[Społeczność] Ankieta badawcza

  • [Społeczność] Ankieta badawcza

   Drodzy Gracze!

   2 lata temu powstał zespół badawczy złożony z członków polskiej społeczności gier Gameforge. Osoby te zajęły się problematyką stylów gry w grach typu MMORPG preferowanymi przez graczy, zarazem kwestionując już istniejący podział, który przedstawił w swoich pracach Richard Bartle. Informacje zebrane będą zarazem podstawą do napisania i obrony prac magisterskich w jednej z Warszawskich Uczelni Wyższych.
   W tym celu została przygotowana ankieta, która może stać się narzędziem dla kolejnych badaczy, zarazem pokazując potencjał polskich naukowców badających zagadnienia związane z grami on-line. Prosimy Was o poświęcenie odrobiny czasu i sumienne wypełnienie ankiety!

   Ankieta znajduje się pod następującym adresem: https://mmorpg.ankieta.biz/

   Po kliknięciu w powyższy link firma Gameforge nie może być odpowiedzialna za zawartość zewnętrznego serwisu.
   Firma Gameforge nie posiada kontroli nad w/w ankietą i nie posiada dostępu do zbieranych przez nią informacji.

   Community Manager