Tryby kanału i użytkownika

 • Tryby kanału i użytkownika

  Tryby użytkownika:
  Możesz ustawić tryby użytkownika za pomocą komendy /mode [twój_nick] [tryb]

  Poniższe tryby są dostępne dla wszystkich:

  Tryb: +i
  Stosując ten tryb stajesz sie niewidzialny. Jeśli ktoś zastosuje komendę /names lub /who nie będziesz widoczny na liście dla zwykłego użytkownika.

  Tryb: +d
  Ten tryb ustawia ze stajesz sie "głuchy" czyli nie widzisz wiadomości pisanych na kanałach. Ten tryb jest polecany dla botów.

  Tryb: +x
  Ten tryb ukrywa twojego hosta. Jeśli masz np. hosta test@provider.com to po ustawieniu +x będziesz widoczny jako test@Konto.user.NoradimNetwork. Zmiany są widoczne tylko jeśli jesteś zalogowany na AuthServ'e. Nie można wyłączyć tego trybu bez ponownego połączenia z serwerem.


  W celu wyłączenie trybu wystarczy wpisać: /mode [twój_nick] -[tryb] (Pamiętaj o -).


  Tryby kanału:
  Możesz ustawić tryby kanału za pomocą komendy /mode [#kanał] [tryb] [parametr]
  Dostępne tryby kanału:

  Tryb: +n
  Ten tryb pozwala wysyłać wiadomości na kanał tylko osobom obecnym na nim.

  Tryb: +t
  Ten tryb pozwala zmieniać temat na kanale tylko osobom z OPem (+o / @)

  Tryb: +p/+s
  Te tryby pozwalają ukryć kanał jeśli ktoś zastosuje komendę /whois chyba ze ktoś jest na danym kanale to widzi go w /whois.
  Różnica pomiędzy p i s jest taka ze kanał z +p znajdziesz na liście kanałów (/list), a kanału z +s nie. Tylko jeden z trybów może być ustawiony w danym czasie.

  ChanServ sets Tryb: +s
  ChanServ sets Tryb: -s+p
  ChanServ sets Tryb: -p+s

  Więc jak widać to niemożliwe :-).

  Tryb: +m
  Tryb moderacji, na kanale może pisać tylko osoba z voice (+v / +) lub z OPem (+o / @).

  Tryb: +l [limit]
  Ten tryb ustawia limit użytkowników obecnych na kanale. Limit nie dotyczy osób zaproszonych na kanał (/invite).

  Tryb: +k [hasło]
  Tryb ten ustawia hasło na kanał. osoby które chcą wejść na kanał muszą wpisać: /join #kanał [hasło]

  Tryb: +i
  Ten tryb pozwala wejść na kanał osobom zaproszonym. Zapraszać może tylko osoba obecna na kanale posiadająca OPa (@).

  Tryb: +c
  Ten tryb blokuje stosowanie kolorów na kanale.

  Tryb: +C
  Ten tryb blokuje wysyłanie akcji CTCP na kanał.

  Tryb: +r
  Ten tryb pozwala wchodzić na kanał tylko osobom które są zalogowane na AuthServ'ie

  Tryb: +D
  Ten tryb pozwala "ukrywać się" przed innymi na kanale, wejście na kanał będzie widoczne dopiero wtedy gdy coś napiszemy lub dostaniemy opa/voisa.

  Tryb: +d
  Ten tryb jest ustawiany przez serwer, jeżeli tryb +D zostanie zdjęty a na kanale pozostają użytkownicy w ukryciu. Tryb ten zostanie automatycznie zdjęty jeżeli na kanale nie będzie ukrytych użytkowników.

  Tryb: +o [nick]
  Ten tryb nadaje OPa na kanale. Użytkownik otrzymuje @ i ma prawa operatora ( kopanie, banowanie, nadawanie praw, itd.)

  Tryb: +v [nick]
  Ten tryb nadaje voisa. Użytkownik otrzymuje + i ma prawa do pisania na kanale jeżeli kanał jest moderowany (+m) lub jeśli został zbanowany.

  Tryb: +b [maska_bana]
  Ten tryb ustawia bana na podaną maskę na kanale. Wszyscy użytkownicy pasujący do maski nie będą mogli wejść na kanał lub pisać na nim chyba ze mają opa lub voisa. Maska ma budowę : nick!ident@host .

  Tryb: +z
  Ten tryb jest ustawiany wyłącznie przez ChanServ i zapobiega przejęciu kanału w przypadku NetSplita.


  W celu wyłączenia trybu wystarczy wpisać: /mode [#kanał] -[tryb] (Pamiętaj o -).

  The post was edited 1 time, last by Eurynomos ().