Announcement Nagrody S&D

  • Nagrody S&D

   Nagrody za osiągnięcia w S&D przedstawiają się jako poniżej:

   1. Nagroda dla aktywisty
   2. Nagroda dla najlepszego złomiarza
   3. Waleczny Łowca
   4. Postrach Księżyców
   5. Nagroda dla członka zwycięskiej drużyny
   6. Maksymalny wartość przyznawanych nagród.


   1. Nagroda dla aktywisty:
    • wymagania: wstawienie w odpowiedni sposób największej ilości regulaminowych rw spełniających próg rw na danym universum

     Obostrzenie: Średnia z wszystkich rw będzie musiała przekraczać dwu krotność progu rw wyznaczonego na danym uniwersum
    • nagroda: podniesienie poziomu jednego, wybranego badania - o jeden level

     Obostrzenie: niemożliwe podniesienie technologii astrofizyki na poziom wyższy niż 18, czyli wnioskować o podniesienie tego badania może tylko ktoś kto w momencie przyznawania nagród ma 17 level astrofizyki
   2. Nagroda dla najlepszego złomiarza:
    • wymagania: wstawienie w odpowiedni sposób regulaminowych rw na łącznie największą sumę % w rozgrywce na danym uniwersum
    • nagroda: podniesienie poziomu jednego badania o jeden poziom spośród następujących: szpiegowska, komputerowa, opancerzenie, bojowa, osłona, technologia nadprzestrzenna oraz napędy spalinowy, impulsowy, nadprzestrzenny
   3. Waleczny Łowca:
    • wymagania: dzielenie liczby punktów militarnych przez ilość zaliczonych procentów w rozgrywce - ten u kogo na 1% przypada najmniej punktów otrzymuje nagrodę

     Obostrzenie 1: ponad połowa zaliczonych procentów musi być osiągnięta ze starć solo

     Obostrzenie 2: na koniec rozgrywki gracz może zrezygnować z 1 rw w acs, które uniemożliwia wygranie nagrody, jeśli po odjęciu jego wartości nadal wygrywa klasyfikację to otrzymuje nagrodę
    • nagroda: podniesienie poziomu jednego badania o jeden poziom spośród następujących: szpiegowska, komputerowa, bojowa, ochronna, opancerzenie, MSBN, technologia nadprzestrzenna
   4. Postrach Księżyców:
    • wymagania: zliczamy ilość procentów zdobytych za zniszczone księżyce - ten kto będzie się legitymował największą wartością procentową ten wygrywa
    • nagroda: podniesienie poziomu jednego badania o jeden poziom spośród następujących: napęd nadprzestrzenny oraz technologie bojowa, opancerzenie, ochronna
   5. Nagroda dla członka zwycięskiej drużyny:
    • wymagania: wstawienie w odpowiedni sposób regulaminowych rw na łącznie 3, lub więcej, procent, całkowitej wartość rw danej drużyny

     Uwaga: Uprawniony do otrzymania nagrody jest również ten kto nie osiągnął progu 3% jednak łączna liczba zaliczonych rw wynosić będzie minimum 75% ilości wszystkich zaliczonych rw przypadających na jednego gracza na danym uni
    • nagroda: podniesienie poziomu jednego, wybranego budynku we wskazanej przez gracza lokalizacji - o jeden poziom
   6. Wartość nagród: Wartość nagrody, którą można wybrać, stopniowana jest na podstawie ilości punktów posiadanych przez gracza uprawnionego do odbioru nagrody w momencie sprawdzania konta w grze, zgodnie z poniższym szablonem:

    1. Stopień 1 - do 45kk punktów - nagroda o maksymalnej wartości 2,25kk punktów

     Uwaga: Nie można wybrać nagrody przekraczającej 5% ogólnej wartości konta.
    2. Stopień 2 - pomiędzy 45kk a 75kk punktów - nagroda o maksymalnej wartości 2,25kk punktów
    3. Stopień 3 - ponad 75kk punktów - nagroda rosnąca stopniowo do 9kk punktów jednak nie więcej niźli 3% ogólnej wartości konta
    4. Stopień 4 - powyżej 300kk punktów - nagroda o maksymalnej wartości 10kk punktów
    Uwaga: W przypadku universów znacznie odstających (w górę) punktowo od pozostałych universów Rada S&D, po uzyskaniu zgody odpowiedniego przedstawiciela właściciela projektu, firmy Gameforge, może podnieść wartość nagród na danym universum. Decyzje takie mają charakter incydentalny.
   7. Postanowienia końcowe:
    • Rada S&D zastrzega sobie prawo do pozbawienia nagrody konkretnego gracza w przypadku rażącego naruszenia przez niego zasad gry, w szczególności takiego, które ma znaczący wpływ na wynik rozgrywki np. używanie niedozwolonego oprogramowania "wspomagającego"
    • warunkiem uzyskania nagrody jest wysłanie poprawnego wniosku o przyznanie nagrody przez osoby po temu uprawnione
    • wszelkie kwestie szczegółowe przyznawania nagród, a nie ujęte powyżej, zawarte są w FAQ Nagród S&D
   Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


   W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.
  • FAQ Nagród S&D

   • Kwestia uprawnień do odbioru nagrody
   • Zasady ustawiania nagród
   • Kiedy już wiem, że jestem uprawniony/a do odbioru konkretnej nagrody
   • A po otrzymaniu emaila z informacją o zaakceptowaniu wniosku o nagrodę
   • Przykłady liczenia wartości przysługującej nagrody:[
   • Końcowe
   Kwestia uprawnień do odbioru nagrody:

   Pyt: Najlepszym złomiarzem/aktywistą/niszczycielem księżyców/Walecznym Łowcą została ta sama osoba, czy otrzymuje z tego tytułu nagrody?

   Odp: Nie. Można wybrać tylko jedną nagrodę, konkretnie tą bardziej wartościową. Hierarchia nagród wygląda następująco: aktywista>złomiarz>niszczyciel księżyców. Wyjątkiem jest nagroda dla Walecznego Łowcy, jesli zdobędzie ją osoba która wygrała też w klasyfikacji złomiarza lub Niszczyciela Księżyców, to może wybrać którą nagrodę chce dostać.

   Pyt: Otrzymałem nagrodę za najlepszego złomiarza/aktywistę/niszczyciela księżyców/Walecznego Łowcę i za udział w drużynie, czy przysługuje mi więcej jak jedna nagroda?

   Odp: Nie, można wybrać tylko jedną nagrodę, gracz decyduje którą - chyba że Zasady S&D/FAQ Nagród S&D stanowią inaczej. W przypadku rezygnacji z nagrody aktywisty/złomiarza/niszczyciela księżyców/Walecznego Łowcy otrzymuje ją następna osoba w kolejce.

   Pyt: Czy każda osoba, która jest w zwycięskiej drużynie otrzymuje nagrodę?

   Odp: Nie - trzeba uzyskać co najmniej 3% wartości rw całej drużyny lub osiągnąć minimum 75% średniej ze wszystkich zaliczonych rw przypadających na jednego gracza na danym uni. Na przykładzie:
   - łącznie zrobionych rw na danym uni - 200
   - łączna liczba graczy - 10
   - średnia liczba rw przypadający na jednego gracza - 20

   75% z w/w średniej to 15 rw - i ta ilośc rw uprawnia do odbioru nagrody dla zwycięskiej drużyny - o ile oczywiście nasza drużyna wygrała.

   Pyt: Byłem w zwycięskiej drużynie, jednak tydzień przed końcem edycji odszedłem/zostałem wyrzucony. Czy nagroda mi przysługuje?

   Odp: Nie, nagroda przysługuje tylko tym osobom, które w momencie zakończenia danej edycji są w zwycięskiej drużynie.

   Pyt: Uzyskałem największy procent z rw/jestem najlepszym aktywista lub nabyłem prawo do wnioskowania o inną nagrodę, jednak w momencie zakończenia edycji nie biorą udział w rozgrywce, czy mam prawo ubiegać się o nagrodę?

   Odp: Podobnie jak wyżej - nie, nagroda przysługuje tylko tym osobom, które w momencie zakończenia danej edycji biorą udział w rozgrywce.

   Pyt: Dwie osoby zajęły wspólnie pierwsze miejsce w danej klasyfikacji, czy obydwu graczom przysługują nagrody?

   Odp: Nie - zwycięzca jest tylko jeden. W przypadku remisu dla nagrody:
   • aktywisty - zwycięża osoba z łącznym większym procentem z rw
   • złomiarza - zwycięża osoba z większą średnią z wszystkich zaliczonych rw
   • niszczyciela księżyca - zwycięża osoba, która po osiągnie najwyższy wynik procentowy z wszystkich zaliczonych rw
   • walecznego łowcy - zwycięża osoba, która po osiągnie najwyższy wynik procentowy z wszystkich zaliczonych rw

   W przypadku wystąpienia dalszych komplikacji sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie przez Radę Projektu.

   Pyt: Uzyskałem najlepszy bilans punktów militarnych do zdobytych procentów, jednak jednym z zaliczonych starć jest ACS na spory procent, przez co nie kwalifikuje się do nagrody dla Walecznego Łowcy - co teraz? Nagroda przepada?

   Odp: W takim przypadku gracz ma prawo do odliczenia jednego rw zrobionego w ACS od swojego wyniku, jeśli po odjęciu tegoż rw gracz nadal ma najlepszy bilans to otrzymuje nagrodę dla Walecznego Łowcy.
   Gracz musi sam wskazać rw, które nie ma być liczone do klasyfikacji Walecznego Łowcy. O swojej decyzji gracz musi poinformować opiekuna swojego uniwersum w czasie do 96 godzin poczynając od końca rozgrywki na danym uni.
   Wskazane rw odejmuje się tylko i wyłącznie w klasyfikacji Walecznego Łowcy, procenty dla drużyny oraz ewentualnie w innych klasyfikacjach pozostają nietknięte.
   Opiekun nie jest zobowiązany odliczać w takim przypadku rw obligatoryjnie, odliczenie takowe następuje tylko na osobisty wniosek gracza.   Zasady ustawiania nagród:


   Pyt: Nie spełniam wymagań na 5 level nanitów, ponieważ wykasowałem 2 poziomy fabryki robotów (potrzebowałem wolnych pól na planecie), czy zostanie mi ustawiony owy 5 level nanitów jako nagroda?

   Odp: Nagrody to nic innego jak zwykły wpis w bazę danych, pod uwagę nie będą brane warunki niezbędne do postawienia danego budynku.

   Pyt: Czy możliwe będzie ustawienia pierwszego poziomu badań z zerowego, np. grawitonów na poziom 1?

   Odp: Tak, jest to możliwe.

   Pyt: Podałem w zgłoszeniu, iż chcę, aby mi ustawić 15 poziom technologii szpiegowskiej (lub jakiekogolwiek innego badania/budynku), w międzyczasie jednak zdobyłem wystarczająco kryształu aby samemu uruchomić to badanie, co się stanie jeśli nagroda zostanie ustawiona na koncie przed końcem badania się tej technologii?

   Odp: Podczas ustawiania badania/budynku nie są brane żadne czynności dziejące się aktualnie na koncie, tak więc może się stać tak, iż surowce wydane na badanie/budynek znikną bezpowrotnie! Dlatego od momentu wysłania zgłoszenia radzimy nie zaczynać badania/budowy budynku o który wnioskujemy w zgłoszeniu. W przypadku, jeśli pomimo dokładanych przez nas starań, taka sytuacja się wydarzy, nie gwarantujemy rekompensaty za utracone w ten sposób surowce!


   Kiedy już wiem, że jestem uprawniony/a do odbioru konkretnej nagrody:


   Pyt: Wysłałem zgłoszenie, jednak nie użyłem w tym celu szablonu lub też zamiast go wypełniać skasowałem wszystko zostawiając tylko numery pytań i odpowiedzi, czy takie zgłoszenie jest ważne?

   Odp: Nie, takie zgłoszenie nie jest ważne i dopóki nie zostanie zgłoszone w poprawnej formie nie zostanie uznane. Szablon zgłoszenia jest publikowany wraz z informacją o możliwości zgłaszania się po nagrody.

   Pyt: Wysłałem zgłoszenie przed tym zanim członek rady S&D obwieścił, iż można się po nie zgłaszać, czy zostanie ono uznane?

   Odp: Zależy to od aktualnej sytuacji, nie mniej z całą pewnością należy udać się do osoby odpowiedzialnej za zbieranie i weryfikowanie zgłoszeń w celu potwierdzenia swojego zgłoszenia.

   Co jeśli ktoś zażyczy sobie budynek wart więcej surowców niż dopuszczalny limit?

   Odp: Gracz taki zostanie poproszony o wybranie innej nagrody, w przypadku jeśli tego nie uczyni przed wysłaniem maila do GFu nagroda przepada.


   A po otrzymaniu emaila z informacją o zaakceptowaniu wniosku o nagrodę:


   Pyt: Kiedy można się spodziewać ustawienia nagród na kontach?

   Odp: Doświadczenia z poprzedniej edycji nakazują okreslić ten czas na średnio minimum tydzień po wysłaniu przez Administracje zbiorczego maila do firmy GF. O wysłaniu takowego pojawi się informacja na forum. Mimo dokładnych starań nie gwarantujemy jednak, iż czas ten nie będzie się wydłużał.

   Pyt: W ogłoszeniu, które pojawiło się na forum, napisano iż przyznano mi nagrodę, tymczasem nie widzę jej na swoim koncie, co robić?

   Odp: Proszę zgłosić się via pw lub irc do osoby, która zamieściła ogłoszenie w celu otrzymania dalszych instrukcji.

   Pyt: Nie było mnie 3 miesiące, loguje się na konto, patrzę - nie ma nagrody! Co teraz?

   Odp: Gracz ma 2 miesiące od momentu przyznania ostatnich nagród w danej edycji S&D na zgłoszenie zaistniałych nieprawidłowości, po tym czasie odwołania/skargi nie będą rozpatrywane.

   Pyt: Widzę, iż nagroda ustawiona, jednak nie doliczyło mi punktów do statów, czy aby na pewno wszystko jest ok?

   Odp: Tak - nagrody często nie od razu "doliczają się" do statystyk, należy odczekać od kilku godzin do nawet jednej pełnej doby aby punkty za wnioskowany budynek/badanie zostały doliczone do stanu punktowego naszego konta.


   Przykłady liczenia wartości przysługującej nagrody:

   1. Sytuacja 1.
    Dane:
    punkty gracza Top1 w momencie startu rozgrywki na danym uni - 35kk
    punkty gracza uprawnionego do odbioru nagrody - 15kk
    wartość nagrody, o którą gracz może wnioskować - 5% z 15kk = 0,75kk

   2. Sytuacja 2.
    Dane:
    punkty gracza Top1 w momencie startu rozgrywki na danym uni - 121kk
    punkty gracza uprawnionego do odbioru nagrody - 60kk
    wartość nagrody, o którą gracz może wnioskować - 2% z 60kk = 1,2kk

   3. Sytuacja 3.
    Dane:
    punkty gracza Top1 w momencie startu rozgrywki na danym uni - 121kk
    punkty gracza uprawnionego do odbioru nagrody - 30kk
    wartość nagrody, o którą gracz może wnioskować - 2% z 30kk = 0,6kk jednak nagroda nie może byc mniejsza niż 1kk tak więc wartość nagrody dla gracza - 1kk

   4. Sytuacja 4.
    Dane:
    punkty gracza Top1 w momencie startu rozgrywki na danym uni - 121kk
    punkty gracza uprawnionego do odbioru nagrody - 15kk
    wartość nagrody, o którą gracz może wnioskować - 5% z 15kk = 0,75kk

   5. Sytuacja 5.
    Dane:
    punkty gracza Top1 w momencie startu rozgrywki na danym uni - 336kk
    punkty gracza uprawnionego do odbioru nagrody - 120kk
    wartość nagrody, o którą gracz może wnioskować - 2% z 120kk = 2,4kk
   Końcowe

   Pyt: W trakcie rozgrywki ogłoszono, że nasze uni będzie miało status exodus podczas łączenia uniwersów i "zamrożenie" kont zacznie się jeszcze w czasie trwania rozgrywki - co wtedy z nagrodami? Zostaną rozdane?

   Odp: O ile latanie flotami, a tym samym zdobywanie procentów dla swojej drużyny, będzie możliwe przez czas dłuższy bądź równy 2/3 czasu przewidzianego na trwania edycji na danym uniwersum to zostaną ogłoszone wyniki i przyznane nagrody, w przypadku jeśli ten czas będzie krótszy nastąpi tylko ogłoszenie wyników bez przyznania nagród.


   Pyt: Zdobyłem prawo do nagrody, jednak przed jej przyznaniem zostałem zbanowany w grze, czy mogę utracić prawo do nagrody

   Odp: Tak - decyzja taka każdorazowo jest podejmowana przez Radę S&D. W szczególności zwracana będzie uwaga na na bany za "nielegalne oprogramowanie" i tym podobne, omijanie zabezpieczeń gry, wykorzystywanie bugów. Unieważnianie moge być również pojedyncze rw, np. w przypadku gdy od obsługi gry otrzymamy informację, iż rw jest zrobione przez multikonta, był włam na konto, nielegalne zasiadanie konta - co może powodować spadek w danej klasyfikacji i tym samym utratę prawa do nagrody.
   Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


   W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.
  • Temat powraca po wyrażeniu zgody czynników wyższych.

   Jak widać zostały zmodyfikowane zasady ustalenia wysokości nagrody oraz mała zmiana przy klasyfikacji Walecznego Łowcy.


   Jednocześnie informujemy, iż z racji tego, iż uni Quantum znacznie odstaje punktowo
   od reszty, maksymalna wartość nagrody dla tego uni zostaje podwyższona do 7kk!
   Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


   W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.
  • W związku z Waszymi uwagami względem nagród w S&D wprowadza się następujące zmiany w punkcie 6

   Wartość nagród: Wartość nagrody, którą można wybrać, stopniowana jest na podstawie ilości punktów posiadanych przez gracza uprawnionego do odbioru nagrody w momencie sprawdzania konta w grze, zgodnie z poniższym szablonem:

   1. Stopień 1 - do 30kk punktów - nagroda o maksymalnej wartości 1,5kk punktów

    Uwaga: Nie można wybrać nagrody przekraczającej 5% ogólnej wartości konta.
   2. Stopień 2 - pomiędzy 30kk a 75kk punktów - nagroda o maksymalnej wartości 1,5kk punktów
   3. Stopień 3 - ponad 75kk punktów - nagroda rosnąca stopniowo do 4kk punktów jednak nie więcej niźli 2% ogólnej wartości konta


   Uwaga: W przypadku universów znacznie odstających (w górę) punktowo od pozostałych universów Rada S&D, po uzyskaniu zgody odpowiedniego przedstawiciela właściciela projektu, firmy Gameforge, może podnieść wartość nagród na danym universum. Decyzje takie mają charakter incydentalny.


   jednocześnie w punkcie 1 likwiduje się zapis
   Obostrzenie: niemożliwe podniesienie technologii astrofizyki na poziom wyższy niż 18, czyli wnioskować o podniesienie tego badania może tylko ktoś kto w momencie przyznawania nagród ma 17 level astrofizyki

   astrofizyka od tego momentu będzie podlegać takim samym ograniczeniom jak reszta nagród
   Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


   W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.
  • Stosownie do uprzednich edycji - ze względu na, nomen omen, "kosmiczną" punktację graczy na uni Quantum dla tegoż uniwersum maksymalny próg wartości nagrody zostaje podwyższony do 8kk, przy czym oczywiście zasada 2% wartości konta nadal pozostaje w mocy.
   Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


   W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.
  • Zapis:

   wakat wrote:

   wymagania: zliczamy średnice zaliczonych zniszczonych księżyców - ten kto będzie się legitymował największą ilości kilometrów wygrywa
   Zmieniono na:

   wakat wrote:

   wymagania: zliczamy ilość zniszczonych księżyców - ten kto będzie się legitymował największą ilością zniszczonych księżyców wygrywa

   OGame.pl
   Z Życia Uniwersów
   Starcia Tytanów, Seek&Destroy, Nauka, Sport

   Ścisłe trzymanie się reguł bywa o wiele lepsze od oszukiwania.
  • Oprócz zmian w wysokości nagród, które zostały obwieszczone wczoraj, które przypominam poniżej:

   Wartość nagród: Wartość nagrody, którą można wybrać, stopniowana jest na podstawie ilości punktów posiadanych przez gracza uprawnionego do odbioru nagrody w momencie sprawdzania konta w grze, zgodnie z poniższym szablonem:

   Stopień 1 - do 45kk punktów - nagroda o maksymalnej wartości 2,25kk punktów

   Uwaga: Nie można wybrać nagrody przekraczającej 5% ogólnej wartości konta.
   Stopień 2 - pomiędzy 45kk a 75kk punktów - nagroda o maksymalnej wartości 2,25kk punktów
   Stopień 3 - ponad 75kk punktów - nagroda rosnąca stopniowo do 9kk punktów jednak nie więcej niźli 3% ogólnej wartości konta
   Stopień 4 - powyżej 300kk punktów - nagroda rosnąca stopniowo do 9kk punktów jednak nie więcej niźli 3% ogólnej wartości konta
   zmieniony zostaje zapis z punktu 1 (nagroda dla aktywisty)

   Obostrzenie: Średnia z wszystkich rw będzie musiała przekraczać dwu krotność progu rw wyznaczonego na danym uniwersum
   Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


   W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.
  • W związku z ostatnimi zmianami, które nadały zdecydowanie większe znaczenie badaniu "Technologia nadprzestrzenna" zostają wprowadzone ze skutkiem natychmiastowym następujące zmiany:

   Punkt 2 Nagroda dla najlepszego złomiarza
   Pierwotny zapis
   nagroda: podniesienie poziomu jednego badania o jeden poziom spośród następujących: szpiegowska, komputerowa, opancerzenie, bojowa, osłona oraz napędy spalinowy, impulsowy, nadprzestrzenny

   po zmianie
   nagroda: podniesienie poziomu jednego badania o jeden poziom spośród następujących: szpiegowska, komputerowa, opancerzenie, bojowa, osłona, technologia nadprzestrzenna oraz napędy spalinowy, impulsowy, nadprzestrzenny


   Punkt 3 Waleczny Łowca
   Pierwotny zapis
   nagroda: podniesienie poziomu jednego badania o jeden poziom spośród następujących: szpiegowska, komputerowa, bojowa, ochronna, opancerzenie, MSBN

   po zmianie
   nagroda: podniesienie poziomu jednego badania o jeden poziom spośród następujących: szpiegowska, komputerowa, bojowa, ochronna, opancerzenie, MSBN, technologia nadprzestrzenna
   Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


   W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.
  • W związku z uwagami kierowanymi zarówno przez graczy jak i opiekunów S&D zmianie ulega zasada przyznawania nagrody w klasyfikacji Postrach Księżyców (punkt 4).

   Poprzedni zapis
   wymagania: zliczamy ilość zniszczonych księżyców - ten kto będzie się legitymował największą ilością zniszczonych księżyców wygrywa

   nowy zapis
   wymagania: zliczamy ilość procentów zdobytych za zniszczone księżyce - ten kto będzie się legitymował największą wartością procentową ten wygrywa
   Zmiana wchodzi w życie od momentu ogłoszenia.
   Członek Rady S&D oraz moderator podforum Wojny


   W razie jakichś wątpliwości/zapytań/interpelacji zapraszam do pisania na pw.