nie widze lecącej floty

    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

    • Technologia szpiegowska polepsza także lokalizację obcych flot. O tym decyduje tylko poziom własnej technologii. Od poziomu drugiego, dodatkowo oprócz samego meldunku o ataku nieprzyjaciela wskazywana jest ilość atakujących statków. Od poziomu 4 widać rodzaj atakujących statków, jak i całkowitą
      ich liczbę, a od poziomu 8 dokładną liczbę różnych typów statków.