Announcement Regulamin Konkursów Cotygodniowych

 • Regulamin Konkursów Cotygodniowych  Regulamin


  ::: 1. Biorąc udział w konkursie akceptujesz poniższy regulamin oraz regulaminy: Forum, Działu Nasza Twórczość oraz Podforum Zmagania Konkursowe.
  ::: 2. W konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik.
  ::: 3. Konkursy prowadzone są przez Moderatora działu.
  ::: 4. Konkurs zostanie przeprowadzony tylko wtedy, jeżeli zgłosi się na niego co najmniej trzech użytkowników.
  ::: 5. Zgłoszone prace:
  a) muszą spełniać wymogi Regulaminu Forum,
  b) nie mogą być publikowane na forum przed rozpoczęciem, ani w trakcie trwania konkursu,
  c) nie mogą być podpisane, chyba, że temat konkursu stanowi inaczej,
  d) muszą być nowe, to znaczy wykonane na cel konkursu.
  ::: 6. Wszelkie informacje odnośnie tematyki, głosowania, daty rozpoczęcia konkursów itp. będą podane w Informatorze Konkursowym.
  ::: 7. Głosowanie na pracę możliwe jest tylko i wyłącznie w temacie do tego celu przeznaczonym.
  ::: 8. Zabronione jest:
  a) kradzież prac i plagiat,
  b) publikowanie prac naruszających regulamin oraz prawa autorskie,
  c) wykorzystywanie wielu kont w celu zwiększenia prawdopodobieństwa wygranej.
  ::: 9. Zwycięzcy konkursów będą wpisywani do Hall of Fame oraz otrzymują nagrodę ustaloną w zasadach konkursu.
  ::: 10. Niedostosowanie się do wyżej wymienionych zasad będzie karane wykluczeniem z możliwości brania udziału w konkursach.
  ::: 11. W przypadku nieścisłości związanych z regulaminem proszę kierować prywatną wiadomość do Moderatora działu.

  Rodzaje konkursów cotygodniowych:

  SOTW (Signature Of The Week) – Sygnatura Tygodnia
  AOTW (Avatar Of The Week) - Avatar Tygodnia
  ROTW (Render Of The Week) - Praca z wykorzystaniem Rendera, czyli Render Tygodnia
  POTW (Photo Manipulation Of The Week) - Fotomanipulacja Tygodnia
  UOTW (Userbar Of The Week) - Userbar tygodnia
  Foto Tygodnia - Fotografia Tygodnia


  ;> ex sMod MN :>


  I dlaczego odeszła?
  - Bo to zUa kobieta była...