Alfie .......... co sadzicie o decyzji sądu brytyjskiego ?