Announcement Usunięcie Tabeli Kar

    • Usunięcie Tabeli Kar

      Tabela Kar została usunięta z listy obowiązujących dokumentów.

      Team będzie nakładać blokady na konta według wewnętrznych ustaleń i według ustalonych przez Administrację niejawnych metod pracy.