Ogłoszenie FAQ: Zasady Gry i sytuacje sporne

 • FAQ: Zasady Gry i sytuacje sporne

  1. Konta

  Użytkownikiem konta jest osoba, której adres e-mail jest adresem stałym na koncie.
  Na koncie może grać tylko jedna osoba. Wyjątek stanowi tak zwane zasiadanie konta.
  Zamiana kont w obrębie jednego uniwersum musi nastąpić z udziałem Operatora Gry poprzez zgłoszenie na stronie ogame.support.gameforge.com
  Ponowne przekazanie konta może nastąpić dopiero po upływie 15 dni. Zgodnie z wymogiem OWK nowy użytkownik powinien zmienić adres e-mail w ciągu 12 godzin od czasu przejęcia konta.

  Wyjaśnienie


  Każda wymiana konta musi być zgłoszona przez jego właściciela, zgłoszenie od nowego właściciela o przejęciu konta nie będzie uwzględnione.
  Rozpatrywane są jedynie skargi, które zostały wysłane przez właściciela z adresu e-mail na który jest zarejestrowane dane konto.
  W przypadku braku zgłoszenia nie można później wnosić zażaleń z powodu komplikacji. Reklamacje nie będą uwzględniane w przypadkach, w których gracze nie zmieniają swojego adresu e-mail po przekazaniu konta czy wymianie kont pomiędzy uniwersami

  2. Multikonta

  Każdy gracz może logować się tylko na jedno konto w danym uniwersum.
  W sytuacji, gdy gracze okazjonalnie, z reguły lub zawsze korzystają ze wspólnego dostępu do internetu np. w szkołach, na uniwersytetach lub w kafejkach internetowych, w tym przypadku należy zgłosić to Operatorowi Gry jeszcze przed rozpoczęciem gry na support.pl.ogame.gameforge.com

  Wyjaśnienie


  Po zgłoszeniu wspólnej gry, należy unikać podobnego nicku, adresu e-mail, nazw planet itp.
  Konta o takim samym IP mogą ze sobą handlować, organizować wspólną obronę, atak czy inne kontakty flot, jednakże, wciąż obowiązuje push reguła.

  3. Zasiadanie konta

  Zasiadanie konta oznacza przekazanie konta innemu graczowi, aby go pilnował.

  W takich przypadkach musi zostać poinformowany Operator Gry jeszcze przed rozpoczęciem zasiadania przez stronę http://support.ogame.pl
  Konto może być zasiadane przez maksymalnie 48 godzin.

  Okres zasiedzenia zostanie uznany za zakończony po zalogowaniu się właściciela konta.

  Zasiadanie konta jest dozwolone, jeśli nie było ono zasiadane w ciąguostatnich 7 dni i właściciel konta zalogował się na nie po ostatnimzasiadaniu.

  Wyjaśnienie


  Żadne konto nie może być zasiadane przez 3 pierwsze tygodnie istnienia uniwersum.

  Zasiadający może:
  - rozwijać konto (budowa, stocznia, obrona, badania, itd.)
  - wykonywać ruchy flot (transportuj, stacjonuj, zatrzymaj, zbieraj, szpieguj)
  - aktywować na koncie urlop

  Zasiadający nie może:
  - atakować
  - zmieniać jakiekolwiek dane personalne (na przykład: e-mail, hasło, nick).

  4. Bash

  Zabronione jest atakowanie planety lub księżyca więcej niż 6 razy w ciągu 24 godzin. To dotyczy również misji mających na celu zniszczenie księżyca.
  W specjalnych oraz wyszczególnionych uniwersach na forum (board.ogame.pl) możliwa jest zmiana reguły bash lub zniesienie jej.

  Ataki sondami szpiegowskimi lub rakietami międzyplanetarnymi nie zaliczają się do reguły basha.

  Bash jest dozwolony tylko w przypadku, gdy sojusz gracza jest w stanie wojny z innym sojuszem. Wypowiedzenia wojny musi nastąpić w odpowiednim dziale forum i spełniać wymogi regulaminu.

  Wyjaśnienie


  Atakujące floty, które uległy całkowitemu zniszczeniu w wyniku bitwy nie zaliczają się do bash reguły.
  Do reguły bash wliczają się ataki mające na celu zniszczenie księżyca niezależnie od wyniku bitwy czy zniszczenia księżyca.

  Aby gracz został ukarany za złamanie bash reguły poszkodowany musi zgłosić się, w ciągu 72 godzin od ostatniego ataku, do supportu gry.
  Bash reguła nie obowiązuje na nieaktywnych graczach (iI).

  W przypadku wypowiedzenia wojny należy podać link do tematu wojennego na stronie sojuszu.

  Dodatkowo: Na uniwersach gdzie sondy szpiegowskie mają ładowność, ataki/misje wykonywane w celach innych niż PZ lub szpiegowanie będą wliczane do basha. Zasadność ataków/misji ocenia Operator Gry.
  Wyjątek: Reguła basha nie obowiązuje na uniwersum Virgo. Zasada Bash powróciła na serwer Virgo 10 grudnia 2018 roku.

  5. Push

  Jest zabronione by silniejsze konto otrzymywało korzyści surowcowe od konta słabszego. Push to między innymi transport surowców przez gracza słabszego do silniejszego gracza z większą liczbą punktów bez uzyskania widocznych korzyści dla niego.
  Handel musi zostać zakończony w ciągu 72 godz.

  W wyjątkowych sytuacjach (np. podział ataku związku, zdobyczy czy pomoc recyklerów...), musi być poinformowany Operator Gry poprzez system zgłoszeń na stronie ogame.support.gameforge.com/pl

  Wyjaśnienie


  Po zakończeniu blokady za push surowce muszą być zwrócone na planetę Administracji Gry.

  Handel wykraczający poza określone przeliczniki na korzyść gracza silniejszego będzie traktowany jako push.
  • 3:2:1 - każda jednostka deuteru jest warta 2 jednostki kryształu lub 3 jednostki metalu.
  • 2:1:1 - każda jednostka deuteru jest warta 1 jednostkę kryształu lub 2 jednostki metalu.
  Przeliczniki obowiązują na wszystkich uniwersach OGame.pl.

  Pożyczka recyklerów/ACS:
  zaleca się, aby w ciągu 72 godzin powiadomić Operatora Gry w przypadku wysyłania surowców do silniejszego gracza po udzieleniu mu pomocy w postaci pożyczki recyklerów (zarówno przy zwykłej walce jak i przy podziale złomu po walce ACS).

  Za push może być również ukarany gracz, który:
  • Celowo składuje surowce na planetach, aby zezwolić na ich odbiór przez atak.
  • Dokonuje ataku słabszymi flotami, aby powstało pole zniszczeń do odzyskania surowców.
  • Wspiera silniejszego gracza surowcami w ramach "handlu" stosując niezrównoważone przeliczniki.
  • Dokonuje podziału surowców zrabowanych w bitwie ACS bez uzyskania zgody Obsługi Gry.
  • Nie dopełnił obowiązku zgłoszenia pożyczki recyklerów.
  • Wykorzystuje dodatkowe sposoby i możliwości, by silniejsze konto otrzymywało korzyści surowcowe od konta słabszego.


  Jeśli nieoczekiwanie otrzymujesz surowce od gracza słabszego może to być próba wymuszenia pushu. Jest to niedozwolone, należy więc takie postępowanie zgłosić do Operatora Gry w ciągu 72h załączając raport z dostarczenia surowców przez obcą flotę. Operator zdecyduje, czy niechciany transport należy zwrócić na planetę GO, czy nie. Niechciane surowce można także odesłać do osoby wysyłającej (w ciągu 72h).
  Podobne postępowanie następuje w przypadku, gdy gracz słabszy celowo rozbija się o Ciebie.

  Sojusz może pomóc w odbudowie tylko wtedy, gdy Operator wyrazi na to zgodę. Aby ją uzyskać, gracz musi przedstawić Operatorowi raport wojenny. GO ustala warunki pomocy, jej wielkość oraz czas jej trwania. Dopuszczalna jest tylko pomoc dla obrońcy. Jeżeli bitwę przegra agresor, to pomagać mogą mu tylko osoby posiadające większą liczbę punktów. GO ma prawo nie wyrazić zgody na pomoc. Wszelkie transporty od graczy słabszych przed wyrażeniem przez GO zgody na pomoc, są traktowane jako push.

  Uwaga, push obejmuje powyższe przypadki, jednakże nie jest do nich ograniczony.

  6. Bugusing/ Skrypty

  Celowe wykorzystywanie błędów w grze jak również ich nie zgłaszanie jest surowo zabronione.
  Używanie programów jako interfejs pomiędzy graczem a grą jest niedozwolone. Zakazane są również każde inne formy automatycznie generowania informacji w celu uzyskania niedozwolonych korzyści przez grupę graczy. Lista wyjątków jest umieszczona na Oficjalnym Forum gry.

  Wyjaśnienie


  Bugusing to wykorzystywanie błędów w oprogramowaniu bądź próby spowolnienia pracy serwera dla własnej korzyści.

  Aktywacja statusu urlop podczas gdy twoje floty są w ruchu będą traktowane jako bugusing.
  Boty, makra, automatyczne skrypty itp. będą traktowane jako skrypty z wyjątkiem wyraźnie zatwierdzonych przez Game Forge.
  Każdy gracz ma obowiązek poinformować Operatora Gry o odkrytych błędach gry.

  Bugusing przy użyciu sond szpiegowskich
  Na 6 sekund (lub mniej) przed atakiem (dolotem floty) zakazujemy jakichkolwiek działań ze strony agresora bądź obrońcy a także wszystkich innych osób, które mogą doprowadzić do lagów, bugu z nierozstrzygniętą walką lub uniemożliwienia ucieczki obrońcy.

  Aby gracz został ukarany za bugusing przy użyciu sond szpiegowskich poszkodowany musi zgłosić się, w ciągu 72 godzin od zaistniałej sytuacji, do supportu gry, załączając API starcia.

  7. Groźby odnoszące się do życia

  Sugerowanie odnalezienia i zastraszenia innych graczy, członków zespołu, pracowników Gameforge lub innych osób, które mogą być w jakikolwiek sposób związane z każdą usługą gry jest surowo zabronione.

  Wyjaśnienie


  Groźby odnoszące się do gry są dozwolone.

  8. Zniewagi i spam

  Zabronione są wszelkie formy zniewag oraz spam.

  Wyjaśnienie


  Wszystkie okoliczności wykroczeń, które nie są w dobrym guście i mogą urazić indywidualne osoby są bezwzględnie zabronione. Standardy środowiska gry będą stanowione przez zespół obsługujący grę tak aby sprostać poglądom moralnym użytkowników. Treść może zostać ocenzurowana, a Obsługa Gry może ukarać osobę publikującą tymczasowo lub na stałe. Skargi na ocenę merytoryczną treści nie będą uznawane. Ostateczna decyzja należy do Administracji Gry.

  Spam, bez względu na formę (np. poprzez wiadomości, raporty szpiegowskie bądź też spam zakładki 'Podgląd' lecącymi flotami, reklamę innych gier lub treści) mający na celu utrudnianie gry graczowi jest niedozwolony. W przypadku akcji organizowanych przez większą ilość osób ukarane mogą zostać wszystkie zamieszane konta

  Sytuacje takie należy zgłaszać do suportu gry, niezwłocznie po ich nastąpieniu.

  9. Język

  Wydawca gry zastrzega sobie prawo do usunięcia graczy, którzy nie potrafią posługiwać się językiem polskim (np. w grze, na forum oraz na IRC). Inne dozwolone języki będą podane na Oficjalnym Forum gry.

  Wyjaśnienie


  Język polski jest obowiązującym językiem w grze.
  Należy używać tylko języka polskiego w prywatnych wiadomościach, na stronach sojuszów, w podaniach do sojuszu czy wiadomościach do sojuszu.

  Dozwolone znaki w nazwie gracza, planet, sojuszu, tagu sojuszu:
  - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  - spacje / podkreślenia (nie na początku/końcu słowa, nie więcej niż jeden z rzędu, nie więcej niż 3 ogółem)

  Wyjątek:
  Z uwagi na fakt, że gościmy wielu graczy z innych krajów na naszym serwerze Quantum, zezwalamy na nim na komunikacje po angielsku (dotyczy gry i IRC).

  10. Niedostosowanie się do wymienionych reguł

  W zależności od złamanej reguły gracz może zostać ukarany ostrzeżeniem, czasową blokadą lub całkowitym usunięciem z gry.
  Obsługa Gry decyduje o rodzaju oraz czasie trwania kary jak również można się do niej odwołać w przypadku blokady konta.

  Wyjaśnienie


  Nadużywanie regulaminu

  Jakakolwiek forma, sposób i próba zdobycia prywatnych korzyści poprzez wpłynięcie na decyzję obsługi gry jest zabronione.
  Obejmuje, ale nie jest ograniczone do:
  • wiadomości wysyłanych wyłącznie w celu dezaktywacji urlopu
  • podszywania lub podawania się za obsługę gry z lub bez intencji osobistego zysku

  11. OWK

  Zasady są uzupełnieniem OWK i muszą być również przestrzegane.

  12. Wyjątki

  Community Management gry zastrzega sobie w każdej chwili możliwość odstępstwa od niniejszych zasad. Zasady gry mogą być zmienione lub zniesione np. podczas trwania eventu. O zmianach zostaną poinformowane grupy graczy, których te zmiany dotyczą.

  Inne pytania

  Co to jest dzielenie konta?


  Dzielenie konta jest to gra kilku osób na jednym koncie. Jest to niedozwolone. Konto może należeć tylko i wyłącznie do jednej osoby.

  Co mogę zrobić, jeśli ze względu na nagłe zdarzenie nie mogę się dostać na konto?


  W zależności od tego, na jak długo przewidujesz swoją nieobecność, możliwe są dwa rozwiązania:
  Gdy nie masz możliwości zalogowania się na konto możesz skorzystać z tzw. zasiadania konta:
  Zasiadanie konta, czyli przekazanie konta innemu graczowi pod opiekę, przy spełnieniu następujących warunków:
  - konto nie było zasiadane przez ostatnie 7 dni,
  - jeszcze przed rozpoczęciem zasiadania należy o tym fakcie poinformować Operatora Gry swojego uniwersum poprzez ticket,
  - konto może być zasiadane przez maksimum 48 godzin,
  - żadne konto nie może być zasiadane przez 3 pierwsze tygodnie istnienia uniwersum.
  - podczas zasiadania dozwolone jest rozwijanie konta, wykonywanie ruchów flot, aktywowanie urlopu na koncie
  - podczas zasiadania zabronione jest atakowanie innych graczy oraz zmiana jakichkolwiek danych personalnych na koncie.

  Skąd mam wiedzieć kto jest moim GO? Jak mogę się z nim skontaktować


  Z GO należy kontaktować się za pomocą systemu ticketowego. Pełną listę Operatorów znajdziesz na tej stronie. Po kliknięciu na nick otworzy się strona systemu ticketowego.
  W razie nagłej sprawy lub krótkiego pytania można szukać GO na IRC'u: Applet IRC - kanał: #ogame.pl

  Multikonta - co to jest?


  Multikonta, jest to kilka kont należących do jednego gracza na tym samym uniwersum. Każdy może posiadać tylko jedno konto na każdym uniwersum. Występowanie wielokrotnych kont prowadzi do ich kasacji. Konta nie współpracujące ze sobą, ale należące do jednego gracza, są także uważane za multikonta. Za multikonto uważana jest również gra kilku graczy ze wspólnego IP/komputera, o ile fakt taki nie został uprzednio zgłoszony do Operatora Gry (Patrz punkt niżej).

  Co trzeba zrobić jeżeli kilka osób gra na tym samym universum z tego samego komputera / IP?


  Wspólne IP może występować w przypadku grania kilku osób z tego samego komputera / domu / sieci osiedlowej / szkoły / akademika / kawiarenki internetowej itp. W takim przypadku grę na tym samym uni należy zgłosić do Operatora Gry.
  Po zgłoszeniu wspólnej gry, należy unikać podobnego nicku, adresu e-mail, nazw planet itp.
  Konta o takim samym IP mogą ze sobą handlować, organizować wspólną obronę, atak czy inne kontakty flot, jednakże, wciąż obowiązuje push reguła.

  Czy dozwolona jest zamiana kont?


  Gracze mogą zamieniać się kontami pomiędzy sobą. Zamiana kont w obrębie jednego uniwersum musi odbyć się za pośrednictwem Operatora Gry, poprzez zgłoszenie na stronie ogame.support.gameforge.com/pl/. W przypadku wymiany kont pomiędzy uniwersami również wskazane jest zgłoszenie do Operatora Gry. Jeżeli nie powiadomi się o tym operatora, to nie można później wnosić zażaleń z powodu komplikacji. Bez powiadomienia odpowiedniego GO lub SGO nie ma możliwości powrotu do stanu poprzedniego. Gracz może powrócić na swoje konto po czasie nie krótszym niż 15 dni. Niezastosowanie się do tej zasady doprowadzi do blokady za dzielenie konta.

  Co to jest bug?


  Bug jest wadą oprogramowania i przejawia się błędnym działaniem gry (np: "walczące" floty nie oddają żadnych strzałów). Wykorzystywanie bugów do własnych celów jest zabronione i może skończyć się kasacją konta. Jeżeli gracz odkryje bug (np. możliwość wybudowania więcej niż 1 powłoki na planecie), to ma obowiązek zgłoszenia tego do SGO.

  Co to jest obraza drugiej osoby?


  Jeżeli gracz użyje w wiadomości wulgaryzmu lub napisze zniewagę w sposób powszechnie uznawany za niekulturalny, adresat może zgłosić to do GO przy pomocy opcji "Zgłoś". GO może ukarać nadawcę banem. Wulgaryzmy zagwiazdkowane, wykropkowane itp. również mogą być karane.

  Jeden gracz mi grozi. Co trzeba zrobić, jeżeli groźby odnoszą się do życia?


  Jeżeli jakiś gracz grozi Ci odnośnie świata rzeczywistego, musisz to koniecznie zgłosić do Operatora. Za takie wiadomości grozi kasacja konta, bądź całkowite wykluczenie ze społeczności OGame. Jeżeli groźby odnoszą się do gry, to taki fakt nie jest karany.

  Czy można kupować surowce lub konta za pieniądze?


  Sprzedawanie kont lub surowców jest zabronione. Sprzedaż lub kupno konta (a nawet sama próba) jest karane jego kasacją, a jakikolwiek zwrot pieniędzy od GF nie przysługuje. Konta (jak i całe OGame) są własnością firmy Gameforge GmbH, a gracze dobrowolnie poświęcają czas na ich rozwój. Nie przysługuje im prawo wykorzystywania tego faktu w celu otrzymania za tą grę zapłaty. Dopiski w serwisach aukcyjnych, że "sprzedaje się tylko czas poświęcony na rozbudowę konta" nie dają ochrony przed jego kasacją. Za handel kontami lub surowcami ukarani mogą być zarówno sprzedający, jak i kupujący. Karą może być kasacja kont na wszystkich uniwersach, a nawet całkowite wykluczenie z oferty Gameforge.

  Dostałem bana, ale on jest niesłuszny. Co mam zrobić?


  Jeżeli dostałeś bana niesłusznie, powinieneś to zgłosić do Operatora, który karę nałożył. W wiadomości do GO przedstawi Ci powód bana. Jeżeli GO nie odpisze w ciągu 48h lub utrzymuje swoją decyzję, to masz prawo odwołania się do SGO, a następnej kolejności do GA. Możesz też spróbować kontaktu przez IRC (GO nie mają obowiązku przebywać na IRC).

  Czy mogę powierzyć tę samą sprawę innemu operatorowi?


  Nie wolno pisać do kilku Operatorów jednocześnie, ani tez przekazywać sprawy do SGO, jeśli GO nadal może się nią zajmować. Każdy operator ma 48 godzin na odpowiedź. Pisz do GM dopiero, jeśli ten czas minął, bądź GO ostatecznie odrzucił Twój wniosek.

  Co to jest bash?


  Bash jest zasadą uniemożliwiającą zbyt częste atakowanie jednej planety/ księżyca przez tego samego gracza. Zabronione jest atakowanie planety lub księżyca więcej niż 6 razy w ciągu 24 godzin. Do reguły bash wlicza się także ataki mające na celu zniszczenie księżyca oraz misje szpieguj gdy do sond w celu nawiązania walki przyłączone są statki inne niż sondy szpiegowskie. Ataki sondami szpiegowskimi w celu utworzenia pola zniszczeń oraz ataki rakietowe nie wliczają się do reguły bash.

  Co to jest push?


  Push jest to zabroniony proceder polegający na przekazywaniu (transportowaniu) surowców ze słabszego punktowo konta do silniejszego, o ile nie dzieje się to w ramach handlu surowiec za surowiec.
  Za push może być również ukarany gracz, który:
  - Celowo składuje surowce na planetach, aby zezwolić na ich odbiór przez atak.
  - Dokonuje ataku słabszymi flotami, aby powstało pole zniszczeń do odzyskania surowców.
  - Wspiera silniejszego gracza surowcami w ramach "handlu" stosując niezrównoważone przeliczniki.
  - Dokonuje podziału surowców zrabowanych w bitwie ACS bez uzyskania zgody Obsługi Gry.
  - Nie dopełnił obowiązku zgłoszenia pożyczki recyklerów.
  - Wykorzystuje dodatkowe sposoby i możliwości, by silniejsze konto otrzymywało korzyści surowcowe od konta słabszego.

  Czy mogę pożyczyć surowce? Jaki jest czas na przesłanie surowców w handlu?


  Pożyczki i tym podobne transakcje bazujące na późniejszej zapłacie są zabronione. Twoje surowce lub ich odpowiednik (handel) muszą do Ciebie wrócić w przeciągu 72 godzin.

  Czy można pożyczać recyklery?


  Zgłoszenie pożyczki recyklerów w Systemie Support należy dokonać tylko w wypadku, gdy słabszy gracz użycza recyklerów graczowi silniejszemu i następuje transport słabszy -> silniejszy. W takim przypadku, jeżeli gracze nie dokonają zgłoszenia, Operator Gry może potraktować transport jako push i zablokować obydwa konta.
  Nie ma znaczenia czy zgłoszenie zostanie wysłane przez osobę wypożyczająca czy użyczająca recyklerów. Ważne aby zgłosić to w przeciągu 72h od momentu starcia.
  W zgłoszeniu nalezy podać:
  - nicki osób biorących udział w bitwie
  - końcówkę raportu wojennego rozpoczynającego się od: Agresor wygrał bitwę...
  - koordynaty starcia wraz z godziną starcia
  - raport zbiórki recyklerów osoby pożyczającej recyklery graczom silniejszym
  - raporty odsyłki surowców do silniejszych graczy.
  W przypadku wersji gry 6.0.x można podać dodatkowo klucz API

  Na jakich zasadach można przeprowadzać ataki w celu utworzenia księżyca?


  Ataki, które mają na celu utworzenie księżyca, czyli tak zwany moonmaking, są dozwolone. Szczątki muszą jednak być zebrane przez właścicieli zniszczonych flot w proporcji poniesionych strat lub przez gracza słabszego. Obrońca może pożyczyć agresorowi recyklery na zasadach opisanych punkt wyżej.

  Czy gracz może otrzymywać pomoc od sojuszu?


  Sojusz może pomóc w odbudowie tylko wtedy, gdy Operator wyrazi na to zgodę. Aby ją uzyskać, gracz musi przedstawić Operatorowi raport wojenny. GO ustala warunki pomocy, jej wielkość oraz czas jej trwania. Dopuszczalna jest tylko pomoc dla obrońcy. Jeżeli bitwę przegra agresor, to pomagać mogą mu tylko osoby posiadające większą liczbę punktów. GO ma prawo nie wyrazić zgody na pomoc. Wszelkie transporty od graczy słabszych przed wyrażeniem przez GO zgody na pomoc, są traktowane jako push.

  Czy można wymusić blokadę?


  Wymuszenie blokady, która mogłaby pomóc graczowi (np. w trakcie budowy satelitów do technologii grawitonów) jest całkowicie zakazane i karane kasacją konta. Uwaga: każdy ban z urlopem może zostać potraktowany jako próba wymuszenia blokady.

  Czy można utrudniać innym grę wysyłając do niego dużo niepotrzebnych wiadomości?


  Takie zachowanie jest nazywane spamem. Jest ono niedozwolone i może być ukarane przez GO. Za spam może być uznane również zbyt częste szpiegowanie danego gracza (spam raportami szpiegowskimi).

  Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące nazw?


  Nicki, nazwy planet, nazwa sojuszu lub jego tag, nie mogą być słowami wulgarnymi lub powszechnie uznawanymi za obraźliwe. Zabronione jest też stosowanie nazw mogących sugerować przynależność do Teamu obsługującego grę, na przykład "GO", "admin", "Administrator" itp. Również strony sojuszu nie mogą zawierać takich treści.

  Co robić, jeśli nieznana osoba przesyła mi surowce?


  Jeśli osoba wysyłająca surowce jest słabsza, może to być próba wymuszenia pushu. Jest to niedozwolone, należy więc takie postępowanie zgłosić GO Twojego uni w przeciągu 72h załączając raport o dostarczeniu surowców przez obcą flotę. Operator zdecyduje, czy niechciany transport należy zwrócić na planetę GO, czy nie. Niechciane surowce można także odesłać do osoby wysyłającej (w ciągu 48h).

  Co to jest lag?


  Lag jest to opóźnienie w reakcji serwera. Może ono być wynikiem dużej liczby użytkowników zalogowanych jednocześnie lub problemów z siecią. Lag objawia się spowolnieniem wszystkich reakcji lub wręcz "zamrożeniem" gry (np: po kliknięciu opcji BUDUJ nic się nie dzieje) czy nawet niemożnością zalogowania się na konto.

  Jak wymieniać się kontami? Co robić w przypadku ich kradzieży?


  Wymianę kont należy zgłaszać do GO. Sprawa jest najprostsza, jeśli wymieniasz konta w obrębie danego uni. Jeśli nie - wymagana jest współpraca dwóch GO. Z GO należy się kontaktować za pomocą systemu ticketowego. Najlepiej wymieniać się kontami z osobami zaufanymi, bądź polecanymi przez znajomych. Pamiętaj, że warto dowiedzieć się jak najwięcej o danej osobie i jej koncie przed podaniem swoich danych. W razie wątpliwości zawsze lepiej jest zrezygnować z wymiany. Jeśli jednak komuś udało się Ciebie oszukać, pamiętaj że jeszcze nie wszystko stracone. Skorzystaj z opcji przypomnienia hasła na stronie logowania - wpisz swój stały adres e-mail i podaj uni, na którym grasz. Powinieneś otrzymać login i hasło na skrzynkę. Zmień natychmiast adres mailowy na swój dawny, a hasło na nowe. Poinformuj GO o takiej sytuacji, ponieważ osoba która ukradła Ci konta mogła zdążyć złamać Zasady Gry.

  Dlaczego dostałem bana na 1h? Dlaczego nie ma go na pręgierzu?


  Bany na jedną godzinę są dawane przez system przy wykryciu nieprawidłowości w korzystaniu z falangi. Dlatego pod żadnym pozorem nie należy podczas gry klikać w podejrzane linki, ani udostępniać linków do własnych skanów innym.

  Jak działa nowy system ochrony słabszego gracza i co to właściwie jest automatyczna ucieczka floty i kiedy jest możliwa?


  Szersze informacje na ten temat: Wersja 3.0 Nowy system ochrony słabszego gracza
  Nowy system ochrony słabszego gracza działa dwojako zależnie od tego czy universum powstało przed czy po wprowadzeniu wersji 3.0.
  Tak więc universa sprzed aktualizacji posiadają ochronę:
  0-10k punktów: ochrona 1:5
  10k-50k punktów: ochrona 1:10
  Ochrona kończy się na 50k punktów, wliczając w to ucieczkę floty.
  Przy późniejszych universach oraz każdym nowo powstałym universum wyróżniamy:
  0-50k punktów: ochrona 1:5
  50k-500k punktów: ochrona 1:10
  Ochrona kończy się na 500k punktów, wliczając w to ucieczkę floty.
  Admirał floty zmienia ratio na 3:1 w obu przypadkach.
  Sam schemat możliwej ucieczki floty przedstawia poniższy schemat:

  Czy ucieczka floty dotyczy graczy nieaktywnych i zbanowanych tak samo jak innych graczy?


  Ucieczka floty nie działa na graczy nieaktywnych.
  Automatyczna ucieczka floty na koncie gracza, który otrzymał blokadę konta bez urlopu nadal działa wg standardowych zasad.

  Jakie przeliczniki handlowe obowiązują w grze?


  Przeliczniki obowiązują na wszystkich uniwersach OGame.pl kształtują się w następujących widełkach:
  3:2:1 - każda jednostka deuteru jest warta 2 jednostki kryształu lub 3 jednostki metalu.
  2:1:1 - każda jednostka deuteru jest warta 1 jednostkę kryształu lub 2 jednostki metalu.
  Handel wykraczający poza w/w przeliczniki na korzyść gracza silniejszego będzie traktowany jako push.  Community Manager

Spis treści

 1. FAQ: Zasady Gry i sytuacje sporne
 2. 1. Konta
  1. Wyjaśnienie
 3. 2. Multikonta
  1. Wyjaśnienie
 4. 3. Zasiadanie konta
  1. Wyjaśnienie
 5. 4. Bash
  1. Wyjaśnienie
 6. 5. Push
  1. Wyjaśnienie
 7. 6. Bugusing/ Skrypty
  1. Wyjaśnienie
 8. 7. Groźby odnoszące się do życia
  1. Wyjaśnienie
 9. 8. Zniewagi i spam
  1. Wyjaśnienie
 10. 9. Język
  1. Wyjaśnienie
 11. 10. Niedostosowanie się do wymienionych reguł
  1. Wyjaśnienie
 12. 11. OWK
 13. 12. Wyjątki
 14. Inne pytania
  1. Co to jest dzielenie konta?
  2. Co mogę zrobić, jeśli ze względu na nagłe zdarzenie nie mogę się dostać na konto?
  3. Skąd mam wiedzieć kto jest moim GO? Jak mogę się z nim skontaktować
  4. Multikonta - co to jest?
  5. Co trzeba zrobić jeżeli kilka osób gra na tym samym universum z tego samego komputera / IP?
  6. Czy dozwolona jest zamiana kont?
  7. Co to jest bug?
  8. Co to jest obraza drugiej osoby?
  9. Jeden gracz mi grozi. Co trzeba zrobić, jeżeli groźby odnoszą się do życia?
  10. Czy można kupować surowce lub konta za pieniądze?
  11. Dostałem bana, ale on jest niesłuszny. Co mam zrobić?
  12. Czy mogę powierzyć tę samą sprawę innemu operatorowi?
  13. Co to jest bash?
  14. Co to jest push?
  15. Czy mogę pożyczyć surowce? Jaki jest czas na przesłanie surowców w handlu?
  16. Czy można pożyczać recyklery?
  17. Na jakich zasadach można przeprowadzać ataki w celu utworzenia księżyca?
  18. Czy gracz może otrzymywać pomoc od sojuszu?
  19. Czy można wymusić blokadę?
  20. Czy można utrudniać innym grę wysyłając do niego dużo niepotrzebnych wiadomości?
  21. Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące nazw?
  22. Co robić, jeśli nieznana osoba przesyła mi surowce?
  23. Co to jest lag?
  24. Jak wymieniać się kontami? Co robić w przypadku ich kradzieży?
  25. Dlaczego dostałem bana na 1h? Dlaczego nie ma go na pręgierzu?
  26. Jak działa nowy system ochrony słabszego gracza i co to właściwie jest automatyczna ucieczka floty i kiedy jest możliwa?
  27. Czy ucieczka floty dotyczy graczy nieaktywnych i zbanowanych tak samo jak innych graczy?
  28. Jakie przeliczniki handlowe obowiązują w grze?