Obchody 16 lecia - Konkurs: Twój Zwierzak OGame

  • Gra
  • Obchody 16 lecia - Konkurs: Twój Zwierzak OGame

   Drodzy gracze

   W tym roku świętujemy 16 lecie naszej gry!
   Na rozpoczęcie przygotowaliśmy dla Was międzynarodowy konkurs.

   Czas pokazać swoim towarzyszom z gry, małą futrzastą kulkę (Nazwij ją!), która siedzi obok Ciebie gdy wysyłasz FS lub planujesz ACS ze swoimi sojusznikami!

   Aby wziąć udział w konkursie, zrób zdjęcie swojego zwierzaka obok monitora z OGame (szczegóły znajdziesz w Warunkach Uczestnictwa).
   Wiemy, że nie każdy z Was ma w domu zwierzę, dlatego na zdjęciu może pojawić się Twoje ulubione pluszowe zwierzątko lub jego obrazek.

   Gotowe zdjęcie wyślij na adres ogamepets@ogame.org , pamiętając aby wysłać go z adresu email, który wykorzystujesz w grze.

   Podaj następujące informacje:

   Temat: OGame Pets

   Zawartość:
   • społeczność, w której grasz
   • Twój nick
   • uniwersum, na którym grasz
   Dodatkowo: Możesz podpisać swoje zdjęcie, jeżeli chcesz.

   Zdjęcia można przesyłać od 28.09.2018 godzina 00:00 do 11.10.2018 godzina 23:59
   Wszystkie zdjęcia nadesłane przed lub po terminie będą zdyskwalifikowane.

   Po przesłaniu zdjęcia, otrzymasz wiadomość potwierdzającą Twoje uczestnictwo w konkursie.

   Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz, przesyłając tylko jedno zdjęcie.

   Zespół OGame wybierze 6 zwycięskich zdjęć, a sam proces glosowania nastąpi 12-18.10.2018

   Uwaga! Zdjęcia będą udostępniane przez nasze kanały społecznościowe.

   Zwycięzców ogłosimy 19.10.2018 za pośrednictwem forum. Skontaktujemy się z nimi również za pomocą wiadomości email w celu przekazania nagród.

   Lista nagród:
   • Miejsce 1: 1x kupon o wartości 50€ na zakup koszulek w naszym sklepie OGame + 1 poziom budynku lub badania
   • Miejsce 2: 1x kupon o wartości 50€ na zakup koszulek w naszym sklepie OGame + 1 poziom budynku lub badania
   • Miejsce 3: 1x kupon o wartości 50€ na zakup koszulek w naszym sklepie OGame + 1 poziom budynku lub badania
   • Miejsce 4: 1x kupon o wartości 25€ na zakup koszulek w naszym sklepie OGame + 1x kupon na Antymaterię o wartości 10€
   • Miejsce 5: 1x kupon o wartości 25€ na zakup koszulek w naszym sklepie OGame + 1x kupon na Antymaterię o wartości 10€
   • Miejsce 6: 1x kupon o wartości 25€ na zakup koszulek w naszym sklepie OGame + 1x kupon na Antymaterię o wartości 10€
   Czekamy na zdjęcia waszych zwierzaków!

   Wasz OGame Team
   Kontakt z Operatorami Gry


   Smok jest dziki, Smok jest zły, Smok ma bardzo ostre kły
  • WARUNKI UCZESTNICTWA

   Poniższe Warunki Uczestnictwa regulują przebieg eventu 'OGame Pets' ("konkurs"), organizowanego przez Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Niemcy ("Gameforge").

   1. Uprawnienie do uczestnictwa, uczestnicy i uczestnictwo
   • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Do uczestnictwa uprawniony jest każdy pełnoletni użytkownik, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Użytkowania posiadający własne i aktywne konto użytkownika na ogame.gameforge.com ("konto"). Pracownicy firmy Gameforge, przedsiębiorstw powiązanych z firmą Gameforge oraz ich bliscy mają prawo do uczestnictwa, ale nie do nagrody.
   • "Uczestnikiem" jest każda osoba uprawniona do uczestnictwa w myśl ust. 1, która w okresie między 28.09.2018 a 11.10.2018, 23:59 CEST ("czas trwania konkursu") podejmie działania opisane w ust. 3.
   • Uczestnictwo w konkursie polega na samodzielnym wykonaniu zdjęcia domowego lub pluszowego zwierzaka na tle ekranu, na którym wyświetlany jest przegląd konta OGame uczestnika ("praca"). Pracę należy przesłać w czasie trwania konkursu, spełniając poniższe wymogi ("zgłoszenie"
   a) Pracę, która nie narusza praw osób trzecich, należy przesłać w formacie .jpg lub .png. Rozmiar pliku nie może przekroczyć pięciu MB.
   b) Zgłoszenie należy wysłać z adresu e-mail przypisanego do konta, w temacie wpisać 'OGame Pets' i przesłać na adres .
   c) Ponadto w e-mailu należy podać swój nick, rundę gry i kraj użytkownika, a także poinformować, za pomocą jakiego oznaczenia autorskiego uczestnik ma zostać ogłoszony twórcą pracy w ramach prezentacji. Jeśli takie oznaczenie nie zostanie podane, uczestnik akceptuje fakt, że przekazany nick, kraj i runda gry są wystarczające jako oznaczenie autora. Jeśli oznaczenie autorskie ma nie być podawane w ogóle, uczestnik może poprosić o to w zgłoszeniu.

   • Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie. Zgłoszenia nadesłane poza czasem trwania konkursu oraz zgłoszenia wielokrotne, w tym zgłoszenia powiązane z różnymi kontami, nie będą uwzględniane.


   2. Zwycięzcy i nagrody
   • Gameforge wybierze spośród wszystkich dopuszczonych zgłoszeń sześć prac, kierując się kreatywnością. "Zwycięzcami" są uczestnicy będący autorami tych wybranych prac.
   • W wyrazie uznania dla kreatywności zwycięzców, Gameforge może zaprezentować ("prezentacja") nadesłane przez nich prace, przytaczając oznaczenia autorskie wybrane zgodnie z pkt. 1.3 c) , na forach internetowych Gameforge oraz na profilach społecznościowych prowadzonych przez Gameforge (łącznie "strony Gameforge"). Ponadto Gameforge powiadomi zwycięzców o wygranej do dnia 19.10.2018, wysyłając wiadomość na adres e-mail, z którego nadeszło zgłoszenie ("powiadomienie").
   • Zwycięzcy otrzymają nagrody wymienione w ogłoszeniu konkursu. Nagrody te będą przesyłane od dnia 19.10.2018 na adres e-mail, z którego nadeszło zgłoszenie. W powiadomieniu Gameforge poprosi zwycięzców o wskazanie preferowanej nagrody, którą można wybrać zgodnie z zawiadomieniem konkursowym. Odpowiedź na powiadomienie należy wysłać najpóźniej do 26.10.2018 ("informacja"). Wybrana nagroda zostanie dodana do konta zwycięzcy natychmiast po wpłynięciu informacji. Informacje otrzymane przez Gameforge za późno lub nieotrzymane wcale skutkują wygaśnięciem roszczenia o nagrodę.
   • Wypłata gotówki i/lub równowartości nagrody w postaci nagród rzeczowych, a także wymiana i/lub przekazanie nagrody osobom trzecim jest wykluczone.


   3. Prawa użytkowania i zwolnienie od odpowiedzialności
   • W ramach konkursu Gameforge nieodpłatnie przyznaje uczestnikowi niewyłączne prawo do wykonania fotografii przedstawiającej przegląd konta OGame wraz z jego elementami i wykorzystanie jej w zgłoszeniu.
   • Dla celów prezentacji uczestnik przyznaje firmie Gameforge nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i przestrzennych, niewyłączne i nieodwołalne prawo do wykorzystywania nadesłanej pracy. Dotyczy to także prawa edytowania i powielania, jak i prawa publicznego udostępnienia nadesłanej pracy i przyznania dalszych praw korzystania z pracy osobom trzecim, o ile będzie to konieczne do prezentacji.
   • Przesyłając zgłoszenie, uczestnik gwarantuje, że praca została wykonana samodzielnie i nie narusza praw osób trzecich, a także zwalnia Gameforge od wszelkich roszczeń osób trzecich spowodowanych naruszeniem ich praw w związku z pracą.


   4. Ochrona danych
   • Gameforge będzie przetwarzać dane osobowe podane przez uczestników (dane konta, np. związany z nim nick, adres e-mail oraz oznaczenie autorskie wybrane w myśl pkt. 1.3 c) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu (dotyczy to także sprawdzenia uprawnień do uczestnictwa i spełnienia wymogów uczestnictwa, oraz, ewentualnie, przesłania nagród, przesłania powiadomienia oraz związanego z tym ogłoszenia oznaczenia autorskiego zgodnego z pkt. 1.3 c) zwycięzcy na stronach Gameforge).
   • Zgromadzone dane osobowe będą zapisywane na czas trwania konkursu, a potem usuwane. Wyjątek stanowią oznaczenia autorskie ogłoszone na stronach Gameforge w ramach prezentacji, wybrane zgodnie z pkt. 1.3 c), które ze względów transparentności zasadniczo zapisywane są na stałe. Jeśli określone przez prawo terminy przechowywania danych przewidują przechowywanie wykraczające poza te ramy, odpowiednie dane będą kasowane najpóźniej po upływie tych terminów.
   • Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Gameforge można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych (zwłaszcza w podpunkcie 3.9 dotyczącym organizacji konkursów z nagrodami i związanych z nimi podstaw prawnych, a także punkcie 6 określającym prawa osoby, której dane dotyczą).


   5. Odpowiedzialność
   Firma Gameforge, jej organy, pracownicy i osoby wykonujące zobowiązania firmy ponoszą odpowiedzialność, niezależnie od powodu prawnego, wyłącznie za działania umyślne i rażące niedbalstwo, natomiast przy lekkim niedbalstwie ponoszą odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, z ograniczeniem do możliwych do przewidzenia szkód, o ile nie zaprzeczają one niebezwzględnie obowiązującym przepisom zastosowanego prawa. Powyższe ograniczenia nie obowiązują w przypadku spowodowania zagrożenia dla życia, uszkodzenia ciała lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu.

   6. Postanowienia końcowe
   • Poprzez nadesłanie zgłoszenia uczestnik akceptuje niniejsze Warunki Uczestnictwa.
   • Oprócz Warunków Uczestnictwa obowiązują także Ogólne Warunki Użytkowania (łącznie "zasady").
   • Jeżeli uczestnik w trakcie trwania konkursu złamie zasady lub zostanie to stwierdzone w późniejszym czasie, jego uprawnienie do uczestnictwa może zostać odwołane.
   • Gameforge zastrzega sobie ponadto prawo przedwczesnego zakończenia konkursu przed upływem czasu trwania konkursu, jeśli z przyczyn technicznych lub prawnych jego prawidłowe przeprowadzenie nie będzie możliwe.
   • W przypadku nieważności poszczególnych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa pozostałe postanowienia nie tracą mocy prawnej. W miejscu nieskutecznego postanowienia obowiązuje przepis ustawowy
   Kontakt z Operatorami Gry


   Smok jest dziki, Smok jest zły, Smok ma bardzo ostre kły
  • Drodzy gracze,

   dziękujemy za przesłane przez Was zdjęcia OGamowych zwierzaków.
   Łącznie otrzymaliśmy ich 107.
   Teraz rozpoczęliśmy wewnętrzną ankietę, która wyłoni zwycięzców.

   Wyniki naszego konkursu ogłosimy już w przyszłym tygodniu.

   Powodzenia!

   Wasz OGame Team
   Kontakt z Operatorami Gry


   Smok jest dziki, Smok jest zły, Smok ma bardzo ostre kły
  • Witajcie!

   Mamy przyjemność ogłosić zwycięzców konkursu na Zwierzaka OGame.
   Otrzymaliśmy w sumie 107 zgłoszeń. Dziękujemy za podzielenie się z nami swoimi zdjęciami zwierzaków. Opublikujemy je później na naszych platformach social media.
   Zespół OGame przejrzał wszystkie prace i poddał je pod głosowanie.O to wyniki:
   1. Obrazek nr 77: Lucien le Pingouin image.board.gameforge.com/uploads/dz/77.jpg
   2. Obrazek nr 22: NoMoreAngel image.board.gameforge.com/uploads/dz/22.jpg
   3. Obrazek nr 103: Mouche Magique image.board.gameforge.com/uploads/dz/103.jpg
   4. Obrazek nr 94: Bender T Rodriguez image.board.gameforge.com/uploads/dz/94.jpg
   5. Obrazek nr 85: Yun image.board.gameforge.com/uploads/dz/85.JPG
   6. Obrazek nr 63: Lumax image.board.gameforge.com/uploads/dz/63.jpg
   Wasz Zespół OGame