Szybkie gromadzenie surowców&handel - dodatek do arkusza chemikosa

  • Narzędzia:
  • Szybkie gromadzenie surowców&handel - dodatek do arkusza chemikosa

   Kalkulator służy do wyliczania najkrótszego czasu gromadzenia surowców z uwzględnieniem wyboru i rodzaju handlu. Jest to potężne narzędzie, w które powinien być zaopatrzony każdy gracz, który planując kolejny ruch liczy się z tym, że do jego realizacji potrzebuje konkretnej ilości czasu.

   W ostatnich dniach roku 2017 postanowiłem zaktualizować starą wersję v12.5 kalkulatora (qcd.4ra.pl/viewtopic.php?id=16), cieszącą się niestety złą sławą, a to za sprawą skomplikowanego i mało intuicyjnego interfejsu jak również symboliki, zagmatwanych opisów i śmieciowych wyliczeń. Wszystkie te usterki zostały zażegnane w najnowszej wersji v13.0, a ponadto zostały dodane nowe opcje i udogodnienia.

   Diametralną zmianą jest rezygnacja z kalkulacji wydobycia, jak to miało miejsce w starej wersji, na rzecz innego arkusza, który to wydobycie liczy, jak również amortyzację, koszta i wiele innych. Mówię w tej chwili o kalkulatorze chemikosa.


   Kalkulator chemikosa (v1.71): Eko by chemikos

   Mój arkusz zajmuje się obliczaniem tego, czego chemikos do tej pory nie uwzględnił, a ja opracowałem przed laty i uważam że warto żeby to się tam znalazło:
   • Obliczanie najkrótszego możliwego czasu z wykorzystaniem wybranej metody handlu. Arkusz oblicza ilości surowców do wymiany i po niej, zaś wykres ułatwia wybór najtrafniejszej metody wymiany.
   • W w wersji 13.0 dodana została możliwość uwzględnienia zysków z farm iderów i ekspedycji, dodawanych do wydobycia. Mają one bowiem znaczący wpływ na wyniki, z zastrzeżeniem możliwości wyłączenia ich uwzględniania.
   • Wszystkie znaczące pola zostały opatrzone komentarzem i/lub komunikatem które pomogą szybko nauczyć się korzystania z pliku.
   Kalkulator handlowo-czasowy holona: Dodatek holona v13.0

   Poniżej widok na nowy wygląd kalkulatora:   Kalkulator z powyższego screena jest ustawiony na obliczanie najkrótszego czasu&handlu przy gromadzeniu surowców na 25 poziom Astrofizyki.

   Zasada działania się nie zmieniła:
   • Uzupełniamy tylko żółte pola;
   • Uzupełniamy tabelkę przeliczników zgodnie z instrukcją;
   • Wpisujemy ilości surowców do zgromadzenia (Nm, Nk, Nd);
   • Uzupełniamy pole surowców aktualnie posiadanych (nm, nk, nd);
   • Jeżeli w wydobyciu uwzględniamy farmy iderów i ekspedycje, to wypełniamy dodatkowe pola;
   • Dostosowujemy stosunki wymiany surowców bm, bk, bd (wartość automatyczna, 0, ∞, własna wartość);
   • Wyłączamy niekorzystne wymiany handlowe spośród 6 dostępnych (TAK/NIE), jeżeli choć jeden z surowców handlowych (ňm, ňk, ňd) występuje w ujemnej ilości.
   Jako że jest to dodatek do arkusza chemikosa, kalkulator ten nie będzie działał samodzielnie. Z tego względu należy te dwa arkusze połączyć ze sobą. Można to zrobić na dwa sposoby:
   • Połączenie ścieżką - polega na przechowywaniu oddzielnych plików i połączeniu komórek wydobycia kalkulatora holona ścieżką dostępu do arkusza chemikosa;
   • Scalenie plików - przenosimy dodatek holona do arkusza chemikosa używając opcji przenieś. W żadnym razie nie kopiujemy komórek i wklejamy w arkuszu chemikosa, gdyż otrzymany arkusz będzie odwoływał się do wyjściowego (nadal będą 2 pliki).
   Poniższy tutorial filmowy (YouTube) poinstruuje jak należy to zrobić prawidłowo.


   Jestem pewien, że ten projekt będzie szczególne skuteczny w ułatwianiu sobie życia, przewidując i planując wprzódy swoje kolejne kroki. Poświęciłem na rozwój kilkanaście dni lecz myślę, iż nie zmarnowałem czasu. Celem jest scentralizowanie wszystkiego do jednego pliku, stąd pomysł wykorzystana pracy chemikosa. W przyszłości możliwe, że dodatek ten będzie dodany w tej bądź dostosowanej do designu arkusza chemikosa formie.

   Bibliografia: