Pinned Nasze małe RW: solo 500%, ACS 800%

  • zefir [HYDRA] vs. Linkin666 ~ 618.38%   Dnia 27-02-2021 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor zefir [HYDRA]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 40.000
   Okręt wojenny 2.600
   Mały transporter 17.000
   _________________________________________

   Obrońca Linkin666
   ________________________________________________

   Duży transporter 11.896
   Statek kolonizacyjny 1
   Recykler 1
   Gwiazda Śmierci 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor zefir [HYDRA]
   ________________________________________________

   Lekki myśliwiec 39.754 ( -246 )
   Okręt wojenny 2.577 ( -23 )
   Mały transporter 16.892 ( -108 )
   _________________________________________

   Obrońca Linkin666
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   107.266.177 Metalu, 28.308.631 Kryształu i 29.203.699 Deuteru
   53.633.089 Metalu, 14.154.316 Kryształu i 14.601.850 Deuteru
   26.816.544 Metalu, 7.077.158 Kryształu i 7.300.925 Deuteru
   13.408.272 Metalu, 3.538.579 Kryształu i 3.650.462 Deuteru
   6.704.136 Metalu, 1.769.289 Kryształu i 1.825.231 Deuteru
   3.352.068 Metalu, 884.645 Kryształu i 912.616 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 2.796.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 152.810.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 31.354.000 metalu i 30.483.600 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 324.407.687 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 618.38%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   31.354.000 Metalu i 30.483.600 Kryształu   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 240.545.286
   Kryształ: 85.409.218
   Deuter: 57.494.783
   agresor zyskał łącznie 383.449.287 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -287.576.286
   Kryształ: -131.134.618
   Deuter: -58.506.783
   obrońca stracił łącznie 477.217.687 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   Top2 badań PL & World (na uni x1x7), top6 badań PL (wszystkie prędkości) oraz top19 badań World (wszystkie prędkości) ;P

   Badania stanowią 88,17 % wartości konta :E
  • psychotic [MIST] vs. Matrix3000 [Leonardo] ~ 742.68%

   Dnia 03-03-2021 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:

   Agresor psychotic [MIST]
   ________________________________________________
   Mały transporter 50.000
   Pancernik 22.726
   Krążownik 31.679
   Okręt wojenny 706

   _________________________________________
   Obrońca Matrix3000 [Leonardo]
   ________________________________________________
   Duży transporter 9.640
   Recykler 50
   Wyrzutnia rakiet 8.100
   Lekkie działo laserowe 27.000
   Ciężkie działo laserowe 5.407
   Działo Gaussa 1.350
   Działo jonowe 3.300
   Wyrzutnia plazmy 560
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1

   _________________________________________

   Po bitwie...
   Agresor psychotic [MIST]
   ________________________________________________
   Mały transporter 42.045 ( -7.955 )
   Pancernik 22.587 ( -139 )
   Krążownik 30.662 ( -1.017 )
   Okręt wojenny 703 ( -3 )

   _________________________________________
   Obrońca Matrix3000 [Leonardo]
   ________________________________________________
   Zniszczony!
   _________________________________________

   agresor wygrał bitwę!
   Agresor przejął:
   4.128.703 Metalu, 257.649.234 Kryształu i 2.043.033 Deuteru
   2.064.351 Metalu, 88.674.617 Kryształu i 1.021.508 Deuteru
   Agresor stracił łącznie 73.308.000 jednostek.
   Całkowite straty atakujących, wliczając farmingi: 74.183.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 379.306.000 jednostek.
   Całkowite straty obrońców, wliczając farmingi: 601.467.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 39.558.000 metalu i 34.709.600 kryształu.
   Dodatkowe pole zniszczeń po dofarmieniach: 1.920.000 metalu i 1.892.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 355.581.446 jednostek.
   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.

   Podsumowanie zysków/strat:

   Podsumowanie agresor

   Metal: 6.696.054
   Kryształ: 353.941.451
   Deuter: -1.159.459
   agresor zyskał łącznie 359.478.046 jednostek.

   Podsumowanie obrońca

   Metal: -361.314.054
   Kryształ: -557.825.851
   Deuter: -37.908.541
   obrońca stracił łącznie 957.048.446 jednostek.

   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
  • piciu [GORNICY] vs. HYPERION [FIFA] ~ 732.96%   Dnia 04-03-2021 ------ następujące floty spotkały się w walce:   Agresor piciu [GORNICY]
   ________________________________________________


   Okręt wojenny 8.789
   _________________________________________


   Obrońca HYPERION [FIFA]
   ________________________________________________


   Duży transporter 15.000
   Sonda szpiegowska 300
   Wyrzutnia rakiet 4.000
   Lekkie działo laserowe 200
   Ciężkie działo laserowe 100
   Działo Gaussa 100
   Działo jonowe 100
   Wyrzutnia plazmy 20
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1

   _________________________________________   Po bitwie...


   Agresor piciu [GORNICY]
   ________________________________________________


   Okręt wojenny 8.740 ( -49 )
   _________________________________________


   Obrońca HYPERION [FIFA]
   ________________________________________________


   Zniszczony!
   _________________________________________   agresor wygrał bitwę!


   Agresor przejął:
   0 Metalu, 0 Kryształu i 0 Deuteru


   Agresor stracił łącznie 2.940.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 196.720.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 36.882.000 metalu i 36.414.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 0 jednostek.


   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:


   Podsumowanie agresor

   Metal: 34.677.000
   Kryształ: 35.679.000
   Deuter: 0
   agresor zyskał łącznie 70.356.000 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -102.460.000
   Kryształ: -93.460.000
   Deuter: -800.000
   obrońca stracił łącznie 196.720.000 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
  • zefir [HYDRA] vs. Lieutenant Meridian ~ 1359.17%
   Dnia 07-03-2021 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor zefir [HYDRA]
   ________________________________________________

   Pancernik 20.000
   Mały transporter 52.000
   _________________________________________

   Obrońca Lieutenant Meridian
   ________________________________________________

   Mały transporter 1
   Duży transporter 26.718
   Lekki myśliwiec 96
   Ciężki myśliwiec 29
   Krążownik 30
   Okręt wojenny 26
   Recykler 2
   Gwiazda Śmierci 1
   Pancernik 9
   Wyrzutnia rakiet 15.797
   Lekkie działo laserowe 207
   Ciężkie działo laserowe 8
   Działo Gaussa 1
   Działo jonowe 5
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor zefir [HYDRA]
   ________________________________________________

   Pancernik 19.955 ( -45 )
   Mały transporter 51.171 ( -829 )
   _________________________________________

   Obrońca Lieutenant Meridian
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   209.015.629 Metalu, 88.406.555 Kryształu i 208.107.102 Deuteru
   104.507.814 Metalu, 44.203.278 Kryształu i 104.053.551 Deuteru
   52.253.907 Metalu, 22.101.639 Kryształu i 52.026.775 Deuteru
   26.126.954 Metalu, 11.050.819 Kryształu i 26.013.388 Deuteru
   13.063.477 Metalu, 5.525.410 Kryształu i 13.006.694 Deuteru
   6.531.738 Metalu, 2.762.705 Kryształu i 6.503.347 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 7.141.000 jednostek.
   Całkowite straty atakujących, wliczając farmingi: 10.477.000 jednostek.

   Obrońca stracił łącznie 366.794.000 jednostek.
   Całkowite straty obrońców, wliczając farmingi: 424.309.000 jednostek.

   Na polu zniszczeń unosi się 68.336.000 metalu i 67.580.800 kryształu.
   Dodatkowe pole zniszczeń po dofarmieniach: 884.400 metalu i 450.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 995.260.782 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 1359.17%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   69.220.400 Metalu i 68.031.200 Kryształu   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 475.500.919
   Kryształ: 237.498.606
   Deuter: 409.035.857
   agresor zyskał łącznie 1.122.035.382 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -668.527.019
   Kryształ: -340.128.906
   Deuter: -410.913.857
   obrońca stracił łącznie 1.419.569.782 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   Top2 badań PL & World (na uni x1x7), top6 badań PL (wszystkie prędkości) oraz top19 badań World (wszystkie prędkości) ;P

   Badania stanowią 88,17 % wartości konta :E
  • john malkowitz 007 [ANGELS] vs. Tengel Lind [G K] ~ 1000.47%
   Dnia 12-03-2021 następujące floty spotkały się w walce:   Agresor john malkowitz 007 [ANGELS]
   ________________________________________________


   Lekki myśliwiec 700.000
   Krążownik 1.000
   Okręt wojenny 454
   Pancernik 2.000

   _________________________________________


   Obrońca Tengel Lind [G K]
   ________________________________________________


   Duży transporter 18.610
   Recykler 1
   Satelita słoneczny 1.959
   Wyrzutnia rakiet 79.999
   Lekkie działo laserowe 19.943
   Ciężkie działo laserowe 1.786
   Działo Gaussa 399
   Działo jonowe 7
   Wyrzutnia plazmy 231

   _________________________________________   Po bitwie...


   Agresor john malkowitz 007 [ANGELS]
   ________________________________________________


   Lekki myśliwiec 694.334 ( -5.666 )
   Krążownik 1.000 ( -0 )
   Okręt wojenny 453 ( -1 )
   Pancernik 1.998 ( -2 )

   _________________________________________


   Obrońca Tengel Lind [G K]
   ________________________________________________


   Zniszczony!
   _________________________________________   agresor wygrał bitwę!


   Agresor przejął:
   25.190.111 Metalu, 5.864.908 Kryształu i 24.371.125 Deuteru


   Agresor stracił łącznie 22.894.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 487.256.500 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 51.509.200 metalu i 48.538.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 55.426.144 jednostek.


   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:


   Podsumowanie agresor

   Metal: 59.596.311
   Kryształ: 48.641.908
   Deuter: 24.341.125
   agresor zyskał łącznie 132.579.344 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -357.053.611
   Kryształ: -152.548.408
   Deuter: -33.080.625
   obrońca stracił łącznie 542.682.644 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
   "KOCHAM ŻYCIE KTÓREGO NIE NAWIDZE, NIENAWIDZE ŻYCIA KTÓRE KOCHAM"
  • Zagloba [MIST] vs. DMan [NFH] ~ 976.3%

   Dnia 14-03-2021 12:24:45 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Zagloba [MIST]
   ________________________________________________

   Pancernik 30.000
   _________________________________________

   Obrońca DMan [NFH]
   ________________________________________________

   Duży transporter 1.885
   Krążownik 128
   Okręt wojenny 146
   Bombowiec 1.722
   Satelita słoneczny 100
   Niszczyciel 571
   Pancernik 198
   Wyrzutnia rakiet 16
   Lekkie działo laserowe 7
   Ciężkie działo laserowe 1
   Działo jonowe 2

   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Zagloba [MIST]
   ________________________________________________

   Pancernik 29.954 ( -46 )
   _________________________________________

   Obrońca DMan [NFH]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   702.003 Metalu, 1.192.583 Kryształu i 804.385 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 3.910.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 278.597.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 59.248.000 metalu i 38.382.400 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 2.698.971 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 58.570.003
   Kryształ: 37.734.983
   Deuter: 114.385
   agresor zyskał łącznie 96.419.371 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -147.500.503
   Kryształ: -95.320.083
   Deuter: -38.475.385
   obrońca stracił łącznie 281.295.971 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
  • zefir [HYDRA] vs. panwojny [HARIBO] ~ 1270.21%
   Dnia 22-03-2021 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor zefir [HYDRA]
   ________________________________________________

   Krążownik 13.000
   Mały transporter 43.200
   _________________________________________

   Obrońca panwojny [HARIBO]
   ________________________________________________

   Mały transporter 4
   Duży transporter 26.340
   Lekki myśliwiec 8
   Ciężki myśliwiec 2
   Recykler 1
   Pathfinder 51
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor zefir [HYDRA]
   ________________________________________________

   Krążownik 13.000 ( -0 )
   Mały transporter 43.146 ( -54 )
   _________________________________________

   Obrońca panwojny [HARIBO]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   231.892.840 Metalu, 111.870.789 Kryształu i 86.326.061 Deuteru
   115.946.420 Metalu, 55.935.395 Kryształu i 43.163.030 Deuteru
   57.973.210 Metalu, 27.967.697 Kryształu i 21.581.515 Deuteru
   28.986.605 Metalu, 13.983.849 Kryształu i 10.790.758 Deuteru
   14.493.302 Metalu, 6.991.924 Kryształu i 5.395.379 Deuteru
   7.246.651 Metalu, 3.495.962 Kryształu i 2.697.689 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 216.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 317.747.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 63.444.000 metalu i 63.577.200 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 846.739.076 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 1270.21%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   63.444.000 Metalu i 63.577.600 Kryształu   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 519.875.028
   Kryształ: 283.715.216
   Deuter: 169.954.432
   agresor zyskał łącznie 973.544.676 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -615.041.028
   Kryształ: -379.080.616
   Deuter: -170.364.432
   obrońca stracił łącznie 1.164.486.076 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


   Top2 badań PL & World (na uni x1x7), top6 badań PL (wszystkie prędkości) oraz top19 badań World (wszystkie prędkości) ;P

   Badania stanowią 88,17 % wartości konta :E
  • offline [3 X] vs. Hamer [P N] ~ 817.97%
   Dnia 03-04-2021 07:50:03 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor offline [3 X]
   ________________________________________________

   Duży transporter 5.000
   Pancernik 80.715
   Okręt wojenny 8.299
   Krążownik 20.876
   Bombowiec 632
   Niszczyciel 279
   Reaper 111
   Pathfinder 1.060
   _________________________________________

   Obrońca Hamer [P N]
   ________________________________________________

   Mały transporter 5.080
   Duży transporter 5.524
   Recykler 20
   Sonda szpiegowska 99
   Crawler 1.100
   Wyrzutnia rakiet 192.478
   Lekkie działo laserowe 80.963
   Ciężkie działo laserowe 1.905
   Działo Gaussa 864
   Wyrzutnia plazmy 658
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor offline [3 X]
   ________________________________________________

   Duży transporter 3.507 ( -1.493 )
   Pancernik 79.720 ( -995 )
   Okręt wojenny 8.185 ( -114 )
   Krążownik 20.053 ( -823 )
   Bombowiec 626 ( -6 )
   Niszczyciel 278 ( -1 )
   Reaper 111 ( -0 )
   Pathfinder 1.016 ( -44 )
   _________________________________________

   Obrońca Hamer [P N]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   138.505.964 Metalu, 30.359.788 Kryształu i 42.919.826 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 135.227.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 772.317.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 41.679.249 metalu i 40.117.652 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 211.785.578 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 119.075.213
   Kryształ: 13.388.440
   Deuter: 25.891.826
   agresor zyskał łącznie 158.355.479 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -752.280.464
   Kryształ: -166.294.288
   Deuter: -65.527.826
   obrońca stracił łącznie 984.102.578 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
  • offline [3 X] vs. CykloHeksan [J_U_Z] ~ 560.26%   Dnia 05-04-2021 xx:xx:xx następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor offline [3 X]
   ________________________________________________

   Pancernik 20.000
   _________________________________________

   Obrońca CykloHeksan [J_U_Z]
   ________________________________________________

   Mały transporter 3.653
   Duży transporter 5.100
   Lekki myśliwiec 3.123
   Ciężki myśliwiec 301
   Okręt wojenny 17
   Sonda szpiegowska 33
   Bombowiec 3
   Pathfinder 2.064
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor offline [3 X]
   ________________________________________________

   Pancernik 20.000 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca CykloHeksan [J_U_Z]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   0 Metalu, 0 Kryształu i 2.400.000 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 0 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 156.621.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 26.603.200 metalu i 29.422.400 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 2.400.000 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 26.603.200
   Kryształ: 29.422.400
   Deuter: 2.400.000
   agresor zyskał łącznie 58.425.600 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -66.508.000
   Kryształ: -73.556.000
   Deuter: -18.957.000
   obrońca stracił łącznie 159.021.000 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
  • offline [3 X] vs. kisatjow ~ 916.92%   Dnia 05-04-2021 xx:xx:xx następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor offline [3 X]
   ________________________________________________

   Krążownik 20.000
   Pathfinder 11.000
   _________________________________________

   Obrońca kisatjow
   ________________________________________________

   Mały transporter 23.300
   Duży transporter 10.000
   Statek kolonizacyjny 1
   Recykler 1.000
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor offline [3 X]
   ________________________________________________

   Krążownik 20.000 ( -0 )
   Pathfinder 11.000 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca kisatjow
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   30.177.963 Metalu, 1.591.790 Kryształu i 6.743.439 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 0 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 231.240.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 46.644.000 metalu i 45.048.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 38.513.192 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 76.821.963
   Kryształ: 46.639.790
   Deuter: 6.743.439
   agresor zyskał łącznie 130.205.192 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -146.787.963
   Kryształ: -114.211.790
   Deuter: -8.753.439
   obrońca stracił łącznie 269.753.192 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
  • Gac [DOM] vs. ZetoBot [O-ECO] ~ 2 192.80%


   On 06-04-2021 xx:xx:xx, the following fleets met in battle:   Attacker Gac [DOM]
   ________________________________________________


   Heavy Fighter 24.000
   Battlecruiser 27.000
   Cruiser 24.000
   _________________________________________


   Defender ZetoBot [O-ECO]
   ________________________________________________


   Large Cargo 980
   Light Fighter 23
   Heavy Fighter 6
   Cruiser 15.967
   Rocket Launcher 21.918
   Light Laser 15.092
   Plasma Turret 1.088
   Large Shield Dome 1
   _________________________________________   After the battle ...


   Attacker Gac [DOM]
   ________________________________________________


   Heavy Fighter 19.037 ( -4.963 )
   Battlecruiser 26.618 ( -382 )
   Cruiser 22.933 ( -1.067 )
   _________________________________________


   Defender ZetoBot [O-ECO]
   ________________________________________________


   Destroyed!
   _________________________________________   The attacker has won the battle!


   The attacker captured:
   1.259.335 Metal, 7.796.786 Crystal and 3.662.028 Deuterium


   The attacker lost a total of 113.043.000 units.
   The defender lost a total of 690.515.000 units.
   At these space coordinates now float 155.161.200 metal and 64.118.800 crystal.
   The attacker captured a total of 12.718.149 units.


   The chance for a moon to be created from the debris was 20%.
   The attacker(s) captured the debris.   Summary of profit/losses:


   Summary attackers(s)

   Metal: 93.842.535
   Crystal: 29.314.586
   Deuterium: -4.201.972
   The attacker(s) made a profit of 118.955.149 units.


   Summary defender(s)

   Metal: -447.508.335
   Crystal: -187.488.786
   Deuterium: -68.236.028
   The defender(s) lost a total of 703.233.149 units.   Powered by OGotcha CR Converter 4.3.1
  • offline [3 X] vs. emilek [B-RO] ~ 2002.09%   Dnia 06-04-2021 xx:xx:xx następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor offline [3 X]
   ________________________________________________

   Pancernik 20.000
   _________________________________________

   Obrońca emilek [B-RO]
   ________________________________________________

   Duży transporter 38.688
   Lekki myśliwiec 5
   Statek kolonizacyjny 17
   Recykler 165
   Sonda szpiegowska 256
   Gwiazda Śmierci 2
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor offline [3 X]
   ________________________________________________

   Pancernik 19.788 ( -212 )
   _________________________________________

   Obrońca emilek [B-RO]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   9.151.950 Metalu, 9.151.950 Kryształu i 9.151.950 Deuteru
   10.208.697 Metalu, 2.530 Kryształu i 48.887.619 Deuteru
   348 Metalu, 1.265 Kryształu i 24.443.809 Deuteru
   174 Metalu, 633 Kryształu i 12.221.905 Deuteru
   87 Metalu, 316 Kryształu i 6.110.952 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 18.020.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 488.182.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 100.129.200 metalu i 100.079.600 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 129.334.185 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   92.500.000 Metalu i 92.500.000 Kryształu   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 105.501.256
   Kryształ: 93.176.694
   Deuter: 97.636.235
   agresor zyskał łącznie 296.314.185 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -263.324.256
   Kryształ: -250.875.694
   Deuter: -103.316.235
   obrońca stracił łącznie 617.516.185 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
  • Gac [DOM] vs. ZetoBot [O-ECO] - 1 906%


   On 13-04-2021 xx:xx:xx, the following fleets met in battle:   Attacker Gac [DOM]
   ________________________________________________


   Cruiser 12.500
   Battlecruiser 25.000
   Heavy Fighter 50.000
   _________________________________________


   Defender ZetoBot [O-ECO]
   ________________________________________________


   Large Cargo 3.684
   Light Fighter 6
   Heavy Fighter 1
   Cruiser 12.938
   Solar Satellite 250
   Rocket Launcher 13.151
   Light Laser 11.470
   Plasma Turret 827
   Large Shield Dome 1
   _________________________________________   After the battle ...


   Attacker Gac [DOM]
   ________________________________________________


   Cruiser 12.201 ( -299 )
   Battlecruiser 24.784 ( -216 )
   Heavy Fighter 44.076 ( -5.924 )
   _________________________________________


   Defender ZetoBot [O-ECO]
   ________________________________________________


   Destroyed!
   _________________________________________   The attacker has won the battle!


   The attacker captured:
   5.505.105 Metal, 1.513.205 Crystal and 511.162 Deuterium


   The attacker lost a total of 86.271.000 units.
   The defender lost a total of 576.921.000 units.
   At these space coordinates now float 131.556.800 metal and 59.043.600 crystal.
   The attacker captured a total of 7.529.472 units.


   The chance for a moon to be created from the debris was 20%.
   The attacker(s) captured the debris.   Summary of profit/losses:


   Summary attackers(s)

   Metal: 89.057.905
   Crystal: 26.127.805
   Deuterium: -3.326.838
   The attacker(s) made a profit of 111.858.872 units.


   Summary defender(s)

   Metal: -371.300.105
   Crystal: -161.828.205
   Deuterium: -51.322.162
   The defender(s) lost a total of 584.450.472 units.   Powered by OGotcha CR Converter 4.3.1
  • Panciorek [TANK] vs. Kelo [MAW] ~ 1678.7%

   takie tam już, któreś z kolei na tym graczu (ciekawe czyje to konto :ocb: ), ale teraz trochę nawet surki udało się zebrać :)
   pozdro dla wszystkich klakierów xd


   Dnia 13-04-2021 12:24:34 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Panciorek [TANK]
   ________________________________________________

   Krążownik 400.000
   Pancernik 200.000
   Pathfinder 50.000
   Sonda szpiegowska 1
   _________________________________________

   Obrońca Kelo [MAW]
   ________________________________________________

   Duży transporter 1.550
   Lekki myśliwiec 799
   Okręt wojenny 580
   Recykler 8
   Sonda szpiegowska 55
   Satelita słoneczny 1.555
   Gwiazda Śmierci 13
   Pancernik 66
   Wyrzutnia rakiet 177.746
   Lekkie działo laserowe 22.185
   Ciężkie działo laserowe 23.085
   Działo Gaussa 3.232
   Wyrzutnia plazmy 3.492
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Panciorek [TANK]
   ________________________________________________

   Krążownik 394.357 ( -5.643 )
   Pancernik 198.998 ( -1.002 )
   Pathfinder 49.319 ( -681 )
   Sonda szpiegowska 0 ( -1 )
   _________________________________________

   Obrońca Kelo [MAW]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   445.474.374 Metalu, 345.322.366 Kryształu i 65.332.438 Deuteru
   222.739.339 Metalu, 172.661.875 Kryształu i 32.666.631 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 269.929.000 jednostek.
   Całkowite straty atakujących, wliczając farmingi: 439.872.000 jednostek.

   Obrońca stracił łącznie 1.354.378.500 jednostek.
   Całkowite straty obrońców, wliczając farmingi: 2.209.693.500 jednostek.

   Na polu zniszczeń unosi się 101.290.000 metalu i 66.579.600 kryształu.
   Dodatkowe pole zniszczeń po dofarmieniach: 35.492.800 metalu i 23.734.800 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 1.284.197.023 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   136.782.800 Metalu i 90.322.800 Kryształu   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 567.896.513
   Kryształ: 459.173.041
   Deuter: 44.361.069
   agresor zyskał łącznie 1.071.430.623 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -2.108.645.213
   Kryształ: -1.079.662.741
   Deuter: -305.582.569
   obrońca stracił łącznie 3.493.890.523 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
   in prinicipio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum
  • Panciorek [TANK] vs. Hamer [P N] ~ 594.59%

   takie tam po satelitach :ocb:


   Dnia 15-04-2021 09:54:35 następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor Panciorek [TANK]
   ________________________________________________

   Krążownik 150.000
   _________________________________________

   Obrońca Hamer [P N]
   ________________________________________________

   Mały transporter 1.615
   Duży transporter 5.106
   Recykler 6
   Satelita słoneczny 7.362
   Crawler 1.100
   Wyrzutnia rakiet 155.907
   Lekkie działo laserowe 73.676
   Ciężkie działo laserowe 1.791
   Działo Gaussa 674
   Wyrzutnia plazmy 572
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor Panciorek [TANK]
   ________________________________________________

   Krążownik 147.715 ( -2.285 )
   _________________________________________

   Obrońca Hamer [P N]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   142.051.792 Metalu, 31.237.702 Kryształu i 44.405.890 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 66.265.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 664.657.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 32.730.400 metalu i 26.728.400 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 217.695.384 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   32.730.400 Metalu i 26.728.400 Kryształu   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 129.082.192
   Kryształ: 41.971.102
   Deuter: 39.835.890
   agresor zyskał łącznie 210.889.184 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -653.391.792
   Kryształ: -161.253.702
   Deuter: -67.706.890
   obrońca stracił łącznie 882.352.384 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.2
   in prinicipio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum
  • Gac [DOM] vs. ZetoBot [O-ECO] - 1767.92%


   On 20-04-2021 08:45:15, the following fleets met in battle:   Attacker Gac [DOM]
   ________________________________________________


   Heavy Fighter 75.000
   Cruiser 10.000
   Battlecruiser 20.000
   _________________________________________


   Defender ZetoBot [O-ECO]
   ________________________________________________


   Large Cargo 2.860
   Light Fighter 1
   Cruiser 12.389
   Rocket Launcher 9.732
   Light Laser 9.176
   Plasma Turret 546
   _________________________________________   After the battle ...


   Attacker Gac [DOM]
   ________________________________________________


   Heavy Fighter 68.622 ( -6.378 )
   Cruiser 9.868 ( -132 )
   Battlecruiser 19.917 ( -83 )
   _________________________________________


   Defender ZetoBot [O-ECO]
   ________________________________________________


   Destroyed!
   _________________________________________   The attacker has won the battle!


   The attacker captured:
   3.853.482 Metal, 1.557.891 Crystal and 835.070 Deuterium


   The attacker lost a total of 74.663.000 units.
   The defender lost a total of 502.401.000 units.
   At these space coordinates now float 123.336.400 metal and 53.456.000 crystal.
   The attacker captured a total of 6.246.443 units.


   The chance for a moon to be created from the debris was 20%.
   The attacker(s) captured the debris.   Summary of profit/losses:


   Summary attackers(s)

   Metal: 83.791.882
   Crystal: 25.257.891
   Deuterium: -673.930
   The attacker(s) made a profit of 108.375.843 units.


   Summary defender(s)

   Metal: -329.324.482
   Crystal: -137.329.891
   Deuterium: -41.993.070
   The defender(s) lost a total of 508.647.443 units.   Powered by OGotcha CR Converter 4.3.2
  • obrońca podebrał większość złomu - będzie miał na odbudowę :)   zefir [HYDRA] vs. Procurator Nova ~ 1920.12%
   Dnia 21-04-2021 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor zefir [HYDRA]
   ________________________________________________

   Krążownik 20.000
   Mały transporter 33.500
   _________________________________________

   Obrońca Procurator Nova
   ________________________________________________

   Duży transporter 40.000
   Statek kolonizacyjny 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor zefir [HYDRA]
   ________________________________________________

   Krążownik 20.000 ( -0 )
   Mały transporter 33.500 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca Procurator Nova
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   249.670.269 Metalu, 26.384.725 Kryształu i 58.015.335 Deuteru
   124.835.134 Metalu, 13.192.363 Kryształu i 29.007.667 Deuteru
   62.417.567 Metalu, 6.596.181 Kryształu i 14.503.834 Deuteru
   31.208.784 Metalu, 3.298.091 Kryształu i 7.251.917 Deuteru
   15.604.392 Metalu, 1.649.045 Kryształu i 3.625.958 Deuteru
   7.802.196 Metalu, 824.523 Kryształu i 1.812.979 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 0 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 480.040.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 96.004.000 metalu i 96.008.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 657.700.960 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   36.714.000 Metalu i 36.718.000 Kryształu   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 528.252.342
   Kryształ: 88.662.928
   Deuter: 114.217.690
   agresor zyskał łącznie 731.132.960 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -731.548.342
   Kryształ: -291.964.928
   Deuter: -114.227.690
   obrońca stracił łącznie 1.137.740.960 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.2


   Top2 badań PL & World (na uni x1x7), top6 badań PL (wszystkie prędkości) oraz top19 badań World (wszystkie prędkości) ;P

   Badania stanowią 88,17 % wartości konta :E
  • john malkowitz 007 [ANGELS] vs. Virusss [CoEU] ~ 764.98%   Dnia 22-04-2021 następujące floty spotkały się w walce:   Agresor john malkowitz 007 [ANGELS]
   ________________________________________________


   Lekki myśliwiec 500.000
   Krążownik 1.000
   Pancernik 1.000

   _________________________________________


   Obrońca Virusss [CoEU]
   ________________________________________________


   Mały transporter 3.491
   Duży transporter 2.446
   Lekki myśliwiec 73
   Ciężki myśliwiec 551
   Krążownik 133
   Okręt wojenny 74
   Recykler 26
   Sonda szpiegowska 32.370
   Bombowiec 13
   Niszczyciel 2
   Pancernik 6
   Reaper 2
   Pathfinder 1.661
   Wyrzutnia rakiet 97.381
   Lekkie działo laserowe 44
   Ciężkie działo laserowe 506
   Działo Gaussa 60
   Działo jonowe 158
   Wyrzutnia plazmy 1.047
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1

   _________________________________________   Po bitwie...


   Agresor john malkowitz 007 [ANGELS]
   ________________________________________________


   Lekki myśliwiec 484.766 ( -15.234 )
   Krążownik 995 ( -5 )
   Pancernik 998 ( -2 )

   _________________________________________


   Obrońca Virusss [CoEU]
   ________________________________________________


   Zniszczony!
   _________________________________________   agresor wygrał bitwę!


   Agresor przejął:
   26.751.571 Metalu, 6.056.558 Kryształu i 7.669.907 Deuteru


   Agresor stracił łącznie 61.251.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 482.606.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 36.681.200 metalu i 39.816.400 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 40.478.036 jednostek.


   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:


   Podsumowanie agresor

   Metal: 17.570.771
   Kryształ: 30.523.958
   Deuter: 7.629.907
   agresor zyskał łącznie 55.724.636 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -324.856.571
   Kryształ: -145.066.558
   Deuter: -53.160.907
   obrońca stracił łącznie 523.084.036 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.2
   "KOCHAM ŻYCIE KTÓREGO NIE NAWIDZE, NIENAWIDZE ŻYCIA KTÓRE KOCHAM"
  • Gac [DOM] vs. ZetoBot [O-ECO] - 747.88%


   On 27-04-2021 xx:xx:xx, the following fleets met in battle:   Attacker Gac [DOM]
   ________________________________________________


   Heavy Fighter 40.000
   Battlecruiser 10.000
   _________________________________________


   Defender ZetoBot [O-ECO]
   ________________________________________________


   Large Cargo 823
   Cruiser 5.009
   Rocket Launcher 6.520
   Light Laser 6.148
   Plasma Turret 426
   _________________________________________   After the battle ...


   Attacker Gac [DOM]
   ________________________________________________


   Heavy Fighter 36.368 ( -3.632 )
   Battlecruiser 9.921 ( -79 )
   _________________________________________


   Defender ZetoBot [O-ECO]
   ________________________________________________


   Destroyed!
   _________________________________________   The attacker has won the battle!


   The attacker captured:
   1.418.921 Metal, 1.708.339 Crystal and 227.856 Deuterium


   The attacker lost a total of 43.035.000 units.
   The defender lost a total of 235.853.000 units.
   At these space coordinates now float 51.712.000 metal and 23.075.600 crystal.
   The attacker captured a total of 3.355.116 units.


   The chance for a moon to be created from the debris was 20%.
   The attacker(s) captured the debris.   Summary of profit/losses:


   Summary attackers(s)

   Metal: 28.968.921
   Crystal: 7.095.939
   Deuterium: -957.144
   The attacker(s) made a profit of 35.107.716 units.


   Summary defender(s)

   Metal: -150.098.921
   Crystal: -66.083.339
   Deuterium: -23.025.856
   The defender(s) lost a total of 239.208.116 units.   Powered by OGotcha CR Converter 4.3.2
  • john malkowitz 007 [ANGELS] vs. Virusss [CoEU] ~ 925.3%
   Dnia 27-04-2021 następujące floty spotkały się w walce:   Agresor john malkowitz 007 [ANGELS]
   ________________________________________________


   Lekki myśliwiec 800.000
   Krążownik 1.000
   Okręt wojenny 2.098
   Pancernik 3.000
   Mały transporter 8.000

   _________________________________________


   Obrońca Virusss [CoEU]
   ________________________________________________


   Mały transporter 6.240
   Duży transporter 6.745
   Ciężki myśliwiec 1
   Okręt wojenny 107
   Recykler 23
   Sonda szpiegowska 66.708
   Niszczyciel 2
   Reaper 3
   Pathfinder 925
   Wyrzutnia rakiet 103.646
   Lekkie działo laserowe 125
   Ciężkie działo laserowe 176
   Działo Gaussa 82
   Działo jonowe 44
   Wyrzutnia plazmy 889
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1

   _________________________________________   Po bitwie...


   Agresor john malkowitz 007 [ANGELS]
   ________________________________________________


   Lekki myśliwiec 792.605 ( -7.395 )
   Krążownik 999 ( -1 )
   Okręt wojenny 2.098 ( -0 )
   Pancernik 2.998 ( -2 )
   Mały transporter 7.936 ( -64 )

   _________________________________________


   Obrońca Virusss [CoEU]
   ________________________________________________


   Zniszczony!
   _________________________________________   agresor wygrał bitwę!


   Agresor przejął:
   68.569.619 Metalu, 11.797.060 Kryształu i 28.116.542 Deuteru


   Agresor stracił łącznie 30.035.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 536.883.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 35.267.600 metalu i 57.262.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 108.483.221 jednostek.


   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:


   Podsumowanie agresor

   Metal: 81.444.219
   Kryształ: 61.449.060
   Deuter: 28.084.542
   agresor zyskał łącznie 170.977.821 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -389.251.119
   Kryształ: -193.628.560
   Deuter: -62.486.542
   obrońca stracił łącznie 645.366.221 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.2
   "KOCHAM ŻYCIE KTÓREGO NIE NAWIDZE, NIENAWIDZE ŻYCIA KTÓRE KOCHAM"
  • zefir [HYDRA] vs. Bandit Holmes [TEC] ~ 724.61%
   Dnia 29-04-2021 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor zefir [HYDRA]
   ________________________________________________

   Krążownik 20.000
   Mały transporter 22.000
   _________________________________________

   Obrońca Bandit Holmes [TEC]
   ________________________________________________

   Mały transporter 3.579
   Duży transporter 812
   Lekki myśliwiec 9.061
   Ciężki myśliwiec 1.916
   Krążownik 2
   Okręt wojenny 385
   Sonda szpiegowska 11.046
   Reaper 16
   Pathfinder 2.493
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor zefir [HYDRA]
   ________________________________________________

   Krążownik 19.977 ( -23 )
   Mały transporter 20.178 ( -1.822 )
   _________________________________________

   Obrońca Bandit Holmes [TEC]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   136.940.907 Metalu, 23.625.000 Kryształu i 58.124.485 Deuteru
   68.470.453 Metalu, 11.812.500 Kryształu i 29.062.243 Deuteru
   34.235.227 Metalu, 5.906.250 Kryształu i 14.531.121 Deuteru
   17.117.613 Metalu, 2.953.125 Kryształu i 7.265.561 Deuteru
   8.558.807 Metalu, 1.476.562 Kryształu i 3.632.780 Deuteru
   4.279.403 Metalu, 738.281 Kryształu i 1.816.390 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 7.955.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 193.511.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 37.392.800 metalu i 35.068.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 430.546.708 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 724.61%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   37.392.800 Metalu i 35.077.600 Kryształu   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 302.891.210
   Kryształ: 77.784.318
   Deuter: 114.386.580
   agresor zyskał łącznie 495.062.108 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -358.980.410
   Kryształ: -130.376.718
   Deuter: -134.700.580
   obrońca stracił łącznie 624.057.708 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.2


   Top2 badań PL & World (na uni x1x7), top6 badań PL (wszystkie prędkości) oraz top19 badań World (wszystkie prędkości) ;P

   Badania stanowią 88,17 % wartości konta :E
  • psychotic [MIST] vs. cmaximus [PULSAR] ~ 2387.85%

   Dnia 02-05-2021 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:

   Agresor psychotic [MIST]
   ________________________________________________
   Krążownik 29.490
   Okręt wojenny 818
   Pancernik 32.514
   Mały transporter 166.195
   _________________________________________
   Obrońca cmaximus [PULSAR]
   ________________________________________________
   Duży transporter 34.094
   Okręt wojenny 8
   Recykler 1
   Satelita słoneczny 2.000
   Niszczyciel 2
   Gwiazda Śmierci 1
   Crawler 800
   Wyrzutnia rakiet 100.010
   Lekkie działo laserowe 2.890
   Działo Gaussa 11.175
   Wyrzutnia plazmy 227
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________

   Po bitwie...
   Agresor psychotic [MIST]
   ________________________________________________
   Krążownik 27.836 ( -1.654 )
   Okręt wojenny 814 ( -4 )
   Pancernik 32.422 ( -92 )
   Mały transporter 136.300 ( -29.895 )
   _________________________________________
   Obrońca cmaximus [PULSAR]
   ________________________________________________
   Zniszczony!
   _________________________________________

   agresor wygrał bitwę!
   Agresor przejął:
   316.241.368 Metalu, 291.690.778 Kryształu i 88.795.608 Deuteru
   100.716.948 Metalu, 100.716.948 Kryształu i 44.397.804 Deuteru
   Agresor stracił łącznie 175.606.000 jednostek.
   Całkowite straty atakujących, wliczając farmingi: 175.731.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 1.077.781.000 jednostek.
   Całkowite straty obrońców, wliczając farmingi: 1.507.631.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 122.985.600 metalu i 115.799.200 kryształu.
   Dodatkowe pole zniszczeń po dofarmieniach: 24.000 metalu i 20.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 942.559.454 jednostek.
   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   ________________________________________________
   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   123.009.600 Metalu i 115.832.400 Kryształu

   Podsumowanie zysków/strat:

   Podsumowanie agresor

   Metal: 444.097.916
   Kryształ: 433.082.126
   Deuter: 128.490.412
   agresor zyskał łącznie 1.005.670.454 jednostek.

   Podsumowanie obrońca

   Metal: -1.360.389.816
   Kryształ: -905.317.226
   Deuter: -184.483.412
   obrońca stracił łącznie 2.450.190.454 jednostek.

   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.2
  • Następnym razem wolałbym, aby były pełne ;)   zefir [HYDRA] vs. side200 [GORNICY] ~ 1920%
   Dnia 04-05-2021 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor zefir [HYDRA]
   ________________________________________________

   Krążownik 20.000
   _________________________________________

   Obrońca side200 [GORNICY]
   ________________________________________________

   Duży transporter 40.000
   Wyrzutnia rakiet 2.000
   Mała powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor zefir [HYDRA]
   ________________________________________________

   Krążownik 20.000 ( -0 )
   _________________________________________

   Obrońca side200 [GORNICY]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   0 Metalu, 0 Kryształu i 0 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 0 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 484.020.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 96.000.000 metalu i 96.000.000 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 0 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 1920%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   96.000.000 Metalu i 96.000.000 Kryształu   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 96.000.000
   Kryształ: 96.000.000
   Deuter: 0
   agresor zyskał łącznie 192.000.000 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -244.010.000
   Kryształ: -240.010.000
   Deuter: 0
   obrońca stracił łącznie 484.020.000 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.2


   Top2 badań PL & World (na uni x1x7), top6 badań PL (wszystkie prędkości) oraz top19 badań World (wszystkie prędkości) ;P

   Badania stanowią 88,17 % wartości konta :E
  • john malkowitz 007 [ANGELS] vs. herm ~ 1079.33%
   Dnia 04-05-2021 następujące floty spotkały się w walce:   Agresor john malkowitz 007 [ANGELS]
   ________________________________________________


   Pancernik 15.000
   _________________________________________


   Obrońca herm
   ________________________________________________


   Duży transporter 19.300
   Recykler 202
   Satelita słoneczny 16.400
   Crawler 550
   Wyrzutnia rakiet 14.254
   Lekkie działo laserowe 19.854

   _________________________________________   Po bitwie...


   Agresor john malkowitz 007 [ANGELS]
   ________________________________________________


   Pancernik 15.000 ( -0 )
   _________________________________________


   Obrońca herm
   ________________________________________________


   Zniszczony!
   _________________________________________   agresor wygrał bitwę!


   Agresor przejął:
   6.750.000 Metalu, 6.750.000 Kryształu i 6.750.000 Deuteru
   8.796.138 Metalu, 463.031.333 Kryształu i 147.977.076 Deuteru
   2.249.130 Metalu, 115.757.833 Kryształu i 36.994.269 Deuteru
   644.829 Metalu, 28.939.458 Kryształu i 9.248.567 Deuteru


   Agresor stracił łącznie 0 jednostek.
   Całkowite straty atakujących, wliczając farmingi: 2.484.000 jednostek.


   Obrońca stracił łącznie 347.202.000 jednostek.
   Całkowite straty obrońców, wliczając farmingi: 402.012.000 jednostek.


   Na polu zniszczeń unosi się 47.568.000 metalu i 60.364.800 kryształu.
   Dodatkowe pole zniszczeń po dofarmieniach: 496.800 metalu i 496.800 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 833.888.633 jednostek.


   Szansa na powstanie księżyca 21%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:


   Podsumowanie agresor

   Metal: 65.262.897
   Kryształ: 674.098.224
   Deuter: 200.969.912
   agresor zyskał łącznie 940.331.033 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -246.597.097
   Kryształ: -779.179.624
   Deuter: -210.123.912
   obrońca stracił łącznie 1.235.900.633 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.2
   "KOCHAM ŻYCIE KTÓREGO NIE NAWIDZE, NIENAWIDZE ŻYCIA KTÓRE KOCHAM"
  • zefir [HYDRA] vs. Linkin666 ~ 2247.13%
   Dnia 08-05-2021 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor zefir [HYDRA]
   ________________________________________________

   Krążownik 30.000
   Mały transporter 52.000
   _________________________________________

   Obrońca Linkin666
   ________________________________________________

   Duży transporter 44.867
   Statek kolonizacyjny 3
   Recykler 2
   Gwiazda Śmierci 2
   Wyrzutnia rakiet 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor zefir [HYDRA]
   ________________________________________________

   Krążownik 29.848 ( -152 )
   Mały transporter 51.712 ( -288 )
   _________________________________________

   Obrońca Linkin666
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   260.715.561 Metalu, 115.483.379 Kryształu i 141.238.292 Deuteru
   130.357.781 Metalu, 57.741.690 Kryształu i 70.619.146 Deuteru
   65.178.890 Metalu, 28.870.845 Kryształu i 35.309.573 Deuteru
   32.589.445 Metalu, 14.435.422 Kryształu i 17.654.786 Deuteru
   16.294.723 Metalu, 7.217.711 Kryształu i 8.827.393 Deuteru
   8.147.361 Metalu, 3.608.856 Kryształu i 4.413.697 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 5.560.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 558.562.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 113.147.200 metalu i 111.565.600 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 1.018.704.551 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 2247.13%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   113.147.200 Metalu i 111.565.600 Kryształu   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 622.814.961
   Kryształ: 337.283.503
   Deuter: 277.758.887
   agresor zyskał łącznie 1.237.857.351 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -792.537.761
   Kryształ: -504.631.903
   Deuter: -280.096.887
   obrońca stracił łącznie 1.577.266.551 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.2


   Top2 badań PL & World (na uni x1x7), top6 badań PL (wszystkie prędkości) oraz top19 badań World (wszystkie prędkości) ;P

   Badania stanowią 88,17 % wartości konta :E
  • Gac [DOM] vs. ZetoBot [O-ECO] - 1455.32%


   On 12-05-2021 xx:xx:xx, the following fleets met in battle:   Attacker Gac [DOM]
   ________________________________________________


   Heavy Fighter 50.000
   Cruiser 2.500
   Battlecruiser 15.000

   _________________________________________


   Defender ZetoBot [O-ECO]
   ________________________________________________


   Large Cargo 1.400
   Cruiser 10.772
   Solar Satellite 250
   Rocket Launcher 4.303
   Light Laser 3.935
   Plasma Turret 328

   _________________________________________   After the battle ...


   Attacker Gac [DOM]
   ________________________________________________


   Heavy Fighter 44.913 ( -5.087 )
   Cruiser 2.472 ( -28 )
   Battlecruiser 14.942 ( -58 )

   _________________________________________


   Defender ZetoBot [O-ECO]
   ________________________________________________


   Destroyed!
   _________________________________________   The attacker has won the battle!


   The attacker captured:
   2.046.826 Metal, 1.223.050 Crystal and 1.288.910 Deuterium


   The attacker lost a total of 56.612.000 units.
   The defender lost a total of 388.929.000 units.
   At these space coordinates now float 102.664.800 metal and 42.867.200 crystal.
   The attacker captured a total of 4.558.786 units.


   The chance for a moon to be created from the debris was 20%.
   The attacker(s) captured the debris.   Summary of profit/losses:


   Summary attackers(s)

   Metal: 71.889.626
   Crystal: 21.226.250
   Deuterium: 362.910
   The attacker(s) made a profit of 93.478.786 units.


   Summary defender(s)

   Metal: -256.795.326
   Crystal: -103.894.550
   Deuterium: -32.797.910
   The defender(s) lost a total of 393.487.786 units.   Powered by OGotcha CR Converter 4.3.2
  • Gac [DOM] vs. ZetoBot [O-ECO] - 500.40%


   On 12-05-2021 xx:xx:xx, the following fleets met in battle:   Attacker Gac [DOM]
   ________________________________________________


   Heavy Fighter 40.000
   Battlecruiser 3.000
   Bomber 1.799
   Destroyer 1.453
   _________________________________________


   Defender ZetoBot [O-ECO]
   ________________________________________________


   Large Cargo 400
   Cruiser 3.352
   Solar Satellite 250
   Rocket Launcher 8.818
   Light Laser 6.333
   Plasma Turret 367
   Small Shield Dome 1
   _________________________________________   After the battle ...


   Attacker Gac [DOM]
   ________________________________________________


   Heavy Fighter 37.219 ( -2.781 )
   Battlecruiser 2.982 ( -18 )
   Bomber 1.796 ( -3 )
   Destroyer 1.453 ( -0 )
   _________________________________________


   Defender ZetoBot [O-ECO]
   ________________________________________________


   Destroyed!
   _________________________________________   The attacker has won the battle!


   The attacker captured:
   2.246.238 Metal, 977.997 Crystal and 1.174.716 Deuterium


   The attacker lost a total of 29.610.000 units.
   The defender lost a total of 180.665.000 units.
   At these space coordinates now float 34.726.400 metal and 15.313.200 crystal.
   The attacker captured a total of 4.398.951 units.


   The chance for a moon to be created from the debris was 20%.
   The attacker(s) captured the debris.   Summary of profit/losses:


   Summary attackers(s)

   Metal: 19.596.638
   Crystal: 4.372.197
   Deuterium: 859.716
   The attacker(s) made a profit of 24.828.551 units.


   Summary defender(s)

   Metal: -117.181.738
   Crystal: -48.868.497
   Deuterium: -19.013.716
   The defender(s) lost a total of 185.063.951 units.   Powered by OGotcha CR Converter 4.3.2
  • zefir [HYDRA] vs. Chancellor Cosmo [ANT] ~ 1492.39%
   Dnia 14-05-2021 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:


   Agresor zefir [HYDRA]
   ________________________________________________

   Krążownik 50.000
   Mały transporter 105.000
   _________________________________________

   Obrońca Chancellor Cosmo [ANT]
   ________________________________________________

   Mały transporter 10.000
   Lekki myśliwiec 39.785
   Ciężki myśliwiec 26
   Krążownik 1.009
   Okręt wojenny 198
   Statek kolonizacyjny 11
   Recykler 17
   Bombowiec 2
   Niszczyciel 5
   Gwiazda Śmierci 10
   Pancernik 7
   Reaper 54
   Pathfinder 119
   Wyrzutnia rakiet 174
   Działo Gaussa 52
   Mała powłoka ochronna 1
   Duża powłoka ochronna 1
   _________________________________________


   Po bitwie...

   Agresor zefir [HYDRA]
   ________________________________________________

   Krążownik 49.198 ( -802 )
   Mały transporter 102.292 ( -2.708 )
   _________________________________________

   Obrońca Chancellor Cosmo [ANT]
   ________________________________________________

   Zniszczony!
   _________________________________________


   agresor wygrał bitwę!

   Agresor przejął:
   662.924.455 Metalu, 29.384.573 Kryształu i 316.761.035 Deuteru
   331.462.227 Metalu, 14.692.286 Kryształu i 158.380.517 Deuteru
   165.731.114 Metalu, 7.346.143 Kryształu i 79.190.259 Deuteru
   82.865.557 Metalu, 3.673.072 Kryształu i 39.595.129 Deuteru
   41.432.778 Metalu, 1.836.536 Kryształu i 19.797.565 Deuteru
   20.716.389 Metalu, 918.268 Kryształu i 9.898.782 Deuteru

   Agresor stracił łącznie 34.090.000 jednostek.
   Całkowite straty atakujących, wliczając farmingi: 34.454.000 jednostek.

   Obrońca stracił łącznie 357.408.000 jednostek.
   Całkowite straty obrońców, wliczając farmingi: 361.806.000 jednostek.

   Na polu zniszczeń unosi się 98.595.600 metalu i 50.643.600 kryształu.
   Dodatkowe pole zniszczeń po dofarmieniach: 72.800 metalu i 72.800 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 1.986.606.685 jednostek.

   Szansa na powstanie księżyca 1492.39%.
   ________________________________________________

   Szczątków zebranych przez agresor(ów):
   98.668.400 Metalu i 50.716.800 Kryształu   Podsumowanie zysków/strat:   Podsumowanie agresor

   Metal: 1.382.162.920
   Kryształ: 97.355.678
   Deuter: 622.019.287
   agresor zyskał łącznie 2.101.537.885 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -1.534.267.520
   Kryształ: -175.809.878
   Deuter: -638.335.287
   obrońca stracił łącznie 2.348.412.685 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.2


   Top2 badań PL & World (na uni x1x7), top6 badań PL (wszystkie prędkości) oraz top19 badań World (wszystkie prędkości) ;P

   Badania stanowią 88,17 % wartości konta :E
  • john malkowitz 007 [ANGELS] vs. MckBrisgau [DSOP] ~ 1145.21%
   Dnia 17-05-2021 następujące floty spotkały się w walce:   Agresor john malkowitz 007 [ANGELS]
   ________________________________________________


   Lekki myśliwiec 700.000
   Okręt wojenny 2.000
   Pancernik 2.000

   _________________________________________


   Obrońca MckBrisgau [DSOP]
   ________________________________________________


   Mały transporter 550
   Duży transporter 7.702
   Lekki myśliwiec 19
   Ciężki myśliwiec 48
   Krążownik 116
   Okręt wojenny 152
   Statek kolonizacyjny 1
   Recykler 86
   Sonda szpiegowska 80
   Pathfinder 3.591
   Wyrzutnia rakiet 103.540
   Lekkie działo laserowe 7.150
   Ciężkie działo laserowe 170
   Działo Gaussa 3.000
   Działo jonowe 1.020
   Wyrzutnia plazmy 345
   Duża powłoka ochronna 1

   _________________________________________   Po bitwie...


   Agresor john malkowitz 007 [ANGELS]
   ________________________________________________


   Lekki myśliwiec 676.377 ( -23.623 )
   Okręt wojenny 1.995 ( -5 )
   Pancernik 2.000 ( -0 )

   _________________________________________


   Obrońca MckBrisgau [DSOP]
   ________________________________________________


   Zniszczony!
   _________________________________________   agresor wygrał bitwę!


   Agresor przejął:
   29.502.883 Metalu, 1.724.002 Kryształu i 4.915.131 Deuteru


   Agresor stracił łącznie 94.792.000 jednostek.
   Obrońca stracił łącznie 607.503.000 jednostek.
   Na polu zniszczeń unosi się 63.003.600 metalu i 51.517.600 kryształu.
   Agresor przejął łącznie 36.142.016 jednostek.


   Szansa na powstanie księżyca 20%.
   Złom zebrany przez atakującego/atakujących.   Podsumowanie zysków/strat:


   Podsumowanie agresor

   Metal: 21.412.483
   Kryształ: 29.543.602
   Deuter: 4.915.131
   agresor zyskał łącznie 55.871.216 jednostek.


   Podsumowanie obrońca

   Metal: -417.142.883
   Kryształ: -176.095.002
   Deuter: -50.407.131
   obrońca stracił łącznie 643.645.016 jednostek.   Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.2
   "KOCHAM ŻYCIE KTÓREGO NIE NAWIDZE, NIENAWIDZE ŻYCIA KTÓRE KOCHAM"