Gameforge for children in the Philipines

  • Gameforge for children in the Philipines

   Dear community,

   We feel profound sympathy for all the people that were harmed and put in an emergency situation by the typhoon “Haiyan” in Philippines as well as for the relatives of those people who have died.
   Gameforge wants to support the victims of the typhoon catastrophe in collaboration with the child rights organization “Save the Children” by donating money.

   By donating, Gameforge would like to help the ones who suffer from this catastrophe the most – the children. Above all, the children are in need of drinking water, food, shelter and medical care.
   We arranged a website where you can take part with your contributions and support as well the cause. Feel free to share this link with your friends.

   savethechildren.de/gameforge-fundraiser-philippines/


   Wersja polska

   Droga społeczności,

   dogłębnie poruszeni zniszczeniami spowodowanymi przez tajfun “Haiyan” (“Yolanda”) na Filipinach, pragniemy wyrazić naszą solidarność ze wszystkimi, którzy w jego wyniku ucierpieli, tracąc swoje majątki, zdrowie, a niekiedy – co szczególnie straszliwe –swoich najbliższych.

   Gameforge pragnie wyrazić swoją solidarność z ofiarami tajfunu przekazując fundusze na rzecz organizacji “Save the Children”. Poprzez swoją dotację, Gameforge pragnie pomóc tym, którzy w wyniku niszczycielskiego działania tajfunu najbardziej ucierpieli. Pragniemy pomóc dzieciom. Dzieci, najbardziej bezbronne ofiary tej klęski żywiołowej, potrzebują wody pitnej, jedzenia, schronienia i pomocy medycznej.

   Wraz z fundacją „Save the Children” stworzyliśmy specjalną stronę internetową, gdzie również Wy możecie okazać swoje wsparcie i pomoc. Prosimy, abyście dzielili się tym linkiem z Waszymi przyjaciółmi:

   savethechildren.de/gameforge-fundraiser-philippines/

   Community Manager