16-lecie OGame - Universum Eventowe

  • Gra

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • 16-lecie OGame - Universum Eventowe

   Drodzy Gracze,

   świętujmy razem 16-lecie OGame!

   Z tej właśnie okazji otworzymy dla Was aż 6 serwerów eventowych w społecznościach: Niemcy (DE), Anglia (EN), Francja (FR), Hiszpania (ES), Turcja (TR) i Polska (PL).

   Serwery zostaną otwarte 5 października

   Wraz z otwarciem serwerów specjalnych, rozpoczynamy trwający 2 tygodnie event (5-19 października).

   Parametry serwera będą następujące:
   • Ekonomia x10
   • Floty x8
   • Szybkość badań x20
   • Złom ze statków 70%
   • Złom z obrony 50%
   • ACS
   • Zakrzywione układy/galaktyki
   • 5 Galaktyk
   • Bonus Antymaterii na start: 25 000
   • Pojemność sond szpiegowskich: 10
   • Zużycie deuteru: 40%
   Jak na pewno zwróciliście uwagę, dwa z powyższych parametrów (szybkość badań i pojemność sond szpiegowskich) nie pojawiają się przy standardowych konfiguracjach serwerów.

   Lista nagród dla 20 najlepszych graczy:

   1 miejsce - klawiatura Razer Huntsman Elite + 3 kupony na Antymaterię o wartości 50 Euro + poziom badania lub budynku
   możliwy układ: US DE FR ES UK (i Nordic)
   2 miejsce - zestaw słuchawkowy Razer Mano'war + 3 kupony na Antymaterię o wartości 50 Euro + poziom badania lub budynku
   3 miejsce - myszka Razer Mamba Elite + 3 kupony na Antymaterię o wartości 50 Euro + poziom badania lub budynku
   4 miejsce - 4 kupony na Antymaterię o wartości 50 Euro + poziom badania lub budynku
   5 miejsce - 3 kupony na Antymaterię o wartości 50 Euro + poziom badania lub budynku
   6 miejsce - 2 kupony na Antymaterię o wartości 50 Euro + poziom badania lub budynku
   7 miejsce - 2 kupony na Antymaterię o wartości 50 Euro
   8 miejsce - 1 kupon na Antymaterię o wartości 50 Euro + 1 kupon na Antymaterię o wartości 25 Euro
   9 miejsce - 1 kupon na Antymaterię o wartości 50 Euro
   10 miejsce - 1 kupon na Antymaterię o wartości 25 Euro
   11-15 miejsce - 2 kupony na Antymaterię o wartości 10 Euro
   16-20 miejsce - 1 kupon na Antymaterię o wartości 10 Euro

   Dodatkowo:
   3 losowo wybranych graczy otrzyma kupon na Antymaterię o wartości 25 Euro

   Więcej szczegółów, dokładne terminy oraz regulamin konkursu, zamieścimy w najbliższych dniach.

   Życzymy Wam satysfakcjonującej gry!
   Wasz OGame Team

   Kontakt z Operatorami Gry


   Smok jest dziki, Smok jest zły, Smok ma bardzo ostre kły
  • WARUNKI UCZESTNICTWA


   Poniższe Warunki Uczestnictwa regulują przebieg eventu OGame ("event"), organizowanego przez Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Niemcy ("Gameforge").


   1. Uprawnienie do uczestnictwa, uczestnicy i uczestnictwo
   (1) Uczestnictwo w evencie jest bezpłatne i nie jest uzależnione od nabycia towaru lub skorzystania z płatnej usługi. Do uczestnictwa upoważniony jest każdy pełnoletni użytkownik z miejscem zamieszkania w europejskim kraju, który zgodnie z Ogólnymi Warunkami Użytkowania jest upoważniony do zarejestrowania konta użytkownika ("konto") na serwerze eventowym. Pracownicy firmy Gameforge, przedsiębiorstw powiązanych z firmą Gameforge oraz ich bliscy mają prawo do uczestnictwa, ale nie do nagrody.


   (2) "Uczestnikiem" jest każda osoba uprawniona do uczestnictwa w myśl ust. 1, która w okresie między 05.10.2018 a 19.10.2018, 11:00 CEST ("czas uczestnictwa") podejmie działania opisane w ust. 3.


   (3) Przedmiotem uczestnictwa jest rejestracja konta użytkownika na czasowym serwerze eventowym ("konto Eventowe") przez uczestnika w trakcie czasu uczestnictwa.


   (4) Z konta eventu może korzystać wyłącznie dany uczestnik w trakcie czasu uczestnictwa. Jest ono usuwane w ciągu jednego tygodnia od momentu zakończenia czasu uczestnictwa i nie można go przenieść lub wypłacić na inny serwer ani nie podlega zwrotowi.Dotyczy to całej zawartości konta eventowego jak np. zdobytych przedmiotów wirtualnych lub opcjonalnie doładowanej "Antymaterii".


   2. Zwycięzcy i nagrody
   (1) "Zwycięzcy" to 20 uczestników, którzy w momencie zakończenia czasu uczestnictwa na swoich kontach eventowych będą mieli najwyższą liczbę punktów w rankingu danego serwera eventowego. "Zwycięzcami głównymi" zostaną trzej najwyżej uplasowani zwycięzcy każdego serwera eventowego do końca czasu uczestnictwa.


   (2) Jeśli kilku uczestników zdobędzie taką samą liczbę punktów, Gameforge wyłoni z ich grona właściwego zwycięzcę głównego w drodze losowania. Jeśli trzech uczestników zajmie przykładowo ex aequo pierwsze miejsce, wówczas Gameforge w drodze losowania spośród tych trzech uczestników wyłoni właściwego zwycięzcę jako głównego zwycięzcę. Dwaj pozostali uczestnicy znajdą się wówczas ex aequo na drugim miejscu, wobec czego Gameforge ponownie w drodze losowania ustali głównego zwycięzcę drugiej lokaty. W takim wypadku pozostały uczestnik uzyska trzecie miejsce, wskutek czego uczestnik zajmujący dotychczas trzecie miejsce przesunie się na czwartą pozycję i tak dalej.


   (3) Gameforge poda nicki zwycięzców i głównych zwycięzców dnia 23.10.2018 przez LINK i poinformuje zwycięzców o wygranej e-mailem do 25.10.2018 ("powiadomienie").


   (4) Zwycięzcy i główni zwycięzcy otrzymają nagrody wymienione w ogłoszeniu eventu. Nagrody dla głównych zwycięzców zaczną być wysyłane w dniu 30.10.2018 za pośrednictwem wyznaczonego przez Gameforge wykonawcy usług odpowiedzialnego za ich dostarczenie ("wykonawca usług"), a ich wysłanie wymaga podania aktualnego adresu pocztowego ("adres") na terenie europejskiego kraju ("wiadomość"). Odpowiedź na takie powiadomienie musi nastąpić najpóźniej 29.10.2018. Wiadomości otrzymane przez Gameforge za późno lub nie otrzymane wcale skutkują wygaśnięciem roszczenia o nagrodę.


   (5) Gameforge uznaje nagrodę za doręczoną głównym zwycięzcom z chwilą przekazania jej dostawcy. Główny zwycięzca ponosi odpowiedzialność za sytuację, w której nie można doręczyć mu nagrody ze względu na błędnie podany przez niego adres.


   (6) Nagrody o cyfrowej zawartości zostaną wysłane zwycięzcom wraz z powiadomieniem na adres e-mail, użyty do rejestracji konta eventowego, w formie kodów aktywacyjnych. Jeśli dany zwycięzca ma prawo wyboru nagrody, to musi z niego skorzystać w wiadomości. Wybrana w ten sposób nagroda zostanie wysłana w przeciągu dwóch tygodni od otrzymania wiadomości na dres e-mail, użyty do rejestracji konta eventowego, w formie kodu aktywacyjnego.


   (7) Wypłata gotówki i/lub równowartości nagrody w postaci nagród rzeczowych, a także wymiana i/lub przekazanie nagrody osobom trzecim jest wykluczone.


   (8) Wstąpienie na drogę prawną w związku z wyłonieniem zwycięzców oraz głównych zwycięzców jest wykluczone.


   3. Ochrona danych
   (1) Gameforge będzie przetwarzać dane osobowe podane przez uczestników (dane konta eventowego, np. związany z nim nick, e-mail oraz adres podany przez głównych zwycięzców) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i wyłącznie w celu przeprowadzenia eventu (dotyczy to także sprawdzenia uprawnień do uczestnictwa i spełnienia wymogów uczestnictwa oraz ewentualnie przesłania nagród i przesłania powiadomienia).


   (2) Zgromadzone dane osobowe będą zapisywane na czas trwania eventu, a potem usuwane. Jeśli określone przez prawo terminy przechowywania danych przewidują przechowywanie wykraczające poza te ramy, odpowiednie dane będą kasowane najpóźniej po upływie tych terminów.


   (3) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Gameforge można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych (zwłaszcza w podpunkcie 3.9 dotyczącym organizacji konkursów z nagrodami i związanych z nimi podstaw prawnych, a także punkcie 6 określającym prawa osoby, której dane dotyczą).


   4. Odpowiedzialność
   Firma Gameforge, jej organy, pracownicy i osoby wykonujące zobowiązania firmy ponoszą odpowiedzialność, niezależnie od powodu prawnego, wyłącznie za działania umyślne i rażące niedbalstwo, natomiast przy lekkim niedbalstwie ponoszą odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, z ograniczeniem do możliwych do przewidzenia szkód, o ile nie zaprzeczają one niebezwzględnie obowiązującym przepisom zastosowanego prawa. Powyższe ograniczenia nie obowiązują w przypadku spowodowania zagrożenia dla życia, uszkodzenia ciała lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu.


   5. Postanowienia końcowe
   (1) Rejestrując konto eventu, uczestnik akceptuje Warunki Uczestnictwa.


   (2) Oprócz Warunków Uczestnictwa obowiązują także Ogólne Warunki Użytkowania (wspólnie "zasady").


   (3) Jeżeli uczestnik w trakcie trwania eventu złamie zasady lub zostanie to stwierdzone w późniejszym czasie, jego uprawnienie do uczestnictwa może zostać odwołane.


   (4) Gameforge zastrzega sobie ponadto prawo przedwczesnego zakończenia eventu przed upływem czasu uczestnictwa, jeśli z przyczyn technicznych lub prawnych jego prawidłowe przeprowadzenie nie będzie możliwe.


   (5) W przypadku nieważności poszczególnych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa pozostałe postanowienia nie tracą mocy prawnej. W miejscu nieskutecznego postanowienia obowiązuje przepis ustawowy.

   Community Manager
  • Szanowni Gracze,

   dziękujemy wszystkim za udział w grze na naszym serwerze eventowym! Mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście!
   Przedstawiamy Wam listę zwycięzców po 2 tygodniach zmagań:
   1. Pan_Tik_Tak
   2. kukurYk
   3. Chief Proton
   4. ale cios kupiDEXnaQ
   5. Consul Delta
   6. Ozi
   7. Pasti
   8. rev2win4fun
   9. Constable Flare
   10. Prezes19
   11. Sajrus
   12. rahaTSuz
   13. Bandal
   14. RPK
   15. husar
   16. p4k
   17. Babajagator
   18. PromyczekSlonca
   19. oko
   20. Aragorn
   O to lista losowo wybranych 3 zwycięzców z całego Universum:
   1. Putniol
   2. darass
   3. kiler155
   Od poniedziałku, 29 października będziemy kontaktować się ze zwycięzcami w celu odebrania nagród.
   Serwer eventowy będzie jeszcze aktywny przez kilka kolejnych tygodni, a jego zamknięcie zostanie ogłoszone z kilkudniowym wyprzedzeniem.

   Przepraszamy za opóźnienie ogłoszenia wyników.

   Wasz Zespół OGame
  • Witajcie!

   Nagrody w postaci kuponów zostały rozesłane do dwudziestki zwycięzców na adresy e-mail powiązane z kontami w grze na serwerze Eventowym, w otwartych zgłoszeniach w systemie Support.
   Nagrody dla losowo wybranych zwycięzców zostaną doręczone z małym opóźnieniem.

   Wasz Zespół OGame