 PL