Madman - przedewszystkim liczy się zabawa i gra fair

  • Madman - przedewszystkim liczy się zabawa i gra fair

   Witam,
   Krótko o sobie młody ,piękny, przystojny i bogaty...

   Gra oderwanie od codziennego stresu pracy odskocznia i rozrywka która każdemu jest potrzebna.
   Dobra zabawa w grze jednak może być przerwana nieuczciwymi graczami czego sobie i Wam nie życzę

   Bawcie się dobrze jak i ja się będę bawił

   Motto:
   Woj­na po­lega na wpro­wadza­niu w błąd. Jeśli możesz uda­waj, że nie możesz; jeśli dasz znać, ze chcesz wy­konać ja­kiś ruch, nie wy­konuj go; jeśli jes­teś blis­ko, uda­waj, żeś da­leko; jeśli wróg jest łasy na małe korzyści, zwa­biaj go; jeśli w je­go sze­regach dos­trze­gasz za­mie­sza­nie, uderzaj; jeśli je­go po­zyc­ja jest sta­bil­na, umoc­nij i swoją; jeśli jest sil­ny, uni­kaj go; jeśli jest cho­lery­kiem, rozwście­czaj go; jeśli jest nieśmiały, spraw by nab­rał pychy; jeśli je­go woj­ska są sku­pione, roz­prosz je. Uderzaj, gdy nie jest przy­goto­wany; zja­wiaj się tam, gdzie się te­go nie spodziewa.
   Ja też mam bzika...

  • cześć
   wiecznie młody, piękny, przystojny i bogaty nie będziesz :D
   może trochę więcej informacji o nieuczciwych graczach?
   wszyscy nie są nieuczciwi, a może to będzie przestrogą, żeby uważać na nich
   co do ostatniego to ameryki nie odkryłeś, ale witaj :D