# 14 Amon vs. drutex [F_S] 110 %

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • # 14 Amon vs. drutex [F_S] 110 %


  Dnia 13-01-2018 --:--:-- następujące floty spotkały się w walce:


  Agresor Amon
  ________________________________________________

  Mały transporter 500
  Lekki myśliwiec 2.870
  Krążownik 400
  _________________________________________

  Obrońca drutex [F_S]
  ________________________________________________

  Mały transporter 112
  Lekki myśliwiec 265
  Ciężki myśliwiec 74
  Krążownik 51
  Okręt wojenny 38
  Recykler 114
  Sonda szpiegowska 51
  Satelita słoneczny 38
  Niszczyciel 15
  Wyrzutnia rakiet 21
  Lekkie działo laserowe 393
  Ciężkie działo laserowe 200
  Działo Gaussa 40
  Działo jonowe 31
  Wyrzutnia plazmy 15
  Mała powłoka ochronna 1
  Duża powłoka ochronna 1
  _________________________________________


  Po bitwie...

  Agresor Amon
  ________________________________________________

  Mały transporter 319 ( -181 )
  Lekki myśliwiec 1.709 ( -1.161 )
  Krążownik 369 ( -31 )
  _________________________________________

  Obrońca drutex [F_S]
  ________________________________________________

  Mały transporter 0 ( -112 )
  Lekki myśliwiec 0 ( -265 )
  Ciężki myśliwiec 0 ( -74 )
  Krążownik 0 ( -51 )
  Okręt wojenny 0 ( -38 )
  Recykler 0 ( -114 )
  Sonda szpiegowska 0 ( -51 )
  Satelita słoneczny 0 ( -38 )
  Niszczyciel 0 ( -15 )
  Wyrzutnia rakiet 0 ( -21 )
  Lekkie działo laserowe 0 ( -393 )
  Ciężkie działo laserowe 0 ( -200 )
  Działo Gaussa 0 ( -40 )
  Działo jonowe 0 ( -31 )
  Wyrzutnia plazmy 0 ( -15 )
  Mała powłoka ochronna 0 ( -1 )
  Duża powłoka ochronna 1 ( -0 )
  _________________________________________


  Bitwa zakończyła się remisem.

  Agresor stracił łącznie 6.267.000 jednostek.
  Obrońca stracił łącznie 16.206.000 jednostek.
  Na polu zniszczeń unosi się 7.488.600 metalu i 3.509.100 kryształu.

  Szansa na powstanie księżyca 20%.
  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:  Podsumowanie agresor

  Metal: 3.023.600
  Kryształ: 1.769.100
  Deuter: -62.000
  agresor zyskał łącznie 4.730.700 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -9.686.500
  Kryształ: -5.415.500
  Deuter: -1.104.000
  obrońca stracił łącznie 16.206.000 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.1.4