Dopuszczone dodatkowe języki komunikacji w całym zakresie OGame.pl

  • Społeczność
  • Dopuszczone dodatkowe języki komunikacji w całym zakresie OGame.pl

   Witajcie!

   Otrzymujemy wielokrotnie zapytania od graczy, którzy nie posługują się naszym językiem, o możliwość gry na naszych serwerach. Oficjalnie Zasady Gry dopuszczają komunikację wyłącznie w języku polskim, mimo iż, Support dopuszcza od jakiegoś już czasu anglojęzyczne wiadomości przesyłane między graczami.
   Dlatego też, aby formalności stało się zadość informujemy, że następujący język został oficjalnie dopuszczony do użytku w komunikacji na wszystkich platformach serwisu OGame.pl (gra,forum, irc) z zastrzeżeniem wykluczeń przez poszczególne regulaminy działów na forum:
   • język angielski
   Prosimy mieć na uwadze, że par. 7 i 8 naszych Zasad Gry ma także zastosowanie w przypadku dopuszczonych języków komunikacji.
   Niniejsze ogłoszenie wchodzi w życie z momentem publikacji.

   Community Manager
  • Greetings!

   We are receiving multiple inquiries from players which Polish language isn't their mother tongue, about having a possibility to start playing the game on OGame.pl servers. Our official Game Rules clearly define that all communication should be done in Polish, despite of the fact that from some time already, we are approving English in-game messages. Hereby we officially announce, that the following language has been officially approved for use in all services of OGame.pl (game, board, IRC), with a subject of possible exclusions by individual regulations of forum sections:
   • English
   Please pay attention to our Game Rules paragraphs 7 & 8, as they apply accordingly also for the allowed languages.
   The aforementioned announcement is valid from now on.